http://www.108acc.com
  
สร้างเว็บไซต์Engine by iGetWeb.com

หน้าแรก

วิสัยทัศน์/พันธกิจ

บริการของเรา

LINK 4 A/C

DOWNLOAD

ติดต่อเรา

ปฎิทิน

« December 2017»
SMTWTFS
     12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
31      

.......... บทความ 108 ..........

ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ธรรมนูญครอบครัว คนละเรื่องเดียวกัน (๔)

ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ธรรมนูญครอบครัว คนละเรื่องเดียวกัน

ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ธรรมนูญครอบครัว คนละเรื่องเดียวกัน (2)

ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ธรรมนูญครอบครัว คนละเรื่องเดียวกัน (๓)

ราชกิจจาฯ ประกาศมาตรการคง VAT 7% ออกไปอีก 1 ปี ถึงวันที่ 30 ก.ย.61 ..... คั่นเวลา

บัญญัติ 10 ประการที่ต้อง คำนึงในการวางระบบบัญชี และการควบคุม ภายใน (1)

อะไรคือข้อมูลทางบัญชี ?

องค์กรในมุมมองของนักบัญชี

วิธีการเลือกสำนักงานบัญชี

เจ้าของกิจการควรไปพบ สรรพากรเองหรือไม่

บัญญติ 10 ประการที่ต้อง คำนึงในการวางระบบบัญชี และการควบคุมภายใน (2)

สำนักงานบัญชีในฝัน (2)

สำนักงานบัญชีในฝัน (3)

สำนักงานบัญชีในฝัน (4)

สำนักงานบัญชีในฝัน (5)

สำนักงานบัญชีในฝัน (6)

การสุ่มตัวอย่างทางสถิติในการสอบบัญชี

ค่าทำบัญชีปีละ 2-3 หมื่นบาท คุณไปอยู่ที่ไหนมา

พรก.ยกเว้นการปฏิบัติการเกี่ยวกับภาษีอากร 2558 ยื่นดีไหม

ธุรกิจปั่นป่วน เจอปัญหาขาดแคลนผู้สอบบัญชี จริงหรือ(1)

คุณสมบัตินักบัญชีที่ดี

จรรยาบรรณ ของผู้ประกอบวิชาชีพบัญชี

ธรรมบรรยาย ชุด จริยธรรมกับบัณฑิต - พุทธทาสภิกขุ

คลิปนี้ ชอบมาก

KPI เท่าไหร่ถึงพอ (1)

KPI เท่าไหร่ถึงพอ (2)

สถิติการจ่ายภาษีรายจังหวัด

สถิติการจ่ายภาษีตามภาค

สำนักงานบัญชีในฝัน (1)

สมาชิก

ลืมรหัสผ่าน?
สมัครสมาชิก

สถิติ

เปิดเว็บ14/11/2007
อัพเดท07/12/2017
ผู้เข้าชม20,110,656
เปิดเพจ23,724,550

ภาษีการรับให้โดยเสน่หา(2)

ภาษีการรับให้โดยเสน่หา(2)

โดย :

จาก กรุงเทพธุรกิจออนไลน์

ขอนำประเด็นการจัดเก็บภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาจากการรับให้โดยเสน่หา

เฉพาะกรณีการยกให้อสังหาริมทรัพย์ตามพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่ม เติมประมวลรัษฎากร (ฉบับที่ 40) พ.ศ. 2558 ซึ่งมีผลใช้บังคับในวันจันทร์ที่ 1 ก.พ.2559 พร้อมกับภาษีการรับมรดก ตามพระราชบัญญัติภาษีการรับมรดก พ.ศ.2558 มาปุจฉา – วิสัชนา ดังนี้ 

ปุจฉา จากวันนี้ไปจนถึงวันที่ 31 ม.ค.2559 ที่กฎหมายภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาจากการรับให้โดยเสน่หายังไม่ได้ใช้บังคับ นั้น มีการจัดเก็บภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาอย่างไร

วิสัชนา การจัดเก็บภาษีเงินได้บุคคลธรรมดายังคงเหมือนเดิม กล่าวคือ กรณีบิดาและหรือมารดาโอนกรรมสิทธิ์หรือสิทธิครอบครองในอสังหาริมทรัพย์ให้ แก่บุตรโดยชอบด้วยกฎหมาย แต่ไม่รวมถึงบุตรบุญธรรม โดยไม่มีค่าตอบแทนนั้น ไม่ว่ามูลค่าอสังหาริมทรัพย์ที่ยกให้จะมีมูลค่าเป็นจำนวนเท่าใด บิดาและหรือมารดาผู้ยกให้ก็ได้รับยกเว้นภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาตามมาตรา 42 (10) แห่งประมวลรัษฎากร

