http://www.108acc.com
  
สร้างเว็บไซต์Engine by iGetWeb.com

หน้าแรก

วิสัยทัศน์/พันธกิจ

บริการของเรา

LINK 4 A/C

DOWNLOAD

ติดต่อเรา

ปฎิทิน

« December 2017»
SMTWTFS
     12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
31      

.......... บทความ 108 ..........

ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ธรรมนูญครอบครัว คนละเรื่องเดียวกัน (๔)

ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ธรรมนูญครอบครัว คนละเรื่องเดียวกัน

ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ธรรมนูญครอบครัว คนละเรื่องเดียวกัน (2)

ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ธรรมนูญครอบครัว คนละเรื่องเดียวกัน (๓)

ราชกิจจาฯ ประกาศมาตรการคง VAT 7% ออกไปอีก 1 ปี ถึงวันที่ 30 ก.ย.61 ..... คั่นเวลา

บัญญัติ 10 ประการที่ต้อง คำนึงในการวางระบบบัญชี และการควบคุม ภายใน (1)

อะไรคือข้อมูลทางบัญชี ?

องค์กรในมุมมองของนักบัญชี

วิธีการเลือกสำนักงานบัญชี

เจ้าของกิจการควรไปพบ สรรพากรเองหรือไม่

บัญญติ 10 ประการที่ต้อง คำนึงในการวางระบบบัญชี และการควบคุมภายใน (2)

สำนักงานบัญชีในฝัน (2)

สำนักงานบัญชีในฝัน (3)

สำนักงานบัญชีในฝัน (4)

สำนักงานบัญชีในฝัน (5)

สำนักงานบัญชีในฝัน (6)

การสุ่มตัวอย่างทางสถิติในการสอบบัญชี

ค่าทำบัญชีปีละ 2-3 หมื่นบาท คุณไปอยู่ที่ไหนมา

พรก.ยกเว้นการปฏิบัติการเกี่ยวกับภาษีอากร 2558 ยื่นดีไหม

ธุรกิจปั่นป่วน เจอปัญหาขาดแคลนผู้สอบบัญชี จริงหรือ(1)

คุณสมบัตินักบัญชีที่ดี

จรรยาบรรณ ของผู้ประกอบวิชาชีพบัญชี

ธรรมบรรยาย ชุด จริยธรรมกับบัณฑิต - พุทธทาสภิกขุ

คลิปนี้ ชอบมาก

KPI เท่าไหร่ถึงพอ (1)

KPI เท่าไหร่ถึงพอ (2)

สถิติการจ่ายภาษีรายจังหวัด

สถิติการจ่ายภาษีตามภาค

สำนักงานบัญชีในฝัน (1)

สมาชิก

ลืมรหัสผ่าน?
สมัครสมาชิก

สถิติ

เปิดเว็บ14/11/2007
อัพเดท14/12/2017
ผู้เข้าชม20,118,056
เปิดเพจ23,732,362

วิสาหกิจชุมชน ศก.ฐานราก ระวัง...กับดักภาษี

จากประชาชาติธุรกิจ

คอลัมน์ชั้น 5 ประชาชาติ โดย รัตนา จีนกลาง

ใครรู้จัก "วิสาหกิจชุมชน" บ้าง...?

มีคนจำนวนไม่น้อยที่ไม่รู้จักวิสาหกิจชุมชนว่าเป็นองค์กรธุรกิจแบบไหน แม้ว่าวิสาหกิจชุมชนจะมีกฎหมายรองรับสถานะ และได้ก่อร่างสร้างตัวมานานครบ 10 ปีแล้วนับตั้งแต่พระราชบัญญัติส่งเสริมวิสาหกิจชุมชน พ.ศ. 2548 บังคับใช้ตั้งแตวันที่ 19 มกราคม 2548 โดยมีจุดประสงค์ให้เกิดการรวมตัวกันเพื่อทำธุรกิจ สร้างรายได้ การพึ่งพาตนเองของครอบครัว ชุมชน และการสร้างเครือข่ายระหว่างชุมชน

ที่ผ่านมาผู้คนส่วนใหญ่จะรับรู้เพียงว่าเป็นกลุ่มผู้ผลิตสินค้าในหมู่บ้านหรือไม่ก็เป็นผู้ผลิตสินค้าโอท็อปหากเป็นโอท็อป 5 ดาว ก็ถือเป็นวิสาหกิจชุมชนแถวหน้า

