http://www.108acc.com
  
สร้างเว็บไซต์Engine by iGetWeb.com

หน้าแรก

วิสัยทัศน์/พันธกิจ

บริการของเรา

LINK 4 A/C

DOWNLOAD

ติดต่อเรา

ปฎิทิน

« July 2018»
SMTWTFS
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
293031    

.......... บทความ 108 ..........

ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ธรรมนูญครอบครัว คนละเรื่องเดียวกัน (๔)

ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ธรรมนูญครอบครัว คนละเรื่องเดียวกัน

ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ธรรมนูญครอบครัว คนละเรื่องเดียวกัน (2)

ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ธรรมนูญครอบครัว คนละเรื่องเดียวกัน (๓)

ราชกิจจาฯ ประกาศมาตรการคง VAT 7% ออกไปอีก 1 ปี ถึงวันที่ 30 ก.ย.61 ..... คั่นเวลา

บัญญัติ 10 ประการที่ต้อง คำนึงในการวางระบบบัญชี และการควบคุม ภายใน (1)

อะไรคือข้อมูลทางบัญชี ?

องค์กรในมุมมองของนักบัญชี

วิธีการเลือกสำนักงานบัญชี

เจ้าของกิจการควรไปพบ สรรพากรเองหรือไม่

บัญญติ 10 ประการที่ต้อง คำนึงในการวางระบบบัญชี และการควบคุมภายใน (2)

สำนักงานบัญชีในฝัน (2)

สำนักงานบัญชีในฝัน (3)

สำนักงานบัญชีในฝัน (4)

สำนักงานบัญชีในฝัน (5)

สำนักงานบัญชีในฝัน (6)

การสุ่มตัวอย่างทางสถิติในการสอบบัญชี

ค่าทำบัญชีปีละ 2-3 หมื่นบาท คุณไปอยู่ที่ไหนมา

พรก.ยกเว้นการปฏิบัติการเกี่ยวกับภาษีอากร 2558 ยื่นดีไหม

ธุรกิจปั่นป่วน เจอปัญหาขาดแคลนผู้สอบบัญชี จริงหรือ(1)

คุณสมบัตินักบัญชีที่ดี

จรรยาบรรณ ของผู้ประกอบวิชาชีพบัญชี

ธรรมบรรยาย ชุด จริยธรรมกับบัณฑิต - พุทธทาสภิกขุ

คลิปนี้ ชอบมาก

KPI เท่าไหร่ถึงพอ (1)

KPI เท่าไหร่ถึงพอ (2)

สถิติการจ่ายภาษีรายจังหวัด

สถิติการจ่ายภาษีตามภาค

สำนักงานบัญชีในฝัน (1)

สมาชิก

ลืมรหัสผ่าน?
สมัครสมาชิก

สถิติ

เปิดเว็บ14/11/2007
อัพเดท05/07/2018
ผู้เข้าชม20,352,943
เปิดเพจ24,158,567

พลิกโฉมบางซื่อ พลิกโฉมคมนาคมไทยและอาเซียน

จากประชาชาติธุรกิจ

คอลัมน์เปิดมุมมอง โดย สมพัสตร์ สุวพิศ TEAM GROUP

การเพิ่มขึ้นของประชากรในกรุงเทพ มหานครตลอดหลายปีที่ผ่านมาก่อให้เกิดความแออัดของเมืองและการจราจรที่ติดขัด อย่างมากจากปริมาณของรถยนต์นั่งส่วนบุคคลที่เพิ่มขึ้นสวนทางกับพื้นผิวจราจร ที่มีอยู่อย่างจำกัดภาครัฐจึงจำเป็นต้องผลักดันให้เกิดระบบขนส่งทางรางที่ สามารถขนคนได้คราวละมาก ๆ และมีความตรงต่อเวลา ให้เพียงพอต่อความต้องการเดินทางของประชาชน

ขณะเดียวกันการเชื่อมโยงโครงข่ายการคมนาคมขนส่งทางรางเส้นทางต่าง ๆ เข้าด้วยกันนั้น ก็จำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องมี ศูนย์กลางคมนาคมขนาดใหญ่ ที่สามารถรองรับการเดินทางของประชาชนจำนวนมาก เพื่อรวบรวมและกระจายออกไปสู่ทิศทางต่าง ๆ ได้อย่างราบรื่นและคล่องตัว

