http://www.108acc.com
  
สร้างเว็บไซต์Engine by iGetWeb.com

หน้าแรก

วิสัยทัศน์/พันธกิจ

บริการของเรา

LINK 4 A/C

DOWNLOAD

ติดต่อเรา

ปฎิทิน

« December 2017»
SMTWTFS
     12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
31      

.......... บทความ 108 ..........

ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ธรรมนูญครอบครัว คนละเรื่องเดียวกัน (๔)

ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ธรรมนูญครอบครัว คนละเรื่องเดียวกัน

ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ธรรมนูญครอบครัว คนละเรื่องเดียวกัน (2)

ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ธรรมนูญครอบครัว คนละเรื่องเดียวกัน (๓)

ราชกิจจาฯ ประกาศมาตรการคง VAT 7% ออกไปอีก 1 ปี ถึงวันที่ 30 ก.ย.61 ..... คั่นเวลา

บัญญัติ 10 ประการที่ต้อง คำนึงในการวางระบบบัญชี และการควบคุม ภายใน (1)

อะไรคือข้อมูลทางบัญชี ?

องค์กรในมุมมองของนักบัญชี

วิธีการเลือกสำนักงานบัญชี

เจ้าของกิจการควรไปพบ สรรพากรเองหรือไม่

บัญญติ 10 ประการที่ต้อง คำนึงในการวางระบบบัญชี และการควบคุมภายใน (2)

สำนักงานบัญชีในฝัน (2)

สำนักงานบัญชีในฝัน (3)

สำนักงานบัญชีในฝัน (4)

สำนักงานบัญชีในฝัน (5)

สำนักงานบัญชีในฝัน (6)

การสุ่มตัวอย่างทางสถิติในการสอบบัญชี

ค่าทำบัญชีปีละ 2-3 หมื่นบาท คุณไปอยู่ที่ไหนมา

พรก.ยกเว้นการปฏิบัติการเกี่ยวกับภาษีอากร 2558 ยื่นดีไหม

ธุรกิจปั่นป่วน เจอปัญหาขาดแคลนผู้สอบบัญชี จริงหรือ(1)

คุณสมบัตินักบัญชีที่ดี

จรรยาบรรณ ของผู้ประกอบวิชาชีพบัญชี

ธรรมบรรยาย ชุด จริยธรรมกับบัณฑิต - พุทธทาสภิกขุ

คลิปนี้ ชอบมาก

KPI เท่าไหร่ถึงพอ (1)

KPI เท่าไหร่ถึงพอ (2)

สถิติการจ่ายภาษีรายจังหวัด

สถิติการจ่ายภาษีตามภาค

สำนักงานบัญชีในฝัน (1)

สมาชิก

ลืมรหัสผ่าน?
สมัครสมาชิก

สถิติ

เปิดเว็บ14/11/2007
อัพเดท07/12/2017
ผู้เข้าชม20,111,129
เปิดเพจ23,725,042

เมื่อถูกสั่งย้าย..ทำให้ต้องเดินทางไกล...ไม่เท่าเดิม

จาก ASTVผู้จัดการออนไลน์

        การแต่งตั้งโยกย้ายข้าราชการ ถือเป็นวิธีการในการบริหารงานบุคคล เพื่อจัดสรรและพัฒนาบุคลากรในองค์กร รวมถึงเพื่อแก้ไขปัญหากรณีมีการร้องเรียนกล่าวโทษข้าราชการ ทั้งนี้โดยยึดประสิทธิภาพการทำงานและประโยชน์ของราชการเป็นสำคัญ
       
       การย้ายจึงมีทั้งการย้ายตามฤดูกาลปกติ และการย้ายนอกฤดูกาลคือเป็นกรณีพิเศษ ตามเหตุผลความจำเป็นของทางราชการ ซึ่งไม่ว่าจะเป็นการย้ายกรณีใด ผู้มีอำนาจก็ต้องดำเนินการอย่างถูกต้องตามหลักเกณฑ์ของกฎหมาย และใช้ดุลพินิจโดยชอบคือมีเหตุผลที่สมเหตุสมผลรองรับประการสำคัญคือมีความ โปร่งใส สามารถตรวจสอบได้!
       
       วันนี้ ผมมีกรณีพิพาทซึ่งเทียบเคียงจากคำสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ 313/2558 เกี่ยวกับการโยกย้ายข้าราชการซึ่งผู้ถูกย้ายเห็นว่าไม่ชอบ เพราะทำให้ตนเองเดือดร้อนต้องเดินทางไปทำงานไกลกว่าเดิมและลำบากขึ้น ทั้งตนเองก็มิได้กระทำความผิดอันใดที่จะต้องถูกสั่งย้าย จึงนำเรื่องมาฟ้องต่อศาลปกครอง
       บทสรุปของเรื่องนี้จะเป็นอย่างไร ตามมาดูกันครับ...
       
