http://www.108acc.com
  
สร้างเว็บไซต์Engine by iGetWeb.com

หน้าแรก

วิสัยทัศน์/พันธกิจ

บริการของเรา

LINK 4 A/C

DOWNLOAD

ติดต่อเรา

ปฎิทิน

« December 2017»
SMTWTFS
     12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
31      

.......... บทความ 108 ..........

ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ธรรมนูญครอบครัว คนละเรื่องเดียวกัน (๔)

ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ธรรมนูญครอบครัว คนละเรื่องเดียวกัน

ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ธรรมนูญครอบครัว คนละเรื่องเดียวกัน (2)

ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ธรรมนูญครอบครัว คนละเรื่องเดียวกัน (๓)

ราชกิจจาฯ ประกาศมาตรการคง VAT 7% ออกไปอีก 1 ปี ถึงวันที่ 30 ก.ย.61 ..... คั่นเวลา

บัญญัติ 10 ประการที่ต้อง คำนึงในการวางระบบบัญชี และการควบคุม ภายใน (1)

อะไรคือข้อมูลทางบัญชี ?

องค์กรในมุมมองของนักบัญชี

วิธีการเลือกสำนักงานบัญชี

เจ้าของกิจการควรไปพบ สรรพากรเองหรือไม่

บัญญติ 10 ประการที่ต้อง คำนึงในการวางระบบบัญชี และการควบคุมภายใน (2)

สำนักงานบัญชีในฝัน (2)

สำนักงานบัญชีในฝัน (3)

สำนักงานบัญชีในฝัน (4)

สำนักงานบัญชีในฝัน (5)

สำนักงานบัญชีในฝัน (6)

การสุ่มตัวอย่างทางสถิติในการสอบบัญชี

ค่าทำบัญชีปีละ 2-3 หมื่นบาท คุณไปอยู่ที่ไหนมา

พรก.ยกเว้นการปฏิบัติการเกี่ยวกับภาษีอากร 2558 ยื่นดีไหม

ธุรกิจปั่นป่วน เจอปัญหาขาดแคลนผู้สอบบัญชี จริงหรือ(1)

คุณสมบัตินักบัญชีที่ดี

จรรยาบรรณ ของผู้ประกอบวิชาชีพบัญชี

ธรรมบรรยาย ชุด จริยธรรมกับบัณฑิต - พุทธทาสภิกขุ

คลิปนี้ ชอบมาก

KPI เท่าไหร่ถึงพอ (1)

KPI เท่าไหร่ถึงพอ (2)

สถิติการจ่ายภาษีรายจังหวัด

สถิติการจ่ายภาษีตามภาค

สำนักงานบัญชีในฝัน (1)

สมาชิก

ลืมรหัสผ่าน?
สมัครสมาชิก

สถิติ

เปิดเว็บ14/11/2007
อัพเดท07/12/2017
ผู้เข้าชม20,113,889
เปิดเพจ23,727,945

โลจิสติกส์ไทย

จากประชาชาติธุรกิจ

คอลัมน์พร้อมรับ AEC หรือยัง?

โดย ณกฤช เศวตนันท์ Thai.attorney@hotmail.com

เนื่องจากโลจิสติกส์มีความสำคัญต่อผู้ประกอบการที่ดำเนินธุรกิจและมีความสำคัญต่อการพัฒนาประเทศอย่างยิ่ประเทศไทยเองได้ให้ความสำคัญในด้านโลจิสติกส์เป็นอย่างมากเช่นกัน โดยเฉพาะในการจัดตั้งให้ไทยเป็น ศูนย์กลางด้านโลจิสติกส์ ในการเปิดประชาคมอาเซียนอันใกล้นี้ ซึ่งทำให้ไทยต้องเร่งพัฒนาระบบโลจิสติกส์ในประเทศให้สามารถแข่งขันทางธุรกิจได้

อีกทั้งการพัฒนาระบบโลจิสติกส์ให้สามารถเชื่อมโยงต่อกันทั้งในประเทศและต่างประเทศ เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน และในการเข้าสู่ประชาคมอาเซียนด้วย

