http://www.108acc.com
  
สร้างเว็บไซต์Engine by iGetWeb.com

หน้าแรก

วิสัยทัศน์/พันธกิจ

บริการของเรา

LINK 4 A/C

DOWNLOAD

ติดต่อเรา

.......... บทความ 108 ..........

ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ธรรมนูญครอบครัว คนละเรื่องเดียวกัน (๔)

ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ธรรมนูญครอบครัว คนละเรื่องเดียวกัน

ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ธรรมนูญครอบครัว คนละเรื่องเดียวกัน (2)

ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ธรรมนูญครอบครัว คนละเรื่องเดียวกัน (๓)

ราชกิจจาฯ ประกาศมาตรการคง VAT 7% ออกไปอีก 1 ปี ถึงวันที่ 30 ก.ย.61 ..... คั่นเวลา

บัญญัติ 10 ประการที่ต้อง คำนึงในการวางระบบบัญชี และการควบคุม ภายใน (1)

อะไรคือข้อมูลทางบัญชี ?

องค์กรในมุมมองของนักบัญชี

วิธีการเลือกสำนักงานบัญชี

เจ้าของกิจการควรไปพบ สรรพากรเองหรือไม่

บัญญติ 10 ประการที่ต้อง คำนึงในการวางระบบบัญชี และการควบคุมภายใน (2)

สำนักงานบัญชีในฝัน (2)

สำนักงานบัญชีในฝัน (3)

สำนักงานบัญชีในฝัน (4)

สำนักงานบัญชีในฝัน (5)

สำนักงานบัญชีในฝัน (6)

การสุ่มตัวอย่างทางสถิติในการสอบบัญชี

ค่าทำบัญชีปีละ 2-3 หมื่นบาท คุณไปอยู่ที่ไหนมา

พรก.ยกเว้นการปฏิบัติการเกี่ยวกับภาษีอากร 2558 ยื่นดีไหม

ธุรกิจปั่นป่วน เจอปัญหาขาดแคลนผู้สอบบัญชี จริงหรือ(1)

คุณสมบัตินักบัญชีที่ดี

จรรยาบรรณ ของผู้ประกอบวิชาชีพบัญชี

ธรรมบรรยาย ชุด จริยธรรมกับบัณฑิต - พุทธทาสภิกขุ

คลิปนี้ ชอบมาก

KPI เท่าไหร่ถึงพอ (1)

KPI เท่าไหร่ถึงพอ (2)

สถิติการจ่ายภาษีรายจังหวัด

สถิติการจ่ายภาษีตามภาค

สำนักงานบัญชีในฝัน (1)

Games

สมาชิก

ลืมรหัสผ่าน?
สมัครสมาชิก
Gold charts on InfoMine.com

ผ่ากลยุทธ์ธุรกิจพิชิตวัยเกษียณ อีไอซีเผยผลวิเคราะห์เชิงลึก

จาก ASTVผู้จัดการออนไลน์

        อีไอซีวิเคราะห์พฤติกรรมและการใช้ชีวิตของผู้สูงอายุ เผยธุรกิจต้องคำนึงถึงความต้องการ 3 ด้านหลักคือ ต้องการมีสุขภาพดี - ต้องการมีสังคม - ต้องการมีการเงินที่มั่นคงและเพียงพอ ขณะเดียวกันต้องเข้าใจการเปลี่ยนแปลงในอนาคต ชี้มีแนวโน้มต้องพึ่งพาตัวเองเป็นหลัก และยอมรับเทคโนโลยีใหม่ๆ มากขึ้น
       
       ประเทศไทยถือว่าเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุค่อนข้างเร็วซึ่งเป็นความท้าทายที่ทั้งภาครัฐ ภาคเอกชนและตัวผู้สูงอายุเองต้องเตรียมพร้อมรับมือ เนื่องจากไทยเป็นหนึ่งในประเทศแรกๆ ในกลุ่มประเทศกำลังพัฒนาที่กำลังเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ ด้วยสัดส่วนของประชากรสูงอายุที่เพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว จาก 10% ในปัจจุบันเพิ่มขึ้นเป็น 20% ของประชากร ภายในอีก 20 ปีข้างหน้า

        แต่ประเด็นที่น่ากังวลคือไทยกำลังแก่ก่อนรวย เนื่องจากหากเทียบกับประเทศพัฒนาแล้วอย่างญี่ปุ่นที่เข้าสู่สังคมผู้สูงอายุมาหลายปีแล้ว ระดับรายได้ของไทยยังต่ำมาก ขณะที่ไทยยังไม่มีความพร้อมเพียงพอในการรับมือกับผลกระทบในด้านต่างๆ
       
