http://www.108acc.com
  
สร้างเว็บไซต์Engine by iGetWeb.com

หน้าแรก

วิสัยทัศน์/พันธกิจ

บริการของเรา

LINK 4 A/C

DOWNLOAD

ติดต่อเรา

ปฎิทิน

« August 2018»
SMTWTFS
   1234
567891011
12131415161718
19202122232425
262728293031 

.......... บทความ 108 ..........

ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ธรรมนูญครอบครัว คนละเรื่องเดียวกัน (๔)

ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ธรรมนูญครอบครัว คนละเรื่องเดียวกัน

ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ธรรมนูญครอบครัว คนละเรื่องเดียวกัน (2)

ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ธรรมนูญครอบครัว คนละเรื่องเดียวกัน (๓)

ราชกิจจาฯ ประกาศมาตรการคง VAT 7% ออกไปอีก 1 ปี ถึงวันที่ 30 ก.ย.61 ..... คั่นเวลา

บัญญัติ 10 ประการที่ต้อง คำนึงในการวางระบบบัญชี และการควบคุม ภายใน (1)

อะไรคือข้อมูลทางบัญชี ?

องค์กรในมุมมองของนักบัญชี

วิธีการเลือกสำนักงานบัญชี

เจ้าของกิจการควรไปพบ สรรพากรเองหรือไม่

บัญญติ 10 ประการที่ต้อง คำนึงในการวางระบบบัญชี และการควบคุมภายใน (2)

สำนักงานบัญชีในฝัน (2)

สำนักงานบัญชีในฝัน (3)

สำนักงานบัญชีในฝัน (4)

สำนักงานบัญชีในฝัน (5)

สำนักงานบัญชีในฝัน (6)

การสุ่มตัวอย่างทางสถิติในการสอบบัญชี

ค่าทำบัญชีปีละ 2-3 หมื่นบาท คุณไปอยู่ที่ไหนมา

พรก.ยกเว้นการปฏิบัติการเกี่ยวกับภาษีอากร 2558 ยื่นดีไหม

ธุรกิจปั่นป่วน เจอปัญหาขาดแคลนผู้สอบบัญชี จริงหรือ(1)

คุณสมบัตินักบัญชีที่ดี

จรรยาบรรณ ของผู้ประกอบวิชาชีพบัญชี

ธรรมบรรยาย ชุด จริยธรรมกับบัณฑิต - พุทธทาสภิกขุ

คลิปนี้ ชอบมาก

KPI เท่าไหร่ถึงพอ (1)

KPI เท่าไหร่ถึงพอ (2)

สถิติการจ่ายภาษีรายจังหวัด

สถิติการจ่ายภาษีตามภาค

สำนักงานบัญชีในฝัน (1)

สมาชิก

ลืมรหัสผ่าน?
สมัครสมาชิก

สถิติ

เปิดเว็บ14/11/2007
อัพเดท09/08/2018
ผู้เข้าชม20,398,336
เปิดเพจ24,231,567

ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาจากการรับให้โดยเสน่หา

ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาจากการรับให้โดยเสน่หา

โดย :

จาก กรุงเทพธุรกิจออนไลน์

รัฐบาล ฯพณฯ พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา ได้ตราพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลรัษฎากร (ฉบับที่ 40) พ.ศ. 2558

แก้ไขเพิ่มเติมในส่วนที่เกี่ยวกับภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา เพื่อรองรับกฎหมายภาษีจากการรับมรดกซึ่งตามประมวลรัษฎากรยังมีการยกเว้นภาษี เงินได้บุคคลธรรมดาสำหรับเงินได้ที่ได้รับจากการอุปการะโดยหน้าที่ธรรมจรรยา หรือจากการให้โดยเสน่หาเนื่องในพิธีหรือตามโอกาสแห่งขนบธรรมเนียมประเพณีและ เงินได้จากการโอนกรรมสิทธิ์หรือสิทธิครอบครองในอสังหาริมทรัพย์โดยไม่มีค่า ตอบแทนให้แก่บุตรชอบด้วยกฎหมายซึ่งไม่รวมถึงบุตรบุญธรรมเพื่อให้สอดคล้องกับ การจัดเก็บภาษีการรับมรดกโดยให้มีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 1 ก.พ. 2559 เป็นต้นไปจึงขอนำมาเป็นประเด็นปุจฉา-วิสัชนา ดังนี้ 

ปุจฉา  ตามพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลรัษฎากร (ฉบับที่ 40) พ.ศ. 2558 มีการแก้ไขเพิ่มเติมประมวลรัษฎากรในประเด็นใดบ้าง

