http://www.108acc.com
  
สร้างเว็บไซต์Engine by iGetWeb.com

หน้าแรก

วิสัยทัศน์/พันธกิจ

บริการของเรา

LINK 4 A/C

DOWNLOAD

ติดต่อเรา

ปฎิทิน

« December 2017»
SMTWTFS
     12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
31      

.......... บทความ 108 ..........

ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ธรรมนูญครอบครัว คนละเรื่องเดียวกัน (๔)

ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ธรรมนูญครอบครัว คนละเรื่องเดียวกัน

ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ธรรมนูญครอบครัว คนละเรื่องเดียวกัน (2)

ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ธรรมนูญครอบครัว คนละเรื่องเดียวกัน (๓)

ราชกิจจาฯ ประกาศมาตรการคง VAT 7% ออกไปอีก 1 ปี ถึงวันที่ 30 ก.ย.61 ..... คั่นเวลา

บัญญัติ 10 ประการที่ต้อง คำนึงในการวางระบบบัญชี และการควบคุม ภายใน (1)

อะไรคือข้อมูลทางบัญชี ?

องค์กรในมุมมองของนักบัญชี

วิธีการเลือกสำนักงานบัญชี

เจ้าของกิจการควรไปพบ สรรพากรเองหรือไม่

บัญญติ 10 ประการที่ต้อง คำนึงในการวางระบบบัญชี และการควบคุมภายใน (2)

สำนักงานบัญชีในฝัน (2)

สำนักงานบัญชีในฝัน (3)

สำนักงานบัญชีในฝัน (4)

สำนักงานบัญชีในฝัน (5)

สำนักงานบัญชีในฝัน (6)

การสุ่มตัวอย่างทางสถิติในการสอบบัญชี

ค่าทำบัญชีปีละ 2-3 หมื่นบาท คุณไปอยู่ที่ไหนมา

พรก.ยกเว้นการปฏิบัติการเกี่ยวกับภาษีอากร 2558 ยื่นดีไหม

ธุรกิจปั่นป่วน เจอปัญหาขาดแคลนผู้สอบบัญชี จริงหรือ(1)

คุณสมบัตินักบัญชีที่ดี

จรรยาบรรณ ของผู้ประกอบวิชาชีพบัญชี

ธรรมบรรยาย ชุด จริยธรรมกับบัณฑิต - พุทธทาสภิกขุ

คลิปนี้ ชอบมาก

KPI เท่าไหร่ถึงพอ (1)

KPI เท่าไหร่ถึงพอ (2)

สถิติการจ่ายภาษีรายจังหวัด

สถิติการจ่ายภาษีตามภาค

สำนักงานบัญชีในฝัน (1)

สมาชิก

ลืมรหัสผ่าน?
สมัครสมาชิก

สถิติ

เปิดเว็บ14/11/2007
อัพเดท14/12/2017
ผู้เข้าชม20,118,110
เปิดเพจ23,732,416

เปิดรายงาน1ปีสนช.ใช้งบ300ล.พิจารณากม.130ฉบับ

จาก โพสต์ทูเดย์

ไอลอว์เปิดรายงานจับตาหนึ่งปี สนช. ใช้งบเฉียด 300 ล้าน พิจารณากฎหมาย 130 ฉบับ ผ่านแล้ว 108

เมื่อวันที่ 12 ส.ค. โครงการอินเทอร์เน็ตเพื่อกฎหมายประชาชน (iLaw) องค์กรพัฒนาเอกชนที่ติดตามการทำงานของสภานิติบัญญัติแห่งชาติ (สนช.) อันเป็นสภาที่มาจากการแต่งตั้งของคณะรักษาความสงบแห่งชาติ เพื่อทำหน้าที่แทนสภาผู้แทนราษฎรและวุฒิสภา เปิดเผยรายงานสรุปผลการทำงานของสนช. โดยไอลอว์ติดตามเก็บข้อมูลการพิจารณากฎหมายและการแต่งตั้ง ถอดถอนบุคคลสำคัญ มาตั้งแต่เข้าปฏิบัติหน้าที่เมื่อวันที่ 8 ส.ค. 2557 จนถึงวันที่ 7 ส.ค. 2558 เป็นเวลาครบ 1 ปีพอดี