ปัจจุบัน การรถไฟแห่งประเทศไทย กำลังดำเนินการก่อสร้าง โครงการระบบรถไฟฟ้าชานเมืองสายสีแดง ในบริเวณพื้นที่ศูนย์คมนาคมพหลโยธิน โดยมีแผนที่จะเปิดให้บริการเส้นทางระยะแรกภายในปี พ.ศ. 2562 ซึ่งจะทำหน้าที่เชื่อมโยงโครงข่ายระบบรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนให้ไกลออกไปถึง พื้นที่ปริมณฑลด้านทิศเหนือและทิศตะวันตกของกรุงเทพฯและในอนาคตหากก่อสร้าง แล้วเสร็จทั้งระบบก็จะเป็นระบบขนส่งมวลชนที่สำคัญในการทำหน้าที่เชื่อม โยงกรุงเทพฯและปริมณฑลเข้ากับจังหวัดโดยรอบได้แก่ จังหวัดพระนครศรีอยุธยาทางทิศเหนือ จังหวัดฉะเชิงเทราทางทิศตะวันออก จังหวัดนครปฐมทางทิศตะวันตก และจังหวัดสมุทรสาครทางทิศใต้ ซึ่งจะทำให้การกระจายตัวของเมืองในอนาคตจะมีความคล้ายคลึงกับมหานครในประเทศที่พัฒนาแล้ว โดยประชาชนไม่จำเป็นต้องอาศัยอยู่อย่างแออัดในเมืองหลวง แต่สามารถเป็นเจ้าของที่อยู่อาศัยรอบ ๆ เมืองในจังหวัดใกล้เคียงที่มีพื้นที่กว้างกว่าและราคาไม่สูงมากนัก โดยสามารถเดินทางเข้ามาทำงานในตัวเมืองได้ภายในเวลาไม่เกิน 1 ชั่วโมง

ขณะเดียวกันการรถไฟแห่งประเทศไทยยังมีเป้าหมายจะพัฒนา สถานีกลางบางซื่อ ให้เป็นสถานีหลักแทนสถานีรถไฟหัวลำโพง เพื่อเชื่อมโยงการเดินทางด้วยรถไฟจากทั่วทุกภาคของประเทศเข้ามายังกรุงเทพมหานคร ซึ่งจะทำให้สถานีกลางบางซื่อมีบทบาทที่สำคัญในฐานะของ ศูนย์กลางระบบคมนาคมขนส่งทางราง ของประเทศ

นอกจากนี้สถานีกลางบางซื่อยังทำหน้าที่เป็นจุดเชื่อมต่อระหว่าง การคมนาคมทางราง กับ การคมนาคมทางอากาศ ผ่านโครงการแอร์พอร์ตเรลลิงก์ที่เชื่อมโยงสนามบินดอนเมืองและสนามบินสุวรรณภูมิ ตลอดจนเชื่อมต่อกับระบบคมนาคมทางรางของประเทศเพื่อนบ้านในอาเซียน ด้วยโครงการรถไฟความเร็วสูง ทำให้สถานีกลางบางซื่อมีศักยภาพในการเป็น ASEAN Linkage and Business Hub สอดคล้องกับการกำหนดตำแหน่งยุทธศาสตร์ของประเทศให้ไทยเป็นศูนย์กลางด้านการขนส่งและโลจิสติกส์ของภูมิภาค ในแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 ที่จะประกาศใช้ใน พ.ศ. 2560-2564

ศูนย์คมนาคมพหลโยธินของการรถไฟแห่งประเทศไทยมีพื้นที่กว่า 2,300 ไร่ มีศักยภาพในการพัฒนาให้เป็นศูนย์กลางระบบขนส่งทางราง เนื่องจากมีกลุ่มของกิจกรรมที่หลากหลายรวมอยู่ในพื้นที่เดียวกัน ได้แก่ กลุ่มกิจกรรมทางเศรษฐกิจ เช่น ศูนย์พลังงานแห่งชาติ เซ็นทรัล พลาซา ลาดพร้าว ตลาดนัดสวนจตุจักรที่มีชื่อเสียงทั่วโลก กลุ่มกิจกรรมทางสังคม เช่น สวนสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ สวนวชิรเบญจทัศ (สวนรถไฟ) และสวนจตุจักร ซึ่งเป็นพื้นที่ปอดที่มีขนาดใหญ่ที่สุดของกรุงเทพมหานคร

