http://www.108acc.com
  
สร้างเว็บไซต์Engine by iGetWeb.com

หน้าแรก

วิสัยทัศน์/พันธกิจ

บริการของเรา

LINK 4 A/C

DOWNLOAD

ติดต่อเรา

ปฎิทิน

« July 2018»
SMTWTFS
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
293031    

.......... บทความ 108 ..........

ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ธรรมนูญครอบครัว คนละเรื่องเดียวกัน (๔)

ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ธรรมนูญครอบครัว คนละเรื่องเดียวกัน

ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ธรรมนูญครอบครัว คนละเรื่องเดียวกัน (2)

ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ธรรมนูญครอบครัว คนละเรื่องเดียวกัน (๓)

ราชกิจจาฯ ประกาศมาตรการคง VAT 7% ออกไปอีก 1 ปี ถึงวันที่ 30 ก.ย.61 ..... คั่นเวลา

บัญญัติ 10 ประการที่ต้อง คำนึงในการวางระบบบัญชี และการควบคุม ภายใน (1)

อะไรคือข้อมูลทางบัญชี ?

องค์กรในมุมมองของนักบัญชี

วิธีการเลือกสำนักงานบัญชี

เจ้าของกิจการควรไปพบ สรรพากรเองหรือไม่

บัญญติ 10 ประการที่ต้อง คำนึงในการวางระบบบัญชี และการควบคุมภายใน (2)

สำนักงานบัญชีในฝัน (2)

สำนักงานบัญชีในฝัน (3)

สำนักงานบัญชีในฝัน (4)

สำนักงานบัญชีในฝัน (5)

สำนักงานบัญชีในฝัน (6)

การสุ่มตัวอย่างทางสถิติในการสอบบัญชี

ค่าทำบัญชีปีละ 2-3 หมื่นบาท คุณไปอยู่ที่ไหนมา

พรก.ยกเว้นการปฏิบัติการเกี่ยวกับภาษีอากร 2558 ยื่นดีไหม

ธุรกิจปั่นป่วน เจอปัญหาขาดแคลนผู้สอบบัญชี จริงหรือ(1)

คุณสมบัตินักบัญชีที่ดี

จรรยาบรรณ ของผู้ประกอบวิชาชีพบัญชี

ธรรมบรรยาย ชุด จริยธรรมกับบัณฑิต - พุทธทาสภิกขุ

คลิปนี้ ชอบมาก

KPI เท่าไหร่ถึงพอ (1)

KPI เท่าไหร่ถึงพอ (2)

สถิติการจ่ายภาษีรายจังหวัด

สถิติการจ่ายภาษีตามภาค

สำนักงานบัญชีในฝัน (1)

สมาชิก

ลืมรหัสผ่าน?
สมัครสมาชิก

สถิติ

เปิดเว็บ14/11/2007
อัพเดท05/07/2018
ผู้เข้าชม20,351,094
เปิดเพจ24,156,651

ภาษีเงินได้นิติบุคคลครึ่งปีวันสุดท้าย

จาก กรุงเทพธุรกิจออนไลน์

ขอนำประเด็นการเสียภาษีเงินได้นิติบุคคลครึ่งรอบระยะเวลาบัญชี ของบริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคล

สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีวันที่ 1 ม.ค. 2558 สิ้นสุดวันที่ 31 ธ.ค.2558 มาปุจฉา-วิสัชนา ดังนี้ 

ปุจฉา กำหนดวันสุดท้ายของกำหนดเวลาการยื่นแบบ ภ.ง.ด.51 สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีปี 2558 ตรงกับวันที่ใด และมีการเลื่อนเวลาออกไปหรือไม่ อย่างไร

วิสัชนา สำหรับบริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคล ซึ่งมีรอบระยะเวลาบัญชีตรงกับปีปฏิทิน คือ เริ่มวันแรกในวันที่ 1 ม.ค.และสิ้นสุดวันที่ 31 ธ.ค.2558 นั้น ในการเสียภาษีเงินได้นิติบุคคลครึ่งรอบระยะเวลาบัญชี กำหนดให้ต้องยื่นแบบแสดงรายการ ภ.ง.ด.51 ภายใน 2 เดือนนับแต่วันสุดท้ายของกำหนดเวลา 6 เดือนนับแต่วันแรกของรอบระยะเวลาบัญชี ซึ่งตรงกับวันจันทร์ที่ 31 ส.ค.2558 อันเป็นวันเปิดทำการของราชการ ในปีนี้จึงไม่มีการผ่อนปรนหรือเลื่อนกำหนดเวลาสิ้นสุดออกไปแต่อย่างใด

