http://www.108acc.com
  
สร้างเว็บไซต์Engine by iGetWeb.com

หน้าแรก

วิสัยทัศน์/พันธกิจ

บริการของเรา

LINK 4 A/C

DOWNLOAD

ติดต่อเรา

ปฎิทิน

« December 2017»
SMTWTFS
     12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
31      

.......... บทความ 108 ..........

ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ธรรมนูญครอบครัว คนละเรื่องเดียวกัน (๔)

ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ธรรมนูญครอบครัว คนละเรื่องเดียวกัน

ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ธรรมนูญครอบครัว คนละเรื่องเดียวกัน (2)

ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ธรรมนูญครอบครัว คนละเรื่องเดียวกัน (๓)

ราชกิจจาฯ ประกาศมาตรการคง VAT 7% ออกไปอีก 1 ปี ถึงวันที่ 30 ก.ย.61 ..... คั่นเวลา

บัญญัติ 10 ประการที่ต้อง คำนึงในการวางระบบบัญชี และการควบคุม ภายใน (1)

อะไรคือข้อมูลทางบัญชี ?

องค์กรในมุมมองของนักบัญชี

วิธีการเลือกสำนักงานบัญชี

เจ้าของกิจการควรไปพบ สรรพากรเองหรือไม่

บัญญติ 10 ประการที่ต้อง คำนึงในการวางระบบบัญชี และการควบคุมภายใน (2)

สำนักงานบัญชีในฝัน (2)

สำนักงานบัญชีในฝัน (3)

สำนักงานบัญชีในฝัน (4)

สำนักงานบัญชีในฝัน (5)

สำนักงานบัญชีในฝัน (6)

การสุ่มตัวอย่างทางสถิติในการสอบบัญชี

ค่าทำบัญชีปีละ 2-3 หมื่นบาท คุณไปอยู่ที่ไหนมา

พรก.ยกเว้นการปฏิบัติการเกี่ยวกับภาษีอากร 2558 ยื่นดีไหม

ธุรกิจปั่นป่วน เจอปัญหาขาดแคลนผู้สอบบัญชี จริงหรือ(1)

คุณสมบัตินักบัญชีที่ดี

จรรยาบรรณ ของผู้ประกอบวิชาชีพบัญชี

ธรรมบรรยาย ชุด จริยธรรมกับบัณฑิต - พุทธทาสภิกขุ

คลิปนี้ ชอบมาก

KPI เท่าไหร่ถึงพอ (1)

KPI เท่าไหร่ถึงพอ (2)

สถิติการจ่ายภาษีรายจังหวัด

สถิติการจ่ายภาษีตามภาค

สำนักงานบัญชีในฝัน (1)

สมาชิก

ลืมรหัสผ่าน?
สมัครสมาชิก

สถิติ

เปิดเว็บ14/11/2007
อัพเดท14/12/2017
ผู้เข้าชม20,119,558
เปิดเพจ23,733,909

ภาษีเงินได้นิติบุคคลครึ่งปีวันสุดท้าย

จาก กรุงเทพธุรกิจออนไลน์

ขอนำประเด็นการเสียภาษีเงินได้นิติบุคคลครึ่งรอบระยะเวลาบัญชี ของบริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคล

สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีวันที่ 1 ม.ค. 2558 สิ้นสุดวันที่ 31 ธ.ค.2558 มาปุจฉา-วิสัชนา ดังนี้ 

ปุจฉา กำหนดวันสุดท้ายของกำหนดเวลาการยื่นแบบ ภ.ง.ด.51 สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีปี 2558 ตรงกับวันที่ใด และมีการเลื่อนเวลาออกไปหรือไม่ อย่างไร

วิสัชนา สำหรับบริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคล ซึ่งมีรอบระยะเวลาบัญชีตรงกับปีปฏิทิน คือ เริ่มวันแรกในวันที่ 1 ม.ค.และสิ้นสุดวันที่ 31 ธ.ค.2558 นั้น ในการเสียภาษีเงินได้นิติบุคคลครึ่งรอบระยะเวลาบัญชี กำหนดให้ต้องยื่นแบบแสดงรายการ ภ.ง.ด.51 ภายใน 2 เดือนนับแต่วันสุดท้ายของกำหนดเวลา 6 เดือนนับแต่วันแรกของรอบระยะเวลาบัญชี ซึ่งตรงกับวันจันทร์ที่ 31 ส.ค.2558 อันเป็นวันเปิดทำการของราชการ ในปีนี้จึงไม่มีการผ่อนปรนหรือเลื่อนกำหนดเวลาสิ้นสุดออกไปแต่อย่างใด