กลุ่ม กิจกรรมภาครัฐ เช่น กรมการขนส่งทางบก กระทรวงพลังงาน โรงเรียนหอวัง ที่สำคัญยังเป็นที่ตั้งของกลุ่มกิจกรรมขนส่งมวลชนซึ่งประกอบไปด้วยรถไฟฟ้า สายสีน้ำเงินและรถไฟฟ้าสายสีเขียวทำหน้าที่เชื่อมโยงโครงข่ายระบบรถไฟฟ้า เส้นทางอื่นๆที่กำลังจะแล้วเสร็จในระยะเวลาอันใกล้

เมื่อ โครงข่ายระบบขนส่งทางรางในพื้นที่ศูนย์คมนาคมพหลโยธินแล้วเสร็จคาดว่าจะเป็น การพลิกบทบาทการคมนาคมและการใช้ที่ดินครั้งสำคัญของประเทศไทยกระตุ้นให้เกิด การพัฒนาเมืองตามหลักTransit Oriented Develop-ment (TOD) หรือการพัฒนาพื้นที่รอบสถานีขนส่งมวลชนที่มีการใช้ประโยชน์ที่ดินแบบผสมผสาน โดยอาศัยการเข้าถึงที่มีประสิทธิภาพสูงของระบบขนส่งสาธารณะมาเป็นปัจจัยสนับสนุนการพัฒนา โดยกำหนดการใช้ประโยชน์ที่ดินสูงสุดตามศักยภาพด้วยการพัฒนาในแนวตั้งในรูปแบบผสมผสาน (Mixed use) เพื่อให้เกิดกิจกรรมทางเศรษฐกิจที่ส่งเสริมความมีชีวิตชีวาของเมือง คำนึงถึงสิ่งแวดล้อมด้วยการมีสัดส่วนพื้นที่สีเขียวที่เหมาะสม ส่งเสริมให้เกิดการเดินทางที่ปลอดมลพิษ เช่น ทางเดินเท้าที่ปลอดภัย และทางสัญจรจักรยานที่เชื่อมโยงทุกส่วนของพื้นที่โครงการเข้าด้วยกัน

ในอนาคตเมื่อประชาชนหันมาใช้ระบบขนส่งสาธารณะมากยิ่งขึ้น ความต้องการในการใช้รถยนต์นั่งส่วนบุคคลก็จะลดลง ซึ่งนั่นก็หมายถึงมลภาวะและความสูญเสียทางเศรษฐกิจที่เกี่ยวข้อง เช่นการนำเข้าน้ำมัน และมูลค่าเวลาที่สูญเสียไปจากการเดินทางบนท้องถนนก็จะลดลงอย่างมีนัยสำคัญ

ใน ขณะเดียวกัน การพัฒนาพื้นที่โดยรอบศูนย์คมนาคมจะช่วยให้เกิดการลงทุนของภาคเอกชนที่ส่งผล ให้เกิดการจ้างงานและการขยายตัวทางเศรษฐกิจซึ่งถือเป็นนโยบายที่สำคัญของ รัฐบาลที่ต้องการให้ภาคเอกชนมีส่วนร่วมกับภาครัฐในการพัฒนาประเทศให้เกิด ความมั่นคงทางเศรษฐกิจในระยะยาว

นับเป็นความท้าทายอย่างยิ่งสำหรับ ภาครัฐในการที่จะชักจูงภาคเอกชนทั้งในประเทศและต่างประเทศให้เข้ามามีส่วน ร่วมดำเนินการพัฒนาพื้นที่รอบสถานีกลางบางซื่อในการนี้นั้นภาครัฐจะต้อง ดำเนินนโยบายด้วยความมุ่งมั่นและมีแผนงานที่ชัดเจนในขณะเดียวกันการก้าวเข้า สู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนในปีพ.ศ. 2559 นี้ ควรที่รัฐจำเป็นจะต้องเร่งผลักดันนโยบายให้เกิดขึ้นอย่างรวดเร็ว เพราะหากล่าช้าออกไป

ไม่เพียงแค่ประเทศไทยจะเสียโอกาสในการพัฒนาเป็นศูนย์กลาง การคมนาคมขนส่งของอาเซียนเท่านั้นแต่ยังเป็นการชะลอโอกาสของทั้งภูมิภาคใน การเชื่อมต่อโครงข่ายระบบการขนส่งทางรางเพื่อสร้างความมั่งคั่งทางเศรษฐกิจ ร่วมกัน


สำนักงานสอบบัญชี,#สอบบัญชี,สำนักงานบัญชี,#ทำบัญชี,#ที่ปรึกษา,การจัดการ,เศรษฐกิจการลงทุน

Tags : พลิกโฉมบางซื่อ พลิกโฉมคมนาคมไทย อาเซียน

view

*

view