http://www.108acc.com
  
สร้างเว็บไซต์Engine by iGetWeb.com

หน้าแรก

วิสัยทัศน์/พันธกิจ

บริการของเรา

LINK 4 A/C

DOWNLOAD

ติดต่อเรา

ปฎิทิน

« August 2018»
SMTWTFS
   1234
567891011
12131415161718
19202122232425
262728293031 

.......... บทความ 108 ..........

ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ธรรมนูญครอบครัว คนละเรื่องเดียวกัน (๔)

ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ธรรมนูญครอบครัว คนละเรื่องเดียวกัน

ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ธรรมนูญครอบครัว คนละเรื่องเดียวกัน (2)

ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ธรรมนูญครอบครัว คนละเรื่องเดียวกัน (๓)

ราชกิจจาฯ ประกาศมาตรการคง VAT 7% ออกไปอีก 1 ปี ถึงวันที่ 30 ก.ย.61 ..... คั่นเวลา

บัญญัติ 10 ประการที่ต้อง คำนึงในการวางระบบบัญชี และการควบคุม ภายใน (1)

อะไรคือข้อมูลทางบัญชี ?

องค์กรในมุมมองของนักบัญชี

วิธีการเลือกสำนักงานบัญชี

เจ้าของกิจการควรไปพบ สรรพากรเองหรือไม่

บัญญติ 10 ประการที่ต้อง คำนึงในการวางระบบบัญชี และการควบคุมภายใน (2)

สำนักงานบัญชีในฝัน (2)

สำนักงานบัญชีในฝัน (3)

สำนักงานบัญชีในฝัน (4)

สำนักงานบัญชีในฝัน (5)

สำนักงานบัญชีในฝัน (6)

การสุ่มตัวอย่างทางสถิติในการสอบบัญชี

ค่าทำบัญชีปีละ 2-3 หมื่นบาท คุณไปอยู่ที่ไหนมา

พรก.ยกเว้นการปฏิบัติการเกี่ยวกับภาษีอากร 2558 ยื่นดีไหม

ธุรกิจปั่นป่วน เจอปัญหาขาดแคลนผู้สอบบัญชี จริงหรือ(1)

คุณสมบัตินักบัญชีที่ดี

จรรยาบรรณ ของผู้ประกอบวิชาชีพบัญชี

ธรรมบรรยาย ชุด จริยธรรมกับบัณฑิต - พุทธทาสภิกขุ

คลิปนี้ ชอบมาก

KPI เท่าไหร่ถึงพอ (1)

KPI เท่าไหร่ถึงพอ (2)

สถิติการจ่ายภาษีรายจังหวัด

สถิติการจ่ายภาษีตามภาค

สำนักงานบัญชีในฝัน (1)

สมาชิก

ลืมรหัสผ่าน?
สมัครสมาชิก

สถิติ

เปิดเว็บ14/11/2007
อัพเดท09/08/2018
ผู้เข้าชม20,394,744
เปิดเพจ24,227,638

วิธีการเสียภาษีเงินได้นิติบุคคล (ต่อ)

วิธีการเสียภาษีเงินได้นิติบุคคล (ต่อ)

โดย :

จาก กรุงเทพธุรกิจออนไลน์
การยื่นแบบแสดงรายการเสียภาษีเงินได้ นิติบุคคล สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีปี 2557 ซึ่งมีกำหนดเวลา 150 วันนับแต่วันสุดท้ายของรอบระยะเวลาบัญชี

โดยบริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลที่มีรอบระยะเวลาบัญชีตรง กับปีปฏิทิน วันสุดท้ายของกำหนดเวลาการยื่นแบบแสดงรายการจะตรงกับวันที่ 30 พ.ย. 2558 นี้ ตรงกับวันเสาร์ เป็นวันหยุดทำการของราชการ และวันจันทร์ที่ 1 มิ.ย. 2558 เป็นวันวิสาขบูชา ซึ่งเป็นวันหยุดทำการของราชการอีก 1 วัน จึงต้องเลื่อนหรือขยายกำหนดเวลาดังกล่าวออกไปเป็นวันอังคารที่ 2 มิ.ย. 2558 ตามบทบัญญัติมาตรา 193/8 แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ 

