http://www.108acc.com
  
สร้างเว็บไซต์Engine by iGetWeb.com

หน้าแรก

วิสัยทัศน์/พันธกิจ

บริการของเรา

LINK 4 A/C

DOWNLOAD

ติดต่อเรา

ปฎิทิน

« July 2018»
SMTWTFS
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
293031    

.......... บทความ 108 ..........

ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ธรรมนูญครอบครัว คนละเรื่องเดียวกัน (๔)

ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ธรรมนูญครอบครัว คนละเรื่องเดียวกัน

ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ธรรมนูญครอบครัว คนละเรื่องเดียวกัน (2)

ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ธรรมนูญครอบครัว คนละเรื่องเดียวกัน (๓)

ราชกิจจาฯ ประกาศมาตรการคง VAT 7% ออกไปอีก 1 ปี ถึงวันที่ 30 ก.ย.61 ..... คั่นเวลา

บัญญัติ 10 ประการที่ต้อง คำนึงในการวางระบบบัญชี และการควบคุม ภายใน (1)

อะไรคือข้อมูลทางบัญชี ?

องค์กรในมุมมองของนักบัญชี

วิธีการเลือกสำนักงานบัญชี

เจ้าของกิจการควรไปพบ สรรพากรเองหรือไม่

บัญญติ 10 ประการที่ต้อง คำนึงในการวางระบบบัญชี และการควบคุมภายใน (2)

สำนักงานบัญชีในฝัน (2)

สำนักงานบัญชีในฝัน (3)

สำนักงานบัญชีในฝัน (4)

สำนักงานบัญชีในฝัน (5)

สำนักงานบัญชีในฝัน (6)

การสุ่มตัวอย่างทางสถิติในการสอบบัญชี

ค่าทำบัญชีปีละ 2-3 หมื่นบาท คุณไปอยู่ที่ไหนมา

พรก.ยกเว้นการปฏิบัติการเกี่ยวกับภาษีอากร 2558 ยื่นดีไหม

ธุรกิจปั่นป่วน เจอปัญหาขาดแคลนผู้สอบบัญชี จริงหรือ(1)

คุณสมบัตินักบัญชีที่ดี

จรรยาบรรณ ของผู้ประกอบวิชาชีพบัญชี

ธรรมบรรยาย ชุด จริยธรรมกับบัณฑิต - พุทธทาสภิกขุ

คลิปนี้ ชอบมาก

KPI เท่าไหร่ถึงพอ (1)

KPI เท่าไหร่ถึงพอ (2)

สถิติการจ่ายภาษีรายจังหวัด

สถิติการจ่ายภาษีตามภาค

สำนักงานบัญชีในฝัน (1)

สมาชิก

ลืมรหัสผ่าน?
สมัครสมาชิก

สถิติ

เปิดเว็บ14/11/2007
อัพเดท05/07/2018
ผู้เข้าชม20,348,729
เปิดเพจ24,154,167

วิธีการเสียภาษีเงินได้นิติบุคคล

วิธีการเสียภาษีเงินได้นิติบุคคล

โดย :

จาก กรุงเทพธุรกิจออนไลน์
ช่วงเวลานับจากนี้ไป เป็นช่วงเวลาของการยื่นแบบแสดงรายการเสียภาษีเงินได้นิติบุคคล สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีปี 2557

