http://www.108acc.com
  
สร้างเว็บไซต์Engine by iGetWeb.com

หน้าแรก

วิสัยทัศน์/พันธกิจ

บริการของเรา

LINK 4 A/C

DOWNLOAD

ติดต่อเรา

ปฎิทิน

« July 2018»
SMTWTFS
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
293031    

.......... บทความ 108 ..........

ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ธรรมนูญครอบครัว คนละเรื่องเดียวกัน (๔)

ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ธรรมนูญครอบครัว คนละเรื่องเดียวกัน

ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ธรรมนูญครอบครัว คนละเรื่องเดียวกัน (2)

ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ธรรมนูญครอบครัว คนละเรื่องเดียวกัน (๓)

ราชกิจจาฯ ประกาศมาตรการคง VAT 7% ออกไปอีก 1 ปี ถึงวันที่ 30 ก.ย.61 ..... คั่นเวลา

บัญญัติ 10 ประการที่ต้อง คำนึงในการวางระบบบัญชี และการควบคุม ภายใน (1)

อะไรคือข้อมูลทางบัญชี ?

องค์กรในมุมมองของนักบัญชี

วิธีการเลือกสำนักงานบัญชี

เจ้าของกิจการควรไปพบ สรรพากรเองหรือไม่

บัญญติ 10 ประการที่ต้อง คำนึงในการวางระบบบัญชี และการควบคุมภายใน (2)

สำนักงานบัญชีในฝัน (2)

สำนักงานบัญชีในฝัน (3)

สำนักงานบัญชีในฝัน (4)

สำนักงานบัญชีในฝัน (5)

สำนักงานบัญชีในฝัน (6)

การสุ่มตัวอย่างทางสถิติในการสอบบัญชี

ค่าทำบัญชีปีละ 2-3 หมื่นบาท คุณไปอยู่ที่ไหนมา

พรก.ยกเว้นการปฏิบัติการเกี่ยวกับภาษีอากร 2558 ยื่นดีไหม

ธุรกิจปั่นป่วน เจอปัญหาขาดแคลนผู้สอบบัญชี จริงหรือ(1)

คุณสมบัตินักบัญชีที่ดี

จรรยาบรรณ ของผู้ประกอบวิชาชีพบัญชี

ธรรมบรรยาย ชุด จริยธรรมกับบัณฑิต - พุทธทาสภิกขุ

คลิปนี้ ชอบมาก

KPI เท่าไหร่ถึงพอ (1)

KPI เท่าไหร่ถึงพอ (2)

สถิติการจ่ายภาษีรายจังหวัด

สถิติการจ่ายภาษีตามภาค

สำนักงานบัญชีในฝัน (1)

สมาชิก

ลืมรหัสผ่าน?
สมัครสมาชิก

สถิติ

เปิดเว็บ14/11/2007
อัพเดท05/07/2018
ผู้เข้าชม20,347,171
เปิดเพจ24,152,567

ป.ป.ท.แกะรอยราชภักดิ์ รุกหาเอกสาร ครม. 4 ฉบับ จับพิรุธ

จากประชาชาติธุรกิจ

สิ้นเดือนธันวาคมนี้ ปมอุทยานราชภักดิ์จะได้ข้อสรุปจากคณะกรรมการตรวจสอบของกระทรวงกลาโหม ที่มี พล.อ.ชัยชาญ ช้างมงคล รองปลัดกระทรวงกลาโหม เป็นประธาน ขณะที่ สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ (ป.ป.ท.) กำลังตรวจสอบกันอย่างขะมักเขม้น หากพบว่ามีการทุจริตจะต้องส่งให้คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่ง ชาติ (ป.ป.ช.) รับไม้ต่อไป

ป.ป.ท. เป็น 1 ในองค์กรตรวจสอบที่ยื่นมือเข้ามาขุดคุ้ย-ขอเอกสารมติคณะรัฐมนตรี (ครม.) ทั้งหมดที่เกี่ยวข้องกับการจัดสร้าง จากสำนักเลขาธิการ ครม. เป็นกระดาษ 8 แผ่น-4 ชุด เพื่อพยายามหาร่องรอยความไม่ชอบมาพากล ประกอบด้วย

เอกสาร ชุดที่ 1 เป็นเอกสาร ที่ ป.ป.ท.ให้ความสำคัญ คือ "ต้นเรื่อง" ของสำนักเลขาธิการ ครม. ลงวันที่ 31 มี.ค. 58 ประทับตรา ด่วนที่สุด ที่ นร 0505/10978 เรื่อง การจัดสร้างอุทยานประวัติศาสตร์สมเด็จพระบูรพกษัตริย์แห่งสยาม เรียนถึง พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ รมว.กลาโหม แจ้งให้ทราบที่มาของการจัดสร้างอุทยานราชภักดิ์-แหล่งที่มาของงบประมาณในการ ก่อสร้าง ของ พล.อ.อุดมเดช สีตบุตร รมช.กลาโหม สืบเนื่องจากการประชุม ครม.เมื่อวันที่ 27 มี.ค. 58 โดยสำนักเลขาธิการ ครม.ได้แจ้งให้ รมช.กลาโหม กระทรวงวัฒนธรรม และสำนักงบประมาณได้ทราบ

"สำหรับงบประมาณในการก่อสร้างจะเป็นลักษณะ ของการประสานขอความร่วมมือ และเชิญชวนหน่วยงานทั้งภาครัฐและภาคเอกชนทุกภาคส่วนได้มีส่วนร่วมบริจาคเงิน สมทบทุนการจัดสร้าง ทั้งนี้ กระทรวงกลาโหมกำหนดจะดำเนินการให้แล้วเสร็จภายในปีงบประมาณ พ.ศ. 2559

