http://www.108acc.com
  
สร้างเว็บไซต์Engine by iGetWeb.com

หน้าแรก

วิสัยทัศน์/พันธกิจ

บริการของเรา

LINK 4 A/C

DOWNLOAD

ติดต่อเรา

ปฎิทิน

« December 2017»
SMTWTFS
     12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
31      

.......... บทความ 108 ..........

ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ธรรมนูญครอบครัว คนละเรื่องเดียวกัน (๔)

ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ธรรมนูญครอบครัว คนละเรื่องเดียวกัน

ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ธรรมนูญครอบครัว คนละเรื่องเดียวกัน (2)

ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ธรรมนูญครอบครัว คนละเรื่องเดียวกัน (๓)

ราชกิจจาฯ ประกาศมาตรการคง VAT 7% ออกไปอีก 1 ปี ถึงวันที่ 30 ก.ย.61 ..... คั่นเวลา

บัญญัติ 10 ประการที่ต้อง คำนึงในการวางระบบบัญชี และการควบคุม ภายใน (1)

อะไรคือข้อมูลทางบัญชี ?

องค์กรในมุมมองของนักบัญชี

วิธีการเลือกสำนักงานบัญชี

เจ้าของกิจการควรไปพบ สรรพากรเองหรือไม่

บัญญติ 10 ประการที่ต้อง คำนึงในการวางระบบบัญชี และการควบคุมภายใน (2)

สำนักงานบัญชีในฝัน (2)

สำนักงานบัญชีในฝัน (3)

สำนักงานบัญชีในฝัน (4)

สำนักงานบัญชีในฝัน (5)

สำนักงานบัญชีในฝัน (6)

การสุ่มตัวอย่างทางสถิติในการสอบบัญชี

ค่าทำบัญชีปีละ 2-3 หมื่นบาท คุณไปอยู่ที่ไหนมา

พรก.ยกเว้นการปฏิบัติการเกี่ยวกับภาษีอากร 2558 ยื่นดีไหม

ธุรกิจปั่นป่วน เจอปัญหาขาดแคลนผู้สอบบัญชี จริงหรือ(1)

คุณสมบัตินักบัญชีที่ดี

จรรยาบรรณ ของผู้ประกอบวิชาชีพบัญชี

ธรรมบรรยาย ชุด จริยธรรมกับบัณฑิต - พุทธทาสภิกขุ

คลิปนี้ ชอบมาก

KPI เท่าไหร่ถึงพอ (1)

KPI เท่าไหร่ถึงพอ (2)

สถิติการจ่ายภาษีรายจังหวัด

สถิติการจ่ายภาษีตามภาค

สำนักงานบัญชีในฝัน (1)

สมาชิก

ลืมรหัสผ่าน?
สมัครสมาชิก

สถิติ

เปิดเว็บ14/11/2007
อัพเดท14/12/2017
ผู้เข้าชม20,116,753
เปิดเพจ23,730,987

ความยั่งยืนของธุรกิจวัดเป็นตัวเลขได้

ความยั่งยืนของธุรกิจวัดเป็นตัวเลขได้
โดย : เรวัต ตันตยานนท์
จาก กรุงเทพธุรกิจออนไลน์
ในปัจจุบัน เรื่องความยั่งยืนของธุรกิจ หรือการพัฒนาสู่ความยั่งยืนของธุรกิจเป็นเรื่องที่กำลังได้รับความสนใจจากผู้บริหารธุรกิจเป็นอย่างมาก

โดยเฉพาะอย่างยิ่ง บริษัทขนาดใหญ่ หรือบริษัทมหาชน ที่มอบอำนาจสูงสุดในการบริหารธุรกิจให้กับผู้บริหารรับจ้างเป็นผู้กำหนดทิศทางของธุรกิจในอนาคต

องค์กรที่ให้ความสนใจกับเรื่องของการพัฒนาสู่ความยั่งยืนของธุรกิจต่างๆ ที่ได้ติดตามและพัฒนาดัชนีชี้วัดความยั่งยืนของธุรกิจต่างๆ มาเป็นเวลานานพอสมควร (เริ่มตั้งแต่ปี 1999) และได้รับการยอมรับในระดับนานาชาติ ได้แก่