ปัจจุบันโลจิสติกส์ของไทยมีอัตราการเติบโตต่อเนื่องอยู่ที่ร้อยละ 10 จากปีที่แล้ว ซึ่งมีอัตราเติบโตอยู่ที่ร้อยละ 8 ในขณะที่เศรษฐกิจไทยปีนี้โตอยู่ที่ร้อยละ 3.5-4.5 เศรษฐกิจไทยโตเพียงร้อยละ 0.7 จึงนับว่าภาพรวมโลจิสติกส์ในประเทศมีการขยายตัวที่ดีขึ้นและถ้ามองในแง่ของ ต้นทุน โลจิสติกส์ของไทยมีแนวโน้มลดลงอยู่ในระดับร้อยละ 14.3 จากเดิมมีต้นทุนโลจิสติกส์อยู่ร้อยละ 17 ขณะที่การให้บริการโลจิสติกส์มีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้นเรื่อย ๆ โดยในปี พ.ศ. 2550 มีมูลค่าการให้บริการด้านโลจิสติกส์ประมาณ 270,000 ล้านบาท ในปี พ.ศ. 2554 มีมูลค่าการให้บริการโลจิสติกส์ประมาณ 310,000 บาท  และคาดว่าในปี พ.ศ. 2558 มีแนวโน้มเพิ่มสูงของมูลค่าการให้บริการด้านโลจิสติกส์เป็น 350,000 ล้านบาท

ปัจจุบันสถานการณ์ของธุรกิจโลจิสติกส์มีสภาวะการแข่งขันที่สูง และตลาดในต่างจังหวัดมีการขยายตัวเพิ่มมากขึ้น สาเหตุหลักมาจากผู้ประกอบการมีความต้องการที่จะกระจายสินค้าให้ครอบคลุมไปทั่วประเทศ อีกทั้งการเปิดประชาคมอาเซียนในปีนี้ ผู้ประกอบการได้เล็งเห็นโอกาสในการเข้าไปขยายธุรกิจในประเทศเพื่อนบ้านและในต่างประเทศ

ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย ได้จัดให้มีการประชุมความร่วมมือในระหว่างเขตชายแดนลาว จีน เมียนมา และไทย เป็นครั้งที่ 5 ซึ่งในการประชุมดังกล่าวได้ออกนโยบายให้จังหวัดเชียงรายเป็นเขตเศรษฐกิจพิเศษในระยะที่ 2 ในเขต 3 อำเภอ ได้แก่ อำเภอแม่สาย อำเภอเชียงแสน และอำเภอเชียงของ ซึ่งได้มีการวางแผนยุทธศาสตร์เชิงพื้นที่เสร็จเรียบร้อยแล้ว

โดยกำหนดให้ อำเภอเชียงของ เป็น ประตูการค้า ไปสู่จีนตะวันตก และเป็นเส้นทางการท่องเที่ยวที่เชื่อมแขวงหลวงพระบาง

ส่วน อำเภอเชียงแสน เป็นเส้นที่เชื่อมไปยังท่าเรือสู่จีนตะวันตก อีกทั้งยังเป็นเขตการท่องเที่ยวสามเหลี่ยมทองคำ

อำเภอแม่สาย จะเป็นตลาดการค้าชายแดนไทยและเมียนมา โดยจัดเตรียมความพร้อมเขตเศรษฐกิจพิเศษในระยะที่ 2 ในเดือนตุลาคม 2558 นี้

ในปี พ.ศ. 2559 ได้จัดงบประมาณในการส่งเสริมด้านโลจิสติกส์ โดยมีหน่วยงานหลักให้การสนับสนุน อาทิ กระทรวงการคลัง กระทรวงคมนาคม กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กระทรวงพาณิชย์ กระทรวงแรงงาน กระทรวงศึกษาธิการ และสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ซึ่งได้จัดทำข้อเสนอ 47 โครงการ วงเงินประมาณ 106,520 ล้านบาท โดยจะให้แต่ละหน่วยงานตรวจสอบโครงการอีกรอบเพื่อไม่ให้เกิดความซ้ำซ้อน

สำหรับงานบูรณาการงบประมาณด้านโลจิสติกส์นั้น ยึดหลักนโยบายรัฐบาล แผนยุทธศาสตร์ฉบับที่ 2 ของสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ และแผนยุทธศาสตร์ฉบับที่ 2 ของกระทรวงคมนาคม โดยมีเป้าหมายในการลดต้นทุนโลจิสติกส์ให้เหลือ 12% ในปี พ.ศ. 2560 เพื่อส่งเสริมธุรกิจการค้าและพัฒนาสิ่งอำนวยความสะดวกทางการค้า

