http://www.108acc.com
  
สร้างเว็บไซต์Engine by iGetWeb.com

หน้าแรก

วิสัยทัศน์/พันธกิจ

บริการของเรา

LINK 4 A/C

DOWNLOAD

ติดต่อเรา

ปฎิทิน

« July 2018»
SMTWTFS
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
293031    

.......... บทความ 108 ..........

ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ธรรมนูญครอบครัว คนละเรื่องเดียวกัน (๔)

ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ธรรมนูญครอบครัว คนละเรื่องเดียวกัน

ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ธรรมนูญครอบครัว คนละเรื่องเดียวกัน (2)

ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ธรรมนูญครอบครัว คนละเรื่องเดียวกัน (๓)

ราชกิจจาฯ ประกาศมาตรการคง VAT 7% ออกไปอีก 1 ปี ถึงวันที่ 30 ก.ย.61 ..... คั่นเวลา

บัญญัติ 10 ประการที่ต้อง คำนึงในการวางระบบบัญชี และการควบคุม ภายใน (1)

อะไรคือข้อมูลทางบัญชี ?

องค์กรในมุมมองของนักบัญชี

วิธีการเลือกสำนักงานบัญชี

เจ้าของกิจการควรไปพบ สรรพากรเองหรือไม่

บัญญติ 10 ประการที่ต้อง คำนึงในการวางระบบบัญชี และการควบคุมภายใน (2)

สำนักงานบัญชีในฝัน (2)

สำนักงานบัญชีในฝัน (3)

สำนักงานบัญชีในฝัน (4)

สำนักงานบัญชีในฝัน (5)

สำนักงานบัญชีในฝัน (6)

การสุ่มตัวอย่างทางสถิติในการสอบบัญชี

ค่าทำบัญชีปีละ 2-3 หมื่นบาท คุณไปอยู่ที่ไหนมา

พรก.ยกเว้นการปฏิบัติการเกี่ยวกับภาษีอากร 2558 ยื่นดีไหม

ธุรกิจปั่นป่วน เจอปัญหาขาดแคลนผู้สอบบัญชี จริงหรือ(1)

คุณสมบัตินักบัญชีที่ดี

จรรยาบรรณ ของผู้ประกอบวิชาชีพบัญชี

ธรรมบรรยาย ชุด จริยธรรมกับบัณฑิต - พุทธทาสภิกขุ

คลิปนี้ ชอบมาก

KPI เท่าไหร่ถึงพอ (1)

KPI เท่าไหร่ถึงพอ (2)

สถิติการจ่ายภาษีรายจังหวัด

สถิติการจ่ายภาษีตามภาค

สำนักงานบัญชีในฝัน (1)

สมาชิก

ลืมรหัสผ่าน?
สมัครสมาชิก

สถิติ

เปิดเว็บ14/11/2007
อัพเดท05/07/2018
ผู้เข้าชม20,353,711
เปิดเพจ24,159,351

ภาษีห้างหุ้นส่วนสามัญ 2558 (5)

ภาษีห้างหุ้นส่วนสามัญ 2558 (5)

โดย :

จาก กรุงเทพธุรกิจออนไลน์
ขอนำประเด็นการเสียภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาของหุ้นส่วนสามัญหรือคณะบุคคลที่มิใช่นิติบุคคล

สำหรับเงินได้พึงประเมินที่ได้รับตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2558 เป็นต้นไป

ตามพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลรัษฎากร (ฉบับที่ 39) พ.ศ. 2557 และประกาศอธิบดีกรมสรรพากร เกี่ยวกับภาษีเงินได้ (ฉบับที่ 249) ลงวันที่ 17 ธันวาคม 2557 และแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการเสียภาษีเงินได้ของห้างหุ้นส่วนสามัญและคณะ บุคคลที่มิใช่นิติบุคคล ตามคำสั่งกรมสรรพากรที่ ป. 149/2558 ลงวันที่ 20 มกราคม 2558 มา ปุจฉา - วิสัชนา ต่อจากสัปดาห์ก่อนดังนี้

ปุจฉา ในแบบรายงานรายรับ-จ่าย ของห้างหุ้นส่วนสามัญหรือคณะบุคคลประจำปีภาษี พ.ศ. 2557 ที่ต้องยื่นพร้อมกับ ภ.ง.ด.90 ภายในเดือนมีนาคม 2558 นี้ จะต้องกรอกรายการใดบ้าง

