http://www.108acc.com
  
สร้างเว็บไซต์Engine by iGetWeb.com

หน้าแรก

วิสัยทัศน์/พันธกิจ

บริการของเรา

LINK 4 A/C

DOWNLOAD

ติดต่อเรา

ปฎิทิน

« July 2018»
SMTWTFS
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
293031    

.......... บทความ 108 ..........

ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ธรรมนูญครอบครัว คนละเรื่องเดียวกัน (๔)

ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ธรรมนูญครอบครัว คนละเรื่องเดียวกัน

ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ธรรมนูญครอบครัว คนละเรื่องเดียวกัน (2)

ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ธรรมนูญครอบครัว คนละเรื่องเดียวกัน (๓)

ราชกิจจาฯ ประกาศมาตรการคง VAT 7% ออกไปอีก 1 ปี ถึงวันที่ 30 ก.ย.61 ..... คั่นเวลา

บัญญัติ 10 ประการที่ต้อง คำนึงในการวางระบบบัญชี และการควบคุม ภายใน (1)

อะไรคือข้อมูลทางบัญชี ?

องค์กรในมุมมองของนักบัญชี

วิธีการเลือกสำนักงานบัญชี

เจ้าของกิจการควรไปพบ สรรพากรเองหรือไม่

บัญญติ 10 ประการที่ต้อง คำนึงในการวางระบบบัญชี และการควบคุมภายใน (2)

สำนักงานบัญชีในฝัน (2)

สำนักงานบัญชีในฝัน (3)

สำนักงานบัญชีในฝัน (4)

สำนักงานบัญชีในฝัน (5)

สำนักงานบัญชีในฝัน (6)

การสุ่มตัวอย่างทางสถิติในการสอบบัญชี

ค่าทำบัญชีปีละ 2-3 หมื่นบาท คุณไปอยู่ที่ไหนมา

พรก.ยกเว้นการปฏิบัติการเกี่ยวกับภาษีอากร 2558 ยื่นดีไหม

ธุรกิจปั่นป่วน เจอปัญหาขาดแคลนผู้สอบบัญชี จริงหรือ(1)

คุณสมบัตินักบัญชีที่ดี

จรรยาบรรณ ของผู้ประกอบวิชาชีพบัญชี

ธรรมบรรยาย ชุด จริยธรรมกับบัณฑิต - พุทธทาสภิกขุ

คลิปนี้ ชอบมาก

KPI เท่าไหร่ถึงพอ (1)

KPI เท่าไหร่ถึงพอ (2)

สถิติการจ่ายภาษีรายจังหวัด

สถิติการจ่ายภาษีตามภาค

สำนักงานบัญชีในฝัน (1)

สมาชิก

ลืมรหัสผ่าน?
สมัครสมาชิก

สถิติ

เปิดเว็บ14/11/2007
อัพเดท05/07/2018
ผู้เข้าชม20,344,502
เปิดเพจ24,149,666

เดินหน้าประเทศไทยสู่การลดการใช้พลังงาน

เดินหน้าประเทศไทยสู่การลดการใช้พลังงาน
โดย : วาระทีดีอาร์ไอ
จาก กรุงเทพธุรกิจออนไลน์
เมื่อพิจารณาสถิติการใช้ไฟฟ้าของภาคครัวเรือน ในช่วงหลายปีที่ผ่านมาพบว่า คนไทยมีการใช้ไฟฟ้าเพิ่มมากขึ้นทุกๆ ปี

โดยเฉพาะในช่วงฤดูร้อน การใช้พลังงานในปริมาณที่สูงและไม่มีประสิทธิภาพ ส่งผลให้ในแต่ละปี ประเทศไทยจำเป็นต้องนำเข้าน้ำมันเชื้อเพลิงจากต่างประเทศเป็นจำนวนมาก เพื่อลดการใช้ไฟฟ้าของภาคครัวเรือน หน่วยงานภาครัฐและภาคส่วนอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง รณรงค์ส่งเสริมให้มีการอนุรักษ์พลังงาน และกระตุ้นให้ประชาชนตระหนักถึงการประหยัดพลังงาน โดยนำเสนอผ่านสื่อประชาสัมพันธ์ต่างๆ อาทิ คู่มือรวบรวมวิธีและเคล็ดลับในการประหยัดพลังงาน ฯลฯ

