http://www.108acc.com
  
สร้างเว็บไซต์Engine by iGetWeb.com

หน้าแรก

วิสัยทัศน์/พันธกิจ

บริการของเรา

LINK 4 A/C

DOWNLOAD

ติดต่อเรา

ปฎิทิน

« July 2018»
SMTWTFS
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
293031    

.......... บทความ 108 ..........

ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ธรรมนูญครอบครัว คนละเรื่องเดียวกัน (๔)

ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ธรรมนูญครอบครัว คนละเรื่องเดียวกัน

ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ธรรมนูญครอบครัว คนละเรื่องเดียวกัน (2)

ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ธรรมนูญครอบครัว คนละเรื่องเดียวกัน (๓)

ราชกิจจาฯ ประกาศมาตรการคง VAT 7% ออกไปอีก 1 ปี ถึงวันที่ 30 ก.ย.61 ..... คั่นเวลา

บัญญัติ 10 ประการที่ต้อง คำนึงในการวางระบบบัญชี และการควบคุม ภายใน (1)

อะไรคือข้อมูลทางบัญชี ?

องค์กรในมุมมองของนักบัญชี

วิธีการเลือกสำนักงานบัญชี

เจ้าของกิจการควรไปพบ สรรพากรเองหรือไม่

บัญญติ 10 ประการที่ต้อง คำนึงในการวางระบบบัญชี และการควบคุมภายใน (2)

สำนักงานบัญชีในฝัน (2)

สำนักงานบัญชีในฝัน (3)

สำนักงานบัญชีในฝัน (4)

สำนักงานบัญชีในฝัน (5)

สำนักงานบัญชีในฝัน (6)

การสุ่มตัวอย่างทางสถิติในการสอบบัญชี

ค่าทำบัญชีปีละ 2-3 หมื่นบาท คุณไปอยู่ที่ไหนมา

พรก.ยกเว้นการปฏิบัติการเกี่ยวกับภาษีอากร 2558 ยื่นดีไหม

ธุรกิจปั่นป่วน เจอปัญหาขาดแคลนผู้สอบบัญชี จริงหรือ(1)

คุณสมบัตินักบัญชีที่ดี

จรรยาบรรณ ของผู้ประกอบวิชาชีพบัญชี

ธรรมบรรยาย ชุด จริยธรรมกับบัณฑิต - พุทธทาสภิกขุ

คลิปนี้ ชอบมาก

KPI เท่าไหร่ถึงพอ (1)

KPI เท่าไหร่ถึงพอ (2)

สถิติการจ่ายภาษีรายจังหวัด

สถิติการจ่ายภาษีตามภาค

สำนักงานบัญชีในฝัน (1)

สมาชิก

ลืมรหัสผ่าน?
สมัครสมาชิก

สถิติ

เปิดเว็บ14/11/2007
อัพเดท05/07/2018
ผู้เข้าชม20,348,765
เปิดเพจ24,154,203

ต้องคงเส้นคงวา

จากประชาชาติธุรกิจ

คอลัมน์สามัญสำนึก โดย พิเชษฐ์ ณ นคร

ผ่านไปกว่า 3 เดือน หลัง พ.ร.บ.การอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. 2558 มีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 21 ก.ค. 2558 แม้สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (ก.พ.ร.) ในฐานะแม่งานปรับปรุงบริการหน่วยงานของรัฐ ยังไม่ได้แถลงผลการประเมินอย่างเป็นทางการ แม้ข่าวคราวด้านลบเกี่ยวกับการให้บริการของหน่วยงานรัฐยังมีออกมาเป็นระยะ ๆ แต่เสียงสะท้อนในด้านบวกก็มีให้เห็นมากขึ้น

อย่างน้อยการผลักดันประกาศใช้ พ.ร.บ.ดังกล่าว ซึ่งอาจกล่าวได้ว่าเป็นการเปิดมิติใหม่การพิจารณาอนุญาต อนุมัติ การจดทะเบียน จดแจ้ง ฯลฯ ของหน่วยงานราชการ รัฐวิสาหกิจ ซึ่งที่ผ่านมาผู้ใช้บริการไม่ว่าจะเป็นประชาชน นักธุรกิจทั้งไทยและต่างชาติ มักได้รับประสบการณ์ในด้านที่ไม่ค่อยดี จากปัญหาความไม่สะดวก ความล่าช้า ตลอดจนกระบวนการขั้นตอนค่อนข้างยุ่งยาก ฯลฯ น่าจะเริ่มปรากฏผล หลายหน่วยงานมีการปรับเปลี่ยน ลดขั้นตอนและระยะเวลาในการพิจารณาอนุญาต อนุมัติ ทำให้ผู้ใช้บริการได้รับความสะดวกรวดเร็วขึ้นกว่าเดิม