ผ่านกฎหมายแล้ว 108 ฉบับ ไม่ผ่าน 0 เฉลี่ยออกกฎหมายเดือนละ 9 ฉบับ

การทำหน้าที่ในการพิจารณากฎหมายที่ผ่านมา สนช. พิจารณากฎหมายไปทั้งสิ้น 130 ฉบับ ผ่านความเห็นชอบเรียบร้อยแล้ว 108 ฉบับ อยู่ระหว่างการพิจารณาของ สนช. อีก 22 ฉบับ และหากแบ่งการร่างกฎหมาย 130 ฉบับตามผู้เสนอ จะเห็นว่าคณะรัฐมนตรีเสนอมากที่สุดคือ 105 ฉบับ คณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) 21 ฉบับ สมาชิก สนช. เป็นผู้เสนอ 3 ฉบับ และประธานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติเสนอ (ป.ป.ช.) 1 ฉบับ

ขณะที่กฎหมายที่ผ่านการพิจารณาแล้วจำนวน 108 ฉบับ ถูกเสนอโดย 23 หน่วยงาน กระทรวงการคลังเสนอมากที่สุดอย่างน้อย 18 ฉบับ รองลงมาคือกระทรวงเกษตรและสหกรณ์อย่างน้อย 9 ฉบับ กระทรวงยุติธรรมและกระทรวงคมนาคมเสนอกฎหมายไปอย่างน้อย 7 ฉบับ

เมื่อพิจารณาระยะเวลาในการออกฎหมายของ สนช. พบว่าตลอด 12 เดือนที่ผ่าน สนช.ออกกฎหมาย 108 ฉบับ เฉลี่ยแล้ว สนช. ออกกฎหมายเดือนละ 9 ฉบับ โดยที่ไม่เคยมีกฎหมายฉบับใดที่เมื่อสนช.รับหลักการในวาระที่ 1 แล้วต่อมาถูกโหวตให้ตกไปเลยแม้แต่ฉบับเดียว อาจกล่าวได้ว่ากฎหมายที่เข้าสนช. ทุกฉบับไม่เคยมีฉบับใดไม่ผ่าน ร่างกฎหมายที่พิจารณานานที่สุด คือ ร่างพ.ร.บ.การจัดสรรที่ดินฯ ใช้เวลาไป 202 วัน หรือเกือบ 7 เดือน ส่วนร่างกฎหมายที่พิจารณา 3 วาระรวดภายใน 1 วัน มีจำนวน 3 ฉบับ ได้แก่ ร่าง พ.ร.บ.แก้ไขเพิ่มเติมประมวลรัษฎากร (แก้ไขเพิ่มเติมมาตรา 63), ร่างพ.ร.บ.กองอาสารักษาดินแดน และร่างพ.ร.บ.ระเบียบบริหารราชการศาลยุติธรรม (องค์ประกอบคณะกรรมการข้าราชการยุติธรรม)

กฎหมายที่ผ่านการพิจารณาแล้วมีมากกว่า 10 ฉบับที่ยังมีข้อถกเถียงกันในสังคม เช่น พ.ร.บ.ภาษีการรับมรดก, พ.ร.บ.การชุมนุมสาธารณะ, พ.ร.บ.แก้ไขประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง เรื่องการอุทธรณ์ฎีกา, พ.ร.บ.คุ้มครองเด็กที่เกิดโดยอาศัยเทคโนโลยีช่วยการเจริญพันธุ์ทางการแพทย์ หรือกฎหมายอุ้มบุญ เป็นต้น ส่วนร่างกฎหมายที่ประชาชนเคยเข้าชื่อกันเสนอ 10,000 ชื่อ สนช.หยิบมาพิจารณาประกาศใช้ไปแล้ว 4 ฉบับ ขณะที่ยังมีข้อคาใจจากกลุ่มที่เสนอกฎหมายอยู่ทุกฉบับ

ใช้งบเกือบ 300 ล้าน เฉลี่ยกฎหมายแต่ละฉบับใช้เงินประมาณ “สองล้านห้าแสน”

ด้านงบประมาณที่ใช้ในการทำงานของ สนช. ตั้งแต่สิงหาคม 2557 – กรกฎาคม 2558  คิดคำนวณจากเงินเดือนประจำของประธาน รองประธานและสมาชิกสนช. รวมเป็นเงิน 274,887,140 บาท เมื่อนำมารวมกับค่าเบี้ยประชุมกรรมาธิการที่ถูกแต่งตั้งให้พิจารณากฎหมายอีก 16,702,500 บาท จะได้ค่าประมาณของเงินงบประมาณแผ่นดินที่ถูกใช้ไปแล้ว เท่ากับ 291,589,640 บาท ซึ่งจำนวนนี้ยังไม่รวมเบี้ยประชุมของอนุกรรมาธิการ ค่าพาหนะ ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปต่างจังหวัด ฯลฯ