สำหรับกำหนดเวลาการยื่นแบบแสดงรายการภาษีเงินได้นิติบุคคลทางอินเทอร์ เน็ตที่กำหนดให้ขยายเวลาออกไปอีก 8 วันนับแต่วันพ้นกำหนดเวลาการยื่นแบบแสดงรายการ ขอแก้ไขการนับระยะเวลาที่ถูกต้องเป็นดังนี้ กล่าวคือ ขยายเวลาออกไปอีก 8 วันนับแต่วันที่ 30 พ.ค. 2558 ตรงกับวันอาทิตย์ที่ 7 มิ.ย. 2558 เนื่องจากตรงกับวันหยุดทำการของราชการ จึงเลื่อนเป็นวันจันทร์ที่ 8 มิ.ย. 2558 และขอนำวิธีการเสียภาษีเงินได้นิติบุคคลมาเป็นประเด็นปุจฉา - วิสัชนา ดังนี้ครับ 

ปุจฉา การเสียภาษีเงินได้นิติบุคคล โดยเจ้าพนักงานประเมินเรียกเก็บ (Authoritative Assessment) มีกี่กรณี อะไรบ้าง

วิสัชนา การเสียภาษีเงินได้นิติบุคคล โดยเจ้าพนักงานประเมินเรียกเก็บมีดังนี้

1. การประเมินก่อนถึงกำหนดเวลายื่นรายการ

2. การประเมินตามแบบแสดงรายการที่ผู้มีเงินได้ยื่นไว้ไม่ถูกต้องครบถ้วน

3. การประเมินตามผลการตรวจสอบตามหมายเรียก กรณีผู้มีเงินได้ยื่นแบบแสดงรายการ

4. การประเมินตามผลการตรวจสอบตามหมายเรียกกรณีผู้มีเงินได้มิได้ยื่นแบบแสดงรายการ

5. การประเมินกรณีพิเศษ

ปุจฉา การเสียภาษีเงินได้นิติบุคคล โดยเจ้าพนักงานประเมินเรียกเก็บก่อนถึงกำหนดเวลายื่นรายการ มีหลักเกณฑ์ทั่วไปอย่างไร

วิสัชนา การประเมินเรียกเก็บภาษีเงินได้นิติบุคคลก่อนถึงกำหนดเวลายื่นรายการ เป็นไปตามมาตรา 18 ทวิ แห่งประมวลรัษฎากร ใช้ในกรณีจำเป็นเพื่อรักษาประโยชน์ในการจัดเก็บภาษีอากรประเมินทั้งหลาย รวมทั้งภาษีเงินได้นิติบุคคลด้วย โดยให้เจ้าพนักงานประเมิน มีอำนาจที่จะประเมินเรียกเก็บภาษีจากผู้ต้องเสียภาษีก่อนถึงกำหนดเวลายื่น รายการได้ เมื่อได้ประเมินแล้วให้แจ้งจำนวนภาษีที่ต้องเสียไปยังผู้ต้องเสียภาษี เมื่อได้รับหนังสือแจ้งการประเมินแล้ว ให้ผู้ต้องเสียภาษีชำระภาษีภายในเจ็ดวันนับแต่วันได้รับแจ้งการประเมิน จำนวนเงินภาษีอากรที่ผู้เสียภาษีได้ชำระตามหนังสือแจ้งการประเมินของเจ้า พนักงานประเมิน ให้ถือเป็นเครดิตของผู้ต้องเสียภาษีในการคำนวณภาษี ในกรณีนี้จะอุทธรณ์การประเมินก็ได้
ในการใช้อำนาจตามความในมาตรา 18 ทวิ แห่งประมวลรัษฎากรนี้ เจ้าพนักงานประเมินจะสั่งให้ยื่นรายการตามแบบที่อธิบดีกำหนดด้วยก็ได้

ปุจฉา การประเมินตามแบบแสดงรายการที่ผู้มีเงินได้ยื่นไว้ไม่ถูกต้องครบถ้วนมีหลักเกณฑ์ทั่วไปอย่างไร

วิสัชนา การประเมินตามแบบแสดงรายการที่ผู้มีเงินได้ยื่นไว้ไม่ถูกต้องครบถ้วน เป็นไปตามมาตรา 18 แห่งประมวลรัษฎากร และเงินเพิ่มภาษีตามมาตรา 27 แห่งประมวลรัษฎากร ซึ่งผู้ต้องเสียภาษีต้องชำระภายใน 30 วัน นับแต่วันได้รับหนังสือแจ้งการประเมิน ตามมาตรา 18 ตรี แห่งประมวลรัษฎากร

พบกันใหม่สัปดาห์หน้าครับ


สำนักงานบัญชี,สำนักงานสอบบัญชี,ทำบัญชี,สอบบัญชี,ที่ปรึกษา,การจัดการ,เศรษฐกิจการลงทุน

Tags : วิธีการเสียภาษีเงินได้นิติบุคคล (ต่อ)

view

*

view