ดังนั้น สำหรับทั้งกรณีบริษัทจดทะเบียน ธนาคารพาณิชย์ บริษัทเงินทุน บริษัทหลักทรัพย์ บริษัทเครดิตฟองซิเอร์ รวมทั้งบริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลที่ได้รับอนุมัติจากอธิบดีกรม สรรพากรให้มีผู้สอบทานงบการเงิน ที่มีหน้าที่เสียภาษีเงินได้นิติบุคคลจากกำไรสุทธิที่เกิดขึ้นจริงในรอบระยะ เวลา 6 เดือนแรก

และบริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลอื่น รวมทั้งกิจการร่วมค้าที่มีหน้าที่ต้องเสียภาษีภาษีเงินได้นิติบุคคลครึ่งรอบ ระยะเวลาบัญชีจากกึ่งหนึ่งของประมาณการกำไรสุทธิของทั้งรอบระยะเวลาบัญชี และใช้สิทธิยื่นแบบ ภ.ง.ด.51 ผ่านระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตทางเว็บไซต์ของกรมสรรพากร http://www.rd.go.th ก็จะได้รับสิทธิขยายกำหนดเวลาการยื่นแบบแสดงรายการออกไปจากเดิมอีก 8 วัน ตามที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังประกาศกำหนด เป็นภายในวันอังคารที่ 8 ก.ย.2558

ปุจฉา การยื่นแบบ ภ.ง.ด.51 ล่าช้าเมื่อพ้นกำหนดเวลาตามที่กฎหมายกำหนด มีโทษฑัณฑ์ทางภาษีอากรในประการใดบ้าง

วิสัชนา การยื่นแบบ ภ.ง.ด.51 ภายในกำหนดเวลาพร้อมทั้งชำระภาษีเงินได้ให้ถูกต้องย่อมไม่ต้องรับโทษใดๆ ทางภาษีอากร แต่การยื่นแบบภ.ง.ด.51 ล่าช้าต้องระวางโทษปรับทางอาญา โดยหากยื่นล่าช้าไม่เกิน 7 วัน ต้องระวางโทษปรับไม่เกิน 1,000 บาท แต่ถ้าพ้น 7 วัน ต้องระวางโทษปรับ 2,000 บาท

กรณีที่มีเงินภาษีเงินได้นิติบุคคลครึ่งรอบระยะเวลาบัญชีที่ต้องชำระ พร้อมกับแบบ ภ.ง.ด.51 ด้วย กิจการยังต้องเสียเงินเพิ่มตามกฎหมาย เพราะเหตุชำระล่าช้าดังนี้

กรณีชำระภายใน 2 วัน ให้เสียเงินเพิ่มในอัตรา 0.1% ของเงินภาษีที่ต้องเสียกรณีชำระเกินกว่า 2 วันแต่ไม่เกิน 7 วัน ให้เสียเงินเพิ่มในอัตรา 0.5% ของเงินภาษีที่ต้องเสีย

กรณีชำระเกินกว่า 7 วัน ให้เสียเงินเพิ่มในอัตรา 1.5% ต่อเดือนหรือเศษของเดือนของเงินภาษี จนกว่าเงินเพิ่มจะเต็มครบ 20% ของเงินภาษีที่ต้องเสียตามกฎหมาย ได้แก่ พ้นกำหนดเวลาการยื่นไปเกินว่า 13 เดือน

ในการคำนวณภาษีเงินได้นิติบุคคลประจำรอบระยะเวลาบัญชี บริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลจะนำค่าปรับและเงินเพิ่มดังกล่าว ไปถือเป็นรายจ่ายทางภาษีอากรไม่ได้ เนื่องจากเป็นรายจ่ายต้องห้ามตามมาตรา 65 ตรี (6) แห่งประมวลรัษฎากร

พบกันใหม่สัปดาห์หน้าครับ


สำนักงานบัญชี,สำนักงานสอบบัญชี,ทำบัญชี,สอบบัญชี,ที่ปรึกษา,การจัดการ,เศรษฐกิจการลงทุน

Tags : ภาษีเงินได้นิติบุคคลครึ่งปีวันสุดท้าย

view

*

view