http://www.108acc.com
  
สร้างเว็บไซต์Engine by iGetWeb.com

หน้าแรก

วิสัยทัศน์/พันธกิจ

บริการของเรา

LINK 4 A/C

DOWNLOAD

ติดต่อเรา

ปฎิทิน

« December 2017»
SMTWTFS
     12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
31      

.......... บทความ 108 ..........

ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ธรรมนูญครอบครัว คนละเรื่องเดียวกัน (๔)

ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ธรรมนูญครอบครัว คนละเรื่องเดียวกัน

ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ธรรมนูญครอบครัว คนละเรื่องเดียวกัน (2)

ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ธรรมนูญครอบครัว คนละเรื่องเดียวกัน (๓)

ราชกิจจาฯ ประกาศมาตรการคง VAT 7% ออกไปอีก 1 ปี ถึงวันที่ 30 ก.ย.61 ..... คั่นเวลา

บัญญัติ 10 ประการที่ต้อง คำนึงในการวางระบบบัญชี และการควบคุม ภายใน (1)

อะไรคือข้อมูลทางบัญชี ?

องค์กรในมุมมองของนักบัญชี

วิธีการเลือกสำนักงานบัญชี

เจ้าของกิจการควรไปพบ สรรพากรเองหรือไม่

บัญญติ 10 ประการที่ต้อง คำนึงในการวางระบบบัญชี และการควบคุมภายใน (2)

สำนักงานบัญชีในฝัน (2)

สำนักงานบัญชีในฝัน (3)

สำนักงานบัญชีในฝัน (4)

สำนักงานบัญชีในฝัน (5)

สำนักงานบัญชีในฝัน (6)

การสุ่มตัวอย่างทางสถิติในการสอบบัญชี

ค่าทำบัญชีปีละ 2-3 หมื่นบาท คุณไปอยู่ที่ไหนมา

พรก.ยกเว้นการปฏิบัติการเกี่ยวกับภาษีอากร 2558 ยื่นดีไหม

ธุรกิจปั่นป่วน เจอปัญหาขาดแคลนผู้สอบบัญชี จริงหรือ(1)

คุณสมบัตินักบัญชีที่ดี

จรรยาบรรณ ของผู้ประกอบวิชาชีพบัญชี

ธรรมบรรยาย ชุด จริยธรรมกับบัณฑิต - พุทธทาสภิกขุ

คลิปนี้ ชอบมาก

KPI เท่าไหร่ถึงพอ (1)

KPI เท่าไหร่ถึงพอ (2)

สถิติการจ่ายภาษีรายจังหวัด

สถิติการจ่ายภาษีตามภาค

สำนักงานบัญชีในฝัน (1)

สมาชิก

ลืมรหัสผ่าน?
สมัครสมาชิก

สถิติ

เปิดเว็บ14/11/2007
อัพเดท07/12/2017
ผู้เข้าชม20,110,498
เปิดเพจ23,724,384

ระวังเจอเอี่ยวค้ามนุษย์

จากประชาชาติธุรกิจ

คอลัมน์สามัญสำนึก โดย พิเชษฐ์ ณ นคร

แม้เหตุผลลึก ๆ ของข้อกล่าวหาไทยว่าเกี่ยวโยงกับการค้ามนุษย์ ค้าแรงงานทาส การทำประมงผิดกฎหมาย (IUU) ส่วนหนึ่งจะมาจากการกีดกันทางการค้า บวกกับนโยบายต่อต้านการปกครองที่รัฐบาลสหรัฐ กับสหภาพยุโรปมองว่าไม่เป็นประชาธิปไตย แต่ปฏิเสธไม่ได้ว่าปัญหาดังกล่าวมีอยู่จริง

รัฐบาลจึงประกาศนโยบายชัดเจน และเดินหน้าป้องกันปราบปรามการค้ามนุษย์และการทำประมงผิดกฎหมายเพื่อฟื้นภาพลักษณ์ชื่อเสียงประเทศกลับคืนมา

โดยแก้ปัญหาทั้งภายในประเทศอาทิ ให้จดทะเบียนแรงงานต่างด้าว แรงงานประมง ช่วยเหลือคุ้มครองผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์ การความร่วมมือระหว่างประเทศด้านป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ ปรับปรุงแก้ไขกฎหมายคุ้มครองแรงงาน กฎหมายการทำประมง จดทะเบียนเรือ ห้ามใช้เครื่องมือบางประเภทจับสัตว์น้ำ ฯลฯ

