http://www.108acc.com
  
สร้างเว็บไซต์Engine by iGetWeb.com

หน้าแรก

วิสัยทัศน์/พันธกิจ

บริการของเรา

LINK 4 A/C

DOWNLOAD

ติดต่อเรา

ปฎิทิน

« February 2020»
SMTWTFS
      1
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829

.......... บทความ 108 ..........

ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ธรรมนูญครอบครัว คนละเรื่องเดียวกัน (๔)

ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ธรรมนูญครอบครัว คนละเรื่องเดียวกัน

ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ธรรมนูญครอบครัว คนละเรื่องเดียวกัน (2)

ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ธรรมนูญครอบครัว คนละเรื่องเดียวกัน (๓)

ราชกิจจาฯ ประกาศมาตรการคง VAT 7% ออกไปอีก 1 ปี ถึงวันที่ 30 ก.ย.61 ..... คั่นเวลา

บัญญัติ 10 ประการที่ต้อง คำนึงในการวางระบบบัญชี และการควบคุม ภายใน (1)

อะไรคือข้อมูลทางบัญชี ?

องค์กรในมุมมองของนักบัญชี

วิธีการเลือกสำนักงานบัญชี

เจ้าของกิจการควรไปพบ สรรพากรเองหรือไม่

บัญญติ 10 ประการที่ต้อง คำนึงในการวางระบบบัญชี และการควบคุมภายใน (2)

สำนักงานบัญชีในฝัน (2)

สำนักงานบัญชีในฝัน (3)

สำนักงานบัญชีในฝัน (4)

สำนักงานบัญชีในฝัน (5)

สำนักงานบัญชีในฝัน (6)

การสุ่มตัวอย่างทางสถิติในการสอบบัญชี

ค่าทำบัญชีปีละ 2-3 หมื่นบาท คุณไปอยู่ที่ไหนมา

พรก.ยกเว้นการปฏิบัติการเกี่ยวกับภาษีอากร 2558 ยื่นดีไหม

ธุรกิจปั่นป่วน เจอปัญหาขาดแคลนผู้สอบบัญชี จริงหรือ(1)

คุณสมบัตินักบัญชีที่ดี

จรรยาบรรณ ของผู้ประกอบวิชาชีพบัญชี

ธรรมบรรยาย ชุด จริยธรรมกับบัณฑิต - พุทธทาสภิกขุ

คลิปนี้ ชอบมาก

KPI เท่าไหร่ถึงพอ (1)

KPI เท่าไหร่ถึงพอ (2)

สถิติการจ่ายภาษีรายจังหวัด

สถิติการจ่ายภาษีตามภาค

สำนักงานบัญชีในฝัน (1)

สมาชิก

ลืมรหัสผ่าน?
สมัครสมาชิก

สถิติ

เปิดเว็บ14/11/2007
อัพเดท06/01/2020
ผู้เข้าชม21,680,361
เปิดเพจ25,793,847
Gold charts on InfoMine.com

การยื่นแบบภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาหัก ณ ที่จ่าย(3)

จาก กรุงเทพธุรกิจออนไลน์
โดย อ.สุเทพ พงษ์พิทักษ์

ขอนำประเด็นการปฏิบัติตามที่ประกาศอธิบดีกรมสรรพากร เกี่ยวกับภาษีเงินได้ (ฉบับที่ 255)

เรื่องกำหนดแบบแสดงรายการเกี่ยวกับภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาหัก ณ ที่จ่าย ลงวันที่ 24 มิถุนายน พ.ศ. 2558 และประกาศอธิบดีกรมสรรพากร เกี่ยวกับภาษีเงินได้ (ฉบับที่ 260) ลงวันที่ 24 มิถุนายน พ.ศ. 2558 พร้อมทั้งมีคำชี้แจงเกี่ยวกับเรื่องดังกล่าว ลง 26 ตุลาคม 2558 เป็นประเด็น ปุจฉา-วิสัชนา ต่อจากสัปดาห์ก่อนดังนี้ 

ปุจฉา มีข้อผ่อนปรนเกี่ยวกับการยื่นแบบ ภ.ง.ด.2 อย่างไร

วิสัชนา กรณีผู้จ่ายเงินซึ่งมีหน้าที่ต้องยื่นรายการเกี่ยวกับภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่ายตามแบบ ภ.ง.ด.2 ยังไม่อาจยื่นรายการด้วยวิธีการดังต่อไปนี้ได้

