http://www.108acc.com
  
สร้างเว็บไซต์Engine by iGetWeb.com

หน้าแรก

วิสัยทัศน์/พันธกิจ

บริการของเรา

LINK 4 A/C

DOWNLOAD

ติดต่อเรา

ปฎิทิน

« December 2017»
SMTWTFS
     12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
31      

.......... บทความ 108 ..........

ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ธรรมนูญครอบครัว คนละเรื่องเดียวกัน (๔)

ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ธรรมนูญครอบครัว คนละเรื่องเดียวกัน

ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ธรรมนูญครอบครัว คนละเรื่องเดียวกัน (2)

ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ธรรมนูญครอบครัว คนละเรื่องเดียวกัน (๓)

ราชกิจจาฯ ประกาศมาตรการคง VAT 7% ออกไปอีก 1 ปี ถึงวันที่ 30 ก.ย.61 ..... คั่นเวลา

บัญญัติ 10 ประการที่ต้อง คำนึงในการวางระบบบัญชี และการควบคุม ภายใน (1)

อะไรคือข้อมูลทางบัญชี ?

องค์กรในมุมมองของนักบัญชี

วิธีการเลือกสำนักงานบัญชี

เจ้าของกิจการควรไปพบ สรรพากรเองหรือไม่

บัญญติ 10 ประการที่ต้อง คำนึงในการวางระบบบัญชี และการควบคุมภายใน (2)

สำนักงานบัญชีในฝัน (2)

สำนักงานบัญชีในฝัน (3)

สำนักงานบัญชีในฝัน (4)

สำนักงานบัญชีในฝัน (5)

สำนักงานบัญชีในฝัน (6)

การสุ่มตัวอย่างทางสถิติในการสอบบัญชี

ค่าทำบัญชีปีละ 2-3 หมื่นบาท คุณไปอยู่ที่ไหนมา

พรก.ยกเว้นการปฏิบัติการเกี่ยวกับภาษีอากร 2558 ยื่นดีไหม

ธุรกิจปั่นป่วน เจอปัญหาขาดแคลนผู้สอบบัญชี จริงหรือ(1)

คุณสมบัตินักบัญชีที่ดี

จรรยาบรรณ ของผู้ประกอบวิชาชีพบัญชี

ธรรมบรรยาย ชุด จริยธรรมกับบัณฑิต - พุทธทาสภิกขุ

คลิปนี้ ชอบมาก

KPI เท่าไหร่ถึงพอ (1)

KPI เท่าไหร่ถึงพอ (2)

สถิติการจ่ายภาษีรายจังหวัด

สถิติการจ่ายภาษีตามภาค

สำนักงานบัญชีในฝัน (1)

สมาชิก

ลืมรหัสผ่าน?
สมัครสมาชิก

สถิติ

เปิดเว็บ14/11/2007
อัพเดท14/12/2017
ผู้เข้าชม20,119,490
เปิดเพจ23,733,841

เดินหน้าประเทศไทยสู่การลดการใช้พลังงาน

เดินหน้าประเทศไทยสู่การลดการใช้พลังงาน
โดย : วาระทีดีอาร์ไอ
จาก กรุงเทพธุรกิจออนไลน์
เมื่อพิจารณาสถิติการใช้ไฟฟ้าของภาคครัวเรือน ในช่วงหลายปีที่ผ่านมาพบว่า คนไทยมีการใช้ไฟฟ้าเพิ่มมากขึ้นทุกๆ ปี

โดยเฉพาะในช่วงฤดูร้อน การใช้พลังงานในปริมาณที่สูงและไม่มีประสิทธิภาพ ส่งผลให้ในแต่ละปี ประเทศไทยจำเป็นต้องนำเข้าน้ำมันเชื้อเพลิงจากต่างประเทศเป็นจำนวนมาก เพื่อลดการใช้ไฟฟ้าของภาคครัวเรือน หน่วยงานภาครัฐและภาคส่วนอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง รณรงค์ส่งเสริมให้มีการอนุรักษ์พลังงาน และกระตุ้นให้ประชาชนตระหนักถึงการประหยัดพลังงาน โดยนำเสนอผ่านสื่อประชาสัมพันธ์ต่างๆ อาทิ คู่มือรวบรวมวิธีและเคล็ดลับในการประหยัดพลังงาน ฯลฯ

