http://www.108acc.com
  
สร้างเว็บไซต์Engine by iGetWeb.com

หน้าแรก

วิสัยทัศน์/พันธกิจ

บริการของเรา

LINK 4 A/C

DOWNLOAD

ติดต่อเรา

ปฎิทิน

« December 2017»
SMTWTFS
     12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
31      

.......... บทความ 108 ..........

ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ธรรมนูญครอบครัว คนละเรื่องเดียวกัน (๔)

ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ธรรมนูญครอบครัว คนละเรื่องเดียวกัน

ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ธรรมนูญครอบครัว คนละเรื่องเดียวกัน (2)

ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ธรรมนูญครอบครัว คนละเรื่องเดียวกัน (๓)

ราชกิจจาฯ ประกาศมาตรการคง VAT 7% ออกไปอีก 1 ปี ถึงวันที่ 30 ก.ย.61 ..... คั่นเวลา

บัญญัติ 10 ประการที่ต้อง คำนึงในการวางระบบบัญชี และการควบคุม ภายใน (1)

อะไรคือข้อมูลทางบัญชี ?

องค์กรในมุมมองของนักบัญชี

วิธีการเลือกสำนักงานบัญชี

เจ้าของกิจการควรไปพบ สรรพากรเองหรือไม่

บัญญติ 10 ประการที่ต้อง คำนึงในการวางระบบบัญชี และการควบคุมภายใน (2)

สำนักงานบัญชีในฝัน (2)

สำนักงานบัญชีในฝัน (3)

สำนักงานบัญชีในฝัน (4)

สำนักงานบัญชีในฝัน (5)

สำนักงานบัญชีในฝัน (6)

การสุ่มตัวอย่างทางสถิติในการสอบบัญชี

ค่าทำบัญชีปีละ 2-3 หมื่นบาท คุณไปอยู่ที่ไหนมา

พรก.ยกเว้นการปฏิบัติการเกี่ยวกับภาษีอากร 2558 ยื่นดีไหม

ธุรกิจปั่นป่วน เจอปัญหาขาดแคลนผู้สอบบัญชี จริงหรือ(1)

คุณสมบัตินักบัญชีที่ดี

จรรยาบรรณ ของผู้ประกอบวิชาชีพบัญชี

ธรรมบรรยาย ชุด จริยธรรมกับบัณฑิต - พุทธทาสภิกขุ

คลิปนี้ ชอบมาก

KPI เท่าไหร่ถึงพอ (1)

KPI เท่าไหร่ถึงพอ (2)

สถิติการจ่ายภาษีรายจังหวัด

สถิติการจ่ายภาษีตามภาค

สำนักงานบัญชีในฝัน (1)

สมาชิก

ลืมรหัสผ่าน?
สมัครสมาชิก

สถิติ

เปิดเว็บ14/11/2007
อัพเดท14/12/2017
ผู้เข้าชม20,116,964
เปิดเพจ23,731,209

ภาษีการรับให้โดยเสน่หา

ภาษีการรับให้โดยเสน่หา

โดย :

จาก กรุงเทพธุรกิจออนไลน์

กรมสรรพากรได้มีคำชี้แจงเกี่ยวกับภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาจากการรับให้โดยเสน่หาที่จะใช้บังคับพร้อมกับภาษีการรับมรดก

ตามพระราชบัญญัติภาษีการรับมรดก พ.ศ. 2558 ในวันจันทร์ที่ 1 ก.พ.2559 อันเป็นวันครบกำหนด 180 วันนับแต่วันที่กฎหมายได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษา(วันที่ 5 ส.ค.2558) จึงขอนำมาสรุปเพื่อเป็นประเด็นปุจฉา – วิสัชนา ดังนี้ 

ปุจฉา ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาจากการรับให้โดยเสน่หาที่เป็นสังหาริมทรัพย์ทุก ประเภทที่สามารถคำนวณเป็นเงินกำหนดให้บุคคลธรรมดาที่ได้รับเงินได้ในกรณีใด บ้าง เป็นผู้มีหน้าที่เสียภาษีและมีวิธีการเสียภาษีอย่างไร

วิสัชนา ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาจากการรับให้โดยเสน่หาที่เป็นสังหาริมทรัพย์ทุก ประเภทที่สามารถคำนวณเป็นเงินนั้น กำหนดให้บุคคลธรรมดาที่ได้รับเงินได้ดังต่อไปนี้เป็นผู้มีหน้าที่เสียภาษี