ดังนั้น สำหรับทั้งกรณีบริษัทจดทะเบียน ธนาคารพาณิชย์ บริษัทเงินทุน บริษัทหลักทรัพย์ บริษัทเครดิตฟองซิเอร์ รวมทั้งบริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลที่ได้รับอนุมัติจากอธิบดีกรม สรรพากรให้มีผู้สอบทานงบการเงิน ที่มีหน้าที่เสียภาษีเงินได้นิติบุคคลจากกำไรสุทธิที่เกิดขึ้นจริงในรอบระยะ เวลา 6 เดือนแรก

และบริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลอื่น รวมทั้งกิจการร่วมค้าที่มีหน้าที่ต้องเสียภาษีภาษีเงินได้นิติบุคคลครึ่งรอบ ระยะเวลาบัญชีจากกึ่งหนึ่งของประมาณการกำไรสุทธิของทั้งรอบระยะเวลาบัญชี และใช้สิทธิยื่นแบบ ภ.ง.ด.51 ผ่านระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตทางเว็บไซต์ของกรมสรรพากร http://www.rd.go.th ก็จะได้รับสิทธิขยายกำหนดเวลาการยื่นแบบแสดงรายการออกไปจากเดิมอีก 8 วัน ตามที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังประกาศกำหนด เป็นภายในวันอังคารที่ 8 ก.ย.2558

ปุจฉา การยื่นแบบ ภ.ง.ด.51 ล่าช้าเมื่อพ้นกำหนดเวลาตามที่กฎหมายกำหนด มีโทษฑัณฑ์ทางภาษีอากรในประการใดบ้าง

วิสัชนา การยื่นแบบ ภ.ง.ด.51 ภายในกำหนดเวลาพร้อมทั้งชำระภาษีเงินได้ให้ถูกต้องย่อมไม่ต้องรับโทษใดๆ ทางภาษีอากร แต่การยื่นแบบภ.ง.ด.51 ล่าช้าต้องระวางโทษปรับทางอาญา โดยหากยื่นล่าช้าไม่เกิน 7 วัน ต้องระวางโทษปรับไม่เกิน 1,000 บาท แต่ถ้าพ้น 7 วัน ต้องระวางโทษปรับ 2,000 บาท

กรณีที่มีเงินภาษีเงินได้นิติบุคคลครึ่งรอบระยะเวลาบัญชีที่ต้องชำระ พร้อมกับแบบ ภ.ง.ด.51 ด้วย กิจการยังต้องเสียเงินเพิ่มตามกฎหมาย เพราะเหตุชำระล่าช้าดังนี้

กรณีชำระภายใน 2 วัน ให้เสียเงินเพิ่มในอัตรา 0.1% ของเงินภาษีที่ต้องเสียกรณีชำระเกินกว่า 2 วันแต่ไม่เกิน 7 วัน ให้เสียเงินเพิ่มในอัตรา 0.5% ของเงินภาษีที่ต้องเสีย

กรณีชำระเกินกว่า 7 วัน ให้เสียเงินเพิ่มในอัตรา 1.5% ต่อเดือนหรือเศษของเดือนของเงินภาษี จนกว่าเงินเพิ่มจะเต็มครบ 20% ของเงินภาษีที่ต้องเสียตามกฎหมาย ได้แก่ พ้นกำหนดเวลาการยื่นไปเกินว่า 13 เดือน

ในการคำนวณภาษีเงินได้นิติบุคคลประจำรอบระยะเวลาบัญชี บริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลจะนำค่าปรับและเงินเพิ่มดังกล่าว ไปถือเป็นรายจ่ายทางภาษีอากรไม่ได้ เนื่องจากเป็นรายจ่ายต้องห้ามตามมาตรา 65 ตรี (6) แห่งประมวลรัษฎากร

พบกันใหม่สัปดาห์หน้าครับ


สำนักงานบัญชี,สำนักงานสอบบัญชี,ทำบัญชี,สอบบัญชี,ที่ปรึกษา,การจัดการ,เศรษฐกิจการลงทุน

Tags : ภาษีเงินได้นิติบุคคลครึ่งปีวันสุดท้าย

view

*

view