จะว่าไปแล้วกลุ่มวิสาหกิจชุมชนส่วนใหญ่ กำเนิดจากฐานรากจริง ๆ โดยยกระดับมาจากกลุ่มแม่บ้าน กลุ่มเกษตรกร กลุ่มงานฝีมือในหมู่บ้านนั่นเอง ก็ประมาณว่า "ฉายเดี่ยวตาย รวมกัน (อาจ) รอด" เพราะเป็นกิจการขนาดเล็ก ทุนน้อยทั้งทุนที่เป็นตัวเงิน ทุนเทคโนโลยี และทุนความรู้ในการบริหารจัดการยุคใหม่

แต่ที่แน่ ๆ เป็นการเข้าสู่ระบบ ทางการสามารถให้การสนับสนุนได้ตรงกลุ่มเป้าหมาย และเข้าสู่ระบบ "ภาษี" อีกด้วย

คำว่า "วิสาหกิจชุมชน" (Small and Micro Community Enterprise : SMCE) ตาม พ.ร.บ.ส่งเสริมวิสาหกิจชุมชน พ.ศ. 2548 นั้น หมายความว่า "กิจการของชุมชนเกี่ยวกับการผลิตสินค้าการให้บริการ หรือการอื่น ๆ ที่ดำเนินการโดยคณะบุคคลที่มีความผูกพัน มีวิถีชีวิตร่วมกันและรวมตัวกันประกอบกิจการ ไม่ว่าจะเป็นรูปนิติบุคคลในรูปแบบใดหรือไม่เป็นนิติบุคคล เพื่อสร้างรายได้และเพื่อการพึ่งพาตนเองของครอบครัว ชุมชน และระหว่างชุมชน"

สำทับด้วย 7 ลักษณะสำคัญ คือ 1.ชุมชนเป็นเจ้าของและผู้ดำเนินการ 2.ผลผลิตมาจากกระบวนการในชุมชน โดยใช้วัตถุดิบ ทรัพยากร ทุน แรงงานในชุมชนเป็นหลัก 3.ริเริ่มสร้างสรรค์เป็นนวัตกรรมของชุมชน 4.มีฐานภูมิปัญญาท้องถิ่น ผสมผสานภูมิปัญญาสากล 5.บูรณาการ เชื่อมโยงกิจกรรมต่าง ๆ อย่างเป็นระบบ 6.มีกระบวนการเรียนรู้เป็นหัวใจ และ 7.มีการพึ่งพาตนเองของครอบครัวและชุมชน

รูปแบบของวิสาหกิจชุมชนมี 2 แบบ คือ 1.บุคคลธรรมดา ห้างหุ้นส่วนสามัญ หรือคณะบุคคลที่มิใช่นิติบุคคล ซึ่งจะต้องขอจดทะเบียนวิสาหกิจชุมชนกับหน่วยงานแม่ คือ กรมส่งเสริมการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ซึ่งบุคคลธรรมดาที่มีเงินได้พึงประเมินเกิน 30,000 บาทต่อปี จะต้องยื่นแบบเสียภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา

2.นิติบุคคล ห้างหุ้นส่วนสามัญนิติบุคคล ห้างหุ้นส่วนจำกัด บริษัทจำกัด หรือบริษัทมหาชนจำกัด ซึ่งจะต้องจดทะเบียนเป็นนิติบุคคล ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ ที่กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์

ขอย้ำว่า...เรื่องนี้สำคัญมาก ๆ เพราะวิสาหกิจชุมชน ยังมี "หน้าที่ทางภาษี" จะต้องเข้าสู่ระบบภาษีของกรมสรรพากรอย่างน้อย 2 ตัว คือ 1.ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา (ภ.ง.ด.90) และ 2.ภาษีมูลค่าเพิ่ม หรือแวต (VAT)

นั่นคือ...หากมีรายรับจากการขายสินค้าหรือให้บริการเกินกว่า 1,800,000 บาทต่อปี มีหน้าที่ต้องยื่นคำขอจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม

และเมื่อขายสินค้าหรือให้บริการ ต้องออกใบกำกับภาษี เพื่อเรียกเก็บภาษีมูลค่าเพิ่มจากผู้ซื้อสินค้าหรือผู้ใช้บริการ พร้อมทั้งมอบใบกำกับภาษีให้แก่ผู้ซื้อสินค้าหรือผู้ใช้บริการ รวมถึงต้องจัดทำรายงานต่าง ๆ และต้องยื่นแบบแสดงรายการภาษีมูลค่าเพิ่ม (ภ.พ.30) ภายในวันที่ 15 ของเดือนถัดไปทุกเดือน ไม่ว่าจะมีรายรับหรือไม่ ทั้งนี้การคำนวณภาษีที่ต้องเสียคำนวณจากภาษีขายหักด้วยภาษีซื้อในเดือนภาษีนั้น ๆ

นี่แหล่ะ...คือโจทย์ที่ยากขึ้นสำหรับกิจการขนาดเล็ก ที่จำเป็นต้องมีผู้รู้ทำบัญชี-ทำภาษีเป็นแบบเป๊ะ ๆ ตามกฎหมาย ซึ่งเป็นเรื่องที่เกินกำลังสำหรับผู้ประกอบการฐานรากในต่างจังหวัดที่ขาดแคลนนักบัญชีทั้งในเชิงปริมาณและคุณภาพ

ฉะนั้น...หากไม่ตั้งหลักให้ดี อาจถูกเรียกเก็บภาษีย้อนหลัง โดยเฉพาะภาษีมูลค่าเพิ่มที่ต้องเสียในอัตราร้อยละ 7

ที่สำคัญยังต้องจ่าย "เบี้ยปรับ-เงินเพิ่ม" เช่น หากไม่ยื่นแบบแสดงรายการภาษี ต้องเสียเบี้ยปรับ 2 เท่าของภาษีต้องชำระ, ยื่นแบบแสดงรายการภาษีแต่ชำระภาษีขาดไป เสียเบี้ยปรับ 1 เท่าของภาษีที่ชำระขาดไป

สำหรับ "เงินเพิ่ม" กฎหมายกำหนดไว้ว่า ไม่ยื่นแบบแสดงรายการภาษี เสียเงินเพิ่มร้อยละ 1.5 ต่อเดือนของภาษีต้องชำระ นับแต่วันพ้นกำหนดเวลายื่นแบบ จนถึงวันที่ชำระภาษี, ยื่นแบบแสดงรายการภาษีภายในกำหนดเวลา แต่ชำระภาษีขาดไป เสียเงินเพิ่มร้อยละ 1.5 ต่อเดือนของภาษีที่ชำระขาดไป จนถึงวันที่ชำระภาษี

ดังนั้น...ผู้นำวิสาหกิจชุมชนจะต้องทำความเข้าใจข้อกฎหมายให้ถ่องแท้ เพราะค่าภาษีแวต บวกกับเบี้ยปรับ-เงินเพิ่ม หากถูกคิดย้อนหลังไปหลายปีจะกลายเป็นเม็ดเงินจำนวนมหาศาล ส่งผลกระทบหนักวิสาหกิจชุมชนหลายแห่งสะดุด ซวดเซ เป็นหนี้เดินหน้าต่อไปไม่ได้

เช่นเดียวกัน หน่วยงานพี่เลี้ยงก็ต้องลงมาติวเข้ม เพิ่มองค์ความรู้ด้านการทำบัญชี และภาษีอย่างเร่งด่วน หลังจากที่ผ่านมาได้มีการพัฒนาคุณภาพการผลิต มาตรฐาน การทำแพ็กเกจจิ้ง-ดีไซน์ที่สวยงาม หรือการเข้าถึงแหล่งเงินทุน ไม่เช่นนั้นก็จะเจอกับดักบัญชีและภาษี

ที่สุดแล้วนโยบายพัฒนา "เศรษฐกิจฐานราก" จะเป็นจริงได้ จึงไม่อาจละเลย "วิสาหกิจชุมชน" ที่มีอยู่นับแสนกลุ่มทั่วประเทศคู่ขนานไปกับกลุ่มเอสเอ็มอี


สำนักงานบัญชี,สำนักงานสอบบัญชี,ทำบัญชี,สอบบัญชี,ที่ปรึกษา,การจัดการ,เศรษฐกิจการลงทุน

Tags : วิสาหกิจชุมชน ศก.ฐานราก ระวัง กับดักภาษี

view

*

view