ความร่วมมือระหว่างผู้บริหารตลาดหลักทรัพย์ระดับโลก คือ Dow Jones และ S&P

ดัชนีความยั่งยืนดาวโจนส์ หรือ Dow Jones Sustainability Index นิยมเรียกกันสั้นๆ ว่า ดัชนี DJSI จะได้มาจากการวิเคราะห์การดำเนินการของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ ในประเทศต่างๆ ทั่วโลกกว่า 2,500 ราย ใน 3 หมวดใหญ่ๆ คือ ความมั่นคงทางธุรกิจ การให้ความสำคัญต่อการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม และ การใส่ใจต่อสังคมและชุมชน

เช่น การประเมินการดำเนินการ และการเผยแพร่ข้อมูลของบริษัท เกี่ยวกับแนวปฏิบัติเกี่ยวกับเรื่องบรรษัทภิบาล การบริหารความเสี่ยง การให้ความสำคัญเกี่ยวกับภาพลักษณ์ ชื่อเสียง และสัญญลักษณ์หรือตราสินค้าที่เป็นตัวแทนของบริษัท ที่เรียกว่า การรักษาภาพลักษณ์ของ แบรนด์

กิจกรรมและความตั้งใจที่จะแสดงออกในเรื่องของการลดมลภาวะ และการเปลี่ยนแปลงสภาพแวดล้อมของโลก เช่น การรณรงค์เพื่อลดสภาวะโลกร้อน

รวมไปถึงแนวทางในการดูแลรักษาผลประโยชน์ให้กับผู้มีส่วนได้เสียกับธุรกิจ ไม่ว่าจะเป็น ผู้ถือหุ้น คู่ค้าที่ต้องร่วมมือกันในการทำธุรกิจ ที่มักเรียกกันว่า อยู่ในห่วงโซ่อุปทานเดียวกัน ตลอดจนการดูแลพนักงานของตนเอง ให้มีการพัฒนาความเป็นอยู่ สภาพการทำงาน และการสนับสนุนให้มีโอกาสก้าวหน้าในการทำงาน

ดัชนี DJSI แบ่งการวัดความยั่งยืนของบริษัทในอุตสาหกรรมที่ต่างกัน ด้วยชุดตัววัดที่แตกต่างกันไปตามลักษณะและธรรมชาติของการดำเนินธุรกิจที่ต่างกัน ปัจจุบัน ได้พัฒนาตัวชี้วัดสำหรับธุรกิจที่อยู่ในอุตสาหกรรมต่างๆ รวม 58 ประเภทอุตสาหกรรม และยังแบ่งออกเป็นดัชนีตามภูมิภาค

เช่น ดัชนีสำหรับ ยุโรป อเมริกาเหนือ กลุ่มประเทศนอร์ดิก เอเชียปาซิฟิก ออสเตรเลีย ฯลฯ เป็นต้น โดยมีดัชนีกลาง เรียกว่า DJSI World และขยายออกไปเป็นดัชนีสำหรับกลุ่มประเทศที่กำลังพัฒนาเศรษฐกิจใหม่ (Emerging Countries)

และอาจรวมไปถึงการวัดดัชนีในระดับประเทศด้วย เช่น ดัชนี DJSI ประเทศเกาหลี

เพื่อให้ใช้วัดความยั่งยืนของบริษัทที่ดำเนินการภายใต้สภาวะทางธุรกิจที่แตกต่างกันได้ชัดเจนและแม่นยำมากขึ้น

บริษัท ที่จะได้รับพิจารณาให้เข้าร่วมในการคำนวณดัชนีในแต่ละปี จะต้องตอบแบบสอบถามในหัวข้อต่างๆ ที่จะแสดงให้เห็นถึง เป้าหมายและการวางแผนระยะยาวของบริษัท ต่อการสร้างความเข้มแข็งในด้านผลประกอบการทางธุรกิจ การให้ความเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม และการสนับสนุนช่วยเหลือสังคมชุมชน อย่างต่อเนื่อง

