http://www.108acc.com
  
สร้างเว็บไซต์Engine by iGetWeb.com

หน้าแรก

วิสัยทัศน์/พันธกิจ

บริการของเรา

LINK 4 A/C

DOWNLOAD

ติดต่อเรา

ปฎิทิน

« September 2018»
SMTWTFS
      1
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
30      

.......... บทความ 108 ..........

ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ธรรมนูญครอบครัว คนละเรื่องเดียวกัน (๔)

ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ธรรมนูญครอบครัว คนละเรื่องเดียวกัน

ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ธรรมนูญครอบครัว คนละเรื่องเดียวกัน (2)

ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ธรรมนูญครอบครัว คนละเรื่องเดียวกัน (๓)

ราชกิจจาฯ ประกาศมาตรการคง VAT 7% ออกไปอีก 1 ปี ถึงวันที่ 30 ก.ย.61 ..... คั่นเวลา

บัญญัติ 10 ประการที่ต้อง คำนึงในการวางระบบบัญชี และการควบคุม ภายใน (1)

อะไรคือข้อมูลทางบัญชี ?

องค์กรในมุมมองของนักบัญชี

วิธีการเลือกสำนักงานบัญชี

เจ้าของกิจการควรไปพบ สรรพากรเองหรือไม่

บัญญติ 10 ประการที่ต้อง คำนึงในการวางระบบบัญชี และการควบคุมภายใน (2)

สำนักงานบัญชีในฝัน (2)

สำนักงานบัญชีในฝัน (3)

สำนักงานบัญชีในฝัน (4)

สำนักงานบัญชีในฝัน (5)

สำนักงานบัญชีในฝัน (6)

การสุ่มตัวอย่างทางสถิติในการสอบบัญชี

ค่าทำบัญชีปีละ 2-3 หมื่นบาท คุณไปอยู่ที่ไหนมา

พรก.ยกเว้นการปฏิบัติการเกี่ยวกับภาษีอากร 2558 ยื่นดีไหม

ธุรกิจปั่นป่วน เจอปัญหาขาดแคลนผู้สอบบัญชี จริงหรือ(1)

คุณสมบัตินักบัญชีที่ดี

จรรยาบรรณ ของผู้ประกอบวิชาชีพบัญชี

ธรรมบรรยาย ชุด จริยธรรมกับบัณฑิต - พุทธทาสภิกขุ

คลิปนี้ ชอบมาก

KPI เท่าไหร่ถึงพอ (1)

KPI เท่าไหร่ถึงพอ (2)

สถิติการจ่ายภาษีรายจังหวัด

สถิติการจ่ายภาษีตามภาค

สำนักงานบัญชีในฝัน (1)

สมาชิก

ลืมรหัสผ่าน?
สมัครสมาชิก

สถิติ

เปิดเว็บ14/11/2007
อัพเดท20/09/2018
ผู้เข้าชม20,437,054
เปิดเพจ24,273,676

ระวังเจอเอี่ยวค้ามนุษย์

จากประชาชาติธุรกิจ

คอลัมน์สามัญสำนึก โดย พิเชษฐ์ ณ นคร

แม้เหตุผลลึก ๆ ของข้อกล่าวหาไทยว่าเกี่ยวโยงกับการค้ามนุษย์ ค้าแรงงานทาส การทำประมงผิดกฎหมาย (IUU) ส่วนหนึ่งจะมาจากการกีดกันทางการค้า บวกกับนโยบายต่อต้านการปกครองที่รัฐบาลสหรัฐ กับสหภาพยุโรปมองว่าไม่เป็นประชาธิปไตย แต่ปฏิเสธไม่ได้ว่าปัญหาดังกล่าวมีอยู่จริง

รัฐบาลจึงประกาศนโยบายชัดเจน และเดินหน้าป้องกันปราบปรามการค้ามนุษย์และการทำประมงผิดกฎหมายเพื่อฟื้นภาพลักษณ์ชื่อเสียงประเทศกลับคืนมา

โดยแก้ปัญหาทั้งภายในประเทศอาทิ ให้จดทะเบียนแรงงานต่างด้าว แรงงานประมง ช่วยเหลือคุ้มครองผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์ การความร่วมมือระหว่างประเทศด้านป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ ปรับปรุงแก้ไขกฎหมายคุ้มครองแรงงาน กฎหมายการทำประมง จดทะเบียนเรือ ห้ามใช้เครื่องมือบางประเภทจับสัตว์น้ำ ฯลฯ

