http://www.108acc.com
  
สร้างเว็บไซต์Engine by iGetWeb.com

หน้าแรก

วิสัยทัศน์/พันธกิจ

บริการของเรา

LINK 4 A/C

DOWNLOAD

ติดต่อเรา

ปฎิทิน

« December 2018»
SMTWTFS
      1
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
3031     

.......... บทความ 108 ..........

ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ธรรมนูญครอบครัว คนละเรื่องเดียวกัน (๔)

ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ธรรมนูญครอบครัว คนละเรื่องเดียวกัน

ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ธรรมนูญครอบครัว คนละเรื่องเดียวกัน (2)

ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ธรรมนูญครอบครัว คนละเรื่องเดียวกัน (๓)

ราชกิจจาฯ ประกาศมาตรการคง VAT 7% ออกไปอีก 1 ปี ถึงวันที่ 30 ก.ย.61 ..... คั่นเวลา

บัญญัติ 10 ประการที่ต้อง คำนึงในการวางระบบบัญชี และการควบคุม ภายใน (1)

อะไรคือข้อมูลทางบัญชี ?

องค์กรในมุมมองของนักบัญชี

วิธีการเลือกสำนักงานบัญชี

เจ้าของกิจการควรไปพบ สรรพากรเองหรือไม่

บัญญติ 10 ประการที่ต้อง คำนึงในการวางระบบบัญชี และการควบคุมภายใน (2)

สำนักงานบัญชีในฝัน (2)

สำนักงานบัญชีในฝัน (3)

สำนักงานบัญชีในฝัน (4)

สำนักงานบัญชีในฝัน (5)

สำนักงานบัญชีในฝัน (6)

การสุ่มตัวอย่างทางสถิติในการสอบบัญชี

ค่าทำบัญชีปีละ 2-3 หมื่นบาท คุณไปอยู่ที่ไหนมา

พรก.ยกเว้นการปฏิบัติการเกี่ยวกับภาษีอากร 2558 ยื่นดีไหม

ธุรกิจปั่นป่วน เจอปัญหาขาดแคลนผู้สอบบัญชี จริงหรือ(1)

คุณสมบัตินักบัญชีที่ดี

จรรยาบรรณ ของผู้ประกอบวิชาชีพบัญชี

ธรรมบรรยาย ชุด จริยธรรมกับบัณฑิต - พุทธทาสภิกขุ

คลิปนี้ ชอบมาก

KPI เท่าไหร่ถึงพอ (1)

KPI เท่าไหร่ถึงพอ (2)

สถิติการจ่ายภาษีรายจังหวัด

สถิติการจ่ายภาษีตามภาค

สำนักงานบัญชีในฝัน (1)

สมาชิก

ลืมรหัสผ่าน?
สมัครสมาชิก

สถิติ

เปิดเว็บ14/11/2007
อัพเดท07/12/2018
ผู้เข้าชม20,536,196
เปิดเพจ24,413,579
Gold charts on InfoMine.com

เปิด 8 สินค้าห้ามนําเข้า-ส่งออก เน้นละเมิดลิขสิทธิ์ -พ่วง ช้าง ? - บิ๊กตู่ จ่อใช้กม.เอาผิดคนใช้ของปลอม

จาก ASTVผู้จัดการออนไลน์

      เปิด 8 สินค้า ปี 2559 “ห้ามนําเข้า-ส่งออก” ตามประกาศกระทรวงพาณิชย์ เน้น“สินค้าละเมิดลิขสิทธิ์” เทปเพลง แผ่นดิสก์ ซีดี แผ่นเกม วีดีโอ โปรแกรมคอมพิวเตอร์ หนังสือละเมิดลิขสิทธิ์ -บารากู่ บารากู่ไฟฟ้า บุหรี่ไฟฟ้า -เครื่องเล่นเกมทั้งครบชุดสมบูรณ์ อุปกรณ์พ่วง เทวรูป-ชิ้นส่วน พระพุทธรูป-ชิ้นส่วน โบราณวัตถุที่มีแหล่งกำเนิดในต่างประเทศ สารกาเฟอีน แถมพ่วง “ช้าง”ก็เป็นสินค้าห้ามนำเข้า-ส่งออก ด้าน “บิ๊กตู่”ถก "คทป." เตรียมประกาศเอาผิด คนใช้ “ของปลอมแบรนด์เนม”
       