ภาคส่วนต่างๆ ตั้งความหวังว่า เมื่อประชาชนปฏิบัติตามสูตรเหล่านี้จนเป็นนิสัย จะช่วยรักษาพลังงานที่เหลือน้อยเอาไว้ใช้นานๆ และช่วยลดภาระของประเทศในการจัดหาพลังงานเพิ่มเติม อย่างไรก็ดี เป็นที่น่าสังเกตว่ามาตรการในการประหยัดพลังงานต่างๆ เหล่านี้ ถึงแม้ว่าจะมีอิทธิพลต่อพฤติกรรมในการใช้พลังงานของครัวเรือน แต่จากประสบการณ์ในต่างประเทศ พบว่า การที่ภาครัฐดำเนินมาตรการเหล่านี้เพียงอย่างเดียวโดยที่ไม่มีมาตรการอื่นๆ เสริม ไม่สามารถลดการใช้พลังงานของภาคครัวเรือนได้อย่างยั่งยืน

ผลงานวิจัยในต่างประเทศแสดงให้เห็นว่า การเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมในการใช้ไฟฟ้าของครัวเรือนสามารถช่วยลดการใช้ไฟฟ้าของประเทศไทย อย่างไรก็ดี ข้อค้นพบที่น่าสนใจคือ ครัวเรือนส่วนใหญ่ในปัจจุบันขาดข้อมูลเกี่ยวกับปริมาณการใช้ไฟฟ้าของครัวเรือนตน โดยไม่ทราบว่าปริมาณไฟฟ้าที่ใช้อยู่ในปัจจุบันเหมาะสมหรือไม่ สูงเกินไปหรือไม่ และจะต้องปรับพฤติกรรมอย่างไร เพื่อให้ปริมาณการใช้ไฟฟ้าลดลง ด้วยเหตุนี้ จึงได้มีการทำการวิจัยชิ้นนี้ขึ้น โดยมีวัตถุประสงค์สำคัญคือ เพื่อศึกษากลยุทธ์และแนวทางในการส่งเสริมการประหยัดพลังงานของภาคครัวเรือนอย่างยั่งยืน

การศึกษานี้ทำการทดลองภาคสนาม (Field Experiment) โดยได้รับความร่วมมือจากครัวเรือนในเขตมีนบุรีและหนองจอก จังหวัดกรุงเทพมหานคร จำนวน 140 ครัวเรือน การทดลองนี้ครอบคลุมระยะเวลา 10 เดือน ระหว่างเดือนพฤศจิกายน 2556 ถึงเดือนสิงหาคม 2557 เป้าประสงค์หลักของการทดลองครั้งนี้คือต้องการหากลยุทธ์ที่ทำให้ครัวเรือนที่เข้าร่วมการทดลองลดการใช้ไฟฟ้าได้มากที่สุด เพื่อให้บรรลุเป้าหมายดังกล่าว การศึกษานี้จึงแบ่งครัวเรือนออกเป็น 4 กลุ่ม กลุ่มละเท่าๆ กัน

โดยกลุ่มที่ 1 เป็นกลุ่มควบคุม (Control Group) ซึ่งเป็นครัวเรือนที่ไม่ได้รับข้อมูลใดๆ จากคณะผู้วิจัย กลุ่มที่ 2 ได้รับข้อมูลเปรียบเทียบปริมาณการใช้ไฟฟ้าของครัวเรือน เทียบกับครัวเรือนอื่นในหมู่บ้านเดียวกัน เพื่อให้ครัวเรือนทราบว่าในแต่ละเดือนนั้น ปริมาณการใช้ไฟฟ้าของครัวเรือนอยู่ในเกณฑ์ที่สูงหรือต่ำกว่าครัวเรือนอื่นๆ ในละแวกเดียวกัน และมีลักษณะบ้านคล้ายกัน

