http://www.108acc.com
  
สร้างเว็บไซต์Engine by iGetWeb.com

หน้าแรก

วิสัยทัศน์/พันธกิจ

บริการของเรา

LINK 4 A/C

DOWNLOAD

ติดต่อเรา

ปฎิทิน

« December 2018»
SMTWTFS
      1
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
3031     

.......... บทความ 108 ..........

ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ธรรมนูญครอบครัว คนละเรื่องเดียวกัน (๔)

ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ธรรมนูญครอบครัว คนละเรื่องเดียวกัน

ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ธรรมนูญครอบครัว คนละเรื่องเดียวกัน (2)

ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ธรรมนูญครอบครัว คนละเรื่องเดียวกัน (๓)

ราชกิจจาฯ ประกาศมาตรการคง VAT 7% ออกไปอีก 1 ปี ถึงวันที่ 30 ก.ย.61 ..... คั่นเวลา

บัญญัติ 10 ประการที่ต้อง คำนึงในการวางระบบบัญชี และการควบคุม ภายใน (1)

อะไรคือข้อมูลทางบัญชี ?

องค์กรในมุมมองของนักบัญชี

วิธีการเลือกสำนักงานบัญชี

เจ้าของกิจการควรไปพบ สรรพากรเองหรือไม่

บัญญติ 10 ประการที่ต้อง คำนึงในการวางระบบบัญชี และการควบคุมภายใน (2)

สำนักงานบัญชีในฝัน (2)

สำนักงานบัญชีในฝัน (3)

สำนักงานบัญชีในฝัน (4)

สำนักงานบัญชีในฝัน (5)

สำนักงานบัญชีในฝัน (6)

การสุ่มตัวอย่างทางสถิติในการสอบบัญชี

ค่าทำบัญชีปีละ 2-3 หมื่นบาท คุณไปอยู่ที่ไหนมา

พรก.ยกเว้นการปฏิบัติการเกี่ยวกับภาษีอากร 2558 ยื่นดีไหม

ธุรกิจปั่นป่วน เจอปัญหาขาดแคลนผู้สอบบัญชี จริงหรือ(1)

คุณสมบัตินักบัญชีที่ดี

จรรยาบรรณ ของผู้ประกอบวิชาชีพบัญชี

ธรรมบรรยาย ชุด จริยธรรมกับบัณฑิต - พุทธทาสภิกขุ

คลิปนี้ ชอบมาก

KPI เท่าไหร่ถึงพอ (1)

KPI เท่าไหร่ถึงพอ (2)

สถิติการจ่ายภาษีรายจังหวัด

สถิติการจ่ายภาษีตามภาค

สำนักงานบัญชีในฝัน (1)

สมาชิก

ลืมรหัสผ่าน?
สมัครสมาชิก

สถิติ

เปิดเว็บ14/11/2007
อัพเดท07/12/2018
ผู้เข้าชม20,546,753
เปิดเพจ24,425,046
Gold charts on InfoMine.com

หนังสือลับคสช.ถึงกรธ. เปิดช่องทหารคุมเบ็ดเสร็จ

หนังสือลับคสช.ถึงกรธ. เปิดช่องทหารคุมเบ็ดเสร็จ

จาก โพสต์ทูเดย์

โดย...ทีมข่าวการเมืองโพสต์ทูเดย์

คณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) โดย พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ในฐานะหัวหน้า คสช.ได้ทำหนังสือเสนอแนะให้คณะกรรมการร่างรัฐธรรมนูญ (กรธ.) ควรบัญญัติช่องทางในอนาคตในการผ่าทางตันเพื่อรองรับสถานการณ์ไว้ด้วย โดยเฉพาะการเกิดปัญหาสุญญากาศทั้งด้านนิติบัญญัติ บริหาร และตุลาการไว้ในรัฐธรรมนูญฉบับใหม่

ขณะเดียวกัน ในหมวดแนวนโยบายด้านความมั่นคงของรัฐ คสช.เสนอว่า ต้องจัดให้มีกำลังทหาร อาวุธยุทโธปกรณ์ และเทคโนโลยีที่ทันสมัย จำเป็น และเพียงพอ รวมถึงการใช้กำลังทหารโดยสุจริตเพื่อความมั่นคงของรัฐจากภัยที่มีมาจากภายในและนอกราชอาณาจักร ไม่ต้องรับโทษทางแพ่ง ทางอาญา และทางปกครอง