       วันนี้ (11 ก.พ.) ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ ประกาศกระทรวงพาณิชย์ เรื่อง สินค้าต้องห้ามนําผ่านราชอาณาจักร พ.ศ. 2559 โดยที่มีความจําเป็นเพื่อรักษาความมั่นคงทางเศรษฐกิจ การสาธารณสุข ความมั่นคงของประเทศ และความสงบเรียบร้อยหรือศีลธรรมอันดีของประชาชน อาศัยอํานาจตามความในมาตรา 5/1 แห่งพระราชบัญญัติการส่งออกไปนอกและการนําเข้ามาในราชอาณาจักรซึ่งสินค้า พ.ศ. 2522 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติการส่งออกไปนอกและการนําเข้ามาในราช อาณาจักรซึ่งสินค้า (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ โดยอนุมัติของคณะรัฐมนตรีออกประกาศไว้ ดังต่อไปนี้
       
       ข้อ ๑ ประกาศนี้เรียกว่า “ประกาศกระทรวงพาณิชย์ เรื่อง สินค้าต้องห้ามนําผ่านราชอาณาจักร พ.ศ. ๒๕๕๙”
       ข้อ ๒ ประกาศนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป
       ข้อ ๓ ให้สินค้าตามบัญชีท้ายประกาศนี้เป็นสินค้าต้องห้ามนําผ่านราชอาณาจักร
       
       ประกาศ ณ วันที่ ๙ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๙
       อภิรดี ตันตราภรณ์
       รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์
       
       ทั้งนี้ บัญชีท้ายประกาศกระทรวงพาณิชย์ เรื่อง สินค้าต้องห้ามนำผ่านราชอาณาจักร พ.ศ. 2559 ประกอบด้วย
       1.สินค้าที่มีเครื่องหมายการค้าปลอมหรือเลียน เครื่องหมายการค้าของผู้อื่น (ตามชนิดประเภทสินค้า) ตามประกาศกระทรวงพาณิชย์ว่าด้วยการส่งสินค้าออกไปนอกและการนำสินค้าเข้ามาใน ราชอาณาจักร พ.ศ. 2530
       
       2. สินค้าแถบบันทึกเสียง (เทปเพลง) แผ่นบันทึกเสียง(คอมแพ็กดิสก์) แถบบันทึกภาพ (วีดีโอเทป) โปรแกรมคอมพิวเตอร์ หนังสือหรือสินค้าอื่นใดที่ทำซ้ำหรือดัดแปลงงานอันมีลิขสิทธิ์ของผู้ อื่น(ตามชนิดประเภทสินค้า)ตามประกาศกระทรวงพาณิชย์ ว่าด้วยการส่งสินค้าออกไปนอกและการนำสินค้าเข้ามาในราชอาณาจักร(ฉบับที่ 94) พ.ศ. 2536 และมีมาตรการอื่นตามประกาศกระทรวงพาณิชย์ว่าด้วยการส่งสินค้าออกไปนอกและการ นำสินค้าเข้ามาในราชอาณาจักร(ฉบับที่ 95) พ.ศ. 2536
       
       3. บารากู่และบารากู่ไฟฟ้า หรือบุหรี่ไฟฟ้า ตามประกาศกระทรวงพาณิชย์ เรื่อง กำหนดให้บารากู่และบารากู่ไฟฟ้าหรือบุหรี่ไฟฟ้าเป็นสินค้าที่ต้องห้ามในการ นำเข้ามาในราชอาณาจักร พ.ศ. 2557
       