เมื่อนำเงินเดือนของสมาชิก สนช. ที่ประเมินไว้ข้างต้น (274,887,140 บาท)  มาหารด้วยจำนวนกฎหมายที่ สนช. ให้ความเห็นชอบในรอบ 1 ปีที่ผ่านมา (108 ฉบับ) จะได้ว่ากฎหมาย 1 ฉบับ ใช้เงินเฉลี่ย 2,545,251 บาท

หนึ่งปี สนช.แต่งตั้ง 28 ตำแหน่ง ไม่เห็นชอบ 1 คน ถอดถอน 4 ตำแหน่ง

ตลอดหนึ่งปี สนช.พิจารณาบุคคลให้ดำรงตำแหน่งตามบทบัญญัติของกฎหมายไปแล้วอย่างน้อย 28 คน ใน 10 หน่วยงาน  ได้แก่ กรรมการตุลาการศาลยุติธรรมผู้ทรงคุณวุฒิ (ก.ต.) กรรมการตุลาการศาลปกครองผู้ทรงคุณวุฒิ (ก.ศป.) กรรมการอัยการผู้ทรงคุณวุฒิ (กอ.) ผู้ตรวจการแผ่นดิน คณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินและผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดิน เลขาธิการคณะกรรมการกฤษฎีกา กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (ปปง.) กรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ (ปปท.) อัยการสูงสุด และคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติที่อยู่ระหว่างการตรวจสอบประวัติฯ

นอกจากนี้ เป็นที่น่าสังเกตว่าในจำนวน 28 คนที่ได้รับความเห็นชอบ อย่างน้อย 6 คน เป็นสมาชิกสนช. สปช. หรือผู้ช่วย สนช. อาทิ ร้อยตำรวจตรี พงษ์นิวัฒน์ ยุทธภัณฑ์บริภาร รองอัยการสูงสุด และสมาชิก สนช. เป็นอัยการสูงสุด, สมพล เกียรติไพบูลย์ สมาชิก สนช. เป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (ปปง.), ศาสตราจารย์อุดม รัฐอมฤต อาจารย์ประจำคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เป็นกรรมการตุลาการศาลปกครองผู้ทรงคุณวุฒิ (ก.ศป.)  ซึ่งก่อนหน้านี้ได้รับแต่งตั้งเป็นผู้ชำนาญการประจำตัวสมาชิก สนช.ของ ศ.สมคิด เลิศไพฑูรย์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ฯลฯ

ทั้งนี้จากการพิจารณาบุคคลให้ดำรงตำแหน่งต่างๆ มีเพียง 1 ครั้ง ที่ สนช.ลงมติไม่เห็นชอบคือ กรณีไม่เห็นชอบให้ ม.ล.ฤทธิเทพ เทวกุล ผู้พิพากษาอาวุโสในศาลฎีกา เป็นผู้ตรวจการแผ่นดิน สำหรับ ม.ล.ฤทธิเทพ เป็นอดีตผู้พิพากษาเสียงข้างน้อย ในคดียึดทรัพย์ 7.6 หมื่นล้าน พ.ต.ท.ทักษิณ ชินวัตร อดีตนายกรัฐมนตรี

ด้านการถอดถอนและตัดสิทธิทางการเมืองในรอบหนึ่งที่ผ่านมา มีจำนวน 4 คน คือยิ่งลักษณ์ ชินวัตร  อดีตนายกรัฐมนตรี และอีก 3 คน ซึ่งถูกดำเนินคดีที่เกี่ยวข้องกับการทุจริตโครงการรับจำนำข้าว ขณะที่มีกลุ่มอดีตสมาชิกวุฒิสภา (ส.ว.) 38 คน และประธานสภาอีก 2 คน ไม่ถูกถอดถอน ในคดีการแก้ไขรัฐธรรมนูญฉบับ 2550 ประเด็นที่มา ส.ว. ยังเหลือคดีของอดีตสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร (ส.ส.) อีก 248 คน ประเด็นการการแก้ไขที่มา ส.ว. ที่ยังพิจารณาไม่แล้วเสร็จ

ที่มา http://ilaw.or.th


สำนักงานบัญชี,สำนักงานสอบบัญชี,ทำบัญชี,สอบบัญชี,ที่ปรึกษา,การจัดการ,เศรษฐกิจการลงทุน

Tags : เปิดรายงาน 1ปีสนช. ใช้งบ300ล. พิจารณากม. 130ฉบับ

view

*

view