หน้าแรก  วิสัยทัศน์/พันธกิจ  บริการของเรา  LINK 4 A/C  DOWNLOAD  ติดต่อเรา 
« October 2017»
SMTWTFS
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
293031    

เมนู

วิสัยทัศน์ / นโยบาย

ตรวจสอบบัญชี

บริการจัดทำบัญชี

ที่ปรึกษาบัญชี / ภาษี

วางระบบบัญชี

จดทะเบียนธุรกิจ

สมุดเยี่ยม

ติดต่อเรา

 

บทความที่น่าสนใจ

.......... บทความ 108 ..........

 
สมัครงาน

เจ้าหน้าที่บัญชี

ผู้ช่วยผู้ตรวจสอบบัญชี

พนักงานขาย

 

ระบบสมาชิก
ลืมรหัสผ่าน
สมัครสมาชิก
 

จดหมายข่าว

กรอก Email เพื่อรับข่าวสาร
 
สถิติ
เปิดเว็บไซต์ 14/11/2007
ปรับปรุง 13/10/2017
สถิติผู้เข้าชม 19,995,753
Page Views 23,556,430
 

ฐานข้อมูลรัฐ

thaiworm33
ulanla

เดินหน้าประเทศไทยสู่การลดการใช้พลังงาน

เดินหน้าประเทศไทยสู่การลดการใช้พลังงาน
โดย : วาระทีดีอาร์ไอ
จาก กรุงเทพธุรกิจออนไลน์
เมื่อพิจารณาสถิติการใช้ไฟฟ้าของภาคครัวเรือน ในช่วงหลายปีที่ผ่านมาพบว่า คนไทยมีการใช้ไฟฟ้าเพิ่มมากขึ้นทุกๆ ปี

โดยเฉพาะในช่วงฤดูร้อน การใช้พลังงานในปริมาณที่สูงและไม่มีประสิทธิภาพ ส่งผลให้ในแต่ละปี ประเทศไทยจำเป็นต้องนำเข้าน้ำมันเชื้อเพลิงจากต่างประเทศเป็นจำนวนมาก เพื่อลดการใช้ไฟฟ้าของภาคครัวเรือน หน่วยงานภาครัฐและภาคส่วนอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง รณรงค์ส่งเสริมให้มีการอนุรักษ์พลังงาน และกระตุ้นให้ประชาชนตระหนักถึงการประหยัดพลังงาน โดยนำเสนอผ่านสื่อประชาสัมพันธ์ต่างๆ อาทิ คู่มือรวบรวมวิธีและเคล็ดลับในการประหยัดพลังงาน ฯลฯ

ภาคส่วนต่างๆ ตั้งความหวังว่า เมื่อประชาชนปฏิบัติตามสูตรเหล่านี้จนเป็นนิสัย จะช่วยรักษาพลังงานที่เหลือน้อยเอาไว้ใช้นานๆ และช่วยลดภาระของประเทศในการจัดหาพลังงานเพิ่มเติม อย่างไรก็ดี เป็นที่น่าสังเกตว่ามาตรการในการประหยัดพลังงานต่างๆ เหล่านี้ ถึงแม้ว่าจะมีอิทธิพลต่อพฤติกรรมในการใช้พลังงานของครัวเรือน แต่จากประสบการณ์ในต่างประเทศ พบว่า การที่ภาครัฐดำเนินมาตรการเหล่านี้เพียงอย่างเดียวโดยที่ไม่มีมาตรการอื่นๆ เสริม ไม่สามารถลดการใช้พลังงานของภาคครัวเรือนได้อย่างยั่งยืน

ผลงานวิจัยในต่างประเทศแสดงให้เห็นว่า การเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมในการใช้ไฟฟ้าของครัวเรือนสามารถช่วยลดการใช้ไฟฟ้าของประเทศไทย อย่างไรก็ดี ข้อค้นพบที่น่าสนใจคือ ครัวเรือนส่วนใหญ่ในปัจจุบันขาดข้อมูลเกี่ยวกับปริมาณการใช้ไฟฟ้าของครัวเรือนตน โดยไม่ทราบว่าปริมาณไฟฟ้าที่ใช้อยู่ในปัจจุบันเหมาะสมหรือไม่ สูงเกินไปหรือไม่ และจะต้องปรับพฤติกรรมอย่างไร เพื่อให้ปริมาณการใช้ไฟฟ้าลดลง ด้วยเหตุนี้ จึงได้มีการทำการวิจัยชิ้นนี้ขึ้น โดยมีวัตถุประสงค์สำคัญคือ เพื่อศึกษากลยุทธ์และแนวทางในการส่งเสริมการประหยัดพลังงานของภาคครัวเรือนอย่างยั่งยืน

การศึกษานี้ทำการทดลองภาคสนาม (Field Experiment) โดยได้รับความร่วมมือจากครัวเรือนในเขตมีนบุรีและหนองจอก จังหวัดกรุงเทพมหานคร จำนวน 140 ครัวเรือน การทดลองนี้ครอบคลุมระยะเวลา 10 เดือน ระหว่างเดือนพฤศจิกายน 2556 ถึงเดือนสิงหาคม 2557 เป้าประสงค์หลักของการทดลองครั้งนี้คือต้องการหากลยุทธ์ที่ทำให้ครัวเรือนที่เข้าร่วมการทดลองลดการใช้ไฟฟ้าได้มากที่สุด เพื่อให้บรรลุเป้าหมายดังกล่าว การศึกษานี้จึงแบ่งครัวเรือนออกเป็น 4 กลุ่ม กลุ่มละเท่าๆ กัน