ภาคส่วนต่างๆ ตั้งความหวังว่า เมื่อประชาชนปฏิบัติตามสูตรเหล่านี้จนเป็นนิสัย จะช่วยรักษาพลังงานที่เหลือน้อยเอาไว้ใช้นานๆ และช่วยลดภาระของประเทศในการจัดหาพลังงานเพิ่มเติม อย่างไรก็ดี เป็นที่น่าสังเกตว่ามาตรการในการประหยัดพลังงานต่างๆ เหล่านี้ ถึงแม้ว่าจะมีอิทธิพลต่อพฤติกรรมในการใช้พลังงานของครัวเรือน แต่จากประสบการณ์ในต่างประเทศ พบว่า การที่ภาครัฐดำเนินมาตรการเหล่านี้เพียงอย่างเดียวโดยที่ไม่มีมาตรการอื่นๆ เสริม ไม่สามารถลดการใช้พลังงานของภาคครัวเรือนได้อย่างยั่งยืน

ผลงานวิจัยในต่างประเทศแสดงให้เห็นว่า การเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมในการใช้ไฟฟ้าของครัวเรือนสามารถช่วยลดการใช้ไฟฟ้าของประเทศไทย อย่างไรก็ดี ข้อค้นพบที่น่าสนใจคือ ครัวเรือนส่วนใหญ่ในปัจจุบันขาดข้อมูลเกี่ยวกับปริมาณการใช้ไฟฟ้าของครัวเรือนตน โดยไม่ทราบว่าปริมาณไฟฟ้าที่ใช้อยู่ในปัจจุบันเหมาะสมหรือไม่ สูงเกินไปหรือไม่ และจะต้องปรับพฤติกรรมอย่างไร เพื่อให้ปริมาณการใช้ไฟฟ้าลดลง ด้วยเหตุนี้ จึงได้มีการทำการวิจัยชิ้นนี้ขึ้น โดยมีวัตถุประสงค์สำคัญคือ เพื่อศึกษากลยุทธ์และแนวทางในการส่งเสริมการประหยัดพลังงานของภาคครัวเรือนอย่างยั่งยืน

การศึกษานี้ทำการทดลองภาคสนาม (Field Experiment) โดยได้รับความร่วมมือจากครัวเรือนในเขตมีนบุรีและหนองจอก จังหวัดกรุงเทพมหานคร จำนวน 140 ครัวเรือน การทดลองนี้ครอบคลุมระยะเวลา 10 เดือน ระหว่างเดือนพฤศจิกายน 2556 ถึงเดือนสิงหาคม 2557 เป้าประสงค์หลักของการทดลองครั้งนี้คือต้องการหากลยุทธ์ที่ทำให้ครัวเรือนที่เข้าร่วมการทดลองลดการใช้ไฟฟ้าได้มากที่สุด เพื่อให้บรรลุเป้าหมายดังกล่าว การศึกษานี้จึงแบ่งครัวเรือนออกเป็น 4 กลุ่ม กลุ่มละเท่าๆ กัน

โดยกลุ่มที่ 1 เป็นกลุ่มควบคุม (Control Group) ซึ่งเป็นครัวเรือนที่ไม่ได้รับข้อมูลใดๆ จากคณะผู้วิจัย กลุ่มที่ 2 ได้รับข้อมูลเปรียบเทียบปริมาณการใช้ไฟฟ้าของครัวเรือน เทียบกับครัวเรือนอื่นในหมู่บ้านเดียวกัน เพื่อให้ครัวเรือนทราบว่าในแต่ละเดือนนั้น ปริมาณการใช้ไฟฟ้าของครัวเรือนอยู่ในเกณฑ์ที่สูงหรือต่ำกว่าครัวเรือนอื่นๆ ในละแวกเดียวกัน และมีลักษณะบ้านคล้ายกัน