1. เงินได้จากการอุปการะหรือจากการให้โดยเสน่หาจากบุพการี ผู้สืบสันดาน หรือคู่สมรสเฉพาะเงินได้ในส่วนที่เกินกว่า 20 ล้านบาทตลอดปีภาษีนั้น และ

2. เงินได้จากการอุปการะโดยหน้าที่ธรรมจรรยา หรือจากการให้โดยเสน่หาเนื่องในพิธีหรือตามโอกาสแห่งขนบธรรมเนียมประเพณี จากบุคคลอื่นซึ่งมิใช่บุพการี ผู้สืบสันดาน หรือคู่สมรสเฉพาะเงินได้ในส่วนที่ไม่เกิน 10 ล้านบาทตลอดปีภาษีนั้น

3. เงินได้ที่ได้รับซึ่งผู้ให้แสดงเจตนาหรือเห็นได้ว่ามีความประสงค์ให้ใช้ เพื่อประโยชน์ในกิจการศาสนา กิจการศึกษา หรือกิจการสาธารณประโยชน์ ตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่กำหนดในกฎกระทรวง

ในส่วนของวิธีการเสียภาษีเงินได้จากการรับให้โดยเสน่หาดังกล่าวนั้น เนื่องจากไม่มีข้อกำหนดเกี่ยวกับการหักภาษีเงินได้ ณ ที่จ่ายสำหรับการรับให้โดยเสน่หาในกรณีนี้ จึงให้ผู้มีหน้าที่เสียภาษีมีหน้าที่ยื่นแบบแสดงรายการภาษีเงินได้บุคคล ธรรมดา (ภ.ง.ด.90) ภายในกำหนดเวลาการยื่นแบบแสดงรายการภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ซึ่งสามารถเลือกเสียภาษีในอัตราร้อยละ 5 ของมูลค่าทรัพย์สินส่วนที่เกิน 20 ล้านบาท หรือ 10 ล้านบาท หรือจะนำไปรวมคำนวณกับเงินได้อื่น

ปุจฉา ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาจากการรับให้โดยเสน่หาที่ เป็นอสังหาริมทรัพย์กำหนดให้บุคคลใดเป็นผู้มีหน้าที่เสียภาษี มีการยกเว้นภาษีสำหรับกรณีใดบ้าง อย่างไร และกรณีต้องเสียภาษีจะต้องยื่นรายการอย่างไรบ้าง

วิสัชนา ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาจากการรับให้โดยเสน่หา ที่เป็นอสังหาริมทรัพย์นั้น กำหนดให้ผู้มีหน้าที่เสียภาษี ได้แก่บิดามารดาที่เป็นผู้โอนกรรมสิทธิ์หรือสิทธิครอบครองในอสังหาริมทรัพย์ ให้แก่บุตรชอบด้วยกฎหมายซึ่งไม่รวมถึงบุตรบุญธรรม อย่างไรก็ตามได้กำหนดให้ยกเว้นภาษีเงินได้สำหรับเงินได้จากการโอนกรรมสิทธิ์ หรือสิทธิครอบครองในอสังหาริมทรัพย์โดยไม่มีค่าตอบแทน ให้แก่บุตรชอบด้วยกฎหมายซึ่งไม่รวมถึงบุตรบุญธรรม เฉพาะเงินได้ในส่วนที่ไม่เกิน 20 ล้านบาทตลอดปีภาษี

ทั้งนี้ โดยให้มีการหักภาษี ณ ที่จ่าย สำหรับกรณีการโอนกรรมสิทธิ์หรือสิทธิครอบครองในอสังหาริมทรัพย์ในคราวเดียว กัน ที่มีมูลค่าเกินกว่า 20 ล้านบาท โดยให้หักภาษี ณ ที่จ่ายในอัตราร้อยละ 5 ของมูลค่าทรัพย์สินส่วนที่เกินกว่า 20 ล้านบาท

นอกจากนี้ ให้ผู้มีหน้าที่เสียภาษีมีหน้าที่ยื่นแบบแสดงรายการภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา (ภ.ง.ด.90) ภายในกำหนดเวลาการยื่นแบบแสดงรายการภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ซึ่งสามารถเลือกเสียภาษีเงินได้ในอัตราร้อยละ 5 ของมูลค่าทรัพย์สินส่วนที่เกินกว่า 20 ล้านบาท หรือจะนำไปรวมคำนวณกับเงินได้อื่น


สำนักงานบัญชี,สำนักงานสอบบัญชี,ทำบัญชี,สอบบัญชี,ที่ปรึกษา,การจัดการ,เศรษฐกิจการลงทุน

Tags : ภาษีการรับให้โดยเสน่หา

view

*

view