พร้อมแต่งตั้งคณะกรรมการนโยบายแก้ไขปัญหาการค้ามนุษย์แห่งชาติ โดยนายกฯ เป็นประธาน กำหนดนโยบายและกำกับดูแลการแก้ปัญหาค้ามนุษย์ทั้งระบบ ขณะที่การแก้ปัญหาทำประมงผิดกฎหมายมีคณะกรรมการทั้งในระดับชาติ และศูนย์บัญชาการแก้ไขปัญหาการทำการประมงผิดกฎหมาย (ผบ.ศปมผ.) ควบคุมดูแล ซึ่งขณะนี้คืบหน้าไปมาก แม้ต้องรอลุ้นผลการตรวจสอบของเจ้าหน้าที่อียูที่อยู่ระหว่างดำเนินการ

15 พ.ย. 2558 ที่ผ่านมา พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ได้อาศัยอำนาจตามมาตรา 16/1 แห่ง พ.ร.บ.ป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ พ.ศ. 2551 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดย พ.ร.บ.ป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 ลงนามในประกาศสำนักนายกฯ เรื่อง มาตรการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ ในสถานประกอบกิจการ โรงงาน และยานพาหนะ

เป็นกฎหมายใหม่ที่มีผลบังคับใช้เมื่อ 20 ธ.ค. 2558 และเกี่ยวข้องกับภาคธุรกิจหลากหลายสาขา จึงขอนำมาเล่าสู่กันฟังเพื่ออัพเดตสถานการณ์

ประกาศฉบับนี้กำหนดให้ 1.สถานที่ที่ใช้ในการประกอบกิจการ โรงงาน และยานพาหนะ ดังต่อไปนี้อยู่ภายใต้มาตรการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์

สถานบริการตามกฎหมายว่าด้วยสถานบริการโรงแรมตามกฎหมายว่าด้วยโรงแรม อาคารที่พักอาศัยในเชิงพาณิชย์ ประเภทหอพัก อาคารชุด หรือเกสต์เฮาส์ ที่ให้ผู้อื่นเช่า โรงงานตามกฎหมายว่าด้วยโรงงาน เรือประมงต่างประเทศที่เข้ามาในน่านน้ำไทย หรือเรือตามกฎหมายว่าด้วยการเดินเรือในน่านน้ำไทย ยกเว้นเรือที่เดินด้วยกรรเชียง แจว หรือพาย

2.ให้เจ้าของ ผู้ครอบครอง หรือผู้ดำเนินกิจการสถานประกอบกิจการ โรงงาน และยานพาหนะข้างต้น ต้องปฏิบัติดังนี้

ชี้แจงหรือจัดอบรมลูกจ้างเกี่ยวกับการ คุ้มครองสวัสดิภาพของผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์ตามที่กระทรวงการพัฒนาสังคม และความมั่นคงของมนุษย์กำหนดอย่างน้อยปีละครั้ง

อนุญาตให้ใช้เครื่อง มือติดต่อสื่อสารระหว่างลูกจ้างกับบุคคลภายนอกตรวจสอบและให้ความช่วยเหลือ กรณีลูกจ้างอ้างว่ามีการใช้กำลังบังคับหรือทำร้ายฐานค้ามนุษย์

อำนวยความสะดวกแก่พนักงานเจ้าหน้าที่ในการเข้าไปในสถานประกอบกิจการ โรงงานหรือยานพาหนะที่ตนเป็นเจ้าของ เมื่อมีเหตุเชื่อได้ว่ามีการค้ามนุษย์ หรือเพื่อพบและช่วยบุคคลที่ตกเป็นผู้เสียหาย

ควบคุม สอดส่อง และดูแล ไม่ให้กระทำผิดฐานค้ามนุษย์ ในหรือบริเวณสถานประกอบกิจการ โรงงาน หรือยานพาหนะที่ตนเป็นเจ้าของ ครอบครอง หรือดำเนินกิจการ


แจ้งพนักงานเจ้าหน้าที่ เมื่อพบว่ามีการกระทำผิดฐานค้ามนุษย์หรือให้ข้อมูลข่าวสารหรือพฤติการณ์ต่าง ๆ ของบุคคลซึ่งมีเหตุอันควรสงสัยหรือควรเชื่อได้ว่า จะทำผิดฐานค้ามนุษย์ ในสถานประกอบกิจการ โรงงาน ยานพาหนะ ที่ตนเองเป็นเจ้าของ ผู้ครอบครอง หรือผู้ดำเนินกิจการ

ไม่ปฏิบัติตาม อาจถูกกล่าวหาว่าขัดขวาง ไม่ให้ความร่วมมือ จนถึงขั้นแจ็กพอตข้อหาเอี่ยวค้ามนุษย์


สำนักงานสอบบัญชี,#สอบบัญชี,สำนักงานบัญชี,#ทำบัญชี,#ที่ปรึกษา,การจัดการ,เศรษฐกิจการลงทุน

Tags : ระวังเจอ เอี่ยวค้ามนุษย์

view

*

view