กลุ่มที่ 3 ได้รับเคล็ดลับในการประหยัดพลังงาน โดยมีภาพประกอบที่เข้าใจง่าย และกลุ่มที่ 4 ได้รับทั้งเคล็ดลับในการประหยัดพลังงาน และข้อมูลเปรียบเทียบการใช้ไฟฟ้าของครัวเรือนและของเพื่อนบ้าน ข้อมูลที่ครัวเรือนแต่ละกลุ่มได้รับทุกเดือน ในช่วงที่มีการทดลอง เป็นเอกสารที่พิมพ์แบบสีบนกระดาษขนาด A4 โดยจัดส่งให้ครัวเรือนพร้อมกันทางไปรษณีย์

เอกสารที่จัดส่งให้กับครัวเรือนที่เข้าร่วมโครงการทดลอง

หลังจากที่การทดลองภาคสนามสิ้นสุดลง คณะผู้วิจัยทำการวิเคราะห์ข้อมูลปริมาณการใช้ไฟฟ้าของครัวเรือน ตลอดระยะเวลา 10 เดือน โดยใช้วิธีการทางเศรษฐมิติ ผลการศึกษานี้ชี้ให้เห็นว่า ครัวเรือนในกลุ่มที่ 4 ซึ่งได้รับข้อมูลการเปรียบเทียบการใช้ไฟฟ้า และเคล็ดลับในการประหยัดไฟ เป็นกลุ่มที่ใช้ไฟฟ้าลดลง เมื่อเทียบกับกลุ่มควบคุม ซึ่งไม่ได้รับข้อมูลใดๆ เลย อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ

โดยเฉลี่ย ครัวเรือนในกลุ่มดังกล่าวสามารถลดการใช้ไฟฟ้าประมาณร้อยละ 5 เมื่อเทียบกับปริมาณการใช้ไฟฟ้าของครัวเรือน ในช่วงก่อนที่จะเข้าร่วมโครงการ ในขณะที่ปริมาณการใช้ไฟฟ้าที่ลดลงของครัวเรือนในกลุ่มที่ 2 และ 4 ไม่มีนัยสำคัญทางสถิติ

ดังนั้น คณะผู้วิจัยจึงสรุปว่า มาตรการหรือแนวทางประหยัดพลังงานในครัวเรือนที่ใช้ได้ผล และได้มีการทดลองใช้จริงแล้วในประเทศไทย คือการให้ข้อมูลการเปรียบเทียบการใช้ไฟฟ้าของครัวเรือน กับครัวเรือนที่อยู่ในละแวกเดียวกัน ควบคู่กับการให้เคล็ดลับหรือข้อแนะนำในการประหยัดไฟฟ้าแก่ครัวเรือน เพื่อให้ผลการทดลองภายใต้โครงการวิจัยนี้ สามารถขยายผลในวงกว้าง การได้รับความร่วมมือจากภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง อาทิ การไฟฟ้านครหลวง การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค รวมถึงกระทรวงพลังงาน เป็นสิ่งที่จำเป็นอย่างยิ่ง

กิตติกรรมประกาศ

เนื้อหาในบทความนี้มาจากโครงการวิจัย “Using Feedback as a Tool for Household Energy Conservation: An Experimental Approach” ซึ่งได้รับการสนับสนุนจาก EEPSEA-WorldFish นอกจากนี้ คณะผู้วิจัยขอขอบคุณการไฟฟ้านครหลวงเขตมีนบุรี ที่ให้ความอนุเคราะห์ข้อมูลการใช้ไฟฟ้าของครัวเรือนที่ยินดีเข้าร่วมการทดลอง

--------------------

กรรณิการ์ ธรรมพานิชวงค์

สถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทยสำนักงานบัญชี,สำนักงานสอบบัญชี,ทำบัญชี,สอบบัญชี,ที่ปรึกษา,การจัดการ,เศรษฐกิจการลงทุน

Tags : เดินหน้าประเทศไทย สู่การลดการใช้พลังงาน

view

*

view