หน้าแรก  วิสัยทัศน์/พันธกิจ  บริการของเรา  LINK 4 A/C  DOWNLOAD  ติดต่อเรา 
« October 2017»
SMTWTFS
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
293031    

เมนู

วิสัยทัศน์ / นโยบาย

ตรวจสอบบัญชี

บริการจัดทำบัญชี

ที่ปรึกษาบัญชี / ภาษี

วางระบบบัญชี

จดทะเบียนธุรกิจ

สมุดเยี่ยม

ติดต่อเรา

 

บทความที่น่าสนใจ

.......... บทความ 108 ..........

 
สมัครงาน

เจ้าหน้าที่บัญชี

ผู้ช่วยผู้ตรวจสอบบัญชี

พนักงานขาย

 

ระบบสมาชิก
ลืมรหัสผ่าน
สมัครสมาชิก
 

จดหมายข่าว

กรอก Email เพื่อรับข่าวสาร
 
สถิติ
เปิดเว็บไซต์ 14/11/2007
ปรับปรุง 13/10/2017
สถิติผู้เข้าชม 19,993,614
Page Views 23,554,143
 

ฐานข้อมูลรัฐ

thaiworm33
ulanla

บริษัทการค้าระหว่างประเทศ (3)

บริษัทการค้าระหว่างประเทศ (3)

โดย :

จาก กรุงเทพธุรกิจออนไลน์

ขอนำประเด็นบริษัทการค้าระหว่างประเทศ สิทธิประโยชน์ทางภาษีอากรของบริษัทการค้าระหว่างประเทศ

และคนต่างด้าวที่ปฏิบัติงานในบริษัทการค้าระหว่างประเทศ ดังกล่าว ตามพระราชกฤษฎีกาออกตามความในประมวลรัษฎากร ว่าด้วยการลดอัตราและยกเว้นรัษฎากร (ฉบับที่ 587) พ.ศ. 2558 ซึ่งมีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 2 พ.ค.2558 เป็นต้นไป มา ปุจฉา – วิสัชนา ต่อจากสัปดาห์ก่อนดังนี้

ปุจฉา “คนต่างด้าว” หรือ“บุคคลธรรมดาซึ่งไม่มีสัญชาติไทย” ที่ทำงานกับ “บริษัทการค้าระหว่างประเทศ” ได้รับสิทธิประโยชน์ทางภาษีอากรอย่างไรบ้าง

วิสัชนา “คนต่างด้าว” ดังกล่าวได้รับสิทธิประโยชน์ทางภาษีอากรดังนี้

1. ให้ลดอัตราภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาหักภาษี ณ ที่จ่ายและคงจัดเก็บในอัตราร้อยละ 15 ของเงินได้พึงประเมินที่คนต่างด้าวได้รับเนื่องจากการจ้างแรงงานของบริษัท การค้าระหว่างประเทศซึ่งเมื่อคำนวณตามมาตรา 50 (1) แห่งประมวลรัษฎากรแล้ว อยู่ในบังคับต้องเสียภาษีในอัตราที่กำหนดในบัญชีอัตราภาษีเงินได้บุคคล ธรรมดาอัตราก้าวหน้าสูงกว่าร้อยละ 15 ของเงินได้

ในกรณีเงินได้พึงประเมินดังกล่าว เมื่อคำนวณภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่ายตามมาตรา 50 (1) แห่งประมวลรัษฎากรแล้ว ได้เป็นจำนวนภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่ายน้อยกว่าร้อยละ 15 ของเงินได้ ให้คนต่างด้าวผู้มีเงินได้มีสิทธิได้รับยกเว้นไม่ต้องนำเงินได้ดังกล่าวมา รวมคำนวณเพื่อเสียภาษีเงินได้ ตามข้อ 2 เมื่อคนต่างด้าวนั้นยอมให้ผู้จ่ายเงินได้หักภาษี ณ ที่จ่ายในอัตราร้อยละ 15 ของเงินได้นั้น (มาตรา 5)

