http://www.108acc.com
  
สร้างเว็บไซต์Engine by iGetWeb.com

หน้าแรก

วิสัยทัศน์/พันธกิจ

บริการของเรา

LINK 4 A/C

DOWNLOAD

ติดต่อเรา

ปฎิทิน

« December 2017»
SMTWTFS
     12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
31      

.......... บทความ 108 ..........

ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ธรรมนูญครอบครัว คนละเรื่องเดียวกัน (๔)

ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ธรรมนูญครอบครัว คนละเรื่องเดียวกัน

ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ธรรมนูญครอบครัว คนละเรื่องเดียวกัน (2)

ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ธรรมนูญครอบครัว คนละเรื่องเดียวกัน (๓)

ราชกิจจาฯ ประกาศมาตรการคง VAT 7% ออกไปอีก 1 ปี ถึงวันที่ 30 ก.ย.61 ..... คั่นเวลา

บัญญัติ 10 ประการที่ต้อง คำนึงในการวางระบบบัญชี และการควบคุม ภายใน (1)

อะไรคือข้อมูลทางบัญชี ?

องค์กรในมุมมองของนักบัญชี

วิธีการเลือกสำนักงานบัญชี

เจ้าของกิจการควรไปพบ สรรพากรเองหรือไม่

บัญญติ 10 ประการที่ต้อง คำนึงในการวางระบบบัญชี และการควบคุมภายใน (2)

สำนักงานบัญชีในฝัน (2)

สำนักงานบัญชีในฝัน (3)

สำนักงานบัญชีในฝัน (4)

สำนักงานบัญชีในฝัน (5)

สำนักงานบัญชีในฝัน (6)

การสุ่มตัวอย่างทางสถิติในการสอบบัญชี

ค่าทำบัญชีปีละ 2-3 หมื่นบาท คุณไปอยู่ที่ไหนมา

พรก.ยกเว้นการปฏิบัติการเกี่ยวกับภาษีอากร 2558 ยื่นดีไหม

ธุรกิจปั่นป่วน เจอปัญหาขาดแคลนผู้สอบบัญชี จริงหรือ(1)

คุณสมบัตินักบัญชีที่ดี

จรรยาบรรณ ของผู้ประกอบวิชาชีพบัญชี

ธรรมบรรยาย ชุด จริยธรรมกับบัณฑิต - พุทธทาสภิกขุ

คลิปนี้ ชอบมาก

KPI เท่าไหร่ถึงพอ (1)

KPI เท่าไหร่ถึงพอ (2)

สถิติการจ่ายภาษีรายจังหวัด

สถิติการจ่ายภาษีตามภาค

สำนักงานบัญชีในฝัน (1)

สมาชิก

ลืมรหัสผ่าน?
สมัครสมาชิก

สถิติ

เปิดเว็บ14/11/2007
อัพเดท14/12/2017
ผู้เข้าชม20,120,694
เปิดเพจ23,735,074

วิธีการเสียภาษีเงินได้นิติบุคคล

วิธีการเสียภาษีเงินได้นิติบุคคล

โดย :

จาก กรุงเทพธุรกิจออนไลน์
ช่วงเวลานับจากนี้ไป เป็นช่วงเวลาของการยื่นแบบแสดงรายการเสียภาษีเงินได้นิติบุคคล สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีปี 2557

