http://www.108acc.com
  
สร้างเว็บไซต์Engine by iGetWeb.com

หน้าแรก

วิสัยทัศน์/พันธกิจ

บริการของเรา

LINK 4 A/C

DOWNLOAD

ติดต่อเรา

ปฎิทิน

« December 2017»
SMTWTFS
     12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
31      

.......... บทความ 108 ..........

ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ธรรมนูญครอบครัว คนละเรื่องเดียวกัน (๔)

ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ธรรมนูญครอบครัว คนละเรื่องเดียวกัน

ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ธรรมนูญครอบครัว คนละเรื่องเดียวกัน (2)

ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ธรรมนูญครอบครัว คนละเรื่องเดียวกัน (๓)

ราชกิจจาฯ ประกาศมาตรการคง VAT 7% ออกไปอีก 1 ปี ถึงวันที่ 30 ก.ย.61 ..... คั่นเวลา

บัญญัติ 10 ประการที่ต้อง คำนึงในการวางระบบบัญชี และการควบคุม ภายใน (1)

อะไรคือข้อมูลทางบัญชี ?

องค์กรในมุมมองของนักบัญชี

วิธีการเลือกสำนักงานบัญชี

เจ้าของกิจการควรไปพบ สรรพากรเองหรือไม่

บัญญติ 10 ประการที่ต้อง คำนึงในการวางระบบบัญชี และการควบคุมภายใน (2)

สำนักงานบัญชีในฝัน (2)

สำนักงานบัญชีในฝัน (3)

สำนักงานบัญชีในฝัน (4)

สำนักงานบัญชีในฝัน (5)

สำนักงานบัญชีในฝัน (6)

การสุ่มตัวอย่างทางสถิติในการสอบบัญชี

ค่าทำบัญชีปีละ 2-3 หมื่นบาท คุณไปอยู่ที่ไหนมา

พรก.ยกเว้นการปฏิบัติการเกี่ยวกับภาษีอากร 2558 ยื่นดีไหม

ธุรกิจปั่นป่วน เจอปัญหาขาดแคลนผู้สอบบัญชี จริงหรือ(1)

คุณสมบัตินักบัญชีที่ดี

จรรยาบรรณ ของผู้ประกอบวิชาชีพบัญชี

ธรรมบรรยาย ชุด จริยธรรมกับบัณฑิต - พุทธทาสภิกขุ

คลิปนี้ ชอบมาก

KPI เท่าไหร่ถึงพอ (1)

KPI เท่าไหร่ถึงพอ (2)

สถิติการจ่ายภาษีรายจังหวัด

สถิติการจ่ายภาษีตามภาค

สำนักงานบัญชีในฝัน (1)

สมาชิก

ลืมรหัสผ่าน?
สมัครสมาชิก

สถิติ

เปิดเว็บ14/11/2007
อัพเดท07/12/2017
ผู้เข้าชม20,112,743
เปิดเพจ23,726,721

การยื่นแบบภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาหัก ณ ที่จ่าย(2)

จาก กรุงเทพธุรกิจออนไลน์
โดย อ.สุเทพ พงษ์พิทักษ์

ขอนำประเด็นการปฏิบัติตามที่ประกาศอธิบดีกรมสรรพากร เกี่ยวกับภาษีเงินได้ (ฉบับที่ 255)

เรื่องกำหนดแบบแสดงรายการเกี่ยวกับภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาหัก ณ ที่จ่าย ลงวันที่ 24 มิ.ย. พ.ศ. 2558 และประกาศอธิบดีกรมสรรพากร เกี่ยวกับภาษีเงินได้ (ฉบับที่ 260) ลงวันที่ 24 มิ.ย. พ.ศ.2558 พร้อมทั้งมีคำชี้แจงเกี่ยวกับเรื่องดังกล่าว ลง 26 ต.ค.2558 เป็นประเด็น ปุจฉา – วิสัชนา ต่อจากสัปดาห์ก่อน ดังนี้ 

ปุจฉา มีข้อกำหนดเกี่ยวกับการยื่นแบบ ภ.ง.ด.2ก อย่างไร

วิสัชนา การยื่นแบบ ภ.ง.ด.2ก สำหรับการนำส่งภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาหัก ณ ที่จ่าย ให้ดำเนินการดังนี้

1. แบบ ภ.ง.ด.2ก ที่ต้องยื่นรายการภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่ายของปีภาษี พ.ศ.2558 เป็นต้นไปให้ยื่นได้ตามวิธีการหนึ่งวิธีการใดดังต่อไปนี้