วิสัชนา  ตามกฎหมายดังกล่าว มีการแก้ไขเพิ่มเติมประมวลรัษฎากรในประเด็น

         1. ยกเลิกความใน (10) ของมาตรา 42 แห่งประมวลรัษฎากร ที่บัญญัติว่า “(10) เงินได้ที่ได้รับจากการอุปการะโดยหน้าที่ธรรมจรรยา เงินได้ที่ได้รับจากการรับมรดก หรือจากการให้โดยเสน่หาเนื่องในพิธีหรือตามโอกาสแห่งขนบธรรมเนียมประเพณี” เป็น “(10) เงินได้ที่ได้รับจากการรับมรดก” นั่นหมายความว่า “เงินได้ที่ได้รับจากการอุปการะโดยหน้าที่ธรรมจรรยา” และ “เงินได้จากการให้โดยเสน่หาเนื่องในพิธีหรือตามโอกาสแห่งขนบธรรมเนียม ประเพณี” จะไม่ได้รับยกเว้นตามเงื่อนไขข้อนี้อีกต่อไป แต่ได้นำไปเพิ่มเป็นการยกเว้นตามเงื่อนไขใน (26)(27)(28) และ (29) ที่เพิ่มขึ้นใหม่ดังกล่าว ซึ่งมีเพดานการยกเว้นไว้เป็นแต่ละกรณีๆ ไป

             ในส่วนของเงินได้จากการรับมรดกนั้น ให้ได้รับยกเว้นภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาตามประมวลรัษฎากร แต่ต้องเสียภาษีตามพระราชบัญชีภาษีการรับมรดก พ.ศ. 2558 ตามที่ตราขึ้นใหม่ต่างหาก

          2. เพิ่มหลักเกณฑ์การเลือกเสียภาษีตามมาตรา 48 (4/1) แห่งประมวลรัษฎากร (Final Tax) สำหรับเงินได้จากการโอนกรรมสิทธิ์หรือสิทธิครอบครองในอสังหาริมทรัพย์โดยไม่ มีค่าตอบแทนให้แก่บุตรชอบด้วยกฎหมายซึ่งไม่รวมถึงบุตรบุญธรรม ที่ไม่ได้รับยกเว้นตามมาตรา 42 (26) แห่งประมวลรัษฎากร โดยให้เลือกเสียภาษีเงินได้ในอัตรา 5% ของเงินได้ส่วนที่เกินยี่สิบล้านบาท

          3. เพิ่มหลักเกณฑ์การเลือกเสียภาษีตามมาตรา 48 (6) และ (7) แห่งประมวลรัษฎากร (Final Tax) ดังนี้

(1) สำหรับเงินได้ที่ได้รับจากการอุปการะ หรือจากการให้โดยเสน่หาจากบุพการี ผู้สืบสันดาน หรือคู่สมรส ที่ไม่ได้รับยกเว้นตามมาตรา 42 (27) โดยให้เลือกเสียภาษีเงินได้ในอัตรา 5% ของเงินได้ส่วนที่เกินยี่สิบล้านบาท

(2) สำหรับเงินได้ที่ได้รับจากการอุปการะโดยหน้าที่ธรรมจรรยาหรือจากการให้โดย เสน่หาเนื่องในพิธีหรือตามโอกาสแห่งขนบธรรมเนียมประเพณี ทั้งนี้ จากบุคคลซึ่งมิใช่บุพการี ผู้สืบสันดาน หรือคู่สมรส ที่ไม่ได้รับยกเว้นตามมาตรา 42 (28) โดยให้เลือกเสียภาษีเงินได้ในอัตรา 10% ของเงินได้ส่วนที่เกินยี่สิบล้านบาท

           4. แก้ไขเพิ่มเติมหลักเกณฑ์การคำนวณหักภาษีเงินได้ ณ ที่จ่ายตามมาตรา 50 (6) แห่งประมวลรัษฎากร กรณีการโอนให้แก่บุตรชอบด้วยกฎหมายซึ่งไม่รวมถึงบุตรบุญธรรม ให้ผู้โอนหักภาษีไว้ 5% ของเงินได้เฉพาะในส่วนที่เกินยี่สิบล้านบาท" รองรับการเลือกเสียภาษีเงินได้ตามาตรา 48 (4/1) แห่งประมวลรัษฎากรดังกล่าว

พบกันใหม่สัปดาห์หน้าครับ


สำนักงานบัญชี,สำนักงานสอบบัญชี,ทำบัญชี,สอบบัญชี,ที่ปรึกษา,การจัดการ,เศรษฐกิจการลงทุน

Tags : ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา การรับให้โดยเสน่หา

view

*

view