ทั้งนี้ หากกระทรวงกลาโหมมีความจำเป็นต้องขอรับการสนับสนุนการจัดสร้างจากเงินงบ ประมาณด้วย ก็ให้กระทรวงกลาโหมดำเนินการขอรับการจัดสรรงบประมาณตามขั้นตอนต่อไป"

ต่อมา ป.ป.ท.เรียกขอเอกสารชุดที่ 2 ของสำนักเลขาธิการ ครม. ลงวันที่ 3 มิ.ย. 58 ด่วนที่สุด เลขที่ นร 0505/19100 เรื่อง ความคืบหน้าการจัดสร้างอุทยานราชภักดิ์ เรียนถึง พล.อ.ประวิตร รายงานถึงหนังสือกระทรวงกลาโหม ด่วนที่สุด ที่ กห 0207/761 ลงวันที่ 30 พ.ค. 58 เรื่องความคืบหน้าการจัดสร้างอุทยานราชภักดิ์ เพื่อให้ ครม.ทราบเมื่อวันที่ 2 มิ.ย. 58 แล้ว

รายงานความคืบหน้าระบุว่า "พล.อ.อุดมเดช ในฐานะประธานกรรมการอำนวยการจัดสร้างอุทยานราชภักดิ์ ได้มีหนังสือถึงสำนักงานราชเลขานุการในพระองค์สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร เพื่อขอให้นำความกราบบังคมทูลทราบฝ่าละอองพระบาท เรื่อง กองทัพบกจะดำเนินการจัดสร้างอุทยานประวัติศาสตร์ ซึ่งได้รับพระมหากรุณาธิคุณจากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานพระบรมราชานุญาตให้จัดสร้างและพระราชทานชื่อว่า "อุทยานราชภักดิ์"

สำหรับ งบประมาณที่จะใช้ในการจัดสร้างจะเป็นลักษณะของการประชาสัมพันธ์ และเชิญชวนหน่วยงานทั้งภาครัฐและภาคเอกชนได้มีส่วนร่วมบริจาคเงินสมทบทุนการ จัดสร้าง ทั้งนี้ สำนักงานราชเลขานุการในพระองค์ฯแจ้งว่า ได้นำความกราบบังคมทูลทราบฝ่าละอองพระบาทแล้ว ทรงรับเป็นองค์ประธานที่ปรึกษาในคณะกรรมการจัดสร้างอุทยานราชภักดิ์"

เอกสาร ชุดที่ 3 เป็นหนังสือของสำนักเลขาธิการ ครม. ด่วนที่สุด ที่ นร 0505/ว(ล) 36518 ลงวันที่ 15 ต.ค. 58 เรื่อง ขอความเห็นชอบบันทึกข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรีเพิ่มเติม (การบริหารจัดการอุทยาน ราชภักดิ์) เรียนถึง รมว.กลาโหม "ด้วย ครม.ได้มีมติเมื่อวันที่ 13 ต.ค. 2558 รับทราบตามที่สำนักเลขาธิการ ครม.เสนอข้อสั่งการเพิ่มเติมของ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 22 ก.ย. 2558 ว่าให้กองทัพบกเป็นหน่วยงานหลักในการดำเนินการจัดให้มีคณะทำงานดูแลการบริ หาร จัดการอุทยานราชภักดิ์ ให้มีความชัดเจน เนื่องจากมีงบประมาณจำนวนมาก ซึ่งได้รับจากเงินบริจาคของภาคเอกชนและประชาชนผู้มีจิตศรัทธา ส่วนวิธีดำเนินการให้พิจารณาตามความเหมาะสม โดยไม่จำกัดว่าจะเป็นมูลนิธิหรือกลไกในรูปแบบใด ทั้งนี้ ให้คำนึงถึงประสิทธิภาพ และให้เกิดความต่อเนื่อง โดยอาจแบ่งกรอบเวลาการดำเนินการเป็นระยะ ๆ เพื่อให้มีความชัดเจนได้"

เอกสาร ชุดสุดท้ายของสำนักเลขาธิการ ครม. ลงวันที่ 15 ต.ค. 58 ด่วนที่สุด นร 0505/36615 เรื่อง รายงานการดำเนินงานตามข้อสั่งการนายกรัฐมนตรี เรื่อง การสร้างการรับรู้เกี่ยวกับวัฒนธรรม รายงานความคืบหน้าการเผยแพร่พระอัจฉริยภาพของบูรพกษัตริย์แต่ละยุคแต่ละสมัย ถึง รมว.กระทรวงวัฒนธรรม ว่า ครม.เมื่อวันที่ 13 ต.ค. 58 รับทราบตามที่กระทรวงวัฒนธรรมเสนอแล้ว

เอกสารทั้ง 4 ชุด จึงเป็น "จิ๊กซอว์" ต่อไปถึงคำครหาที่ว่ามีการทุจริตจริงหรือไม่


สำนักงานสอบบัญชี,#สอบบัญชี,สำนักงานบัญชี,#ทำบัญชี,#ที่ปรึกษา,การจัดการ,เศรษฐกิจการลงทุน

Tags : ป.ป.ท.แกะรอย ราชภักดิ์ รุกหาเอกสาร ครม. 4 ฉบับ จับพิรุธ

view

*

view