       4. เครื่องเล่นเกมทั้งที่เป็นเครื่องครบชุดสมบูรณ์หรือมีลักษณะอันเป็นสาระ สำคัญที่ทำให้เห็นได้ว่าเป็นเครื่องครบชุดสมบูรณ์หรือแต่บางส่วนตาม ประกาศกระทรวงพาณิชย์ เรื่อง การนำเครื่องเล่นเกมเข้ามาในราชอาณาจักร พ.ศ. 2548
       
       5. ช้าง (ตามชนิดประเภทสินค้า) ตามประกาศกระทรวงพาณิชย์ เรื่อง กำหนดให้ช้างเป็นสินค้าที่ต้องขออนุญาตในการส่งออกไปนอกราชอาณาจักร พ.ศ. 2555
       
       6. เทวรูป ชิ้นส่วนของเทวรูป พระพุทธรูปและชิ้นส่วนของพระพุทธรูป(ตามชนิดประเภทสินค้า)ตามพระราชกฤษฎีกา ควบคุมการส่งออกไปนอกราชอาณาจักรซึ่งสินค้าบางอย่าง (ฉบับที่ 29) พ.ศ. 2509
       
       7. โบราณวัตถุที่มีแหล่งกำเนิดในต่างประเทศ(ตามชนิดประเภทสินค้า)ตามประกาศกระ ทรวงพาณิชย์ เรื่อง การนำโบราณวัตถุที่มีแหล่งกำเนิดในต่างประเทศเข้ามาในราชอาณาจักร พ.ศ. 2547
       
       8. สารกาเฟอีน ตามประกาศกระทรวงพาณิชย์ เรื่อง การส่งออกไปนอกและการนำเข้ามาในราชอาณาจักรซึ่งสารกาเฟอีน(Caffeine) พ.ศ. 2545
       
       วันเดียวกัน พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการนโยบายทรัพย์สินทางปัญญาแห่งชาติ (คทป.) ครั้งที่ 1/2559 โดยนายกรัฐมนตรี กล่าวก่อนการประชุมว่า ปัญหาการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา เป็นปัญหาของประเทศไทยมาโดยตลอดในหลายรัฐบาลที่ผ่านมา ซึ่งเกิดจากการที่มีเจ้าหน้าที่ไม่เพียงพอ รวมทั้งการทำงานร่วมกับหน่วยงานอื่นไม่ชัดเจน ส่วนงานด้านการปราบปรามก็ยังไม่เข้าใจในรายละเอียดมากนัก ทั้งนี้ได้มีการหารือกับรัฐมนตรีและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อกำหนดแนวทางการแก้ไขปัญหาโดยเฉพาะงานด้านปราบปรามที่ต้องสร้างความน่า เชื่อถือ และมีประสิทธิภาพ
       
       ต่อมา พล.อ.ประยุทธ์ กล่าวภายหลัง ว่า ที่ประชุมได้หารือถึงการแก้ไขการละเมิดและจดทะเบียนทรัพย์สิทธิทางปัญญา ซึ่งจากนี้จะมีการประชุมร่วมกับหลายประเทศทั่วโลกในเดือนเม.ย.นี้ เราจำเป็นต้องแก้ปัญหาเรื่องนี้ให้เร็วขึ้นเพราะโลกมีการเปลี่ยนแปลง โดยแบ่งการแก้ปัญหาเป็น 3 แนวทาง คือ การป้องกันและปลูกจิตสำนึกไม่ใช้ของปลอม และส่งเสริมสินค้าโอทอป ซึ่งตนมองว่าสินค้าเหล่านี้ดีกว่าสินค้าที่มียี่ห้อ เพราะคนชอบใช้ของดี ดังนั้นต่อไปอาจจะต้องมีมาตรการสำหรับผู้ใช้ เนื่องจากที่ผ่านมีแต่มาตรการของผู้ขายอย่างเดียว
       
