http://www.108acc.com
  
สร้างเว็บไซต์Engine by iGetWeb.com

หน้าแรก

วิสัยทัศน์/พันธกิจ

บริการของเรา

LINK 4 A/C

DOWNLOAD

ติดต่อเรา

ปฎิทิน

« December 2017»
SMTWTFS
     12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
31      

.......... บทความ 108 ..........

ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ธรรมนูญครอบครัว คนละเรื่องเดียวกัน (๔)

ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ธรรมนูญครอบครัว คนละเรื่องเดียวกัน

ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ธรรมนูญครอบครัว คนละเรื่องเดียวกัน (2)

ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ธรรมนูญครอบครัว คนละเรื่องเดียวกัน (๓)

ราชกิจจาฯ ประกาศมาตรการคง VAT 7% ออกไปอีก 1 ปี ถึงวันที่ 30 ก.ย.61 ..... คั่นเวลา

บัญญัติ 10 ประการที่ต้อง คำนึงในการวางระบบบัญชี และการควบคุม ภายใน (1)

อะไรคือข้อมูลทางบัญชี ?

องค์กรในมุมมองของนักบัญชี

วิธีการเลือกสำนักงานบัญชี

เจ้าของกิจการควรไปพบ สรรพากรเองหรือไม่

บัญญติ 10 ประการที่ต้อง คำนึงในการวางระบบบัญชี และการควบคุมภายใน (2)

สำนักงานบัญชีในฝัน (2)

สำนักงานบัญชีในฝัน (3)

สำนักงานบัญชีในฝัน (4)

สำนักงานบัญชีในฝัน (5)

สำนักงานบัญชีในฝัน (6)

การสุ่มตัวอย่างทางสถิติในการสอบบัญชี

ค่าทำบัญชีปีละ 2-3 หมื่นบาท คุณไปอยู่ที่ไหนมา

พรก.ยกเว้นการปฏิบัติการเกี่ยวกับภาษีอากร 2558 ยื่นดีไหม

ธุรกิจปั่นป่วน เจอปัญหาขาดแคลนผู้สอบบัญชี จริงหรือ(1)

คุณสมบัตินักบัญชีที่ดี

จรรยาบรรณ ของผู้ประกอบวิชาชีพบัญชี

ธรรมบรรยาย ชุด จริยธรรมกับบัณฑิต - พุทธทาสภิกขุ

คลิปนี้ ชอบมาก

KPI เท่าไหร่ถึงพอ (1)

KPI เท่าไหร่ถึงพอ (2)

สถิติการจ่ายภาษีรายจังหวัด

สถิติการจ่ายภาษีตามภาค

สำนักงานบัญชีในฝัน (1)

สมาชิก

ลืมรหัสผ่าน?
สมัครสมาชิก

สถิติ

เปิดเว็บ14/11/2007
อัพเดท07/12/2017
ผู้เข้าชม20,113,429
เปิดเพจ23,727,474

เว้นภาษีเงินได้ค่าเช่ากองมรดก-ดอกเบี้ยจากกงสี

เว้นภาษีเงินได้ค่าเช่ากองมรดก-ดอกเบี้ยจากกงสี

จาก โพสต์ทูเดย์

ราชกิจจาฯ ประกาศใช้กฏกระทรวงแก้ไขปรับปรุงการจัดเก็บภาษีคณะบุคคลมีผลบังคับใช้ในปี 2558

ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่กฎกระทรวง ฉบับที่ 309 (พ.ศ.2558) ออกตามความในประมวลรัษฎากร ว่าด้วยการยกเว้นรัษฎากร ระบุว่า อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 4 แห่งประมวลรัษฎากร ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลรัษฎากร (ฉบับที่ 20) พ.ศ. 2513 และมาตรา 42 (17) แห่งประมวลรัษฎากร ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลรัษฎากร (ฉบับที่ 10) พ.ศ. 2496 รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังออกกฎกระทรวงไว้ ดังต่อไปนี้

ข้อ 1 ให้เพิ่มความต่อไปนี้เป็น (89) ของข้อ 2 แห่งกฎกระทรวง ฉบับที่ 126 (พ.ศ. 2509) ออกตามความในประมวลรัษฎากร ว่าด้วยการยกเว้นรัษฎากร“(89) เงินได้ที่ได้รับจากส่วนแบ่งของกำไรจากห้างหุ้นส่วนสามัญหรือคณะบุคคลที่มิใช่นิติบุคคล ที่ได้รับจาก

(ก) การให้เช่าอสังหาริมทรัพย์ที่เป็นกรรมสิทธิ์รวมอันได้มาโดยทางมรดก หรือได้รับจากการให้โดยเสน่หา ซึ่งต้องเสียภาษีเงินได้ตามส่วน 2 หมวด 3 ลักษณะ 2 แห่งประมวลรัษฎากร

(ข) ดอกเบี้ยเงินฝากตามมาตรา 40 (4) (ก) แห่งประมวลรัษฎากร และถูกหักภาษีเงินได้ ณ ที่จ่าย ตามมาตรา 50 (2) แห่งประมวลรัษฎากร ทั้งนี้ เฉพาะกรณีที่ผู้มีเงินได้ดังกล่าวไม่ขอรับเงินภาษีที่ถูกหักไว้นั้นคืนหรือไม่ขอเครดิตเงินภาษีที่ถูกหักไว้นั้นไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วน"