       ผู้ฟ้องคดีคือ ผู้พันมานะ(นามสมมติ)ถูกคำสั่งจากผู้บังคับบัญชาคือผู้บังคับการตำรวจ ภูธรฯ(ผู้ถูกฟ้องคดีที่ 2) ให้ย้ายจากตำแหน่งพนักงานสอบสวนผู้ชำนาญการสถานีตำรวจภูธรสำราญโรจน์ ไปดำรงตำแหน่งพนักงานสอบสวน ผู้ชำนาญการที่ สถานีตำรวจภูธรหนองกบ ซึ่งอยู่ภายในจังหวัดเดียวกันผู้พันมานะเห็นว่าคำสั่งย้ายดังกล่าวไม่ชอบ ด้วยกฎ ก.ตร. ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการแต่งตั้งและโยกย้ายข้าราชการตำรวจ ระดับ สารวัตร ถึงจเรตำรวจแห่งชาติและรองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๙ และไม่เป็นธรรม จึงมีหนังสือร้องทุกข์ต่อเลขานุการ ก.ตร. ซึ่งต่อมาผู้บัญชาการสำนักงาน ก.ตร. และเลขานุการ ก.ตร.ได้มีหนังสือแจ้งผลการพิจารณาเรื่องร้องทุกข์ให้ผู้พันมานะทราบว่า การดำเนินการของผู้บังคับบัญชาในการมีคำสั่งย้ายผู้พันมานะเป็นไปตามระเบียบ และกฎหมายที่เกี่ยวข้องโดยชอบด้วยเหตุผลแล้ว คณะกรรมการข้าราชการตำรวจ (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑) โดยอนุกรรมการ ก.ตร. เกี่ยวกับการร้องทุกข์มีมติยกคำร้องทุกข์ผู้พันมานะจึงนำคดีมาฟ้องต่อศาล ปกครอง ขอให้ศาลเพิกถอนมติยกคำร้องทุกข์ และเพิกถอนคำสั่งที่ย้ายตนดังกล่าว
       
       เรื่องนี้ ศาลปกครองสูงสุดวินิจฉัยว่า มาตรา 42 วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ. 2542 กำหนดว่า ผู้ใดได้รับความเดือดร้อนหรือเสียหายหรืออาจจะ เดือดร้อนหรือเสียหายโดยมิอาจหลีกเลี่ยงได้อันเนื่องจากการกระทำหรือการงด เว้นการกระทำของหน่วยงานทางปกครองหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐ... และเป็นคำบังคับที่ศาลมีอำนาจกำหนดให้ได้ผู้นั้นมีสิทธิฟ้องคดีต่อศาลปกครอง
       
       กรณีนี้ผู้พันมานะได้รับคำสั่งย้ายให้ไปดำรงตำแหน่งพนักงานสอบสวนผู้ ชำนาญการ สถานีตำรวจภูธรหนองกบ ซึ่งเป็นตำแหน่งในระดับเดียวกัน และได้รับเงินเดือนเท่าเดิมคำสั่งของผู้บังคับการฯ ที่แต่งตั้งโยกย้ายผู้พันมานะ ถือเป็นการใช้อำนาจตามกฎหมายของผู้บังคับบัญชาในการจัดสรรบุคลากรในหน่วยงานเพื่อให้ปฏิบัติราชการในตำแหน่งและพื้นที่ตามความเหมาะสมเพื่อประโยชน์ของทางราชการจึงเป็นการใช้ดุลพินิจของผู้บังคับบัญชาในการบริหารงานภายในของหน่วยงานเพื่อประโยชน์ของการบริหารราชการเป็นสำคัญ
       
       แม้คำสั่งแต่งตั้งโยกย้ายดังกล่าวจะทำให้ผู้พันมานะ ต้องเดินทางไปทำงานต่างจากที่เดิม แต่
       ผู้พันมานะก็ยังคงปฏิบัติงานอยู่ในสังกัดเดิม และอยู่ในพื้นที่จังหวัดเดียวกัน อันเป็นการย้ายที่“มิ ได้มีผลกระทบต่อตำแหน่งหน้าที่และอัตราเงินเดือน”จึงมิได้กระทบต่อสถานภาพ ของสิทธิหรือหน้าที่ กรณีจึงไม่อาจถือได้ว่าผู้พันมานะเป็นผู้ได้รับความเดือดร้อนหรือเสียหายจาก คำสั่งย้ายดังกล่าว กรณีจึงไม่ใช่ผู้มีสิทธิฟ้องคดีต่อศาลปกครอง ตามนัยมาตรา 42 วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง ฯศาลปกครองสูงสุดมีคำสั่งไม่รับคำฟ้องไว้พิจารณา
       
       การย้ายข้าราชการให้ดำรงตำแหน่งไม่ต่ำกว่าเดิม ในอัตราเงินเดือนเท่าเดิมโดยไม่กระทบต่อสถานภาพของสิทธิหรือหน้าที่ มีเหตุผลรองรับและมิใช่การกลั่นแกล้ง ถือ เป็นอำนาจบริหารงานของผู้บังคับบัญชาที่สามารถดำเนินการได้โดยชอบ เพื่อให้ภารกิจคือการจัดทำบริการสาธารณะของรัฐบรรลุผล ความลำบากเกี่ยวกับระยะทางในการเดินทางไปทำงานเพียงอย่างเดียว ไม่ถือเป็นเหตุเดือดร้อนเสียหายในการใช้สิทธิฟ้องคดีต่อศาลปกครองครับ…


สำนักงานสอบบัญชี,#สอบบัญชี,สำนักงานบัญชี,#ทำบัญชี,#ที่ปรึกษา,การจัดการ,เศรษฐกิจการลงทุน

Tags : เมื่อถูกสั่งย้าย ต้องเดินทางไกล ไม่เท่าเดิม

view

*

view