ทั้งนี้ ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะเกี่ยวกับหลักการที่สมควรบัญญัติไว้ในรัฐธรรมนูญ ที่ คสช.เสนอมายัง กรธ.มี 10 ข้อ ดังนี้

1.ต้องมีบทบัญญัติที่สำคัญอย่างครบถ้วนมีข้อความชัดเจนแน่นอน เพื่อจะให้เกิดความเข้าใจในทุกเนื้อหาสาระได้ง่าย ไม่ใช้ถ้อยคำที่กำกวม ซึ่งล่อแหลมต่อการตีความผิดๆ จะต้องใช้ถ้อยคำที่เลือกสรรมาแล้วว่ามีความหมายที่แน่นอนและชัดเจนที่สุด คำหรือข้อความที่มีความหมายหลากหลายแง่มุมหรือกำกวม ซึ่งอาจทำให้เข้าใจไปได้หลายกรณี ไม่ควรนำมาใช้ในกฎหมายรัฐธรรมนูญ

2.รัฐธรรมนูญไม่ควรยาวเกินไป ควรบัญญัติเฉพาะหลักการจัดรูปแบบการปกครองของรัฐที่สำคัญและจำเป็นเท่านั้น รัฐธรรมนูญที่บัญญัติยืดยาวมีรายละเอียดมากเกินไป จะทำให้การตีความยุ่งยากมากขึ้นและจะไม่ได้รับความเคารพเท่าที่ควร เพราะบทบัญญัติซึ่งมีรายละเอียดฟุ่มเฟือยเกินไปอาจไม่เหมาะสมกับสถานการณ์หรือกาลสมัยที่มีการเปลี่ยนแปลงไป จะทำให้เกิดมีการแก้ไขบ่อยจนเกินไปจนทำให้ดูเสมือนหนึ่งเป็นกฎหมายลูก หรือกฎหมายลำดับรองอื่นๆ สำหรับรายละเอียดปลีกย่อยของการปกครองประเทศ หรือกฎหมายย่อยในส่วนอื่นๆ นั้น ควรเป็นหน้าที่ขององค์กรฝ่ายนิติบัญญัติจะออกกฎหมายที่มิใช่เรื่องที่ควรบัญญัติไว้ในรัฐธรรมนูญ อย่างไรก็ตามรัฐธรรมนูญจะต้องไม่สั้นเกินไปจนขาดสาระสำคัญในความเป็นกฎหมายรัฐธรรมนูญ

3.ควรมีกำหนดวิธีการแก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญตามกฎหมายขึ้นไว้ เพราะรัฐธรรมนูญที่ดีต้องมีความยืดหยุ่นเหมาะสมกับกาลสมัยที่มีการเปลี่ยนแปลงไป การที่มีวิธีการแก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญตามกฎหมายนั้นเพื่อป้องกันการล้มล้าง หรือแก้ไขรัฐธรรมนูญใช้กำลัง อันไม่เป็นที่นิยมของกลุ่มนานาอารยประเทศที่มีความเป็นประชาธิปไตยสูง โดยเฉพาะการปฏิวัติและรัฐประหาร

4.บทบัญญัติของรัฐธรรมนูญควรจะต้องครอบคลุมในหลักการที่สำคัญของกระบวนการการเมืองการปกครอง เช่น บัญญัติรับรองสิทธิและเสรีภาพของประชาชนตามหลักนิติรัฐ บัญญัติถึงการมีส่วนร่วมของประชาชนที่เหมาะสมสอดคล้องกับหลักการปกครองของระบอบประชาธิปไตยอย่างแท้จริงและเหมาะสมสอดคล้องกับวัฒนธรรม ประเพณี ความรู้ ความสามารถทางการเมืองของประชาชนเป็นสำคัญ บัญญัติถึงสถาบันทางการเมือง ที่มาของสถาบันเหล่านั้น อำนาจหน้าที่ความสัมพันธ์ระหว่างสถาบันการเมือง กระบวนการสำคัญในการปฏิบัติหน้าที่ของสถาบันการเมือง รวมถึงกระบวนการใช้อำนาจตรวจสอบการปฏิบัติหน้าที่ของบุคลากรทางการเมืองของสถาบันต่างๆ อย่างรัดกุม ป้องกันมิให้มีการบิดเบือนหลักการและกฎเกณฑ์ที่ถูกต้อง เพราะจะทำให้เกิดวิกฤตทางการเมืองและอาจเป็นหนทางนำไปสู่การแก้วิกฤตการเมืองด้วยวิธีการนอกระบบ