นอกจากการแสดงออกผ่านการตอบแบบสอบถาม DJSI ยังมีระบบการติดตามข่าวสารทางสื่อมวลชนต่างๆ ของบริษัทที่ร่วมอยู่ในการคำนวณดัชนี หากพบว่า มีเหตุการณ์ที่สร้างผลกระทบทางลบเกิดขึ้น ไม่ว่าในด้านใดก็ตาม บริษัทนั้นๆ อาจถูกพิจารณาให้ถอดออกจากการได้เข้าร่วมในการคำนวณดัชนี ทันที

การติดตามข่าวสารของบริษัทในกลุ่มที่เข้าคำนวณดัชนี อย่างตลอดเวลานี้ เป็นกระบวนการที่เรียกว่า MSA (Media and Stakeholders Analysis) ซึ่งเป็นการตรวจสอบผ่านแหล่งข่าวต่างๆ เสียงสะท้อนจากบรรดาผู้ถือหุ้นที่แสดงออกสู่สาธารณะ หรือสื่อต่างๆ ประจำวัน

มีศัพท์อีกคำหนึ่งที่นักบริหารธุรกิจสมัยใหม่ควรทราบ ก็คือ คำว่า “ESG” ซึ่งหมายถึง การรักษาสิ่งแวดล้อม (Environment) การดูแลสังคม (Social) และ การมีธรรมาภิบาลทางธุรกิจ (Governance) ซึ่งเป็นระบบการบริหารธุรกิจตามแนวทางการพัฒนาสู่ความยั่งยืน

สำหรับผู้บริหารที่สนใจพัฒนาธุรกิจของตนเองไปสู่แนวทางความยั่งยืน ควรให้ความสนใจกับหัวข้อต่างๆ ที่ ดัชนี DJSI ใช้สำหรับการประเมินและการคำนวณดัชนี ดังนี้

๐ การมีระบบธรรมาภิบาลหรือบรรษัทภิบาลที่ดี และมีการปฏิบัติตามนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดี รวมไปถึงการตรวจสอบระบบ และการเปิดเผยข้อมูลต่อสาธารณะ

๐ มีระบบการจัดการความเสี่ยงและระบบการจัดการวิกฤติที่เหมาะสมรัดกุม

๐ มีหลักปฏิบัติในการดำเนินธุรกิจที่ประกาศชัดเจนและพนักงานรับทราบและเข้าใจ พร้อมนำไปปฏิบัติในการทำงานประจำวัน มีระบบกำกับดูแล ตรวจสอบการปฏิบัติงาน มีระบบและกฎเกณฑ์ในการป้องกันธุรกิจจากการคอร์รับชั่น หรือการให้สินบน เพื่อผลประโยชน์ทางธุรกิจ

๐ การรายงานกิจกรรมและผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่เกิดจากการดำเนินธุรกิจ

๐ มีการดำเนินการเพื่อลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม

๐ การพัฒนาพนักงานและสภาพแวดล้อมในการทำงานให้ดีขึ้น

๐ มีระบบการรักษาพนักงานที่มีประสบการณ์และดึงดูดผู้ที่มีความสามารถในด้านต่างๆ เข้ามาร่วมงาน

๐ มีการดำเนินการด้านแรงงานสัมพันธ์ และปฏิบัติตามกฎหมายแรงงานอย่างเคร่งครัด

๐ การแสดงความเป็นพลเมืองที่ดีของบริษัท การอาสาสมัคร และการบริจาคเพื่อช่วยเหลือสังคม

บริษัทหรือธุรกิจ จะดำเนินต่อไปอย่างยั่งยืนไม่ได้ หากเจ้าของหรือผู้บริหารมุ่งแต่การสร้างกำไรจากธุรกิจแต่เพียงอย่างเดียว โดยไม่สนใจต่อผู้มีส่วนได้เสีย ชุมชน สังคม ตลอดจนการดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม และอนุรักษ์โลกโดยรวม


สำนักงานบัญชี,สำนักงานสอบบัญชี,ทำบัญชี,สอบบัญชี,ที่ปรึกษา,การจัดการ,เศรษฐกิจการลงทุน

Tags : ความยั่งยืนของธุรกิจ วัดเป็นตัวเลข

view

*

view