http://www.108acc.com
  
สร้างเว็บไซต์Engine by iGetWeb.com

หน้าแรก

วิสัยทัศน์/พันธกิจ

บริการของเรา

LINK 4 A/C

DOWNLOAD

ติดต่อเรา

.......... บทความ 108 ..........

ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ธรรมนูญครอบครัว คนละเรื่องเดียวกัน (๔)

ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ธรรมนูญครอบครัว คนละเรื่องเดียวกัน

ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ธรรมนูญครอบครัว คนละเรื่องเดียวกัน (2)

ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ธรรมนูญครอบครัว คนละเรื่องเดียวกัน (๓)

ราชกิจจาฯ ประกาศมาตรการคง VAT 7% ออกไปอีก 1 ปี ถึงวันที่ 30 ก.ย.61 ..... คั่นเวลา

บัญญัติ 10 ประการที่ต้อง คำนึงในการวางระบบบัญชี และการควบคุม ภายใน (1)

อะไรคือข้อมูลทางบัญชี ?

องค์กรในมุมมองของนักบัญชี

วิธีการเลือกสำนักงานบัญชี

เจ้าของกิจการควรไปพบ สรรพากรเองหรือไม่

บัญญติ 10 ประการที่ต้อง คำนึงในการวางระบบบัญชี และการควบคุมภายใน (2)

สำนักงานบัญชีในฝัน (2)

สำนักงานบัญชีในฝัน (3)

สำนักงานบัญชีในฝัน (4)

สำนักงานบัญชีในฝัน (5)

สำนักงานบัญชีในฝัน (6)

การสุ่มตัวอย่างทางสถิติในการสอบบัญชี

ค่าทำบัญชีปีละ 2-3 หมื่นบาท คุณไปอยู่ที่ไหนมา

พรก.ยกเว้นการปฏิบัติการเกี่ยวกับภาษีอากร 2558 ยื่นดีไหม

ธุรกิจปั่นป่วน เจอปัญหาขาดแคลนผู้สอบบัญชี จริงหรือ(1)

คุณสมบัตินักบัญชีที่ดี

จรรยาบรรณ ของผู้ประกอบวิชาชีพบัญชี

ธรรมบรรยาย ชุด จริยธรรมกับบัณฑิต - พุทธทาสภิกขุ

คลิปนี้ ชอบมาก

KPI เท่าไหร่ถึงพอ (1)

KPI เท่าไหร่ถึงพอ (2)

สถิติการจ่ายภาษีรายจังหวัด

สถิติการจ่ายภาษีตามภาค

สำนักงานบัญชีในฝัน (1)

Games

สมาชิก

ลืมรหัสผ่าน?
สมัครสมาชิก
Gold charts on InfoMine.com

การเงินอาเซียนแกร่ง ! มูดีส์ฯชงแบงก์รับ Basel III

จากประชาชาติธุรกิจ

วิกฤตการเงินโลกที่ปะทุขึ้นในสหรัฐก่อนลุกลามไปทั่วโลก ได้สั่นคลอนเสถียรภาพทางเศรษฐกิจในหลายประเทศทั่วโลก โดยเฉพาะในอเมริกาและยุโรป จากวิกฤตในครั้งนี้คณะกรรมการกำกับดูแลด้านการธนาคารแห่งบาเซิล (Basel Committee on Banking) ได้สร้างหลักเกณฑ์ Basel III ขึ้นมา เพื่อดูแลการดำรงเงินกองทุนและบริหารความเสี่ยงด้านสภาพคล่องของสถาบันการ เงินทั่วโลก เพื่อเตรียมรับมือกับวิกฤตเศรษฐกิจในอนาคต โดยได้มีการกำหนดเงื่อนไขสำหรับสถาบันการเงินให้ (1) ดำรงเงินกองทุน (2) บริหารความเสี่ยงด้านสภาพคล่อง และ (3) เพิ่มมาตรการกำกับดูแลสถาบันการเงินที่มีความสำคัญต่อระบบการเงินโลก

โดย เมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมา "มูดีส์ฯ" ได้ออกรายงาน "ASEAN Banks Well Placed for Basel III Capital and Liquidity Ratio Compliance" ซึ่งระบุว่า ธนาคารและสถาบันการเงินในอาเซียน โดยเฉพาะในอินโดนีเซีย มาเลเซีย สิงคโปร์ ไทย เวียดนาม และฟิลิปปินส์ มีความพร้อมที่จะปรับกฎระเบียบในการบริหารงานให้สอดคล้องกับหลักเกณฑ์ Basel III ก้าวขึ้นไปอีกขั้นภายในปี 2557-2559 นี้