5.การมีส่วนร่วมในทางการเมืองของประชาชนจะต้องสร้างพลเมืองให้เป็นใหญ่ในประเทศอย่างแท้จริงในฐานะผู้เป็นเจ้าของอำนาจสูงสุดในการปกครอง ในการที่จะเปลี่ยนแปลงรัฐบาลที่ใช้อำนาจปกครองโดยไม่ถูกต้องชอบธรรม หรือรัฐบาลที่ปฏิเสธหรือเป็นปฏิปักษ์ต่อมวลมหาประชาชน โดยไม่ทำให้ประชาชนมีความสำคัญแต่เฉพาะก่อน หรือขณะเลือกตั้งเท่านั้น ภายหลังการเลือกตั้งไปแล้วประชาชนยังคงต้องมีบทบาทที่สำคัญกว่านักการเมืองผู้ที่ได้รับเลือกตั้งเข้ามา โดยรัฐมีหน้าที่สนับสนุนในการสร้างและพัฒนาพลเมืองให้มีความรู้และความรับผิดชอบทางการเมือง

6.เนื่องจากปัญหาวิกฤตหรือข้อขัดแย้งทางการเมืองย่อมเกิดขึ้นได้เสมอและรัฐธรรมนูญอาจเกิดภาวะทางตัน ดังนั้นการร่างรัฐธรรมนูญควรบัญญัติช่องทางเผื่อกาลในอนาคตในการผ่าทางตันเพื่อรองรับสถานการณ์ไว้ด้วย โดยเฉพาะการเกิดปัญหาสุญญากาศทั้งด้านนิติบัญญัติ บริหาร และตุลาการ เพื่อให้การบริหารราชการแผ่นดินสามารถดำเนินการต่อไปได้อย่างต่อเนื่อง

7.แนวนโยบายด้านความมั่นคงของรัฐยังคงต้องบัญญัติให้รัฐต้องพิทักษ์รักษาไว้ซึ่งสถาบันพระมหากษัตริย์ เอกราช อธิปไตย และบูรณภพแห่งเขตอำนาจรัฐ และต้องจัดให้มีกำลังทหาร อาวุธยุทโธปกรณ์ และเทคโนโลยีที่ทันสมัย จำเป็น และเพียงพอ เพื่อพิทักษ์รักษาเอกราช อธิปไตย ความมั่นคงของรัฐ สถาบันพระมหากษัตริย์ ผลประโยชน์แห่งชาติ และการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข และเพื่อการพัฒนาประเทศ การใช้กำลังทหารโดยสุจริตเพื่อความมั่นคงของรัฐจากภัยที่มีมาจากภายในและนอกราชอาณาจักร ไม่ต้องรับโทษทางแพ่ง ทางอาญา และทางปกครอง

8.ข้าราชการหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐโดยเฉพาะทหารจะต้องมีสิทธิเสรีภาพในทุกๆ ด้าน เช่นเดียวกับประชาชนโดยทั่วไป ไม่ควรถูกจำกัด หรือลิดรอนสิทธิเสรีภาพแม้กระทั่งสิทธิและเสรีภาพในการแสดงออกทางการเมือง ด้วยเหตุแห่งอาชีพในการเป็นข้าราชการทหาร

9.ควรกำหนดให้การดำรงตำแหน่งนายกรัฐมนตรีมีวาระ 4 ปี และจะเป็นได้ไม่เกิน 2 วาระ เพื่อป้องกันการผูกขาด หรือเผด็จการทางการเมืองและสอดคล้องกับการดำรงตำแหน่งนายกฯในระบอบประชาธิปไตย

