http://www.108acc.com
  
สร้างเว็บไซต์Engine by iGetWeb.com

หน้าแรก

วิสัยทัศน์/พันธกิจ

บริการของเรา

LINK 4 A/C

DOWNLOAD

ติดต่อเรา

ปฎิทิน

« December 2018»
SMTWTFS
      1
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
3031     

.......... บทความ 108 ..........

ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ธรรมนูญครอบครัว คนละเรื่องเดียวกัน (๔)

ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ธรรมนูญครอบครัว คนละเรื่องเดียวกัน

ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ธรรมนูญครอบครัว คนละเรื่องเดียวกัน (2)

ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ธรรมนูญครอบครัว คนละเรื่องเดียวกัน (๓)

ราชกิจจาฯ ประกาศมาตรการคง VAT 7% ออกไปอีก 1 ปี ถึงวันที่ 30 ก.ย.61 ..... คั่นเวลา

บัญญัติ 10 ประการที่ต้อง คำนึงในการวางระบบบัญชี และการควบคุม ภายใน (1)

อะไรคือข้อมูลทางบัญชี ?

องค์กรในมุมมองของนักบัญชี

วิธีการเลือกสำนักงานบัญชี

เจ้าของกิจการควรไปพบ สรรพากรเองหรือไม่

บัญญติ 10 ประการที่ต้อง คำนึงในการวางระบบบัญชี และการควบคุมภายใน (2)

สำนักงานบัญชีในฝัน (2)

สำนักงานบัญชีในฝัน (3)

สำนักงานบัญชีในฝัน (4)

สำนักงานบัญชีในฝัน (5)

สำนักงานบัญชีในฝัน (6)

การสุ่มตัวอย่างทางสถิติในการสอบบัญชี

ค่าทำบัญชีปีละ 2-3 หมื่นบาท คุณไปอยู่ที่ไหนมา

พรก.ยกเว้นการปฏิบัติการเกี่ยวกับภาษีอากร 2558 ยื่นดีไหม

ธุรกิจปั่นป่วน เจอปัญหาขาดแคลนผู้สอบบัญชี จริงหรือ(1)

คุณสมบัตินักบัญชีที่ดี

จรรยาบรรณ ของผู้ประกอบวิชาชีพบัญชี

ธรรมบรรยาย ชุด จริยธรรมกับบัณฑิต - พุทธทาสภิกขุ

คลิปนี้ ชอบมาก

KPI เท่าไหร่ถึงพอ (1)

KPI เท่าไหร่ถึงพอ (2)

สถิติการจ่ายภาษีรายจังหวัด

สถิติการจ่ายภาษีตามภาค

สำนักงานบัญชีในฝัน (1)

สมาชิก

ลืมรหัสผ่าน?
สมัครสมาชิก

สถิติ

เปิดเว็บ14/11/2007
อัพเดท07/12/2018
ผู้เข้าชม20,536,316
เปิดเพจ24,413,702
Gold charts on InfoMine.com

เมื่อถูกสั่งย้าย..ทำให้ต้องเดินทางไกล...ไม่เท่าเดิม

จาก ASTVผู้จัดการออนไลน์

        การแต่งตั้งโยกย้ายข้าราชการ ถือเป็นวิธีการในการบริหารงานบุคคล เพื่อจัดสรรและพัฒนาบุคลากรในองค์กร รวมถึงเพื่อแก้ไขปัญหากรณีมีการร้องเรียนกล่าวโทษข้าราชการ ทั้งนี้โดยยึดประสิทธิภาพการทำงานและประโยชน์ของราชการเป็นสำคัญ
       
       การย้ายจึงมีทั้งการย้ายตามฤดูกาลปกติ และการย้ายนอกฤดูกาลคือเป็นกรณีพิเศษ ตามเหตุผลความจำเป็นของทางราชการ ซึ่งไม่ว่าจะเป็นการย้ายกรณีใด ผู้มีอำนาจก็ต้องดำเนินการอย่างถูกต้องตามหลักเกณฑ์ของกฎหมาย และใช้ดุลพินิจโดยชอบคือมีเหตุผลที่สมเหตุสมผลรองรับประการสำคัญคือมีความ โปร่งใส สามารถตรวจสอบได้!
       
       วันนี้ ผมมีกรณีพิพาทซึ่งเทียบเคียงจากคำสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ 313/2558 เกี่ยวกับการโยกย้ายข้าราชการซึ่งผู้ถูกย้ายเห็นว่าไม่ชอบ เพราะทำให้ตนเองเดือดร้อนต้องเดินทางไปทำงานไกลกว่าเดิมและลำบากขึ้น ทั้งตนเองก็มิได้กระทำความผิดอันใดที่จะต้องถูกสั่งย้าย จึงนำเรื่องมาฟ้องต่อศาลปกครอง
       บทสรุปของเรื่องนี้จะเป็นอย่างไร ตามมาดูกันครับ...
       
