http://www.108acc.com
  
สร้างเว็บไซต์Engine by iGetWeb.com

หน้าแรก

วิสัยทัศน์/พันธกิจ

บริการของเรา

LINK 4 A/C

DOWNLOAD

ติดต่อเรา

.......... บทความ 108 ..........

ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ธรรมนูญครอบครัว คนละเรื่องเดียวกัน (๔)

ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ธรรมนูญครอบครัว คนละเรื่องเดียวกัน

ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ธรรมนูญครอบครัว คนละเรื่องเดียวกัน (2)

ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ธรรมนูญครอบครัว คนละเรื่องเดียวกัน (๓)

ราชกิจจาฯ ประกาศมาตรการคง VAT 7% ออกไปอีก 1 ปี ถึงวันที่ 30 ก.ย.61 ..... คั่นเวลา

บัญญัติ 10 ประการที่ต้อง คำนึงในการวางระบบบัญชี และการควบคุม ภายใน (1)

อะไรคือข้อมูลทางบัญชี ?

องค์กรในมุมมองของนักบัญชี

วิธีการเลือกสำนักงานบัญชี

เจ้าของกิจการควรไปพบ สรรพากรเองหรือไม่

บัญญติ 10 ประการที่ต้อง คำนึงในการวางระบบบัญชี และการควบคุมภายใน (2)

สำนักงานบัญชีในฝัน (2)

สำนักงานบัญชีในฝัน (3)

สำนักงานบัญชีในฝัน (4)

สำนักงานบัญชีในฝัน (5)

สำนักงานบัญชีในฝัน (6)

การสุ่มตัวอย่างทางสถิติในการสอบบัญชี

ค่าทำบัญชีปีละ 2-3 หมื่นบาท คุณไปอยู่ที่ไหนมา

พรก.ยกเว้นการปฏิบัติการเกี่ยวกับภาษีอากร 2558 ยื่นดีไหม

ธุรกิจปั่นป่วน เจอปัญหาขาดแคลนผู้สอบบัญชี จริงหรือ(1)

คุณสมบัตินักบัญชีที่ดี

จรรยาบรรณ ของผู้ประกอบวิชาชีพบัญชี

ธรรมบรรยาย ชุด จริยธรรมกับบัณฑิต - พุทธทาสภิกขุ

คลิปนี้ ชอบมาก

KPI เท่าไหร่ถึงพอ (1)

KPI เท่าไหร่ถึงพอ (2)

สถิติการจ่ายภาษีรายจังหวัด

สถิติการจ่ายภาษีตามภาค

สำนักงานบัญชีในฝัน (1)

Games

สมาชิก

ลืมรหัสผ่าน?
สมัครสมาชิก
Gold charts on InfoMine.com

ทีมเวิร์กทางธุรกิจ

จากประชาชาติธุรกิจ

คอลัมน์ Smart SMEs โดย สยาม ประสิทธิศิริกุล ธนาคารกรุงศรีอยุธยา

เริ่มต้นปี อาจมีหลายสิ่งหลายอย่างที่ท่านเจ้าของกิจการต้องเตรียมตัวเพื่อรับมือกับสภาวะเศรษฐกิจที่ไม่ค่อยสู้ดีนัก โดยเฉพาะเศรษฐกิจที่เกิดจากปัจจัยภายในประเทศเอง อย่างเช่น ภัยแล้ง ราคาสินค้าการเกษตรที่ตกต่ำ และในส่วนปัจจัยภายนอกประเทศ อย่างเศรษฐกิจของประเทศจีนที่ยังไม่มีแนวโน้มไปในทิศทางที่ดี ราคาน้ำมันในตลาดโลกตกต่ำ การก่อการร้าย และอีกหลายเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนั้น คงทำให้ท่านเจ้าของกิจการต้องกลับมามองแผนธุรกิจของตัวเองว่า จะรับมือเพื่อให้กิจการมีผลกำไรได้อย่างไร