10.ปัญหาการทุจริตคอร์รัปชั่นจะต้องได้รับการต่อต้านและขจัดไปจากชาติ โดยผู้กระทำความผิดจะต้องถูกลงโทษอย่างหนักเฉียบขาดและรุนแรง เป็นค่านิยมที่จะต้องถูกบัญญัติไว้ในรัฐธรรมนูญเพื่อให้ประชาชนและข้าราชการเกิดความสำนึกที่ดีต่อประเทศชาติ

ทั้งหมดนี้ กรธ.จะเขียนรัฐธรรมนูญตาม คสช.หรือไม่น่าสนใจยิ่ง


'มีชัย'แจง 10 ข้อร่างรัฐธรรมนูญเสนอคสช.

โดย :

"มีชัย"แจง 10 ข้อเสนอคสช. ไม่ต่างจากกลุ่มอื่น ระบุตั้งใจร่างรัฐธรรมนูญ เพื่อประชาชน หากมีข้อผิดพลาดก็มาจากความเขลาของตน

นายมีชัย ฤชุพันธุ์ ประธานคณะกรรมการร่างรัฐธรรมนูญ (กรธ.) กล่าวถึงกรณีที่คณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) ส่งหนังสือข้อเสนอแนะจำนวน 10 ข้อ ต่อการร่างรัฐธรรมนูญว่า ทุกวันนี้ กรธ. ได้รับข้อเสนอจากองค์กรต่างๆ ทั้งจากประชาชน พรรคการเมือง สภานิติบัญญัติแห่งชาติ (สนช.) และสภาขับเคลื่อนปฏิรูปประเทศ (สปท.) ที่กำลังทยอยส่งความเห็นมาเรื่อยๆ แต่ไม่ค่อยมีใครสนใจว่าส่งประเด็นเรื่องอะไรมาบ้าง เราจึงไม่ได้บอกกล่าว แต่พอมีข่าวว่า คสช. ส่งความเห็นมา ก็เป็นเรื่องสำคัญขึ้นมาทันที ซึ่งข้อเท็จจริงข้อเสนอดังกล่าวไม่ได้มีความพิเศษ กว่าข้อเสนออื่นเลย เมื่อส่งมาแล้วก็จะส่งไปยังคณะอนุกรรมการรับฟังและสรุปความคิดเห็นที่มีผู้ เสนอแนะ เพื่อดำเนินการต่อไปโดยความเห็นที่ส่งมาจะส่งต่อการตัดสินใจต่อ กรธ. นั้นไม่ได้ขึ้นอยู่กับว่าใครส่งมา หากแต่อยู่ที่ตัวเนื้อหาของข้อเสนอว่าสำคัญหรือไม่ ซึ่งตนเห็นว่าข้อเสนอที่ได้รับมาเป็นเรื่องสำคัญต้องทำทั้งนั้น โดยบางเรื่องก็ยังไม่ได้พิจารณา เนื่องจาก กรธ. ยังไม่ได้พูดถึง 

นายมีชัย กล่าวต่อว่า กรธ. ไม่จำเป็นต้องปฏิบัติต้องปฏิบัติตามข้อเสนอของ คสช. ทั้ง 10 ข้อ โดยเฉพาะกรณีที่มีอยู่แล้วก็ไม่จำเป็น ยกตัวอย่างข้อเสนอแนะที่ 7 กรณีที่เสนอว่าการใช้กำลังทางทหารโดยสุจริตเพื่อความมั่นคงของรัฐจากภัยที่ มาทั้งภายในและนอกราชอาณาจักร ไม่ต้องรับโทษทางแพ่งและอาญา ก็ไม่จำเป็นต้องเขียน เพราะมีระบุในกฎหมายอาญาอยู่แล้ว อีกทั้งไม่ได้คิดว่าข้อเสนอดังกล่าวเป็นการนิรโทษกรรมล่วงหน้า เพราะมีกฎหมายปกติรับรองอยู่แล้ว หรืออย่างในข้อ 8 ที่เสนอให้ทหารมีสิทธิเสรีภาพแสดงออกทางการเมือง ก็ไม่จำเป็นต้องระบุในรัฐธรรมนูญเช่นกัน เนื่องจากรัฐธรรมนูญทุกฉบับได้คุ้มครองสิทธิและเสรีภาพของประชาชนและเจ้า หน้าที่รัฐอยู่แล้ว เพียงแต่ต้องปฏิบัติตามข้อกฎหมายและระเบียบวินับที่เกี่ยวข้องด้วย เชื่อว่าการที่ กรธ. ไม่ปฏิบัติตาม คสช. ทุกเรื่องจะไม่มีปัญหา เพราะสามารถชี้แจงได้