       ทั้งนี้ จะต้องบูรณาการการปราบปรามกับทุกภาคส่วน ทั้งเจ้าหน้าที่ตำรวจ กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร (กอ.รมน.) และกลไกระดับจังหวัด นอกจากนี้จะต้องพิจารณาถึงกฎหมายที่ออกมาว่าเพียงพอแล้วหรือไม่ หากมีกฎหมายแล้วทำไม่ได้ เราก็จะไม่ผ่านการรับรองจากต่างประเทศ อย่าคิดว่าการใช้กฎหมายแรงที่สุด ดีที่สุดแล้วจะจบ เพราะคนไทยไม่ชอบกฎหมาย แต่รักอิสระ ประชาธิปไตย สิทธิมนุษยชน 250% และการบริการจดสิทธิบัตรที่ค้างการบริการกว่า 10,000 รายการ เนื่องจากเจ้าหน้าที่ไม่เพียงพอและจะต้องหาช่องทางในการเพิ่มเจ้าหน้าที่ ทั้งนี้นายกรัฐมนตรี ได้กล่าวหยอกล้อผู้สื่อข่าวหลังจากที่มึนตึงมาหลายวันว่า ใช้ของปลอมกันบ้างหรือไม่ อย่าใช้ของปลอม รสนิยมสูงรายได้น้อยไม่ได้ รายได้น้อยควรใช้อย่างพอเพียง
       
       นางนันทวัลย์ ศกุนตนาค อธิบดีกรมทรัพย์สินทางปัญญา แถลงว่า นายกรัฐมนตรีได้ให้นโยบายเกี่ยวกับกรณีการเข้าไปจับกุมสินค้าผิดกฎหมายที่ ตลาดโรงเกลือ โดยให้ตรวจสอบเข้มงวดตลาดชายแดนและตลาดที่ขายของละเมิดลิขสิทธิ์ในทุก พื้นที่ ไม่ให้มีการจำหน่ายสินค้าผิดกฎหมายและละเมิดลิขสิทธิ์ ทั้งนี้ เชื่อว่าภายใต้รัฐบาลชุดนี้ปัญหาเหล่านี้จะหมดไป ทั้งนี้การปราบปรามอย่างเดียวคงไม่เพียงพอ ต้องสร้างความเข้าใจและให้ความรู้กับประชาชนควบคู่กับการพัฒนาสินค้าไทยให้ เป็นสินค้าทางเลือก อย่างไรก็ตามการตรวจสอบสินค้าละเมิดลิขสิทธิ์ในขณะนี้ติดปัญหาขาดแคลนผู้ ตรวจสิทธิบัตร ที่มีอยู่เพียง 20 คนเท่านั้น จึงทำให้ไม่เพียงพอ นายกรัฐมนตรีจึงเห็นถึงความจำเป็นต้องเร่งหาเจ้าหน้าที่มาเพิ่ม เพราะมีเรื่องการขอสิทธิบัตรค้างกว่า 6 หมื่นคำขอจึงทำให้การทำงานล่าช้า อย่างไรก็ตาม พื้นที่เฝ้าระวัง ที่เป็นพื้นที่สีแดงมีอยู่ 8 จังหวัด รวม 25 พื้นที่ อาทิ กทม. ภูเก็ต ชลบุรี สระแก้ว และเชียงใหม่ เป็นต้น.


สำนักงานสอบบัญชี,#สอบบัญชี,สำนักงานบัญชี,#ทำบัญชี,#ที่ปรึกษา,การจัดการ,เศรษฐกิจการลงทุน

Tags : เปิด 8 สินค้า ห้ามนําเข้า ส่งออก เน้นละเมิดลิขสิทธิ์ พ่วง ช้าง บิ๊กตู่ จ่อใช้กม. เอาผิด คนใช้ของปลอม

view

*

view