http://www.108acc.com
  
สร้างเว็บไซต์Engine by iGetWeb.com

หน้าแรก

วิสัยทัศน์/พันธกิจ

บริการของเรา

LINK 4 A/C

DOWNLOAD

ติดต่อเรา

ปฎิทิน

« December 2017»
SMTWTFS
     12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
31      

.......... บทความ 108 ..........

ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ธรรมนูญครอบครัว คนละเรื่องเดียวกัน (๔)

ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ธรรมนูญครอบครัว คนละเรื่องเดียวกัน

ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ธรรมนูญครอบครัว คนละเรื่องเดียวกัน (2)

ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ธรรมนูญครอบครัว คนละเรื่องเดียวกัน (๓)

ราชกิจจาฯ ประกาศมาตรการคง VAT 7% ออกไปอีก 1 ปี ถึงวันที่ 30 ก.ย.61 ..... คั่นเวลา

บัญญัติ 10 ประการที่ต้อง คำนึงในการวางระบบบัญชี และการควบคุม ภายใน (1)

อะไรคือข้อมูลทางบัญชี ?

องค์กรในมุมมองของนักบัญชี

วิธีการเลือกสำนักงานบัญชี

เจ้าของกิจการควรไปพบ สรรพากรเองหรือไม่

บัญญติ 10 ประการที่ต้อง คำนึงในการวางระบบบัญชี และการควบคุมภายใน (2)

สำนักงานบัญชีในฝัน (2)

สำนักงานบัญชีในฝัน (3)

สำนักงานบัญชีในฝัน (4)

สำนักงานบัญชีในฝัน (5)

สำนักงานบัญชีในฝัน (6)

การสุ่มตัวอย่างทางสถิติในการสอบบัญชี

ค่าทำบัญชีปีละ 2-3 หมื่นบาท คุณไปอยู่ที่ไหนมา

พรก.ยกเว้นการปฏิบัติการเกี่ยวกับภาษีอากร 2558 ยื่นดีไหม

ธุรกิจปั่นป่วน เจอปัญหาขาดแคลนผู้สอบบัญชี จริงหรือ(1)

คุณสมบัตินักบัญชีที่ดี

จรรยาบรรณ ของผู้ประกอบวิชาชีพบัญชี

ธรรมบรรยาย ชุด จริยธรรมกับบัณฑิต - พุทธทาสภิกขุ

คลิปนี้ ชอบมาก

KPI เท่าไหร่ถึงพอ (1)

KPI เท่าไหร่ถึงพอ (2)

สถิติการจ่ายภาษีรายจังหวัด

สถิติการจ่ายภาษีตามภาค

สำนักงานบัญชีในฝัน (1)

สมาชิก

ลืมรหัสผ่าน?
สมัครสมาชิก

สถิติ

เปิดเว็บ14/11/2007
อัพเดท14/12/2017
ผู้เข้าชม20,118,342
เปิดเพจ23,732,653

ภาษีห้างหุ้นส่วนสามัญ 2558 (5)

ภาษีห้างหุ้นส่วนสามัญ 2558 (5)

โดย :

จาก กรุงเทพธุรกิจออนไลน์
ขอนำประเด็นการเสียภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาของหุ้นส่วนสามัญหรือคณะบุคคลที่มิใช่นิติบุคคล

สำหรับเงินได้พึงประเมินที่ได้รับตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2558 เป็นต้นไป

ตามพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลรัษฎากร (ฉบับที่ 39) พ.ศ. 2557 และประกาศอธิบดีกรมสรรพากร เกี่ยวกับภาษีเงินได้ (ฉบับที่ 249) ลงวันที่ 17 ธันวาคม 2557 และแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการเสียภาษีเงินได้ของห้างหุ้นส่วนสามัญและคณะ บุคคลที่มิใช่นิติบุคคล ตามคำสั่งกรมสรรพากรที่ ป. 149/2558 ลงวันที่ 20 มกราคม 2558 มา ปุจฉา - วิสัชนา ต่อจากสัปดาห์ก่อนดังนี้

ปุจฉา ในแบบรายงานรายรับ-จ่าย ของห้างหุ้นส่วนสามัญหรือคณะบุคคลประจำปีภาษี พ.ศ. 2557 ที่ต้องยื่นพร้อมกับ ภ.ง.ด.90 ภายในเดือนมีนาคม 2558 นี้ จะต้องกรอกรายการใดบ้าง