ในส่วนข้อเสนอที่บอกให้รัฐธรรมนูญมีความยืดหยุ่นสามารถปรับเปลี่ยนได้ตาม ยุคสมัยนั้น นายมีชัย กล่าวว่า เรื่องดังกล่าว เป็นเรื่องปกติที่รัฐธรรมนูญสามารถแก้ไขได้ เพียงแต่ว่าการแก้ไขกฎหมายนั้นจะต้องไม่ทำง่ายเหมือนกฎหมายทั่วๆไป เพราะจะไม่สามารถคงความเป็นกฎหมายสูงสุดได้ ทั้งนี้ยังจะต้องมีหมวดว่าด้วยการแก้ไขรัฐธรรมนูญ หากไม่มีก็จะเป็นการผูกมัดจนตายตัวจนเกินไป หากสถานการณ์เปลี่ยนแปลง ถ้ารัฐธรรมนูญไม่ยืดหยุ่นก็ต้องถูกแก้ไข แต่ถ้าหากมีความยืดหยุ่นเพียงพอ ก็ไม่จำเป็นต้องมีการแก้ไขรัฐธรรมนูญ อย่างเช่นจากที่เราเคยกำหนดวิธีการคำนวณหา ส.ส. ในรัฐธรรมนูญ ก็ให้ระบุเรื่องดังกล่าวไว้ในกฎหมายลูก เพื่อความยืดหยุ่นในการแก้ไข ทั้งนี้แนวคิดดังกล่าวไม่ได้เป็นการเปิดช่องให้นักการเมืองที่มารับช่วงต่อ แก้ไขกฎหมายได้ง่ายกว่าเดิม ทั้งนี้อาจจะมีกลไกที่จะทำให้รับรู้ถึงความยินยอมทุกภาคส่วนต่อการแก้ไข กฎหมาย แต่จะเป็นการทำประชามติหรือวิธีไหนนั้น ขณะนี้ยังคิดไม่ออก 

ทั้งนี้การที่ คสช. แนะนำให้มีกลไกป้องกันปัญหาและภาวะทางตันของรัฐธรรมนูญ และไม่ให้เกิดสุญญากาศทางอำนาจ นายมีชัยกล่าวว่า ตอนนี้อย่าเพิ่งสรุป ส่วนที่ผู้สื่อข่าวถามว่าจะมีองค์กรที่เป็นกลไกอย่างคณะกรรมการยุทธศาสตร์ การปฏิรูปและการปรองดองแห่งชาติ (คปป.) หรือไม่นั้น หากองค์กรเก่าที่มีอยู่อย่างศาล ไม่สามารถแก้ไขปัญหาทางตันได้ ก็อาจจะคิดกลไกเพิ่มเติม ทั้งนี้ กรธ. ยังไม่ได้คิดถึงองค์กรใหม่แต่อย่างใด เพียงแค่มีหลักการที่ว่า จะทำอย่างไรให้กลไกปกติในรัฐธรรมนูญสามารถแก้ไขปัญหายามเกิดวิกฤิตได้

