สร้างเว็บEngine by iGetWeb.com
Cart รายการสินค้า (0)

การยกเว้นภาษีเงินได้สำหรับค่าซื้อสินค้าหรือค่าบริการ(2)

จาก กรุงเทพธุรกิจออนไลน์
โดย อ.สุเทพ พงษ์พิทักษ์

ขอนำประเด็นการยกเว้นภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา สำหรับค่าซื้อสินค้าหรือค่าบริการให้แก่ผู้ประกอบการ

จดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่มและได้รับใบกำกับภาษี ตามมาตรา 86/4 แห่งประมวลรัษฎากร ในระหว่างวันที่ 25 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2558 มาปุจฉา – วิสัชนา ต่อจากสัปดาห์ก่อน ดังนี้ 

ปุจฉา ขอให้ช่วยยกตัวอย่างค่าซื้อสินค้าหรือค่าบริการ ที่ผู้มีเงินได้ได้จ่ายให้แก่ผู้ประกอบการจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม และได้รับใบกำกับภาษีแบบเต็มรูป ในระหว่างวันที่ 25 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2558 โดยได้รับสิทธิยกเว้นภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา

วิสัชนา ตัวอย่างค่าซื้อสินค้าหรือค่าบริการ ที่ได้รับสิทธิยกเว้นภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา

(1) จ่ายเงินซื้อโทรทัศน์ในระหว่างวันที่ 25 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2558

(2) จ่ายเงินค่าบริการนวดหน้าและได้รับบริการนวดหน้า ในระหว่างวันที่ 25 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2558

(3) นายดำซื้อสินค้ามูลค่า 14,000 บาท ภาษีมูลค่าเพิ่มจำนวน 980 บาท นายดำมีสิทธินำค่าซื้อสินค้าดังกล่าวมาใช้สิทธิยกเว้นภาษีเงินได้ จำนวน 14,980 บาท

(4) นายเขียวจ่ายค่าบริการมูลค่า 20,000 บาท ภาษีมูลค่าเพิ่มจำนวน 1,400 บาท นายเขียวมีสิทธินำค่าบริการดังกล่าวมาใช้สิทธิยกเว้นภาษีเงินได้ จำนวน 15,000 บาท

(5) ได้รับใบกำกับภาษีจากการซื้อปลากระป๋องซึ่งเสียภาษีมูลค่าเพิ่ม และซื้อปลาสดซึ่งได้รับยกเว้นภาษีมูลค่าเพิ่ม กรณีนี้สามารถนำค่าซื้อสินค้ามายกเว้นภาษีได้เฉพาะค่าซื้อปลากระป๋อง

(6) จ่ายค่าซ่อมรถยนต์ซึ่งใช้ในประเทศ สามารถนำมาใช้สิทธิยกเว้นภาษีได้

ปุจฉา ขอให้ช่วยยกตัวอย่างค่าซื้อสินค้าหรือค่าบริการที่ผู้มีเงินได้ไม่ได้รับสิทธิยกเว้นภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา

วิสัชนา ตัวอย่างค่าซื้อสินค้าหรือค่าบริการ ที่ไม่ได้รับสิทธิยกเว้นภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา

(1) ใช้บริการโทรศัพท์มือถือในเดือนพฤศจิกายน 2558 แล้วได้จ่ายชำระค่าบริการ ในระหว่างวันที่ 25 ธันวาคม 2558 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2558 ไม่ได้รับสิทธิยกเว้นภาษีเงินได้

(2) จ่ายค่าที่พักโรงแรมในระหว่างวันที่ 25 ธันวาคม 2558 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2558 เพื่อใช้บริการในเดือนมกราคม 2559 ไม่ได้รับสิทธิยกเว้นภาษีเงินได้

(3) จ่ายเงินค่าทำศัลยกรรมหน้าและค่าทำศัลยกรรมหน้าอกให้แก่สถานพยาบาลตามกฎหมาย ว่าด้วยสถานพยาบาล เนื่องจากเป็นการให้บริการที่ได้รับยกเว้นภาษีมูลค่าเพิ่ม

(4) ซื้อทองรูปพรรณโดยได้รับใบกำกับภาษีแบบเต็มรูป ระบุราคาขายทองรูปพรรณ 9,000 บาท ค่ากำเหน็จ 500 บาท และราคารับซื้อคืนที่สมาคมค้าทองคำประกาศ 8,000 บาท(ซึ่งไม่รวมคำนวณเป็นมูลค่าฐานภาษีมูลค่าเพิ่ม) ดังนั้น ราคาที่นำมาใช้สิทธิยกเว้นภาษีเงินได้ในกรณีนี้เท่ากับ 1,605 บาท ((9,000+500) – 8,000 รวมกับ 7% = 1,605) 

(5) จ่ายค่าบริการแพ็กเกจทัวร์ไปเที่ยวยุโรป ไม่สามารถนำมาใช้สิทธิยกเว้นภาษีได้

(6) นายแดงและนายขาวซื้อสินค้าหรือรับบริการในระหว่างวันที่ 25 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2558 โดยได้รับใบกำกับภาษีระบุชื่อทั้งนายแดงและนายขาวเป็นผู้ซื้อสินค้าหรือผู้ รับบริการ ทั้งนายแดงและนายขาวไม่มีสิทธินำค่าซื้อสินค้าหรือค่าบริการตามใบกำกับภาษี นั้นมาใช้สิทธิยกเว้นภาษี

พบกันใหม่สัปดาห์หน้าครับ


สำนักงานสอบบัญชี,#สอบบัญชี,สำนักงานบัญชี,#ทำบัญชี,#ที่ปรึกษา,การจัดการ,เศรษฐกิจการลงทุน

Tags : การยกเว้นภาษีเงินได้สำหรับค่าซื้อสินค้าหรือค่าบริการ(2)

view