วิสัชนา เป็นที่ชัดเจนแล้วว่า “การจัดทำรายงานแสดงรายได้และรายจ่ายของห้างหุ้นส่วนสามัญหรือคณะบุคคลที่มิ ใช่นิติบุคคล สำหรับเงินได้ของปีภาษี 2557 ซึ่งต้องยื่นรายการภายในวันที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2558 ให้กรอกรายการเฉพาะรายการยอดเงินคงเหลือยกไปปีภาษีถัดไป” เท่านั้น ทั้งนี้ ตามข้อ 5 ของคำสั่งกรมสรรพากรที่ ป. 149/2558 นั่นย่อมหมายความว่า กรมสรรพากรไม่คำนึงถึงเงินส่วนแบ่งของกำไรที่เกิดขึ้นก่อนหรือในปี 2557 ว่าห้างหุ้นส่วนสามัญหรือคณะบุคคลที่มิใช่นิติบุคคลจะพึงมีเป็นจำนวนเท่าใด และได้แบ่งให้แก่ผู้เป็นหุ้นส่วนไปแล้วหรือไม่ เพราะมิฉะนั้น อาจเป็นการจัดเก็บภาษีเงินได้ของห้างหุ้นส่วนสามัญหรือคณะบุคคลย้อนหลัง อันเป็นโทษแก่ผู้มีเงินได้ ซึ่งการต้องห้ามในทางกฎหมาย

ปุจฉา ถ้าเช่นนั้น ในปีภาษีต่อๆ ไป กรมสรรพากรได้แนะนำให้ห้างหุ้นส่วนสามัญกรอก “ยอดเงินคงเหลือยกไปของทุกปี” จึงเป็นการกำหนดให้ต้องเป็นถือปฏิบัติเช่นนี้ไปทุกๆ ปีใช่หรือไม่

วิสัชนา หากผู้เป็นหุ้นส่วนในห้างหุ้นส่วนใดไม่มีความประสงค์ที่จะแบ่งเงินกำไรกัน ทุกปี ก็ถือเป็นสิทธิที่จะกระทำได้ แต่ตามที่กรมสรรพากรยกตัวอย่างให้ห้างหุ้นส่วนสามัญแบ่งกำไรให้เบ็ดเสร็จกัน ไปในแต่ละปี นั้น เป็นข้อแนะนำที่ห้างหุ้นส่วนสามัญทุกรายพึงกระทำ เพราะก่อให้เกิดผลดีมากกว่าผลเสีย กล่าวคือ หากนำกำไรมาแบ่งปันกันให้แล้วเสร็จไปเป็นแต่ละปีๆ ไป นั้น ช่วยป้องกันการผิดพลาดหลงลืม และตัดไปแต่ต้นลม เนื่องจากห้างหุ้นส่วนสามัญบางแห่งมิได้จัดทำบัญชีให้เป็นไปตามมาตรฐานการ บัญชีที่รับรองโดยทั่วไป หากมียอดกำไรยกไป โดยมิได้มาเสียภาษีเงินได้ให้ถูกต้อง ก็อาจเป็นภาระที่ต้องหอบหิ้วกำไรไปไม่มีที่สิ้นสุด กรณีที่เป็นการฝ่าฝืนกฎหมายหรือทุจริตหลีกเลี่ยงภาษีผู้เป็นหุ้นส่วนก็อาจ ต้องระวางโทษอาญาตามกฎหมาย และอาจต้องถูกเรียกตรวจสอบจากเจ้าพนักงานสรรพากร มิฉะนั้น ก็พึงต้องตระเตรียมบัญชีและเอกสารหลักฐานที่เกี่ยวข้องไว้ให้พร้อมเสียแต่ เนิ่นๆ
ถ้าในปีที่ไม่แบ่งเงินกันต้องนำยอดเงินกำไรจะไปแสดงในบรรทัดที่ 5 ของแบบรายงานบัญชีรายรับ-จ่าย โดยรวมกับยอดคงเหลือ และในปีต่อไปไม่มีการแบ่งกำไรกันอีกยอดเงินที่แสดงในรายงานจะเป็นยอดสะสม หรือยอดของทุกปี โดยต้องจัดทำบัญชีตามหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไป เพื่อแสดงยอดดังกล่าว

ปุจฉา กรณีห้างหุ้นส่วนสามัญนำเงินไปซื้อรถยนต์ เงินที่จ่ายไปถือเป็นรายจ่ายได้ไหมคะ

วิสัชนา กรณีห้างหุ้นส่วนสามัญนำเงินไปซื้อรถยนต์ เงินที่จ่ายไปถือเป็นรายจ่ายอันมีลักษณะเป็นการลงทุน ซึ่งห้างหุ้นส่วนสามัญต้องบันทึกเป็นทรัพย์สินและนำมาคิดค่าสึกหรอและค่า เสื่อมราคาตามหลักเกณฑ์ของกฎหมาย จึงจะนำมาเป็นรายจ่ายของห้างหุ้นส่วนได้

พบกันใหม่สัปดาห์หน้าครับ


สำนักงานบัญชี,สำนักงานสอบบัญชี,ทำบัญชี,สอบบัญชี,ที่ปรึกษา,การจัดการ,เศรษฐกิจการลงทุน

Tags : ภาษีห้างหุ้นส่วนสามัญ 2558 (5)

view

*

view