"ทุกคนในประเทศรู้ว่ารัฐธรรมนูญที่ผ่านมาจะมีปัญหาที่หาทางออกไม่ได้ จนมีการเสนอไปถึงมาตรา 7 จึงคิดจะหาหนทางไว้ว่าเมื่อถึงเวลาทางตันจะทำอย่างไร โดยหลักการยังไม่ได้คิดถึงองค์กรใหม่ คิดแต่เพียงว่ากลไกปกติจะผูกโยงอย่างไรให้แก้วิกฤตได้ เพราะที่ผ่านมามีความเข้าใจผิดว่ามาตรา 7 ว่าสามารถแก้ไขปัญหาวิกฤตได้ เนื่องจาก ระบุไว้ว่าถ้ารัฐธรรมนูญไม่ได้กำหนดเรื่องใด ให้วินิจฉัยตามประเพณีการปกครอง ซึ่งการร่างรัฐธรรมนูญปี 2540 และ 2550 ก็เขียนไว้ยาวเกินกว่าประเพณีการปกครองอยู่แล้ว จึงไม่มีทางที่จะนำมาตรา 7 มาใช้ได้ แต่เวลาที่สิ้นไร้ไม้ตอก ก็มีคนไปนึกว่าสามารถใช้มาตรา 7 ตั้งนายกรัฐมนตรีใหม่ได้ ตอนนี้กำลังทำความเข้าใจใหม่ว่ามาตรา 7 ไม่เป็นเช่นนั้น แต่จะดูว่าเอาเนื้อหาใดมาใช้ประโยชน์ได้หากเกิดวิกฤติ หากจะใช้ จะมีการเขียนให้ชัดเจนอย่างไร"นายมีชัยกล่าว 

นายมีชัย ยืนยันว่า การร่างรัฐธรรมนูญครั้งนี้  ไม้คิดสร้างอำนาจใหม่เพื่อครอบอำนาจเดิม เพราะเท่ากับเอากองไหม ที่ยุ่งเหยิงไปใส่กองไหมอีกกองที่ยุ่งเหยิงเช่นกัน โดยขณะนี้รู้ว่าไหมพรมพันกัน และกำลังหาปมแก้ไขอยู่ แต่ยังหาไม่เจอ ทั้งนี้แม้เราจะพบปัญหา แต่ก็ไม่ได้หมายความว่าจะแก้ไขปัญหาทุกอย่างได้ด้วยเพียงการระบุลงในรัฐ ธรรมนูญ 

เมื่อถามว่าในฐานะที่นายมีชัย เป็นหนึ่งในสมาชิก คสช. ทราบถึงแนวทางการผ่านทางตัน หรือการป้องกันการเกิดสุญญากาศทางอำนาจของ คสช. หรือไม่ นายมีชัย กล่าวว่า ที่ผ่านมาคสช. มองถึงปัญหาทางการเมืองที่ผ่านมา แล้วปรากฏว่าไม่มีทางออก จากนั้นคนก็จะออกมาเรียกร้องให้ทหารออกมา หรือไม่ก็พากันต่อว่าทหารไม่รู้จักรักษาบ้านเมือง ซึ่งท้ายที่สุดทหารก็ออกมา ทั้งๆที่ไม่อยากออกมา ซึ่งเรื่องดังกล่าวไม่จำเป็นว่าจะต้องระบุว่าอำนาจสูงสุดอยู่ที่ใคร เพียงแต่ระบุให้ได้ว่าทำอย่างไรที่จะให้กลไกปกติในรัฐธรรมนูญ สามารถแก้ไขปัญหาได้ 

"ขอย้ำว่ากรธ. ต้องรับฟังความคิดเห็นมาคิด สิ่งใดที่มีเหตุผลก็นำมาประกอบการพิจารณา ไม่ใช่ฟังเฉพาะ คสช. เท่านั้น และเวลาร่างเสร็จแล้ว เราตั้งใจจะส่งร่างให้ทุกฝ่ายได้รับทราบด้วย ขอยืนยันว่าการร่างรัฐธรรมนูญจะเป็นเพื่อประโยชน์ของประชาชน 100% ไม่ได้ร่างเพื่อสนองผู้มีอำนาจหรือคนกลุ่มใดกลุ่มหนึ่ง หากผลออกมาผิดพลาดก็เพราะความเขลาเบาปัญญาของเรา แต่จะไม่มีการบิดเบือนสิ่งใด หรือตั้งใจให้ใครได้ประโยชน์หรือเสียประโยชน์ แต่เป็นการทำเพื่อประเทศชาติและประชาชนโดยตรง"นายมีชัย กล่าว


สำนักงานบัญชี,สำนักงานสอบบัญชี,ทำบัญชี,สอบบัญชี,ที่ปรึกษา,การจัดการ,เศรษฐกิจการลงทุน

Tags : หนังสือลับคสช. กรธ. เปิดช่อง ทหารคุมเบ็ดเสร็จ

view

*

view