วิสัชนา เป็นที่ชัดเจนแล้วว่า “การจัดทำรายงานแสดงรายได้และรายจ่ายของห้างหุ้นส่วนสามัญหรือคณะบุคคลที่มิ ใช่นิติบุคคล สำหรับเงินได้ของปีภาษี 2557 ซึ่งต้องยื่นรายการภายในวันที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2558 ให้กรอกรายการเฉพาะรายการยอดเงินคงเหลือยกไปปีภาษีถัดไป” เท่านั้น ทั้งนี้ ตามข้อ 5 ของคำสั่งกรมสรรพากรที่ ป. 149/2558 นั่นย่อมหมายความว่า กรมสรรพากรไม่คำนึงถึงเงินส่วนแบ่งของกำไรที่เกิดขึ้นก่อนหรือในปี 2557 ว่าห้างหุ้นส่วนสามัญหรือคณะบุคคลที่มิใช่นิติบุคคลจะพึงมีเป็นจำนวนเท่าใด และได้แบ่งให้แก่ผู้เป็นหุ้นส่วนไปแล้วหรือไม่ เพราะมิฉะนั้น อาจเป็นการจัดเก็บภาษีเงินได้ของห้างหุ้นส่วนสามัญหรือคณะบุคคลย้อนหลัง อันเป็นโทษแก่ผู้มีเงินได้ ซึ่งการต้องห้ามในทางกฎหมาย

ปุจฉา ถ้าเช่นนั้น ในปีภาษีต่อๆ ไป กรมสรรพากรได้แนะนำให้ห้างหุ้นส่วนสามัญกรอก “ยอดเงินคงเหลือยกไปของทุกปี” จึงเป็นการกำหนดให้ต้องเป็นถือปฏิบัติเช่นนี้ไปทุกๆ ปีใช่หรือไม่

วิสัชนา หากผู้เป็นหุ้นส่วนในห้างหุ้นส่วนใดไม่มีความประสงค์ที่จะแบ่งเงินกำไรกัน ทุกปี ก็ถือเป็นสิทธิที่จะกระทำได้ แต่ตามที่กรมสรรพากรยกตัวอย่างให้ห้างหุ้นส่วนสามัญแบ่งกำไรให้เบ็ดเสร็จกัน ไปในแต่ละปี นั้น เป็นข้อแนะนำที่ห้างหุ้นส่วนสามัญทุกรายพึงกระทำ เพราะก่อให้เกิดผลดีมากกว่าผลเสีย กล่าวคือ หากนำกำไรมาแบ่งปันกันให้แล้วเสร็จไปเป็นแต่ละปีๆ ไป นั้น ช่วยป้องกันการผิดพลาดหลงลืม และตัดไปแต่ต้นลม เนื่องจากห้างหุ้นส่วนสามัญบางแห่งมิได้จัดทำบัญชีให้เป็นไปตามมาตรฐานการ บัญชีที่รับรองโดยทั่วไป หากมียอดกำไรยกไป โดยมิได้มาเสียภาษีเงินได้ให้ถูกต้อง ก็อาจเป็นภาระที่ต้องหอบหิ้วกำไรไปไม่มีที่สิ้นสุด กรณีที่เป็นการฝ่าฝืนกฎหมายหรือทุจริตหลีกเลี่ยงภาษีผู้เป็นหุ้นส่วนก็อาจ ต้องระวางโทษอาญาตามกฎหมาย และอาจต้องถูกเรียกตรวจสอบจากเจ้าพนักงานสรรพากร มิฉะนั้น ก็พึงต้องตระเตรียมบัญชีและเอกสารหลักฐานที่เกี่ยวข้องไว้ให้พร้อมเสียแต่ เนิ่นๆ
ถ้าในปีที่ไม่แบ่งเงินกันต้องนำยอดเงินกำไรจะไปแสดงในบรรทัดที่ 5 ของแบบรายงานบัญชีรายรับ-จ่าย โดยรวมกับยอดคงเหลือ และในปีต่อไปไม่มีการแบ่งกำไรกันอีกยอดเงินที่แสดงในรายงานจะเป็นยอดสะสม หรือยอดของทุกปี โดยต้องจัดทำบัญชีตามหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไป เพื่อแสดงยอดดังกล่าว

ปุจฉา กรณีห้างหุ้นส่วนสามัญนำเงินไปซื้อรถยนต์ เงินที่จ่ายไปถือเป็นรายจ่ายได้ไหมคะ

วิสัชนา กรณีห้างหุ้นส่วนสามัญนำเงินไปซื้อรถยนต์ เงินที่จ่ายไปถือเป็นรายจ่ายอันมีลักษณะเป็นการลงทุน ซึ่งห้างหุ้นส่วนสามัญต้องบันทึกเป็นทรัพย์สินและนำมาคิดค่าสึกหรอและค่า เสื่อมราคาตามหลักเกณฑ์ของกฎหมาย จึงจะนำมาเป็นรายจ่ายของห้างหุ้นส่วนได้

พบกันใหม่สัปดาห์หน้าครับ


สำนักงานบัญชี,สำนักงานสอบบัญชี,ทำบัญชี,สอบบัญชี,ที่ปรึกษา,การจัดการ,เศรษฐกิจการลงทุน

Tags : ภาษีห้างหุ้นส่วนสามัญ 2558 (5)

view

*

view