ล่าสุด นอกจากหน่วยงานราชการ รัฐวิสาหกิจ จะยึดหลักให้บริการประชาชนโดยดำเนินการตามบทบัญญัติที่กำหนดไว้ในกฎหมายดังกล่าว โดยได้จัดทำคู่มือบริการประชาชน แจกแจงรายละเอียดเกี่ยวกับวิธีการ ขั้นตอน ในการยื่นขออนุญาต อนุมัติ เอกสารหลักฐานต่าง ๆ ที่จำเป็นต้องใช้ประกอบการพิจารณา โดยเฉพาะการระบุระยะเวลาในการพิจารณาชัดเจนขึ้น เท่ากับมีการปฏิรูปการให้บริการรัฐครั้งใหญ่แล้ว รัฐบาลยังปรับปรุงการบริการอีกหลายส่วน เพื่ออำนวยความสะดวกสบายให้กับผู้ใช้บริการหน่วยงานรัฐ

อย่างคณะกรรมการบูรณาการฐานข้อมูลประชาชนและการบริการภาครัฐ ที่ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) แต่งตั้งขึ้น ได้มีมติเห็นชอบแนวทางการบูรณาการฐานข้อมูลประชาชน และการบริการภาครัฐ ซึ่งกรมการปกครองเสนอให้สำนักทะเบียนกลาง กรมการปกครอง เป็นหน่วยงานกลางในการเชื่อมโยงฐานข้อมูลของส่วนราชการ

โดยให้ทำหน้าที่เป็นผู้ให้บริการข้อมูล (Gateway) ตามที่ส่วนราชการร้องขอ รวมทั้งให้ส่วนราชการและรัฐวิสาหกิจ ที่ให้บริการประชาชนปรับปรุงระบบการบริการรองรับการใช้บัตรประจำตัวประชาชนแบบอเนกประสงค์ (Smart Card) โดยเชื่อมโยงระบบคอมพิวเตอร์กับสำนักทะเบียนกลาง ให้สามารถเรียกใช้ข้อมูลการให้บริการประชาชนของส่วนราชการต่าง ๆ แทนการใช้สำเนาเอกสารบัตรประชาชน

ขณะนี้กรมการปกครอง อยู่ระหว่างสอบถามและรวบรวมข้อมูลความต้องการติดตั้งเครื่องอ่านบัตรประจำตัวประชาชนแบบอเนกประสงค์ (Smart Card Reader) ที่หน่วยงานราชการ รัฐวิสาหกิจจะติดตั้งในจุดบริการประชาชน รวมทั้งการปรับปรุงระบบโปรแกรมประยุกต์ของแต่ละหน่วยงาน ให้สามารถรองรับการอ่านบัตรประจำตัวประชาชนแบบอเนกประสงค์ ก่อนรวบรวมเสนอคณะกรรมการบูรณาการ

ในอนาคตอันใกล้เมื่อทุกหน่วยงานเชื่อมโยงข้อมูลบัตรประชาชนแบบสมาร์ทการ์ดกับสำนักทะเบียนกลางได้ การติดต่อขอใช้บริการก็ไม่จำเป็นต้องใช้สำเนาเอกสารบัตรประจำตัวประชาชนยื่นต่อเจ้าหน้าที่อีก

ขณะที่กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร อยู่ระหว่างพัฒนาศูนย์กลางบริการภาครัฐสำหรับประชาชน หรือ G-Channels เป็นศูนย์กลางในการเข้าถึงข้อมูลและบริการอิเล็กทรอนิกส์ภาครัฐในจุดเดียว มี 3 ช่องทาง

ได้แก่ 1.ให้บริการผ่านเว็บไซต์ 2.บริการผ่านโปรแกรมจากโทรศัพท์เคลื่อนที่ (Mobile Application) 3.บริการผ่านช่องทางอื่น ๆ เช่น จุดบริการข้อมูลประชาชน Government Kiosk ซึ่งขณะนี้มี 2 แห่ง ที่ G-Point สาขาเซ็นทรัลเวิลด์ และเซ็นทรัล ศาลายา จุดบริการข้อมูลข่าวสาร Set Top Box หรือ Smart Box เป็นต้น

เป็นบริการดี ๆ ที่หน่วยงานรัฐพยายามปรับปรุงพัฒนา แต่หลังปรับเปลี่ยนก็ต้องบริการให้คงเส้นคงวาด้วย


สำนักงานบัญชี,สำนักงานสอบบัญชี,ทำบัญชี,สอบบัญชี,ที่ปรึกษา,การจัดการ,เศรษฐกิจการลงทุน

Tags : ต้องคงเส้นคงวา

view

*

view