โดยจากการประเมินแล้ว มูดีส์ฯเชื่อว่า สถาบันการเงินในอาเซียนพร้อมรับเกณฑ์ที่สูงขึ้นสำหรับ 1) Common Equity Tier 1 (CET1) ซึ่งถือเป็นเงินกองทุนที่มีคุณภาพสูงสุด เช่น หุ้นสามัญและกำไรสะสม 2) อัตราส่วนเงินกองทุนต่อสินทรัพย์เสี่ยง (Capital Ratio) ซึ่งเป็นเกณฑ์ในการกำหนดอัตราส่วนเงินกองทุนขั้นต่ำขึ้นมาใหม่ และ 3) เรื่องการเพิ่มคุณภาพเงินกองทุนเพื่อให้มีความเหมาะสมยิ่งขึ้น โดยการประเมินนั้นได้มองไปถึง Capital Buffers ที่จะเพิ่มขึ้น และเครดิตที่จะเพิ่มขึ้นในช่วง 12-18 เดือนหลังจากนี้ด้วย

นายอัลกา อันบาราสุ รองประธานมูดีส์ฯและนักวิเคราะห์อาวุโส ระบุว่า "ธนาคารในอาเซียน สามารถสะสมทุนได้ดี และสามารถบรรลุเงื่อนไขในการสะสมเงินทุนขั้นต่ำในระดับต่อไปตามเงื่อนไขของ หลักเกณฑ์ Basel III ได้" โดยมูดีส์ฯหวังว่าธนาคารพาณิชย์ในสิงคโปร์จะปรับเกณฑ์ CET1 ให้อยู่ที่ราว 9% ฟิลิปปินส์ 8.5% และประเทศอื่น ๆ อยู่ที่ราว 7%"

นอกจากนี้ รายงานจากมูดีส์ฯยังเรียกร้องให้ชาติในอาเซียนแต่ละแห่ง ประกาศ รายชื่อสถาบันการเงินที่มีความสำคัญเชิงระบบ (Systemically Important Financial Institutions:SIFIs) ภายในสิ้นปีนี้ โดยการคัดเลือก SIFIs นั้นจะพิจารณาจาก 5 ปัจจัยหลัก (1) ปริมาณการทำธุรกรรมระหว่างประเทศ (Global Activity) (2) ขนาดสินทรัพย์ (Size) (3) ความเชื่อมโยงกับสถาบันการเงินอื่นทั้งในด้านสินทรัพย์และหนี้สิน (Interconnectedness) (4) การเป็นผู้ให้บริการทางการเงิน ซึ่งสำคัญต่อเสถียรภาพของระบบการเงินโดยรวม (Substitutability) และ (5) ปริมาณการทำธุรกรรมที่ซับซ้อน (Complexity)

อย่างไรก็ดี มูดีส์ฯชี้ว่าปัญหาสำหรับอาเซียนคือ แต่ละประเทศมีการตีความสินทรัพย์ที่มีสภาพคล่องคุณภาพสูง (High Quality Liquid Asset) และกระแสเงินทุนไหลออก (Outflow) ต่างกัน

ประกอบกับ ระบบการธนาคารที่ยังคงแตกต่างกัน ทำให้เงื่อนไขขั้นต่ำสำหรับ Liquidity Coverage Ratio (LCR) ไม่เหมือนกัน และยังไม่สามารถเปรียบเทียบได้ในระดับภูมิภาค โดยมูดีส์ฯมองว่าศักยภาพของธนาคารพาณิชย์ในอาเซียนพร้อมที่จะปรับค่า LCR ขั้นต่ำให้อยู่ที่ราว 60% แม้ว่าธนาคารส่วนใหญ่จะสามารถปฏิบัติตามได้ถึง 100%


สำนักงานบัญชี,สำนักงานสอบบัญชี,ทำบัญชี,สอบบัญชี,ที่ปรึกษา,การจัดการ,เศรษฐกิจการลงทุน

Tags : การเงินอาเซียน แกร่ง มูดีส์ฯ ชงแบงก์ Basel III

view

*

view