http://www.108acc.com
  
สร้างเว็บไซต์Engine by iGetWeb.com

หน้าแรก

วิสัยทัศน์/พันธกิจ

บริการของเรา

LINK 4 A/C

DOWNLOAD

ติดต่อเรา

ปฎิทิน

« July 2018»
SMTWTFS
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
293031    

.......... บทความ 108 ..........

ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ธรรมนูญครอบครัว คนละเรื่องเดียวกัน (๔)

ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ธรรมนูญครอบครัว คนละเรื่องเดียวกัน

ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ธรรมนูญครอบครัว คนละเรื่องเดียวกัน (2)

ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ธรรมนูญครอบครัว คนละเรื่องเดียวกัน (๓)

ราชกิจจาฯ ประกาศมาตรการคง VAT 7% ออกไปอีก 1 ปี ถึงวันที่ 30 ก.ย.61 ..... คั่นเวลา

บัญญัติ 10 ประการที่ต้อง คำนึงในการวางระบบบัญชี และการควบคุม ภายใน (1)

อะไรคือข้อมูลทางบัญชี ?

องค์กรในมุมมองของนักบัญชี

วิธีการเลือกสำนักงานบัญชี

เจ้าของกิจการควรไปพบ สรรพากรเองหรือไม่

บัญญติ 10 ประการที่ต้อง คำนึงในการวางระบบบัญชี และการควบคุมภายใน (2)

สำนักงานบัญชีในฝัน (2)

สำนักงานบัญชีในฝัน (3)

สำนักงานบัญชีในฝัน (4)

สำนักงานบัญชีในฝัน (5)

สำนักงานบัญชีในฝัน (6)

การสุ่มตัวอย่างทางสถิติในการสอบบัญชี

ค่าทำบัญชีปีละ 2-3 หมื่นบาท คุณไปอยู่ที่ไหนมา

พรก.ยกเว้นการปฏิบัติการเกี่ยวกับภาษีอากร 2558 ยื่นดีไหม

ธุรกิจปั่นป่วน เจอปัญหาขาดแคลนผู้สอบบัญชี จริงหรือ(1)

คุณสมบัตินักบัญชีที่ดี

จรรยาบรรณ ของผู้ประกอบวิชาชีพบัญชี

ธรรมบรรยาย ชุด จริยธรรมกับบัณฑิต - พุทธทาสภิกขุ

คลิปนี้ ชอบมาก

KPI เท่าไหร่ถึงพอ (1)

KPI เท่าไหร่ถึงพอ (2)

สถิติการจ่ายภาษีรายจังหวัด

สถิติการจ่ายภาษีตามภาค

สำนักงานบัญชีในฝัน (1)

สมาชิก

ลืมรหัสผ่าน?
สมัครสมาชิก

สถิติ

เปิดเว็บ14/11/2007
อัพเดท05/07/2018
ผู้เข้าชม20,352,856
เปิดเพจ24,158,474

ชำแหละด่าน บ้านพุน้ำร้อน ...ช่องโหว่เพียบ

จากประชาชาติธุรกิจ

"บ้านพุน้ำร้อน" หมู่บ้านชายแดนเล็ก ๆ ของจังหวัดกาญจนบุรี เป็นจุดยุทธศาสตร์สำคัญหลายด้านทั้งในฐานะระเบียงเศรษฐกิจ ประตูการค้าของไทยกับท่าเรือทวาย เมียนมา และเป็นเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ ภายใต้ประกาศของทางราชการ 2 ฉบับ คือ 1.ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง การเปิดจุดผ่านแดนถาวรบ้านพุน้ำร้อน หมู่ที่ 12 ตำบลบ้านเก่า อำเภอเมืองจังหวัดกาญจนบุรี เมื่อวันที่ 12 มิถุนายน 2556

2.ประกาศคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษที่ 2/2558 เรื่อง กำหนดพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษ ระยะที่ 2 ให้ท้องที่ตำบลแก่งเสี้ยนและตำบลบ้านเก่า อำเภอเมือง จังหวัดกาญจนบุรี เป็นเขตเศรษฐกิจพิเศษ เมื่อวันที่ 24 เม.ย. 2558 ซึ่งมีผลต่อการเปลี่ยนแปลงวิถีชีวิตความเป็นอยู่ สภาพสังคม

"ด่านถาวรบ้านพุน้ำร้อน" มีพื้นที่ติดเขตแนวชายแดนไทย-เมียนมา ห่างจากตัวเมืองกาญจนบุรี 75 กิโลเมตร ส่วนหมู่บ้านพุน้ำร้อน มีพื้นที่ 4,247 ไร่ โดยพื้นที่ทั้งหมดอยู่ในเขตพระราชกฤษฎีกา กำหนดเขตหวงห้ามที่ดินพุทธศักราช 2481

ในปี พ.ศ. 2535 ราชการประกาศให้เป็นหมู่บ้านป้องกันตนเองชายแดน (ปชด.) ทำการจัดสรรที่ดินทำกินให้ครอบครัวละ 10 ไร่ และพื้นที่ปลูกบ้านอีกครอบครัวละ2 งาน และในปี พ.ศ. 2536 ราชการประกาศให้เป็นหมู่บ้านอาสาพัฒนาและป้องกันตนเอง (อพป.)

