http://www.108acc.com
  
สร้างเว็บไซต์Engine by iGetWeb.com

หน้าแรก

วิสัยทัศน์/พันธกิจ

บริการของเรา

LINK 4 A/C

DOWNLOAD

ติดต่อเรา

ปฎิทิน

« December 2017»
SMTWTFS
     12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
31      

.......... บทความ 108 ..........

ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ธรรมนูญครอบครัว คนละเรื่องเดียวกัน (๔)

ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ธรรมนูญครอบครัว คนละเรื่องเดียวกัน

ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ธรรมนูญครอบครัว คนละเรื่องเดียวกัน (2)

ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ธรรมนูญครอบครัว คนละเรื่องเดียวกัน (๓)

ราชกิจจาฯ ประกาศมาตรการคง VAT 7% ออกไปอีก 1 ปี ถึงวันที่ 30 ก.ย.61 ..... คั่นเวลา

บัญญัติ 10 ประการที่ต้อง คำนึงในการวางระบบบัญชี และการควบคุม ภายใน (1)

อะไรคือข้อมูลทางบัญชี ?

องค์กรในมุมมองของนักบัญชี

วิธีการเลือกสำนักงานบัญชี

เจ้าของกิจการควรไปพบ สรรพากรเองหรือไม่

บัญญติ 10 ประการที่ต้อง คำนึงในการวางระบบบัญชี และการควบคุมภายใน (2)

สำนักงานบัญชีในฝัน (2)

สำนักงานบัญชีในฝัน (3)

สำนักงานบัญชีในฝัน (4)

สำนักงานบัญชีในฝัน (5)

สำนักงานบัญชีในฝัน (6)

การสุ่มตัวอย่างทางสถิติในการสอบบัญชี

ค่าทำบัญชีปีละ 2-3 หมื่นบาท คุณไปอยู่ที่ไหนมา

พรก.ยกเว้นการปฏิบัติการเกี่ยวกับภาษีอากร 2558 ยื่นดีไหม

ธุรกิจปั่นป่วน เจอปัญหาขาดแคลนผู้สอบบัญชี จริงหรือ(1)

คุณสมบัตินักบัญชีที่ดี

จรรยาบรรณ ของผู้ประกอบวิชาชีพบัญชี

ธรรมบรรยาย ชุด จริยธรรมกับบัณฑิต - พุทธทาสภิกขุ

คลิปนี้ ชอบมาก

KPI เท่าไหร่ถึงพอ (1)

KPI เท่าไหร่ถึงพอ (2)

สถิติการจ่ายภาษีรายจังหวัด

สถิติการจ่ายภาษีตามภาค

สำนักงานบัญชีในฝัน (1)

สมาชิก

ลืมรหัสผ่าน?
สมัครสมาชิก

สถิติ

เปิดเว็บ14/11/2007
อัพเดท14/12/2017
ผู้เข้าชม20,117,019
เปิดเพจ23,731,293

ภูเขาน้ำแข็งของประเทศ

จากประชาชาติธุรกิจ

คอลัมน์สามัญสำนึก โดย สมปอง แจ่มเกาะ

ตัวเลขผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ (จีดีพี) ไตรมาส 3/2558 ที่สภาพัฒน์ประกาศออกมาว่า ขยายตัว ร้อยละ 2.9 เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันปีก่อน ซึ่งถือเป็นตัวเลขที่ดีที่สุดในรอบ 3 ปี

ตัวเลขอาจจะไม่สวยหรู แต่ก็เป็นสัญญาณบวกที่สะท้อนว่าเศรษฐกิจไทยกำลังค่อย ๆ เริ่มฟื้นตัว และทำให้คนไทยมีความหวังมากขึ้น

งานนี้คงต้องขอยกความดีความชอบให้รัฐบาลและข้าราชการทุกคนที่ร่วมกันทำงานอย่างหนักจนสัมฤทธิผลอย่างเป็นรูปธรรมดังกล่าว

แม้จะรู้สึกว่าเริ่มเห็นแสงสว่างที่ปลายอุโมงค์ขึ้นมาบ้างแต่อีกด้านก็ต้องยอมรับว่าประเทศไทยยังมีปัญหาที่รอการแก้ไขเยียวยาอีกมากมาย


ระหว่างที่นั่งเขียนต้นฉบับผมคลิกเข้าเว็บไซต์สภาพัฒน์ www.nesbd.go.th มีเอกสารชิ้นหนึ่งที่เพิ่งเผยแพร่ไม่นาน ชื่อ "ดัชนีความก้าวหน้าของคนปี 2558" (Human Achievement Index-HAI) น่าสนใจมาก ปกติสภาพัฒน์จะทำดัชนีนี้ 2 ปีต่อครั้ง และครั้งนี้เป็นครั้งที่ 5