       อีไอซีจึงศึกษาวิเคราะห์เจาะลึกถึงผลกระทบที่จะตามมาทั้งในเชิงเศรษฐกิจและสังคมและยังได้นำเสนอโอกาสและกลยุทธ์การดำเนินธุรกิจเพื่อให้สามารถปรับตัวและเติบโตได้อย่างยั่งยืนในยุคของสังคมผู้สูงอายุ
    
        การลดลงของกำลังแรงงานเป็นผลกระทบทางเศรษฐกิจที่เห็นชัดที่สุดและจะส่งผลต่อเนื่องในหลายๆ ด้าน โดยคาดว่าไทยจะต้องเผชิญกับการลดลงของกำลังแรงงานเป็นครั้งแรกในปี 2018 ซึ่งจะทำให้ศักยภาพการเติบโตของเศรษฐกิจไทยโดยเฉลี่ยใน 5 ปีข้างหน้า ลดลงเหลือเพียงราว 3.0% ต่อปีหรืออาจต่ำกว่านั้น
       
       แต่ยังมีโครงการลงทุนโครงสร้างพื้นฐานขนาดใหญ่ของภาครัฐเป็นตัวช่วยพยุงศักยภาพการผลิตของไทยไว้ไม่ให้ลดลงมากไปกว่านี้ ปัญหาการขาดแคลนแรงงานที่จะทวีความรุนแรงมากขึ้น ท้ายที่สุดแล้วจะส่งผลให้ภาคธุรกิจอาจจะต้องหันไปจ้างผู้สูงอายุมากขึ้นและหาแนวทางเพิ่มผลิตภาพแรงงาน ซึ่งหากต้องการรักษาอัตราเติบโตของผลผลิตโดยรวมไม่ให้ลดลงในอีก 10 ปีข้างหน้า แรงงานไทยจะต้องเพิ่มอัตราการเติบโตของผลิตภาพการผลิตให้ได้อย่างน้อย 2 เท่าเพื่อชดเชยกำลังแรงงานที่หายไป
       
       ศักยภาพการเติบโตทางเศรษฐกิจที่ลดลงจะส่งผลต่อเนื่องให้ผลตอบแทนเงินออมของประชาชนลดลง และมีแนวโน้มที่ผู้สูงอายุจะต้องพึ่งพาการช่วยเหลือจากภาครัฐมากขึ้น ประชาชนที่จะเข้าสู่วัยเกษียณในอนาคตส่วนใหญ่ยังไม่ตระหนักถึงความไม่เพียงพอของเงินออมสำหรับใช้จ่ายหลังเกษียณ อีกทั้งส่วนใหญ่มีบุตรน้อยลง ซึ่งจะส่งผลให้แหล่งรายได้หลังเกษียณหรือเมื่อเข้าสู่วัยสูงอายุแล้วนั้นลดลงด้วย เพราะปัจจุบันเงินจากบุตรหลานคิดเป็นเกือบ 40 ของแหล่งรายได้ของผู้สูงอายุ ทำให้ผู้สูงอายุในอนาคตข้างหน้า โดยเฉพาะผู้ที่ไม่มีการวางแผนการออมหรือวางแผนช้าเกินไปมีแนวโน้มต้องพึ่งพาเงินช่วยเหลือจากภาครัฐมากขึ้นจนอาจส่งผลให้ต้องกลายเป็นภาระการคลังเพิ่มขึ้นและเบียดเบียนงบประมาณของภาครัฐที่ควรจัดสรรไปใช้จ่ายด้านอื่นๆ มากกว่า เช่น การใช้จ่ายลงทุนซึ่งเป็นปัจจัยสำคัญที่เป็นรากฐานต่อการขยายตัวทางเศรษฐกิจ
    
        สำหรับภาคธุรกิจ การก้าวเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุจะนำมาซึ่งโอกาสทางธุรกิจที่ไม่ควรมองข้าม เนื่องจากกลุ่มผู้บริโภคสูงอายุจะกลายเป็นกำลังซื้อสำคัญ โดยสัดส่วนการใช้จ่ายของผู้บริโภคกลุ่มนี้จะมีมูลค่าราว 1 ใน 4 ของการใช้จ่ายของประชากรทั้งประเทศและมีความต้องการที่แตกต่างออกไป
       
       อีไอซีได้วิเคราะห์เจาะลึกถึงการเปลี่ยนแปลงของผู้สูงอายุในอนาคตทั้งในเชิงพฤติกรรมและการใช้ชีวิต พบว่าการที่ธุรกิจจะสามารถเข้าถึงตลาดผู้สูงอายุได้ควรคำนึงถึงความต้องการของผู้สูงอายุใน 3 ด้านหลักคือ (1) ความต้องการมีสุขภาพดี (2) ความต้องการมีสังคม และ (3) ความต้องการมีการเงินที่มั่นคงและเพียงพอ
       
