http://www.108acc.com
  
สร้างเว็บไซต์Engine by iGetWeb.com

หน้าแรก

วิสัยทัศน์/พันธกิจ

บริการของเรา

LINK 4 A/C

DOWNLOAD

ติดต่อเรา

ปฎิทิน

« October 2018»
SMTWTFS
 123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
28293031   

.......... บทความ 108 ..........

ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ธรรมนูญครอบครัว คนละเรื่องเดียวกัน (๔)

ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ธรรมนูญครอบครัว คนละเรื่องเดียวกัน

ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ธรรมนูญครอบครัว คนละเรื่องเดียวกัน (2)

ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ธรรมนูญครอบครัว คนละเรื่องเดียวกัน (๓)

ราชกิจจาฯ ประกาศมาตรการคง VAT 7% ออกไปอีก 1 ปี ถึงวันที่ 30 ก.ย.61 ..... คั่นเวลา

บัญญัติ 10 ประการที่ต้อง คำนึงในการวางระบบบัญชี และการควบคุม ภายใน (1)

อะไรคือข้อมูลทางบัญชี ?

องค์กรในมุมมองของนักบัญชี

วิธีการเลือกสำนักงานบัญชี

เจ้าของกิจการควรไปพบ สรรพากรเองหรือไม่

บัญญติ 10 ประการที่ต้อง คำนึงในการวางระบบบัญชี และการควบคุมภายใน (2)

สำนักงานบัญชีในฝัน (2)

สำนักงานบัญชีในฝัน (3)

สำนักงานบัญชีในฝัน (4)

สำนักงานบัญชีในฝัน (5)

สำนักงานบัญชีในฝัน (6)

การสุ่มตัวอย่างทางสถิติในการสอบบัญชี

ค่าทำบัญชีปีละ 2-3 หมื่นบาท คุณไปอยู่ที่ไหนมา

พรก.ยกเว้นการปฏิบัติการเกี่ยวกับภาษีอากร 2558 ยื่นดีไหม

ธุรกิจปั่นป่วน เจอปัญหาขาดแคลนผู้สอบบัญชี จริงหรือ(1)

คุณสมบัตินักบัญชีที่ดี

จรรยาบรรณ ของผู้ประกอบวิชาชีพบัญชี

ธรรมบรรยาย ชุด จริยธรรมกับบัณฑิต - พุทธทาสภิกขุ

คลิปนี้ ชอบมาก

KPI เท่าไหร่ถึงพอ (1)

KPI เท่าไหร่ถึงพอ (2)

สถิติการจ่ายภาษีรายจังหวัด

สถิติการจ่ายภาษีตามภาค

สำนักงานบัญชีในฝัน (1)

สมาชิก

ลืมรหัสผ่าน?
สมัครสมาชิก

สถิติ

เปิดเว็บ14/11/2007
อัพเดท09/10/2018
ผู้เข้าชม20,460,184
เปิดเพจ24,298,757
Gold charts on InfoMine.com

ปฏิรูปองค์กรอิสระ รื้อโครงสร้าง-เพิ่มอำนาจ

จาก โพสต์ทูเดย์

โดย...ทีมข่าวการเมืองโพสต์ทูเดย์

การร่างรัฐธรรมนูญและการปฏิรูปประเทศกำลังเดินหน้าไปตามขั้นตอน โดยเฉพาะการจัดทำรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ ซึ่งคณะกรรมการร่างรัฐธรรมนูญ (กรธ.) ที่มี “มีชัย ฤชุพันธุ์” เป็นประธาน ได้พิจารณาร่างรัฐธรรมนูญมาถึงประเด็นสำคัญอย่างเรื่อง “องค์กรตามรัฐธรรมนูญ” หรือ “องค์กรอิสระ” แล้ว