โดยกลุ่มที่ 1 เป็นกลุ่มควบคุม (Control Group) ซึ่งเป็นครัวเรือนที่ไม่ได้รับข้อมูลใดๆ จากคณะผู้วิจัย กลุ่มที่ 2 ได้รับข้อมูลเปรียบเทียบปริมาณการใช้ไฟฟ้าของครัวเรือน เทียบกับครัวเรือนอื่นในหมู่บ้านเดียวกัน เพื่อให้ครัวเรือนทราบว่าในแต่ละเดือนนั้น ปริมาณการใช้ไฟฟ้าของครัวเรือนอยู่ในเกณฑ์ที่สูงหรือต่ำกว่าครัวเรือนอื่นๆ ในละแวกเดียวกัน และมีลักษณะบ้านคล้ายกัน

กลุ่มที่ 3 ได้รับเคล็ดลับในการประหยัดพลังงาน โดยมีภาพประกอบที่เข้าใจง่าย และกลุ่มที่ 4 ได้รับทั้งเคล็ดลับในการประหยัดพลังงาน และข้อมูลเปรียบเทียบการใช้ไฟฟ้าของครัวเรือนและของเพื่อนบ้าน ข้อมูลที่ครัวเรือนแต่ละกลุ่มได้รับทุกเดือน ในช่วงที่มีการทดลอง เป็นเอกสารที่พิมพ์แบบสีบนกระดาษขนาด A4 โดยจัดส่งให้ครัวเรือนพร้อมกันทางไปรษณีย์

เอกสารที่จัดส่งให้กับครัวเรือนที่เข้าร่วมโครงการทดลอง

หลังจากที่การทดลองภาคสนามสิ้นสุดลง คณะผู้วิจัยทำการวิเคราะห์ข้อมูลปริมาณการใช้ไฟฟ้าของครัวเรือน ตลอดระยะเวลา 10 เดือน โดยใช้วิธีการทางเศรษฐมิติ ผลการศึกษานี้ชี้ให้เห็นว่า ครัวเรือนในกลุ่มที่ 4 ซึ่งได้รับข้อมูลการเปรียบเทียบการใช้ไฟฟ้า และเคล็ดลับในการประหยัดไฟ เป็นกลุ่มที่ใช้ไฟฟ้าลดลง เมื่อเทียบกับกลุ่มควบคุม ซึ่งไม่ได้รับข้อมูลใดๆ เลย อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ

โดยเฉลี่ย ครัวเรือนในกลุ่มดังกล่าวสามารถลดการใช้ไฟฟ้าประมาณร้อยละ 5 เมื่อเทียบกับปริมาณการใช้ไฟฟ้าของครัวเรือน ในช่วงก่อนที่จะเข้าร่วมโครงการ ในขณะที่ปริมาณการใช้ไฟฟ้าที่ลดลงของครัวเรือนในกลุ่มที่ 2 และ 4 ไม่มีนัยสำคัญทางสถิติ

ดังนั้น คณะผู้วิจัยจึงสรุปว่า มาตรการหรือแนวทางประหยัดพลังงานในครัวเรือนที่ใช้ได้ผล และได้มีการทดลองใช้จริงแล้วในประเทศไทย คือการให้ข้อมูลการเปรียบเทียบการใช้ไฟฟ้าของครัวเรือน กับครัวเรือนที่อยู่ในละแวกเดียวกัน ควบคู่กับการให้เคล็ดลับหรือข้อแนะนำในการประหยัดไฟฟ้าแก่ครัวเรือน เพื่อให้ผลการทดลองภายใต้โครงการวิจัยนี้ สามารถขยายผลในวงกว้าง การได้รับความร่วมมือจากภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง อาทิ การไฟฟ้านครหลวง การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค รวมถึงกระทรวงพลังงาน เป็นสิ่งที่จำเป็นอย่างยิ่ง

กิตติกรรมประกาศ

เนื้อหาในบทความนี้มาจากโครงการวิจัย “Using Feedback as a Tool for Household Energy Conservation: An Experimental Approach” ซึ่งได้รับการสนับสนุนจาก EEPSEA-WorldFish นอกจากนี้ คณะผู้วิจัยขอขอบคุณการไฟฟ้านครหลวงเขตมีนบุรี ที่ให้ความอนุเคราะห์ข้อมูลการใช้ไฟฟ้าของครัวเรือนที่ยินดีเข้าร่วมการทดลอง

--------------------

กรรณิการ์ ธรรมพานิชวงค์

สถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทยสำนักงานบัญชี,สำนักงานสอบบัญชี,ทำบัญชี,สอบบัญชี,ที่ปรึกษา,การจัดการ,เศรษฐกิจการลงทุน

Tags : เดินหน้าประเทศไทย สู่การลดการใช้พลังงาน

 * 

สำนักงานสอบบัญชี พี แอนด์ อี,สำนักงานบัญชี พี.เอ็ม.เอส.,คณะบุคคลที่ปรึกษา พี.เอ.ที.,บจ.สำนักงานบัญชีและธุรกิจ พี.เอ.แอล.

 
  
view