2. ให้คนต่างด้าวซึ่งถูกหักภาษีเงินได้ ณ ที่จ่ายไว้แล้วในอัตราร้อยละ 15 ของเงินได้พึงประเมินตามข้อ 1 เมื่อถึงกำหนดยื่นรายการเกี่ยวกับเงินได้พึงประเมิน ได้รับยกเว้น ไม่ต้องนำเงินได้พึงประเมินนั้นมารวมคำนวณเพื่อเสียภาษีเงินได้ ทั้งนี้ เฉพาะกรณีที่คนต่างด้าวไม่ขอรับเงินภาษีที่ถูกหักไว้นั้นคืนหรือไม่ขอเครดิต เงินภาษีที่ถูกหักไว้นั้น ไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วน

ในกรณีที่คนต่างด้าวมีเงินได้พึงประเมินตามมาตรา 40 (4) และ (8) แห่งประมวลรัษฎากร ซึ่งถูกหักภาษีเงินได้ ณ ที่จ่ายตามมาตรา 50 แห่งประมวลรัษฎากรไว้แล้ว และมีสิทธิเลือกเสียภาษี ตามมาตรา 48 (3) และ (4) แห่งประมวลรัษฎากร คนต่างด้าวจะมีสิทธิได้รับการยกเว้นภาษีเงินได้ เมื่อปรากฏว่าในการยื่นรายการเกี่ยวกับเงินได้พึงประเมิน คนต่างด้าวมิได้นำเงินได้พึงประเมินตามมาตรา 40 (4) และ (8) แห่งประมวลรัษฎากรดังกล่าว และเงินได้พึงประเมินที่ถูกหักภาษี ณ ที่จ่ายตามข้อ 1 มารวมคำนวณเพื่อเสียภาษีเงินได้ โดยต้องไม่ขอรับเงินภาษีที่ถูกหักไว้นั้นคืนหรือไม่ขอเครดิตเงินภาษีที่ถูก หักไว้นั้น ไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วน

ในการได้รับยกเว้นตามหลักเกณฑ์ในข้อนี้ คนต่างด้าวต้องยื่นรายการเกี่ยวกับเงินได้พึงประเมินที่ได้รับยกเว้นไม่ต้อง นำมารวมคำนวณเพื่อเสียภาษีเงินได้ด้วย (มาตรา 5)

3. คนต่างด้าวซึ่งจะได้รับสิทธิตามข้อ 1 และข้อ 2 ต้องเป็นคนต่างด้าวซึ่งทำงานประจำสำนักงานใหญ่ข้ามประเทศที่มีคุณสมบัติตาม มาตรา 8แห่งพระราชกฤษฎีกาฯ (ฉบับที่ 586) พ.ศ. 2558 และได้รับเงินได้พึงประเมิน ตามมาตรา 40 (1) แห่งประมวลรัษฎากร ตั้งแต่วันที่สำนักงานใหญ่ข้ามประเทศได้รับสิทธิประโยชน์ทางภาษี ตามมาตรา 7แห่งพระราชกฤษฎีกาฯ (ฉบับที่ 586) พ.ศ. 2558 จนถึงวันที่สิ้นสุดการทำงานประจำสำนักงานใหญ่ข้ามประเทศหรือสิทธิประโยชน์ ทางภาษีตามมาตรา 7แห่งพระราชกฤษฎีกาฯ (ฉบับที่ 586) พ.ศ. 2558 ของสำนักงานใหญ่ข้ามประเทศเป็นอันระงับลง ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่อธิบดีกรมสรรพากรประกาศกำหนด(มาตรา 6)

พบกันใหม่สัปดาห์หน้าครับ


สำนักงานบัญชี,สำนักงานสอบบัญชี,ทำบัญชี,สอบบัญชี,ที่ปรึกษา,การจัดการ,เศรษฐกิจการลงทุน

Tags : บริษัทการค้าระหว่างประเทศ (3)

 * 

สำนักงานสอบบัญชี พี แอนด์ อี,สำนักงานบัญชี พี.เอ็ม.เอส.,คณะบุคคลที่ปรึกษา พี.เอ.ที.,บจ.สำนักงานบัญชีและธุรกิจ พี.เอ.แอล.

 
  
view