จากนั้นราษฎรก็มีการขยายครอบครัว พร้อมกับการขยายการถือครองที่ดินโดยไม่มีเอกสารสิทธิ แต่ใช้สิทธิการทำประโยชน์ และเสียภาษีบำรุงท้องที่(ภบท.5) ให้กับองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเก่า จำนวน 966 แปลง รวม 16,501 ไร่

ปัจจุบันหมู่บ้านพุน้ำร้อนมีการถือครองที่ดินครอบคลุมพื้นที่รวม 22,000 ไร่ มีประชากร 950 คน 350 ครัวเรือน และยังเป็นที่ตั้งของชุมชนมอญ ถือบัตรผู้ไม่มีสถานะทางทะเบียน 65 ครัวเรือน 300 คน

"นายศรัทธา คชพลายุกต์" นายอำเภอเมืองกาญจนบุรี ได้สะท้อนข้อมูลและเสนอทางออกไว้ว่า สภาพปัญหาที่เกิดจากภาคราชการคือการประกาศเปิดจุดผ่านแดนเป็นเพียงประกาศที่มีผลทางกฎหมายของกระทรวงมหาดไทยกระทรวงเดียว แต่มีอีกหลายส่วนราชการยังไม่มีประกาศให้พื้นที่จุดผ่านแดนบ้านพุน้ำร้อนมีผลทางกฎหมายของกระทรวงนั้น ๆ เช่น กฎหมายเกี่ยวกับศุลกากร กฎหมายเกี่ยวกับการขนส่ง กฎหมายเกี่ยวกับปศุสัตว์ เป็นต้น ทำให้การติดต่อธุรกรรมบริเวณจุดผ่านแดน
บ้านพุน้ำร้อน บางครั้งใช้กฎตัวเอง หรือบางครั้งใช้กฎอะลุ้มอล่วย ผ่อนปรนแบบวิถีชีวิตชาวบ้าน จึงทำให้เกิดช่องทางการทุจริตต่อหน้าที่ขณะที่การประกาศเปิดจุดผ่านแดนถาวรบ้านพุน้ำร้อนเหมือนเป็นการเปิดประตูบ้าน แต่ระบบป้องกันต่าง ๆ ยังคงเหมือนเดิม ไม่ปรับให้ทันเหตุการณ์ แถมระบบป้องกันเดิมที่มีอยู่รวนในบางครั้ง เป็นจุดก่อให้เกิดภัยคุกคามความมั่นคงภายในค่อนข้างรุนแรง โดยเฉพาะอย่างยิ่งขบวนการ

"ขนแรงงานต่างด้าว" เข้าเมืองโดยมิชอบ และขบวนการลักลอบนำ "รถยนต์" ไปขายที่ประเทศเมียนมา การปรับปรุงระบบป้องกันควรป้องกันทั้งอุปกรณ์ เครื่องมือที่ทันสมัยมีปริมาณที่เพียงพอ และบุคลากรต้องมีเพียงพอ  ส่วนศูนย์ราชการชายแดนไม่มี ที่มีก็เป็นแบบชั่วคราวต้องอาศัยตู้คอนเทนเนอร์ การให้บริการจึงไม่ครบถ้วน ไม่เบ็ดเสร็จ ไม่เพียงพอ หรือไม่มีบริการ จึงเกิดช่องทางบริการนอกรูปแบบ นำไปสู่การทุจริตคอร์รัปชั่น

ส่วนสภาพปัญหาที่เกิดจากภาคประชาชนได้แก่ ภาคประชาชนเมื่อเห็นภาคราชการกระทำบางอย่าง ไม่มีกฎหมายรองรับ ไม่มีมาตรฐาน ไม่สามารถบริการได้หรือบางครั้งบริการแบบไม่ถูกต้อง ประชาชนจึงแตกแถวบ้าง เกิดขบวนการค้าทุกอย่าง เช่น คน สัตว์ สิ่งของ และพืชนอกรูปแบบเกิดการทุจริตมิชอบ เช่น ขบวนการค้าต่างด้าวมิชอบรุนแรงยิ่งขึ้น บุคคลไม่มีสถานะทางทะเบียนเป็นผู้ขนคนต่างด้าวเข้าเมืองโดยมิชอบ และขบวนการบุกรุกป่าจับจองที่ดิน

ภาคประชาชนขาดการให้ความรู้ในเรื่องการเตรียมความพร้อมในทุกมิติ เพื่อก้าวเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน และก้าวเข้าสู่เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ แต่เกิดความวิตกว่าจะเสียที่ดินที่จับจองจึงเตรียมร้องคัดค้าน ดังนั้นรัฐควรจัดงบประมาณสร้าง ครู ก. ครู ข. ให้ประชาชนไปถ่ายทอดความรู้ต่อ ๆ กันไป

ส่วนสภาพปัญหาที่เกิดขึ้นจากภาคสังคม คือ ขาดการส่งเสริมให้มีตลาดนัดชายแดน เมื่อมีประกาศราชการ มีกฎระเบียบที่ไม่ชัดเจน ทำให้การค้าขายชายแดนเกิดการเรียกรับผลประโยชน์ จึงควรจัดให้มีตลาดค้าขายชายแดนที่มีข้อตกลงอย่างชัดเจน

นอกจากนั้นยังขาดการส่งเสริมให้มีแหล่งท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ชายแดน หากรัฐลงทุนก็จะสร้างรายได้ให้กับชุมชน โดยไม่ต้องไปประกอบอาชีพผิดกฎหมาย และขาดโครงสร้างพื้นฐานรองรับ เช่น แหล่งกักเก็บน้ำ เป็นต้น

ดังนั้นทุกภาคส่วนควรบูรณาการขับเคลื่อนในทุกมิติไปพร้อม ๆ กัน เพื่อปิดช่องโหว่อันจะส่งผลดีต่อการค้าชายแดน ต่อเนื่องถึงระบบเศรษฐกิจของไทยในที่สุด


สำนักงานบัญชี,สำนักงานสอบบัญชี,ทำบัญชี,สอบบัญชี,ที่ปรึกษา,การจัดการ,เศรษฐกิจการลงทุน

Tags : ชำแหละด่าน บ้านพุน้ำร้อน ช่องโหว่เพียบ

view

*

view