       ผู้ฟ้องคดีคือ ผู้พันมานะ(นามสมมติ)ถูกคำสั่งจากผู้บังคับบัญชาคือผู้บังคับการตำรวจ ภูธรฯ(ผู้ถูกฟ้องคดีที่ 2) ให้ย้ายจากตำแหน่งพนักงานสอบสวนผู้ชำนาญการสถานีตำรวจภูธรสำราญโรจน์ ไปดำรงตำแหน่งพนักงานสอบสวน ผู้ชำนาญการที่ สถานีตำรวจภูธรหนองกบ ซึ่งอยู่ภายในจังหวัดเดียวกันผู้พันมานะเห็นว่าคำสั่งย้ายดังกล่าวไม่ชอบ ด้วยกฎ ก.ตร. ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการแต่งตั้งและโยกย้ายข้าราชการตำรวจ ระดับ สารวัตร ถึงจเรตำรวจแห่งชาติและรองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๙ และไม่เป็นธรรม จึงมีหนังสือร้องทุกข์ต่อเลขานุการ ก.ตร. ซึ่งต่อมาผู้บัญชาการสำนักงาน ก.ตร. และเลขานุการ ก.ตร.ได้มีหนังสือแจ้งผลการพิจารณาเรื่องร้องทุกข์ให้ผู้พันมานะทราบว่า การดำเนินการของผู้บังคับบัญชาในการมีคำสั่งย้ายผู้พันมานะเป็นไปตามระเบียบ และกฎหมายที่เกี่ยวข้องโดยชอบด้วยเหตุผลแล้ว คณะกรรมการข้าราชการตำรวจ (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑) โดยอนุกรรมการ ก.ตร. เกี่ยวกับการร้องทุกข์มีมติยกคำร้องทุกข์ผู้พันมานะจึงนำคดีมาฟ้องต่อศาล ปกครอง ขอให้ศาลเพิกถอนมติยกคำร้องทุกข์ และเพิกถอนคำสั่งที่ย้ายตนดังกล่าว
       
       เรื่องนี้ ศาลปกครองสูงสุดวินิจฉัยว่า มาตรา 42 วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ. 2542 กำหนดว่า ผู้ใดได้รับความเดือดร้อนหรือเสียหายหรืออาจจะ เดือดร้อนหรือเสียหายโดยมิอาจหลีกเลี่ยงได้อันเนื่องจากการกระทำหรือการงด เว้นการกระทำของหน่วยงานทางปกครองหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐ... และเป็นคำบังคับที่ศาลมีอำนาจกำหนดให้ได้ผู้นั้นมีสิทธิฟ้องคดีต่อศาลปกครอง
       
       กรณีนี้ผู้พันมานะได้รับคำสั่งย้ายให้ไปดำรงตำแหน่งพนักงานสอบสวนผู้ ชำนาญการ สถานีตำรวจภูธรหนองกบ ซึ่งเป็นตำแหน่งในระดับเดียวกัน และได้รับเงินเดือนเท่าเดิมคำสั่งของผู้บังคับการฯ ที่แต่งตั้งโยกย้ายผู้พันมานะ ถือเป็นการใช้อำนาจตามกฎหมายของผู้บังคับบัญชาในการจัดสรรบุคลากรในหน่วยงานเพื่อให้ปฏิบัติราชการในตำแหน่งและพื้นที่ตามความเหมาะสมเพื่อประโยชน์ของทางราชการจึงเป็นการใช้ดุลพินิจของผู้บังคับบัญชาในการบริหารงานภายในของหน่วยงานเพื่อประโยชน์ของการบริหารราชการเป็นสำคัญ
       
       แม้คำสั่งแต่งตั้งโยกย้ายดังกล่าวจะทำให้ผู้พันมานะ ต้องเดินทางไปทำงานต่างจากที่เดิม แต่
       ผู้พันมานะก็ยังคงปฏิบัติงานอยู่ในสังกัดเดิม และอยู่ในพื้นที่จังหวัดเดียวกัน อันเป็นการย้ายที่“มิ ได้มีผลกระทบต่อตำแหน่งหน้าที่และอัตราเงินเดือน”จึงมิได้กระทบต่อสถานภาพ ของสิทธิหรือหน้าที่ กรณีจึงไม่อาจถือได้ว่าผู้พันมานะเป็นผู้ได้รับความเดือดร้อนหรือเสียหายจาก คำสั่งย้ายดังกล่าว กรณีจึงไม่ใช่ผู้มีสิทธิฟ้องคดีต่อศาลปกครอง ตามนัยมาตรา 42 วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง ฯศาลปกครองสูงสุดมีคำสั่งไม่รับคำฟ้องไว้พิจารณา
       
       การย้ายข้าราชการให้ดำรงตำแหน่งไม่ต่ำกว่าเดิม ในอัตราเงินเดือนเท่าเดิมโดยไม่กระทบต่อสถานภาพของสิทธิหรือหน้าที่ มีเหตุผลรองรับและมิใช่การกลั่นแกล้ง ถือ เป็นอำนาจบริหารงานของผู้บังคับบัญชาที่สามารถดำเนินการได้โดยชอบ เพื่อให้ภารกิจคือการจัดทำบริการสาธารณะของรัฐบรรลุผล ความลำบากเกี่ยวกับระยะทางในการเดินทางไปทำงานเพียงอย่างเดียว ไม่ถือเป็นเหตุเดือดร้อนเสียหายในการใช้สิทธิฟ้องคดีต่อศาลปกครองครับ…


สำนักงานสอบบัญชี,#สอบบัญชี,สำนักงานบัญชี,#ทำบัญชี,#ที่ปรึกษา,การจัดการ,เศรษฐกิจการลงทุน

Tags : เมื่อถูกสั่งย้าย ต้องเดินทางไกล ไม่เท่าเดิม

view

*

view