ปุจฉา ตั้งแต่วันจันทร์ที่ 1 ก.พ.2559 เป็นต้นไป กรณีบิดาและหรือมารดายกอสังหาริมทรัพย์ให้แก่บุตรโดยชอบด้วยกฎหมาย แต่ไม่รวมถึงบุตรบุญธรรมจะมีผลทางภาษีอากรอย่างไร

วิสัชนา กรณีดังกล่าว หากมีมูลค่าเกินกว่า 20 ล้านบาท บิดาและหรือมารดาผู้ยกให้มีหน้าที่ต้องเสียภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาในอัตรา ร้อยละ 5.0 ของมูลค่าอสังหาริมทรัพย์ที่ยกให้ในส่วนที่เกิน 20 ล้านบาท ในแต่ละปีภาษี โดยกฎหมายให้ถือว่า บิดาและหรือมารดาเป็น “ผู้ขาย” อสังหาริมทรัพย์ดังกล่าว จึงมีหน้าที่ต้องคำนวณหักภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ณ ที่จ่ายจากกิจกรรมดังกล่าว และนำส่งเจ้าพนักงานในขณะที่มีการจดทะเบียนสิทธิหรือนิติกรรมตามกฎหมาย ที่ดิน

ในการนี้ บิดาและหรือมารดาผู้ยกให้มีสิทธิเลือกเสียภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาจากการยก ให้โดยเสน่หาดังกล่าว โดยเลือกเสียภาษีเงินได้เท่าที่ถูกหักภาษีเงินได้ไว้ ณ ที่จ่ายในอัตราร้อยละ 5.0 ของมูลค่าอสังหาริมทรัพย์ที่ยกให้ในส่วนที่เกิน 20 ล้านบาท ในแต่ละปีภาษี โดยไม่นำไปรวมคำนวณกับเงินได้พึงประเมินประเภทอื่นในแบบ ภ.ง.ด.90 ก็ได้

ปุจฉา ในส่วนของการยกให้อสังหาริมทรัพย์กรณีอื่นๆ อาทิ บิดาและหรือมารดาโอนกรรมสิทธิ์หรือสิทธิครอบครองในอสังหาริมทรัพย์ให้แก่ บุตรบุญธรรมโดยไม่มีค่าตอบแทน หรือกรณีบุตรโดยชอบด้วยกฎหมายหรือบุตรบุญธรรมโอนกรรมสิทธิ์หรือสิทธิครอบ ครองในอสังหาริมทรัพย์ให้แก่บิดาและหรือมารดาโดยไม่มีค่าตอบแทน หรือเป็นการโอนกรรมสิทธิ์หรือสิทธิครอบครองในอสังหาริมทรัพย์ในโดยไม่มีค่า ตอบแทนในกรณีอื่นใดนั้น มีหลักการจัดเก็บภาษีเงินได้อย่างไร

วิสัชนา กรณีดังกล่าวยังคงหลักการจัดเก็บภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาในลักษณะเดิมต่อไป กล่าวคือ

ประการที่หนึ่ง ถือว่าผู้โอนกรรมสิทธิ์หรือสิทธิครอบครองในอสังหาริมทรัพย์ให้แก่บิดาและหรือมารดาโดยไม่มีค่าตอบแทน เป็นผู้ขายอสังหาริมทรัพย์

ประการที่สอง ไม่ว่าจะมีการโอนกันเมื่อใดก็ตาม ผู้โอนกรรมสิทธิ์หรือสิทธิครอบครองในอสังหาริมทรัพย์ โดยไม่มีค่าตอบแทนดังกล่าว มีหน้าที่ต้องคำนวณหักภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ตามมาตรา 50 (5) แห่งประมวลรัษฎากร โดยไม่ได้รับยกเว้นภาษีเงินได้ดังเช่นบิดาและหรือมารดาผู้โอนกรรมสิทธิ์หรือ สิทธิครอบครองในอสังหาริมทรัพย์ให้แก่บุตรโดยชอบด้วยกฎหมายโดยไม่มีค่าตอบ แทน

ประการที่สาม ผู้โอนกรรมสิทธิ์หรือสิทธิครอบครองในอสังหาริมทรัพย์ให้แก่บุคคลอื่นที่มิ ใช่บุคคลโดยชอบด้วยโดยไม่มีค่าตอบแทนดังกล่าวมีสิทธิเลือกเสียภาษีเงินได้ บุคคลธรรมดาเท่าที่ถูกหักภาษีเงินได้ ณ ที่จ่าย โดยไม่ต้องนำไปรวมคำนวณกับเงินได้พึงประเมินประเภทอื่นๆ ได้ตามมาตรา 48 (4) แห่งประมวลรัษฎากร

พบกันใหม่สัปดาห์หน้าครับ


สำนักงานบัญชี,สำนักงานสอบบัญชี,ทำบัญชี,สอบบัญชี,ที่ปรึกษา,การจัดการ,เศรษฐกิจการลงทุน

Tags : ภาษีการรับให้โดยเสน่หา(2)

view

*

view