เมื่อไม่นานมานี้ สถาบันพระปกเกล้า และสภาพัฒนาการเมือง ได้จัดทำรายงานผลการศึกษาเรื่อง “องค์กรตามรัฐธรรมนูญ ฐานความรู้และบทเรียนเพื่อการปฏิรูป” ซึ่งเป็นข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการปฏิรูปองค์กรอิสระมาให้ กรธ.ได้พิจารณา โดยมีสาระสำคัญตรงที่ข้อเสนอในการปฏิรูปองค์กรอิสระที่มีบทบาทต่อการเมืองการปกครองของไทย 3 องค์กรดังนี้

1.คณะกรรมการการเลือกตั้ง

ผลการศึกษาพบว่าในการบริหารจัดการเลือกตั้ง คณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) ยังขาดหลักปรัชญาซึ่งเป็นฐานในการกำหนดเกณฑ์ต่างๆ ที่เป็นธรรม แต่ควรมีการพัฒนาเรื่องการอำนวยความสะดวกแก่ผู้ใช้สิทธิ การประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพให้มากยิ่งขึ้น ส่วนด้านการสืบสวนสอบสวน วินิจฉัยและดำเนินคดี ยังขาดกรอบเวลาในการดำเนินการให้รวดเร็ว ขาดกฎหมายและระเบียบที่มีมาตรฐานชัดเจน โปร่งใส เป็นธรรม และเปิดเผยต่อสาธารณะ การดำเนินการของเจ้าหน้าที่ยังไม่เป็นไปตามเจตนารมณ์ของกฎหมาย ไม่มีหลักประกันสิทธิ เสรีภาพและความปลอดภัยของประชาชนผู้แจ้งเหตุทุจริตหรือร้องคัดค้านการเลือกตั้ง

กกต.ให้ความสำคัญกับการแสดงบทบาทอำนาจหน้าที่เกี่ยวกับการเลือกตั้งมากกว่าบทบาทอำนาจหน้าที่ในด้านอื่นๆ ทรัพยากรส่วนใหญ่ทั้งทรัพยากรบุคคล งบประมาณ ถูกนำใช้ไปเพื่อการดังกล่าว แต่ให้ความสำคัญกับบทบาทด้านการส่งเสริม สนับสนุนหรือประสานงานเพื่อให้การศึกษาแก่ประชาชน รวมไปถึงบทบาทในการส่งเสริมการมีส่วนร่วมทางการเมืองของประชาชนค่อนข้างน้อย

จากสภาพปัญหาที่ผ่านมา เห็นควรให้มีการทบทวนและปรับปรุงในส่วนอำนาจหน้าที่ของ กกต.ให้ได้ดุลยภาพ ซึ่งหมายความถึงการมอบอำนาจให้ กกต.ในด้านต่างๆ อย่างเพียงพอ เพื่อเป้าหมายหรือเจตนารมณ์ที่ต้องการทำให้การเลือกตั้งหรือการเข้าสู่อำนาจรัฐเป็นไปอย่างสุจริตเที่ยงธรรม

2.ผู้ตรวจการแผ่นดิน

ผู้ตรวจการแผ่นดินมุ่งแก้ไขปัญหาเป็นรายกรณี ขาดการแก้ไขปัญหาเชิงระบบ การดำเนินการเชิงรุกยังมีน้อย ส่งผลให้เกิดประเด็นการร้องเรียนซ้ำ ขาดการแสวงหาข้อเท็จจริงเชิงลึก มักจะรอการชี้แจงข้อเท็จจริงจากหน่วยงานที่ถูกร้องเรียนเป็นหลัก ผลการวินิจฉัยในบางกรณียังไม่สามารถแก้ไขปัญหาเรื่องร้องเรียนของประชาชนได้ ส่วนบทบาทอำนาจหน้าที่พบว่า ผู้ตรวจการแผ่นดินมีอำนาจเพียงให้คำแนะนำหรือให้ข้อเสนอแนะแก่หน่วยงานตามผลการวินิจฉัย ไม่มีอำนาจเข้าไปจัดการแก้ไขข้อบกพร่องได้เอง ไม่มีอำนาจสั่งการหรือลงโทษผู้กระทำผิดที่ไม่ปฏิบัติตามคำวินิจฉัย