เมื่อไม่นานมานี้ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมได้ประชุม คณะกรรมการร่วมไทยกับจีน จัดขึ้นเป็นครั้งที่ 3 มีแผนในการลงทุนสร้างทางรถไฟ 3 ประเทศ คือ ไทย ลาว จีน เพื่อเชื่อมต่อรถไฟไทยกับจีน ไทยกับลาว และรถไฟจีนกับลาว มี จังหวัดหนองคาย เป็นจุดเชื่อมต่อระหว่างลาวกับจีน คาดว่าจะเริ่มก่อสร้างในปี พ.ศ. 2559

สำหรับจุดเชื่อมต่อรถไฟไทยกับจีน และรถไฟลาวกับจีน จำเป็นต้องสร้างสะพานข้ามแม่น้ำโขงแห่งใหม่เพื่อรองรับกับโครงสร้างทางวิ่งรางขนาด 1.435 เมตร

สำหรับ สถานีรถไฟนาทา ในจังหวัดหนองคาย มีที่ดินประมาณ 290 ไร่ ได้จัดตั้งเป็นศูนย์กลางในการรวบรวมสินค้าระบบตู้คอนเทนเนอร์ผ่านจากจีนตอนใต้ มณฑลยูนนานผ่านลาวเข้ามาในชายแดนไทยมาที่สถานีหนองคาย ขนส่งต่อมายังท่าเรือมาบตาพุดและแหลมฉบัง

พื้นที่หนองคายนั้น ได้มีการกำหนดจุดพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษ 3 อำเภอ ได้แก่ อำเภอโพนพิสัย อำเภอท่าบ่อ และอำเภอศรีเชียงใหม่ ให้เป็นบริเวณถนนสายหลักและเส้นทางรถไฟ เพื่อจัดตั้งเป็นศูนย์กลางในด้านการค้าและโลจิสติกส์ระหว่างภายในประเทศและระหว่างประเทศ

สำหรับภาพรวมโลจิสติกส์ของไทยในปัจจุบันมีแนวโน้มที่ดี วัดได้จากเศรษฐกิจไทยมีความสอดคล้องกันไปในทิศทางที่ดีขึ้น

ในทางกลับกัน การให้บริการทางด้านโลจิสติกส์มีอัตราเพิ่มสูงขึ้นเรื่อย ๆ สาเหตุมาจากการปรับขึ้นราคาก๊าซเอ็นจีวี

สำหรับผู้ประกอบการไทยนั้น มีความต้องการขยายธุรกิจไปยังประเทศเพื่อนบ้านเพื่อให้สอดคล้องกับการเปิดประชาคมอาเซียน แต่ผู้ประกอบการส่วนใหญ่ยังขาดองค์ความรู้ การเข้าถึงข้อมูล กฎและเงื่อนไขของประเทศนั้น ๆ จึงทำให้ไม่สามารถไปขยายฐานการผลิตได้ และไม่ได้รับความร่วมมือจากประเทศเพื่อนบ้านเท่าที่ควร

อย่างไรก็ตาม สิ่งที่เป็นความหวังของผู้ประกอบการ และฝากไว้เป็นการบ้านแก่รัฐบาลก็คือ การก่อตั้งสถานีรถไฟนาทา และการพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษ 3 อำเภอที่กล่าวมาคือ อำเภอโพนพิสัย อำเภอท่าบ่อ และอำเภอศรีเชียงใหม่ หากรัฐบาลเร่งรัดลงมือทำอย่างจริงจังให้แล้วเสร็จสมบูรณ์ ประเทศไทยจะกลายเป็นศูนย์กลางการค้าและโลจิสติกส์

และจะสามารถสร้างมูลค่าทางการค้าต่อประเทศได้อย่างมหาศาล


สำนักงานบัญชี,สำนักงานสอบบัญชี,ทำบัญชี,สอบบัญชี,ที่ปรึกษา,การจัดการ,เศรษฐกิจการลงทุน

Tags : โลจิสติกส์ไทย

view

*

view