ข้อ 2 กฎกระทรวงนี้ให้ใช้บังคับสำหรับเงินได้พึงประเมินประจำปี พ.ศ. 2558 เป็นต้นไป

ร่างกฎหมายดังกล่าวมี นายอภิศักดิ์ ตันติวรวงศ์ รมว.คลังเป็นผู้ลงนาม

ทั้งนี้ เหตุผลในการประกาศใช้กฎกระทรวงฉบับนี้ คือ โดยที่พระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลรัษฎากร(ฉบับที่ 39) พ.ศ. 2557 ได้ยกเลิกมาตรา 42 (14) แห่งประมวลรัษฎากร และได้นิยามคำว่า“คณะบุคคลที่มิใช่นิติบุคคล" หมายความว่า บุคคลตั้งแต่สองคนขึ้นไปตกลงกระทำการร่วมกันอันมิใช่เป็นห้างหุ้นส่วนสามัญ" ทำให้บุคคลในคณะบุคคลที่มิใช่นิติบุคคลหรือผู้เป็นหุ้นส่วนในห้างหุ้นส่วนสามัญต้องนำเงินส่วนแบ่งของกำไรจากคณะบุคคลที่มิใช่นิติบุคคลหรือห้างหุ้นส่วนสามัญไปรวมคำนวณเพื่อเสียภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา เพื่อเป็นการบรรเทาภาระภาษีให้แก่บุคคลในคณะบุคคลที่มิใช่นิติบุคคลหรือผู้เป็นหุ้นส่วนในห้างหุ้นส่วนสามัญ

สำหรับการดำเนินการบางกรณี สมควรกำหนดให้เงินส่วนแบ่งของกำไรจากห้างหุ้นส่วนสามัญหรือคณะบุคคลที่มิใช่นิติบุคคลที่ได้จากการให้เช่าอสังหาริมทรัพย์ที่เป็นกรรมสิทธิ์รวมอันได้มาโดยทางมรดกหรือได้รับจากการให้โดยเสน่หา และดอกเบี้ยเงินฝากตามมาตรา 40 (4) (ก) เป็นเงินได้พึงประเมินที่ได้รับยกเว้นไม่ต้องนำมารวมคำนวณภาษีเงินได้ จึงจำเป็นต้องออกกฎกระทรวงฉบับนี้


ภาษีคณะบุคคลมีผลแล้ว ย้อนหลัง 1 ม.ค.58

ประชาชาติธุรกิจออนไลน์

คลอดแล้วมาตรการภาษีอุดช่องโหว่ ตั้งคณะบุคคล สรรพากรจัดระเบียบ 2 แสนราย ยันไม่กระทบประชาชนทั่วไป ยกเว้นให้ 2 กรณีที่เป็นกรรมสิทธิ์ร่วม "ค่าเช่าอสังหาริมทรัพย์-บัญชีเงินฝาก"

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า เมื่อวันที่ 21 ธ.ค. 2558 เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา ได้เผยแพร่กฎกระทรวง ฉบับที่ 309 (พ.ศ. 2558) ออกตามความในประมวลรัษฎากร ว่าด้วยการยกเว้นรัษฎากร ในกรณีที่มีการแก้ไขปรับปรุงการจัดเก็บภาษีคณะบุคคล โดยมีการกำหนดนิยามของคำว่า คณะบุคคลที่มิใช่นิติบุคคล เพื่อแยกจากหุ้นส่วนในห้างหุ้นส่วนสามัญอย่างชัดเจนขึ้น 


พร้อม กำหนดว่า บุคคลที่อยู่ในคณะบุคคลตามนิยามดังกล่าว จะต้องนําเงินส่วนแบ่งของกําไรจากคณะบุคคลนี้ ไปรวมคํานวณเพื่อเสียภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ขณะเดียวกันเพื่อเป็นการบรรเทาภาระภาษีในบางกรณี ได้แก่ จากการให้เช่าอสังหาริมทรัพย์ที่เป็นกรรมสิทธิ์ร่วมที่ได้มาจากการรับมรดก หรือได้รับจากการให้โดยเสน่หาและกรณีดอกเบี้ยเงินฝากที่เกิดจากบัญชีร่วมกัน ของคนในครอบครัวจึงมีการกำหนดว่ากรณีดังกล่าวเป็นเงินได้พึงประเมินที่ได้ รับยกเว้นไม่ต้องนํามารวมคํานวณภาษีเงินได้

ทั้งนี้มีผลบังคับใช้ตั้งแต่ วันที่ 1 ม.ค. 2558 เป็นต้นไป โดยกรมสรรพากรประเมินว่า การปรับปรุงภาษีคณะบุคคลเพื่อปิดช่องโหว่ดังกล่าว จะมีผลกระทบกับคณะบุคคลรวมแล้วประมาณ 2 แสนราย แต่จะไม่กระทบประชาชนทั่วไป เนื่องจากได้ยกเว้นให้ใน 2 กรณีข้างต้นแล้ว

สำนักงานสอบบัญชี,#สอบบัญชี,สำนักงานบัญชี,#ทำบัญชี,#ที่ปรึกษา,การจัดการ,เศรษฐกิจการลงทุน

Tags : เว้นภาษีเงินได้ค่าเช่ากองมรดก ดอกเบี้ยจากกงสี

view

*

view