อีกทั้งพบว่าสำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดินก็ประสบปัญหาทั้งในเรื่องโครงสร้าง บทบาทอำนาจหน้าที่ อาทิ โครงสร้างพบว่าการกำหนดภารกิจกลุ่มงานในโครงสร้างองค์กรยังไม่ชัดเจน ทำให้บางภารกิจมีความซ้ำซ้อน ส่งผลให้เกิดความล่าช้าในการปฏิบัติงาน สภาพปัญหาความเดือดร้อนและความไม่เป็นธรรมอันเกิดจากการละเมิดสิทธิ หรือกระเทือนสิทธิของประชาชนจากผู้ใช้อำนาจรัฐ ยังไม่มีแนวโน้มที่จะลดลงหรือหมดไปโดยง่าย

ดังนั้น เพื่อให้ผู้ตรวจการแผ่นดินสามารถสร้างความเป็นธรรมและความเข้มแข็งในสังคมได้อย่างยั่งยืน ควรให้มีการกระจายอำนาจการบริหารและกระจายอำนาจการตัดสินใจให้มากขึ้น โดยในเชิงของกฎหมายนั้น ควรให้อำนาจในการกำหนดให้บุคคลที่ไม่ให้ความร่วมมือมีความผิด เช่นเดียวกับการละเมิดอำนาจศาล มีอำนาจในการกำหนดวิธีการชั่วคราวให้ระงับการกระทำการ รวมไปถึงกำหนดให้หน่วยงานของรัฐต้องดำเนินการตามคำวินิจฉัยของผู้ตรวจการแผ่นดินทุกกรณี

3.คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ

การใช้อำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) ต้องอยู่ในกรอบและขอบเขตที่รัฐธรรมนูญและกฎหมายกำหนด อย่างไรก็ตาม จากการศึกษาพบว่ามีข้ออ่อนในประเด็นความชอบธรรมในการใช้อำนาจหน้าที่ โดยเฉพาะการควบคุมตรวจสอบผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองที่มีที่มาจากการเลือกตั้งในฐานะ “ผู้แทนปวงชน” ในขณะที่ที่มาและองค์ประกอบของคณะกรรมการ ป.ป.ช. ยังมีจุดยึดโยงกับประชาชน หรือมีส่วนร่วมของประชาชนและภาคส่วนอื่นๆ ในระดับค่อนข้างน้อย

ดังนั้น แม้ว่ารัฐธรรมนูญและกฎหมายกำหนดให้คณะกรรมการ ป.ป.ช. มีอำนาจหน้าที่ มีหลักประกันความเป็นอิสระและเป็นกลางที่เหมาะสม และได้สัดส่วนตามความจำเป็นของบริบทสังคม และมีเหตุมีผลไม่ขัดแย้งกับหลักการและทฤษฎีการแบ่งแยกอำนาจแต่อย่างใด และมีดุลยภาพกับการถูกตรวจสอบการใช้อำนาจ เนื่องจากมีอำนาจที่กว้างขวางในทุกมิติ จึงต้องถูกตรวจสอบการใช้อำนาจในทุกมิติเช่นเดียวกัน ผ่านมาตรการตรวจสอบจากผู้แทนของประชาชนที่ทำหน้าที่อยู่ในรัฐสภา


สำนักงานสอบบัญชี,#สอบบัญชี,สำนักงานบัญชี,#ทำบัญชี,#ที่ปรึกษา,การจัดการ,เศรษฐกิจการลงทุน

Tags : ปฏิรูปองค์กรอิสระ รื้อโครงสร้าง เพิ่มอำนาจ

view

*

view