ขออนุญาตยกมาเป็นตัวอย่างบางส่วน เริ่มจากดัชนีความก้าวหน้าของคน ในภาพรวมระดับประเทศที่พบว่า การพัฒนาคนด้านที่อยู่อาศัยและสภาพแวดล้อมมีความก้าวหน้ามากที่สุด แต่ด้านการศึกษาก้าวหน้าน้อยที่สุด

ขณะที่ ดัชนีความก้าวหน้าของคนระดับภาค พบว่า กรุงเทพฯ มีความก้าวหน้าของคนมากที่สุด ขณะที่ภาคใต้มีความก้าวหน้าของคนน้อยที่สุด

ส่วนผลการประเมินความก้าวหน้าของคนในระดับจังหวัด ดัชนีสะท้อนให้เห็นว่า จังหวัดนนทบุรีมีความก้าวหน้าของคนมากที่สุด รองลงมาคือ ภูเก็ต กรุงเทพฯ ชลบุรี และปทุมธานี ตามลำดับ โดยทั้ง 5 จังหวัดนี้ การพัฒนาคนมีความก้าวหน้าค่อนข้างมากทั้งด้านสุขภาพ ด้านการศึกษา ด้านชีวิตการงาน ด้านรายได้ ด้านการคมนาคมและการสื่อสาร ด้านครอบครัวและชุมชน ด้านที่อยู่อาศัยและสภาพแวดล้อม

ตรงกันข้าม แม่ฮ่องสอน ยะลา ปัตตานี นราธิวาส และตาก ที่มีความก้าวหน้าของคนน้อยที่สุด ตามลำดับ ซึ่งทั้ง 5 จังหวัดการพัฒนาคนด้านการศึกษาก้าวหน้าน้อยมาก เช่น แม่ฮ่องสอน มีความล้าหลังในการพัฒนาคนมากที่สุด เนื่องจากมีความล้าหลังด้านการคมนาคมและการสื่อสาร ด้านรายได้ และด้านที่อยู่อาศัยและสภาพแวดล้อม มากที่สุดเป็นลำดับ 1 ของประเทศ ประกอบกับด้านการศึกษาก็มีความก้าวหน้าน้อยมาก (ลำดับที่ 73)

ขณะที่ ยะลา มีความล้าหลังในการพัฒนาคนมากสุดเป็นลำดับ 2 เนื่องจากมีความล้าหลังด้านครอบครัวและชุมชน และด้านสุขภาพ มากที่สุดเป็นลำดับ 1 ของประเทศ ประกอบกับด้านการศึกษาและด้านชีวิตการงานมีความล้าหลังมากสุดเป็นลำดับ 3 ของประเทศ เป็นต้น

หรือในส่วนของการประเมินสถานภาพการพัฒนาคนระดับจังหวัด จากดัชนีย่อยด้านรายได้พบว่า 5 จังหวัด ที่มีความก้าวหน้ามากที่สุด คือ ภูเก็ต สมุทรสาคร กรุงเทพฯ นนทบุรี และชลบุรี ตามลำดับ และ 5 จังหวัดที่มีความล้าหลังด้านรายได้มากที่สุด คือ แม่ฮ่องสอน อำนาจเจริญ กาฬสินธุ์ สกลนคร และปัตตานี ตามลำดับ จังหวัดแม่ฮ่องสอนมีความล้าหลังมากที่สุด เนื่องจากเป็นจังหวัดที่มีรายได้เฉลี่ยของครัวเรือนต่ำที่สุดของประเทศ คือเท่ากับ 8,821 บาท/ครัวเรือน/เดือน ซึ่งต่ำกว่ารายได้เฉลี่ยของครัวเรือนกรุงเทพฯ ถึง 5.6 เท่า และมีสัดส่วนประชากรยากจนที่สุดของประเทศ คือเท่ากับร้อยละ 65.2 ของประชากรทั้งหมดในจังหวัด

นี่เป็นตัวอย่างเพียงส่วนหนึ่งเท่านั้น

ที่สำคัญ ดัชนีนี้น่าจะช่วยให้แต่ละจังหวัดได้ทราบจุดเด่นและจุดด้อยของตน และนำไปสู่การจัดทำแผนพัฒนาจังหวัดในการพัฒนาคุณภาพชีวิตและเสริมสร้างความอยู่ดีมีสุขของประชาชนต่อไป

เป็นการบ้านข้อใหญ่ที่ผู้ว่าราชการจังหวัดกระทรวง ทบวง กรม จะต้องร่วมแรงร่วมใจและเร่งหาทางแก้ไขเยียวยาเพื่อบรรเทาปัญหาและช่วยให้คนไทยมีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นในวันข้างหน้า


สำนักงานบัญชี,สำนักงานสอบบัญชี,ทำบัญชี,สอบบัญชี,ที่ปรึกษา,การจัดการ,เศรษฐกิจการลงทุน

Tags : ภูเขาน้ำแข็งของประเทศ

view

*

view