http://www.108acc.com
  
สร้างเว็บไซต์Engine by iGetWeb.com

หน้าแรก

วิสัยทัศน์/พันธกิจ

บริการของเรา

LINK 4 A/C

DOWNLOAD

ติดต่อเรา

ปฎิทิน

« July 2018»
SMTWTFS
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
293031    

.......... บทความ 108 ..........

ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ธรรมนูญครอบครัว คนละเรื่องเดียวกัน (๔)

ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ธรรมนูญครอบครัว คนละเรื่องเดียวกัน

ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ธรรมนูญครอบครัว คนละเรื่องเดียวกัน (2)

ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ธรรมนูญครอบครัว คนละเรื่องเดียวกัน (๓)

ราชกิจจาฯ ประกาศมาตรการคง VAT 7% ออกไปอีก 1 ปี ถึงวันที่ 30 ก.ย.61 ..... คั่นเวลา

บัญญัติ 10 ประการที่ต้อง คำนึงในการวางระบบบัญชี และการควบคุม ภายใน (1)

อะไรคือข้อมูลทางบัญชี ?

องค์กรในมุมมองของนักบัญชี

วิธีการเลือกสำนักงานบัญชี

เจ้าของกิจการควรไปพบ สรรพากรเองหรือไม่

บัญญติ 10 ประการที่ต้อง คำนึงในการวางระบบบัญชี และการควบคุมภายใน (2)

สำนักงานบัญชีในฝัน (2)

สำนักงานบัญชีในฝัน (3)

สำนักงานบัญชีในฝัน (4)

สำนักงานบัญชีในฝัน (5)

สำนักงานบัญชีในฝัน (6)

การสุ่มตัวอย่างทางสถิติในการสอบบัญชี

ค่าทำบัญชีปีละ 2-3 หมื่นบาท คุณไปอยู่ที่ไหนมา

พรก.ยกเว้นการปฏิบัติการเกี่ยวกับภาษีอากร 2558 ยื่นดีไหม

ธุรกิจปั่นป่วน เจอปัญหาขาดแคลนผู้สอบบัญชี จริงหรือ(1)

คุณสมบัตินักบัญชีที่ดี

จรรยาบรรณ ของผู้ประกอบวิชาชีพบัญชี

ธรรมบรรยาย ชุด จริยธรรมกับบัณฑิต - พุทธทาสภิกขุ

คลิปนี้ ชอบมาก

KPI เท่าไหร่ถึงพอ (1)

KPI เท่าไหร่ถึงพอ (2)

สถิติการจ่ายภาษีรายจังหวัด

สถิติการจ่ายภาษีตามภาค

สำนักงานบัญชีในฝัน (1)

สมาชิก

ลืมรหัสผ่าน?
สมัครสมาชิก

สถิติ

เปิดเว็บ14/11/2007
อัพเดท05/07/2018
ผู้เข้าชม20,349,713
เปิดเพจ24,155,188

ภูเขาน้ำแข็งของประเทศ

จากประชาชาติธุรกิจ

คอลัมน์สามัญสำนึก โดย สมปอง แจ่มเกาะ

ตัวเลขผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ (จีดีพี) ไตรมาส 3/2558 ที่สภาพัฒน์ประกาศออกมาว่า ขยายตัว ร้อยละ 2.9 เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันปีก่อน ซึ่งถือเป็นตัวเลขที่ดีที่สุดในรอบ 3 ปี

ตัวเลขอาจจะไม่สวยหรู แต่ก็เป็นสัญญาณบวกที่สะท้อนว่าเศรษฐกิจไทยกำลังค่อย ๆ เริ่มฟื้นตัว และทำให้คนไทยมีความหวังมากขึ้น

งานนี้คงต้องขอยกความดีความชอบให้รัฐบาลและข้าราชการทุกคนที่ร่วมกันทำงานอย่างหนักจนสัมฤทธิผลอย่างเป็นรูปธรรมดังกล่าว

แม้จะรู้สึกว่าเริ่มเห็นแสงสว่างที่ปลายอุโมงค์ขึ้นมาบ้างแต่อีกด้านก็ต้องยอมรับว่าประเทศไทยยังมีปัญหาที่รอการแก้ไขเยียวยาอีกมากมาย


ระหว่างที่นั่งเขียนต้นฉบับผมคลิกเข้าเว็บไซต์สภาพัฒน์ www.nesbd.go.th มีเอกสารชิ้นหนึ่งที่เพิ่งเผยแพร่ไม่นาน ชื่อ "ดัชนีความก้าวหน้าของคนปี 2558" (Human Achievement Index-HAI) น่าสนใจมาก ปกติสภาพัฒน์จะทำดัชนีนี้ 2 ปีต่อครั้ง และครั้งนี้เป็นครั้งที่ 5