กลุ่มที่ 3 ได้รับเคล็ดลับในการประหยัดพลังงาน โดยมีภาพประกอบที่เข้าใจง่าย และกลุ่มที่ 4 ได้รับทั้งเคล็ดลับในการประหยัดพลังงาน และข้อมูลเปรียบเทียบการใช้ไฟฟ้าของครัวเรือนและของเพื่อนบ้าน ข้อมูลที่ครัวเรือนแต่ละกลุ่มได้รับทุกเดือน ในช่วงที่มีการทดลอง เป็นเอกสารที่พิมพ์แบบสีบนกระดาษขนาด A4 โดยจัดส่งให้ครัวเรือนพร้อมกันทางไปรษณีย์

เอกสารที่จัดส่งให้กับครัวเรือนที่เข้าร่วมโครงการทดลอง

หลังจากที่การทดลองภาคสนามสิ้นสุดลง คณะผู้วิจัยทำการวิเคราะห์ข้อมูลปริมาณการใช้ไฟฟ้าของครัวเรือน ตลอดระยะเวลา 10 เดือน โดยใช้วิธีการทางเศรษฐมิติ ผลการศึกษานี้ชี้ให้เห็นว่า ครัวเรือนในกลุ่มที่ 4 ซึ่งได้รับข้อมูลการเปรียบเทียบการใช้ไฟฟ้า และเคล็ดลับในการประหยัดไฟ เป็นกลุ่มที่ใช้ไฟฟ้าลดลง เมื่อเทียบกับกลุ่มควบคุม ซึ่งไม่ได้รับข้อมูลใดๆ เลย อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ

โดยเฉลี่ย ครัวเรือนในกลุ่มดังกล่าวสามารถลดการใช้ไฟฟ้าประมาณร้อยละ 5 เมื่อเทียบกับปริมาณการใช้ไฟฟ้าของครัวเรือน ในช่วงก่อนที่จะเข้าร่วมโครงการ ในขณะที่ปริมาณการใช้ไฟฟ้าที่ลดลงของครัวเรือนในกลุ่มที่ 2 และ 4 ไม่มีนัยสำคัญทางสถิติ

ดังนั้น คณะผู้วิจัยจึงสรุปว่า มาตรการหรือแนวทางประหยัดพลังงานในครัวเรือนที่ใช้ได้ผล และได้มีการทดลองใช้จริงแล้วในประเทศไทย คือการให้ข้อมูลการเปรียบเทียบการใช้ไฟฟ้าของครัวเรือน กับครัวเรือนที่อยู่ในละแวกเดียวกัน ควบคู่กับการให้เคล็ดลับหรือข้อแนะนำในการประหยัดไฟฟ้าแก่ครัวเรือน เพื่อให้ผลการทดลองภายใต้โครงการวิจัยนี้ สามารถขยายผลในวงกว้าง การได้รับความร่วมมือจากภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง อาทิ การไฟฟ้านครหลวง การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค รวมถึงกระทรวงพลังงาน เป็นสิ่งที่จำเป็นอย่างยิ่ง

กิตติกรรมประกาศ

เนื้อหาในบทความนี้มาจากโครงการวิจัย “Using Feedback as a Tool for Household Energy Conservation: An Experimental Approach” ซึ่งได้รับการสนับสนุนจาก EEPSEA-WorldFish นอกจากนี้ คณะผู้วิจัยขอขอบคุณการไฟฟ้านครหลวงเขตมีนบุรี ที่ให้ความอนุเคราะห์ข้อมูลการใช้ไฟฟ้าของครัวเรือนที่ยินดีเข้าร่วมการทดลอง

--------------------

กรรณิการ์ ธรรมพานิชวงค์

สถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทยสำนักงานบัญชี,สำนักงานสอบบัญชี,ทำบัญชี,สอบบัญชี,ที่ปรึกษา,การจัดการ,เศรษฐกิจการลงทุน

Tags : เดินหน้าประเทศไทย สู่การลดการใช้พลังงาน

view

*

view