(1) ยื่นแบบ ภ.ง.ด.2ก ที่เป็นกระดาษซึ่งจะแสดงรายการสรุปรายการภาษีที่นำส่งจำนวนราย เงินได้ทั้งสิ้น และภาษีที่นำส่งทั้งสิ้น จำนวน 1 ใบ พร้อมกับแสดงรายการภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่ายโดยเป็นสื่อบันทึกในระบบคอมพิวเตอร์ตามรูปแบบข้อมูล (Format) ที่มีรายการอย่างน้อยตามที่แนบท้ายประกาศอธิบดีกรมสรรพากร เกี่ยวกับภาษีเงินได้ (ฉบับที่ 255)ฯ ลงวันที่ 24 มิ.ย.พ.ศ. 2558 ณ สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขา

(2) ยื่นแบบ ภ.ง.ด.2ก โดยใช้บริการโปรแกรมสำหรับซอฟต์แวร์สำเร็จรูป (SoftwareComponent: SWC) เพื่อยื่นรายการโดยแสดงรายการภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่ายด้วยข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ตามรูปแบบข้อมูล (Format) ที่มีรายการอย่างน้อยตามที่แนบท้ายประกาศอธิบดีกรมสรรพากร เกี่ยวกับภาษีเงินได้ (ฉบับที่ 255)ฯ ลงวันที่ 24 มิ.ย.พ.ศ. 2558 โดยการจัดส่งข้อมูลภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่ายจากเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายของผู้จ่ายเงินได้ซึ่งมีหน้าที่ยื่น รายการตามแบบ ภ.ง.ด.2ก สู่เครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายของกรมสรรพากรผ่านอินเทอร์เน็ต (Server to Server) และนำแบบ ภ.ง.ด.2ก ที่สั่งพิมพ์จากระบบดังกล่าวไปยื่น ณ สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาได้โดยไม่ต้องแนบแผ่นสื่อบันทึกข้อมูล
ทั้ง นี้ โปรแกรมสำหรับซอฟต์แวร์สำเร็จรูป เป็นโปรแกรมที่ใช้งานได้ง่าย ไม่กระทบต่อระบบงานเดิมของผู้ใช้งานและไม่มีค่าใช้จ่าย โดยสามารถดาวน์โหลดและติดตั้งโปรแกรมดังกล่าวรวมทั้งศึกษารายละเอียดสำหรับ บริการดังกล่าวได้จากเว็บไซต์ของกรมสรรพากร(www.rd.go.th>บริการ อิเล็กทรอนิกส์>ยื่นแบบด้วยสื่อคอมพิวเตอร์และฝากไฟล์ออนไลน์)

2. กรณีผู้จ่ายเงินซึ่งมีหน้าที่ต้องยื่นรายการเกี่ยวกับภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย ตามแบบ ภ.ง.ด.2ก ยังไม่อาจยื่นรายการด้วยวิธีการตาม 1. (1) และ (2) ที่กล่าวข้างต้น ให้ได้รับการผ่อนผันให้ยื่นแบบ ภ.ง.ด.2กด้วยวิธีการหนึ่งวิธีการใดดังต่อไปนี้

(1) กรณีผู้จ่ายเงินที่เคยยื่นแบบ ภ.ง.ด.2ก ด้วยกระดาษทั้งหมด ให้ได้รับการผ่อนผันให้ยื่นแบบ ภ.ง.ด.2ก ด้วยกระดาษทั้งหมดได้

(2) กรณีผู้จ่ายเงินที่เคยยื่นแบบ ภ.ง.ด.2ก ด้วยกระดาษ 1 ใบ และยื่นรายการภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่ายด้วยสื่อบันทึกในระบบคอมพิวเตอร์ตามรูปแบบ (Format) ของข้อมูลที่ได้ยื่นมาอยู่ก่อนปี 2558 จะยื่นด้วยสื่อบันทึกในระบบคอมพิวเตอร์ตามรูปแบบ (Format) ของข้อมูลที่เคยยื่นมาอยู่แล้วนั้นต่อไปก็ได้

ทั้งนี้ การผ่อนผันให้ยื่นแบบ ภ.ง.ด.2ก ตามวิธีการใน ดังกล่าว ให้ใช้เฉพาะสำหรับการยื่นรายการของปีภาษี พ.ศ.2558 และปีภาษี พ.ศ.2559 เท่านั้น

พบกันใหม่สัปดาห์หน้าครับ


สำนักงานสอบบัญชี,#สอบบัญชี,สำนักงานบัญชี,#ทำบัญชี,#ที่ปรึกษา,การจัดการ,เศรษฐกิจการลงทุน

Tags : การยื่นแบบภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาหัก ณ ที่จ่าย(2)

view

*

view