(1) ยื่นแบบ ภ.ง.ด.2 ที่เป็นกระดาษซึ่งจะแสดงรายการสรุปรายการภาษีที่นำส่งจำนวนราย เงินได้ทั้งสิ้น ภาษีที่นำส่งทั้งสิ้น จำนวน 1 ใบ พร้อมกับแสดงรายการภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่ายโดยเป็นสื่อบันทึกในระบบคอมพิวเตอร์ตามรูปแบบข้อมูล (Format) ที่มีรายการอย่างน้อยตามที่แนบท้ายประกาศอธิบดีกรมสรรพากรกำหนด พร้อมกับการนำส่งภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย ณ สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขา

(2) ยื่นแบบ ภ.ง.ด.2 โดยใช้บริการโปรแกรมสำหรับซอฟต์แวร์สำเร็จรูป (SoftwareComponent: SWC) ที่กรมสรรพากรพัฒนาขึ้น ซึ่งเป็นการให้บริการเกี่ยวกับภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่ายทางอิเล็กทรอนิกส์ด้วยโปรแกรมสำหรับซอฟต์แวร์สำเร็จรูป ทำให้ผู้จ่ายเงินสามารถยื่นรายการโดยแสดงรายการภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่ายด้วยข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ตามรูปแบบข้อมูล (Format) ที่มีรายการอย่างน้อยตามที่แนบท้ายประกาศอธิบดีกรมสรรพากรกำหนด

(3) ยื่นแบบ ภ.ง.ด.2 ผ่านระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตทางเว็บไซต์ของกรมสรรพากร(www.rd.go.th) เกี่ยวกับภาษีเงินได้ (ฉบับที่ 106) เรื่อง กำหนดการยื่นแบบแสดงรายการภาษี การชำระภาษี และสถานที่ยื่นแบบแสดงรายการภาษี ลงวันที่ 22 พฤษภาคม พ.ศ. 2545

ให้ผู้จ่ายเงินได้ได้รับการผ่อนผันให้ยื่นแบบ ภ.ง.ด.2 ด้วยวิธีการหนึ่งวิธีการใด ดังต่อไปนี้

(1) กรณีผู้จ่ายเงินที่เคยยื่นแบบ ภ.ง.ด.2 ด้วยกระดาษทั้งหมด ให้ได้รับการผ่อนผันให้ยื่นแบบ ภ.ง.ด.2 ด้วยกระดาษทั้งหมดได้

(2) กรณีผู้จ่ายเงินที่เคยยื่นแบบ ภ.ง.ด.2 ด้วยกระดาษ 1 ใบ และยื่นรายการภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่ายด้วยสื่อบันทึกในระบบคอมพิวเตอร์ตามรูปแบบ (Format) ของข้อมูลที่ได้ยื่นมาอยู่ก่อนเดือนภาษีกรกฎาคม พ.ศ. 2558 จะยื่นด้วยสื่อบันทึกในระบบคอมพิวเตอร์ตามรูปแบบ (Format) ของข้อมูลที่เคยยื่นมาอยู่แล้วนั้นต่อไปก็ได้

ทั้งนี้ การผ่อนผันให้ยื่นแบบ ภ.ง.ด.2 ตามวิธีการใน (1) และ (2) ข้างต้น ให้ใช้เฉพาะสำหรับการยื่นรายการของเดือนภาษีกรกฎาคม พ.ศ. 2558 ถึงเดือนภาษีมิถุนายน พ.ศ. 2559 แต่สำหรับการยื่นรายการตามแบบ ภ.ง.ด.2 ของเดือนภาษีกรกฎาคม พ.ศ. 2559 เป็นต้นไป ไม่ได้รับการผ่อนผันแต่อย่างใด

พบกันใหม่สัปดาห์ครับ


สำนักงานสอบบัญชี,#สอบบัญชี,สำนักงานบัญชี,#ทำบัญชี,#ที่ปรึกษา,การจัดการ,เศรษฐกิจการลงทุน

Tags : การยื่นแบบภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาหัก ณ ที่จ่าย(3)

view

*

view