ซึ่งมีกำหนดเวลา 150 วันนับแต่วันสุดท้ายของรอบระยะเวลาบัญชี โดยเฉพาะสำหรับบริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลที่มีรอบระยะเวลาบัญชีตรงกับ ปีปฏิทิน วันสุดท้ายของกำหนดเวลาการยื่นแบบแสดงรายการจะตรงกับวันที่ 30 พ.ค. 2558 นี้ ตรงกับวันเสาร์ เป็นวันหยุดทำการของราชการ และวันจันทร์ที่ 1 มิ.ย. 2558 เป็นวันวิสาขบูชา ซึ่งเป็นวันหยุดทำการของราชการอีก 1 วัน จึงต้องเลื่อนหรือขยายกำหนดเวลาดังกล่าวออกไปเป็นวันอังคารที่ 2 มิ.ย. 2558 ตามบทบัญญัติมาตรา 193/8 แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ และกำหนดเวลาการยื่นแบบแสดงรายการภาษีเงิน ได้นิติบุคคลทางอินเทอร์เน็ตที่กำหนดให้ขยายเวลาออกไปอีก 8 วันนับแต่วันพ้นกำหนดเวลาการยื่นแบบแสดงรายการ จึงต้องเลื่อนออกไปตรงกับวันพุธที่ 10 มิ.ย. 2558 จึงขอนำวิธีการเสียภาษีเงินได้นิติบุคคลมาเป็นประเด็นปุจฉา - วิสัชนา ดังนี้ครับ 

ปุจฉา กรณีภาษีเงินได้นิติบุคคล มีวิธีการเสียภาษีกี่วิธีอะไรบ้าง

วิสัชนา การเสียภาษีเงินได้นิติบุคคลมี 4 วิธี ดังนี้คือ

       1. การเสียภาษีโดยถูกหักไว้ ณ ที่จ่าย

       2. การเสียภาษีโดยยื่นรายการประเมินตนเอง (Self-Assessment)

       3. การเสียภาษีโดยเจ้าพนักงานประเมินเรียกเก็บ (Authoritative Assessment)

       4. การเสียภาษีเงินได้แทนให้โดยโรงงานยาสูบ

ปุจฉา การเสียภาษีเงินได้นิติบุคคลโดยยื่นรายการประเมินตนเอง มีหลักเกณฑ์ทั่วไปอย่างไร

วิสัชนา การเสียภาษีโดยยื่นรายการประเมินตนเองมีหลักเกณฑ์โดยทั่วไปดังนี้

1. การยื่นรายการเงินได้นิติบุคคลครึ่งปี จากการประมาณการกำไรสุทธิ หรือกำไรสุทธิที่เกิดขึ้นจริงในรอบระยะเวลา 6 เดือนแรกของรอบระยะเวลาบัญชี แล้วแต่กรณี ตาม แบบ ภ.ง.ด. 51 ซึ่งต้องยื่นแบบแสดงรายการและชำระภาษีเงินได้นิติบุคคล (ถ้ามี) ภายในสองเดือนนับแต่วันสุดท้ายของรอบระยะเวลาหกเดือนแรกของรอบระยะเวลาบัญชี ตามมาตรา 67 ทวิ แห่งประมวลรัษฎากร

2. การยื่นรายการเงินได้นิติบุคคลประจำรอบระยะเวลาบัญชี ภายใน 150 วันนับแต่วันสุดท้ายของรอบระยะเวลาบัญชี ตามมาตรา 68 มาตา 68 ทวิ และมาตรา 69 แห่งประมวลรัษฎากร ดังนี้

          - แบบ ภ.ง.ด. 50 สำหรับผู้มีหน้าที่เสียภาษีจากฐานกำไรสุทธิ

          - แบบ ภ.ง.ด. 52 สำหรับบริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลต่างประเทศที่ประกอบกิจการขนส่งระหว่างประเทศผ่านประเทศไทย

          - แบบ ภ.ง.ด. 55 สำหรับมูลนิธิหรือสมาคมที่ประกอบกิจการซึ่งมีรายได้ แต่มิใช่องค์การ สาธารณกุศล

พบกันใหม่สัปดาห์หน้าครับ


สำนักงานบัญชี,สำนักงานสอบบัญชี,ทำบัญชี,สอบบัญชี,ที่ปรึกษา,การจัดการ,เศรษฐกิจการลงทุน

Tags : วิธีการเสียภาษีเงินได้นิติบุคคล

view

*

view