คำถามว่าท่านเจ้าของกิจการจะสู้เดี่ยว หรือจะหาพันธมิตรที่คอยช่วยเหลือสนับสนุนซึ่งกันและกัน และในครั้งนี้สิ่งที่ผมอยากจะขอแนะนำ คือการหาพันธมิตรทางธุรกิจ หรือคู่ค้า เพื่อต่อยอดธุรกิจ

ในโลกปัจจุบันนี้ต้องยอมรับว่าการทำธุรกิจแบบสู้เดี่ยวโดยไม่พึ่งพาใคร ก็อาจจะกลายเป็นตัวฉุดรั้งไม่ให้กิจการของท่านเติบโตไปได้เท่าที่ควร ซึ่งการมองหาพันธมิตรทางธุรกิจหรือการสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับคู่ค้า ไม่ว่าจะในส่วนของผู้ซื้อ (Buyer) หรือผู้ขาย (Supplier) อาจช่วยกิจการของท่านได้ในหลาย ๆ ด้าน เช่น การร่วมมือกันคิดค้นกระบวนการทำงานเพื่อลดขั้นตอนที่ยุ่งยากออกไป จะช่วยลดต้นทุนของการผลิต การสร้างนวัตกรรมใหม่ ๆ เพื่อสร้างผลิตภัณฑ์ที่ตอบโจทย์ลูกค้า และมีความแตกต่างจากคู่แข่งในตลาด ซึ่งอาจเกิดจากการแลกเปลี่ยนความรู้หรือทรัพยากรร่วมกัน

การลงทุน เพื่อขยายตัวไปในตลาดใหม่ หรือดำเนินงานเพื่อรุกไปในอุตสาหกรรมใหม่ การช่วยเหลือด้านการเงินในส่วนเรื่องของเทอมการชำระเงินเพื่อเสริมสภาพคล่อง ธุรกิจในยามที่เศรษฐกิจไม่ค่อยดีซึ่งการเป็นพันธมิตรทางธุรกิจที่ทำงานแบบ ทีมเวิร์กร่วมกัน ที่สำคัญจะเป็นตัวช่วยเหลือสนับสนุนให้กิจการของท่านสามารถแข่งขันในตลาดได้ ในระยะยาว โดยเฉพาะอย่างยิ่งในตอนนี้ที่มีคู่แข่งทางการค้าที่มาจากประเทศในกลุ่ม AEC และประเทศจีนนั้น การทำธุรกิจร่วมกันเป็นทีมเวิร์กจะยิ่งสร้างให้กิจการของท่านมีภูมิคุ้มกัน ที่แข็งแกร่ง และนำไปสู่การเติบโตที่ยั่งยืนในอนาคตได้

แต่การมองหาพันธมิตรหรือคู่ค้าที่ดีนั้น คงต้องมีคุณธรรมและจริยธรรมในการดำเนินธุรกิจ ไม่เอาเปรียบคู่ค้ารายอื่น ไม่มีพฤติกรรมขโมยข้อมูล เพื่อนำไปทำธุรกิจเอง ไม่ทำธุรกิจที่ผิดกฎหมาย เท่านี้คงทำให้ท่านทำงานร่วมกันได้อย่างมั่นใจมากยิ่งขึ้น

หลังจาก นี้ท่านคงต้องลองมองหาพันธมิตรหรือคู่ค้าที่อยู่ในเครือข่ายเดียวกันเพื่อ เข้าไปพูดคุยแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเพื่อหาหนทางให้ได้ผลลัพธ์ที่ดีที่สุด ทั้งสองฝ่ายแบบ WIN WIN ด้วยกันทั้งคู่ หากมีการเอาเปรียบซึ่งกันและกันแล้ว ผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นนั้นอาจจะไม่เป็นผลดีทั้งสองฝ่ายแน่นอน


สำนักงานสอบบัญชี,#สอบบัญชี,สำนักงานบัญชี,#ทำบัญชี,#ที่ปรึกษา,การจัดการ,เศรษฐกิจการลงทุน

Tags : ทีมเวิร์กทางธุรกิจ

view

*

view