ซึ่งมีกำหนดเวลา 150 วันนับแต่วันสุดท้ายของรอบระยะเวลาบัญชี โดยเฉพาะสำหรับบริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลที่มีรอบระยะเวลาบัญชีตรงกับ ปีปฏิทิน วันสุดท้ายของกำหนดเวลาการยื่นแบบแสดงรายการจะตรงกับวันที่ 30 พ.ค. 2558 นี้ ตรงกับวันเสาร์ เป็นวันหยุดทำการของราชการ และวันจันทร์ที่ 1 มิ.ย. 2558 เป็นวันวิสาขบูชา ซึ่งเป็นวันหยุดทำการของราชการอีก 1 วัน จึงต้องเลื่อนหรือขยายกำหนดเวลาดังกล่าวออกไปเป็นวันอังคารที่ 2 มิ.ย. 2558 ตามบทบัญญัติมาตรา 193/8 แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ และกำหนดเวลาการยื่นแบบแสดงรายการภาษีเงิน ได้นิติบุคคลทางอินเทอร์เน็ตที่กำหนดให้ขยายเวลาออกไปอีก 8 วันนับแต่วันพ้นกำหนดเวลาการยื่นแบบแสดงรายการ จึงต้องเลื่อนออกไปตรงกับวันพุธที่ 10 มิ.ย. 2558 จึงขอนำวิธีการเสียภาษีเงินได้นิติบุคคลมาเป็นประเด็นปุจฉา - วิสัชนา ดังนี้ครับ 

ปุจฉา กรณีภาษีเงินได้นิติบุคคล มีวิธีการเสียภาษีกี่วิธีอะไรบ้าง

วิสัชนา การเสียภาษีเงินได้นิติบุคคลมี 4 วิธี ดังนี้คือ

       1. การเสียภาษีโดยถูกหักไว้ ณ ที่จ่าย

       2. การเสียภาษีโดยยื่นรายการประเมินตนเอง (Self-Assessment)

       3. การเสียภาษีโดยเจ้าพนักงานประเมินเรียกเก็บ (Authoritative Assessment)

       4. การเสียภาษีเงินได้แทนให้โดยโรงงานยาสูบ

ปุจฉา การเสียภาษีเงินได้นิติบุคคลโดยยื่นรายการประเมินตนเอง มีหลักเกณฑ์ทั่วไปอย่างไร

วิสัชนา การเสียภาษีโดยยื่นรายการประเมินตนเองมีหลักเกณฑ์โดยทั่วไปดังนี้

1. การยื่นรายการเงินได้นิติบุคคลครึ่งปี จากการประมาณการกำไรสุทธิ หรือกำไรสุทธิที่เกิดขึ้นจริงในรอบระยะเวลา 6 เดือนแรกของรอบระยะเวลาบัญชี แล้วแต่กรณี ตาม แบบ ภ.ง.ด. 51 ซึ่งต้องยื่นแบบแสดงรายการและชำระภาษีเงินได้นิติบุคคล (ถ้ามี) ภายในสองเดือนนับแต่วันสุดท้ายของรอบระยะเวลาหกเดือนแรกของรอบระยะเวลาบัญชี ตามมาตรา 67 ทวิ แห่งประมวลรัษฎากร

2. การยื่นรายการเงินได้นิติบุคคลประจำรอบระยะเวลาบัญชี ภายใน 150 วันนับแต่วันสุดท้ายของรอบระยะเวลาบัญชี ตามมาตรา 68 มาตา 68 ทวิ และมาตรา 69 แห่งประมวลรัษฎากร ดังนี้

          - แบบ ภ.ง.ด. 50 สำหรับผู้มีหน้าที่เสียภาษีจากฐานกำไรสุทธิ

          - แบบ ภ.ง.ด. 52 สำหรับบริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลต่างประเทศที่ประกอบกิจการขนส่งระหว่างประเทศผ่านประเทศไทย

          - แบบ ภ.ง.ด. 55 สำหรับมูลนิธิหรือสมาคมที่ประกอบกิจการซึ่งมีรายได้ แต่มิใช่องค์การ สาธารณกุศล

พบกันใหม่สัปดาห์หน้าครับ


สำนักงานบัญชี,สำนักงานสอบบัญชี,ทำบัญชี,สอบบัญชี,ที่ปรึกษา,การจัดการ,เศรษฐกิจการลงทุน

Tags : วิธีการเสียภาษีเงินได้นิติบุคคล

view

*

view