       ขณะเดียวกันธุรกิจยังต้องคำนึงถึงการเปลี่ยนแปลงของผู้สูงอายุในอนาคตควบคู่ไปด้วย ยกตัวอย่างเช่น ผู้สูงอายุในอนาคตมีแนวโน้มต้องพึ่งพาตัวเองเป็นหลัก ยอมรับเทคโนโลยีใหม่ๆ ได้มากขึ้น และอาจจะยังต้องทำงานต่อในวัยหลังเกษียณ เป็นต้น
       ภาคธุรกิจจึงต้องปรับเปลี่ยนกลยุทธ์ในการดำเนินธุรกิจเพื่อให้สามารถเข้าถึงความต้องการและพฤติกรรมการบริโภคและการใช้ชีวิตที่เปลี่ยนแปลงไปในมุมมองเหล่านี้ของกลุ่มผู้สูงอายุในอนาคต

        กลยุทธ์การปรับตัวและโอกาสทางธุรกิจใหม่ๆ จึงไม่ได้จำกัดแต่เพียงแค่ธุรกิจที่เกี่ยวกับบริการด้านสุขภาพเท่านั้น แต่โอกาสทางธุรกิจยังสามารถเกิดขึ้นหรือต่อยอดจากการมองความต้องการและการเปลี่ยนแปลงในสังคมของผู้สูงอายุ เช่น แนวโน้มการเปลี่ยนแปลงที่ผู้สูงอายุจะต้องอยู่คนเดียวมากขึ้นในขณะที่ยังมีความต้องการมีสังคมพบปะกับเพื่อนฝูง ทำให้เกิดบริการรับส่งแบบ door-to-door ในพื้นที่ชุมชนหลายแห่งในสหรัฐฯ เพื่อให้ผู้สูงอายุรวมกลุ่มและทำกิจกรรมร่วมกันได้
       
       ความสามารถในการยอมรับและเรียนรู้เทคโนโลยีมากขึ้นเมื่อเชื่อมโยงกับความต้องการมีสุขภาพดีของผู้สูงอายุ จะช่วยสนับสนุนให้บริการวางแผนโภชนาการและส่งอาหารโดยเลือกรายการจากแอพพลิเคชั่นในสมาร์ทโฟนมีแนวโน้มขยายตัวมากขึ้นในอนาคต นอกจากนี้ ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์อาจจะต้องออกแบบที่อยู่อาศัยให้มีฟังก์ชั่นรองรับการเคลื่อนไหวสำหรับผู้สูงอายุ และเพิ่มเติมเทคโนโลยีที่ผู้สูงอายุสามารถใช้ได้ในกรณีฉุกเฉิน เป็นต้น
       
       สินค้าและบริการทางการเงินมีแนวโน้มที่จะเพิ่มความหลากหลายในผลิตภัณฑ์และบริการ เพื่อตอบโจทย์ความต้องการความมั่นคงทางการเงินของกลุ่มผู้สูงอายุโดยเฉพาะหลังวัยเกษียณอย่างเฉพาะเจาะจงมากขึ้น ดังเช่นการให้บริการวางแผนการเงินเพื่อการเกษียณอายุที่ผู้สูงอายุสามารถเลือกวางแผนตามไลฟ์สไตล์ที่หวัง เช่น การเลือกจังหวัดที่จะอาศัยอยู่ในวัยสูงอายุ ขนาดของบ้าน กำหนดค่าอาหารในแต่ละเดือน เป็นต้น หรือการออกผลิตภัณฑ์ทางการเงินใหม่ๆ เช่น กรมธรรม์แบบบำนาญที่จะช่วยให้ผู้สูงอายุมีรายได้สม่ำเสมอในยามเกษียณ ซึ่งน่าจะเป็นผลิตภัณฑ์ที่ตอบโจทย์และได้รับความนิยมมากขึ้น
       
       สิ่งสำคัญที่สุดคือ ในการเตรียมการและปรับตัวเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุดังกล่าวนั้น ภาครัฐและภาคธุรกิจควรจะเริ่มต้นให้เร็วเพราะการก้าวเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุจะค่อยๆ เกิดขึ้นอย่างช้าๆ จนอาจจะทำให้หลายฝ่ายไม่ทันได้เตรียมพร้อมและกลายเป็นช้าเกินไปที่จะปรับตัว


สำนักงานบัญชี,สำนักงานสอบบัญชี,ทำบัญชี,สอบบัญชี,ที่ปรึกษา,การจัดการ,เศรษฐกิจการลงทุน

Tags : ผ่ากลยุทธ์ธุรกิจพิชิตวัยเกษียณ อีไอซีเผยผลวิเคราะห์เชิงลึก

view

*

view