ขออนุญาตยกมาเป็นตัวอย่างบางส่วน เริ่มจากดัชนีความก้าวหน้าของคน ในภาพรวมระดับประเทศที่พบว่า การพัฒนาคนด้านที่อยู่อาศัยและสภาพแวดล้อมมีความก้าวหน้ามากที่สุด แต่ด้านการศึกษาก้าวหน้าน้อยที่สุด

ขณะที่ ดัชนีความก้าวหน้าของคนระดับภาค พบว่า กรุงเทพฯ มีความก้าวหน้าของคนมากที่สุด ขณะที่ภาคใต้มีความก้าวหน้าของคนน้อยที่สุด

ส่วนผลการประเมินความก้าวหน้าของคนในระดับจังหวัด ดัชนีสะท้อนให้เห็นว่า จังหวัดนนทบุรีมีความก้าวหน้าของคนมากที่สุด รองลงมาคือ ภูเก็ต กรุงเทพฯ ชลบุรี และปทุมธานี ตามลำดับ โดยทั้ง 5 จังหวัดนี้ การพัฒนาคนมีความก้าวหน้าค่อนข้างมากทั้งด้านสุขภาพ ด้านการศึกษา ด้านชีวิตการงาน ด้านรายได้ ด้านการคมนาคมและการสื่อสาร ด้านครอบครัวและชุมชน ด้านที่อยู่อาศัยและสภาพแวดล้อม

ตรงกันข้าม แม่ฮ่องสอน ยะลา ปัตตานี นราธิวาส และตาก ที่มีความก้าวหน้าของคนน้อยที่สุด ตามลำดับ ซึ่งทั้ง 5 จังหวัดการพัฒนาคนด้านการศึกษาก้าวหน้าน้อยมาก เช่น แม่ฮ่องสอน มีความล้าหลังในการพัฒนาคนมากที่สุด เนื่องจากมีความล้าหลังด้านการคมนาคมและการสื่อสาร ด้านรายได้ และด้านที่อยู่อาศัยและสภาพแวดล้อม มากที่สุดเป็นลำดับ 1 ของประเทศ ประกอบกับด้านการศึกษาก็มีความก้าวหน้าน้อยมาก (ลำดับที่ 73)

ขณะที่ ยะลา มีความล้าหลังในการพัฒนาคนมากสุดเป็นลำดับ 2 เนื่องจากมีความล้าหลังด้านครอบครัวและชุมชน และด้านสุขภาพ มากที่สุดเป็นลำดับ 1 ของประเทศ ประกอบกับด้านการศึกษาและด้านชีวิตการงานมีความล้าหลังมากสุดเป็นลำดับ 3 ของประเทศ เป็นต้น

หรือในส่วนของการประเมินสถานภาพการพัฒนาคนระดับจังหวัด จากดัชนีย่อยด้านรายได้พบว่า 5 จังหวัด ที่มีความก้าวหน้ามากที่สุด คือ ภูเก็ต สมุทรสาคร กรุงเทพฯ นนทบุรี และชลบุรี ตามลำดับ และ 5 จังหวัดที่มีความล้าหลังด้านรายได้มากที่สุด คือ แม่ฮ่องสอน อำนาจเจริญ กาฬสินธุ์ สกลนคร และปัตตานี ตามลำดับ จังหวัดแม่ฮ่องสอนมีความล้าหลังมากที่สุด เนื่องจากเป็นจังหวัดที่มีรายได้เฉลี่ยของครัวเรือนต่ำที่สุดของประเทศ คือเท่ากับ 8,821 บาท/ครัวเรือน/เดือน ซึ่งต่ำกว่ารายได้เฉลี่ยของครัวเรือนกรุงเทพฯ ถึง 5.6 เท่า และมีสัดส่วนประชากรยากจนที่สุดของประเทศ คือเท่ากับร้อยละ 65.2 ของประชากรทั้งหมดในจังหวัด

นี่เป็นตัวอย่างเพียงส่วนหนึ่งเท่านั้น

ที่สำคัญ ดัชนีนี้น่าจะช่วยให้แต่ละจังหวัดได้ทราบจุดเด่นและจุดด้อยของตน และนำไปสู่การจัดทำแผนพัฒนาจังหวัดในการพัฒนาคุณภาพชีวิตและเสริมสร้างความอยู่ดีมีสุขของประชาชนต่อไป

เป็นการบ้านข้อใหญ่ที่ผู้ว่าราชการจังหวัดกระทรวง ทบวง กรม จะต้องร่วมแรงร่วมใจและเร่งหาทางแก้ไขเยียวยาเพื่อบรรเทาปัญหาและช่วยให้คนไทยมีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นในวันข้างหน้า


สำนักงานบัญชี,สำนักงานสอบบัญชี,ทำบัญชี,สอบบัญชี,ที่ปรึกษา,การจัดการ,เศรษฐกิจการลงทุน

Tags : ภูเขาน้ำแข็งของประเทศ

view

*

view