พร้อมแต่งตั้งคณะกรรมการนโยบายแก้ไขปัญหาการค้ามนุษย์แห่งชาติ โดยนายกฯ เป็นประธาน กำหนดนโยบายและกำกับดูแลการแก้ปัญหาค้ามนุษย์ทั้งระบบ ขณะที่การแก้ปัญหาทำประมงผิดกฎหมายมีคณะกรรมการทั้งในระดับชาติ และศูนย์บัญชาการแก้ไขปัญหาการทำการประมงผิดกฎหมาย (ผบ.ศปมผ.) ควบคุมดูแล ซึ่งขณะนี้คืบหน้าไปมาก แม้ต้องรอลุ้นผลการตรวจสอบของเจ้าหน้าที่อียูที่อยู่ระหว่างดำเนินการ

15 พ.ย. 2558 ที่ผ่านมา พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ได้อาศัยอำนาจตามมาตรา 16/1 แห่ง พ.ร.บ.ป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ พ.ศ. 2551 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดย พ.ร.บ.ป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 ลงนามในประกาศสำนักนายกฯ เรื่อง มาตรการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ ในสถานประกอบกิจการ โรงงาน และยานพาหนะ

เป็นกฎหมายใหม่ที่มีผลบังคับใช้เมื่อ 20 ธ.ค. 2558 และเกี่ยวข้องกับภาคธุรกิจหลากหลายสาขา จึงขอนำมาเล่าสู่กันฟังเพื่ออัพเดตสถานการณ์

ประกาศฉบับนี้กำหนดให้ 1.สถานที่ที่ใช้ในการประกอบกิจการ โรงงาน และยานพาหนะ ดังต่อไปนี้อยู่ภายใต้มาตรการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์

สถานบริการตามกฎหมายว่าด้วยสถานบริการโรงแรมตามกฎหมายว่าด้วยโรงแรม อาคารที่พักอาศัยในเชิงพาณิชย์ ประเภทหอพัก อาคารชุด หรือเกสต์เฮาส์ ที่ให้ผู้อื่นเช่า โรงงานตามกฎหมายว่าด้วยโรงงาน เรือประมงต่างประเทศที่เข้ามาในน่านน้ำไทย หรือเรือตามกฎหมายว่าด้วยการเดินเรือในน่านน้ำไทย ยกเว้นเรือที่เดินด้วยกรรเชียง แจว หรือพาย

2.ให้เจ้าของ ผู้ครอบครอง หรือผู้ดำเนินกิจการสถานประกอบกิจการ โรงงาน และยานพาหนะข้างต้น ต้องปฏิบัติดังนี้

ชี้แจงหรือจัดอบรมลูกจ้างเกี่ยวกับการ คุ้มครองสวัสดิภาพของผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์ตามที่กระทรวงการพัฒนาสังคม และความมั่นคงของมนุษย์กำหนดอย่างน้อยปีละครั้ง

อนุญาตให้ใช้เครื่อง มือติดต่อสื่อสารระหว่างลูกจ้างกับบุคคลภายนอกตรวจสอบและให้ความช่วยเหลือ กรณีลูกจ้างอ้างว่ามีการใช้กำลังบังคับหรือทำร้ายฐานค้ามนุษย์

อำนวยความสะดวกแก่พนักงานเจ้าหน้าที่ในการเข้าไปในสถานประกอบกิจการ โรงงานหรือยานพาหนะที่ตนเป็นเจ้าของ เมื่อมีเหตุเชื่อได้ว่ามีการค้ามนุษย์ หรือเพื่อพบและช่วยบุคคลที่ตกเป็นผู้เสียหาย

ควบคุม สอดส่อง และดูแล ไม่ให้กระทำผิดฐานค้ามนุษย์ ในหรือบริเวณสถานประกอบกิจการ โรงงาน หรือยานพาหนะที่ตนเป็นเจ้าของ ครอบครอง หรือดำเนินกิจการ


แจ้งพนักงานเจ้าหน้าที่ เมื่อพบว่ามีการกระทำผิดฐานค้ามนุษย์หรือให้ข้อมูลข่าวสารหรือพฤติการณ์ต่าง ๆ ของบุคคลซึ่งมีเหตุอันควรสงสัยหรือควรเชื่อได้ว่า จะทำผิดฐานค้ามนุษย์ ในสถานประกอบกิจการ โรงงาน ยานพาหนะ ที่ตนเองเป็นเจ้าของ ผู้ครอบครอง หรือผู้ดำเนินกิจการ

ไม่ปฏิบัติตาม อาจถูกกล่าวหาว่าขัดขวาง ไม่ให้ความร่วมมือ จนถึงขั้นแจ็กพอตข้อหาเอี่ยวค้ามนุษย์


สำนักงานสอบบัญชี,#สอบบัญชี,สำนักงานบัญชี,#ทำบัญชี,#ที่ปรึกษา,การจัดการ,เศรษฐกิจการลงทุน

Tags : ระวังเจอ เอี่ยวค้ามนุษย์

view

*

view