http://www.108acc.com
  
สร้างเว็บไซต์Engine by iGetWeb.com

หน้าแรก

วิสัยทัศน์/พันธกิจ

บริการของเรา

LINK 4 A/C

DOWNLOAD

ติดต่อเรา

.......... บทความ 108 ..........

ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ธรรมนูญครอบครัว คนละเรื่องเดียวกัน (๔)

ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ธรรมนูญครอบครัว คนละเรื่องเดียวกัน

ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ธรรมนูญครอบครัว คนละเรื่องเดียวกัน (2)

ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ธรรมนูญครอบครัว คนละเรื่องเดียวกัน (๓)

ราชกิจจาฯ ประกาศมาตรการคง VAT 7% ออกไปอีก 1 ปี ถึงวันที่ 30 ก.ย.61 ..... คั่นเวลา

บัญญัติ 10 ประการที่ต้อง คำนึงในการวางระบบบัญชี และการควบคุม ภายใน (1)

อะไรคือข้อมูลทางบัญชี ?

องค์กรในมุมมองของนักบัญชี

วิธีการเลือกสำนักงานบัญชี

เจ้าของกิจการควรไปพบ สรรพากรเองหรือไม่

บัญญติ 10 ประการที่ต้อง คำนึงในการวางระบบบัญชี และการควบคุมภายใน (2)

สำนักงานบัญชีในฝัน (2)

สำนักงานบัญชีในฝัน (3)

สำนักงานบัญชีในฝัน (4)

สำนักงานบัญชีในฝัน (5)

สำนักงานบัญชีในฝัน (6)

การสุ่มตัวอย่างทางสถิติในการสอบบัญชี

ค่าทำบัญชีปีละ 2-3 หมื่นบาท คุณไปอยู่ที่ไหนมา

พรก.ยกเว้นการปฏิบัติการเกี่ยวกับภาษีอากร 2558 ยื่นดีไหม

ธุรกิจปั่นป่วน เจอปัญหาขาดแคลนผู้สอบบัญชี จริงหรือ(1)

คุณสมบัตินักบัญชีที่ดี

จรรยาบรรณ ของผู้ประกอบวิชาชีพบัญชี

ธรรมบรรยาย ชุด จริยธรรมกับบัณฑิต - พุทธทาสภิกขุ

คลิปนี้ ชอบมาก

KPI เท่าไหร่ถึงพอ (1)

KPI เท่าไหร่ถึงพอ (2)

สถิติการจ่ายภาษีรายจังหวัด

สถิติการจ่ายภาษีตามภาค

สำนักงานบัญชีในฝัน (1)

Games

สมาชิก

ลืมรหัสผ่าน?
สมัครสมาชิก
Gold charts on InfoMine.com

การศึกษาวิชาชีพ จุดเด่นตลาดแรงงานเยอรมนี (2)

จากประชาชาติธุรกิจ

จากที่กล่าวไปในฉบับที่แล้วว่า การศึกษาระบบคู่ขนานที่ให้นักศึกษาได้มีโอกาสเข้าเรียนเชิงทฤษฎี และทำงานภาคปฏิบัติจริงกับหน่วยงานเอกชน หรือการศึกษาระดับวิชาชีพ (VET) ของเยอรมนี มีเป้าหมายเพื่อลดอัตราการว่างงานในหมู่เยาวชน ในฉบับนี้เราจะลงรายละเอียดกันในเรื่องของกระบวนการการทำงานของภาครัฐในการ ส่งเสริมการเข้ามามีส่วนร่วมของเยาวชนในการศึกษาระดับวิชาชีพ

ตั้งแต่ ปี 2555 บริษัทเอกชนที่พร้อมรับนักศึกษาเข้าไปฝึกอบรมอาชีพมีจำนวนลดลงอย่างเห็นได้ ชัด โดยส่วนใหญ่เป็นกลุ่ม SMEs นอกจากนี้ นักศึกษาส่วนใหญ่เองก็นิยมฝึกงานกับบริษัทขนาดใหญ่ทำให้มีการจัดสรรทรัพยากร ไม่ลงตัว

จากการเปิดเผยของ น.ส.โรซีน ดอมโบรวสกี เจ้าหน้าที่จากกรมแรงงาน การประสานงานและปัญหาสตรี ในรัฐบาลแห่งเบอร์ลิน การว่างงานในหมู่เยาวชนจัดเป็นหนึ่งในปัญหาทางการเมือง ซึ่งเป็นผลมาจากพัฒนาการทางเศรษฐกิจในพื้นที่ในอดีตอยู่ในเยอรมนีตะวันออก นอกจากนี้ ในกรุงเบอร์ลินยังมีบริษัทสมัครใจรับนักศึกษาฝึกงานเพียง 12.1% ทำให้เจ้าหน้าที่รัฐแห่งเบอร์ลินต้องเข้ามาส่งเสริมระบบ VET มากขึ้น ได้แก่ ความช่วยเหลือทางการเงินโดยตรง เช่น การช่วยอุดหนุนค่าแรงในการจ้างงาน

75% ให้กับบริษัทที่เข้าสู่ภาวะล้มละลาย การอุดหนุนค่าแรง 75% สำหรับแรงงานเพศหญิง ในภาคอุตสาหกรรมที่มีแรงงานชายเป็นส่วนใหญ่ การให้ความช่วยเหลือขั้นพื้นฐาน เช่น การให้เงินอุดหนุนแก่ครอบครัวมีผู้ปกครอง ตลอดจนดึงบุคลากรที่มีคุณภาพเหมาะสมกับงานเข้ามาทำงานมากขึ้น

ความช่วยเหลือด้านการสร้างมาตรฐานในการฝึกงาน เช่น การพัฒนาคุณภาพของบริษัทในการให้ความรู้แก่นักศึกษาที่มาทำงาน

การช่วยเหลือในด้านข้อมูลและการแนะนำ เช่น การให้ความรู้แก่นักเรียนที่ต้องการเข้าร่วมระบบ VET และครอบครัวเกี่ยวกับตลาดแรงงานที่แท้จริงของประเทศเยอรมนีผ่านการศึกษาดู งานในสถานที่จริง การพบปะระหว่างบริษัทและนักศึกษา การช่วยจับคู่ความต้องการระหว่างนักศึกษาฝึกงานและภาคเอกชน ตลอดจนการช่วยเหลือในการจัดการปัญหาระหว่างการฝึกงาน

น.ส.ดอมโบรวสกี ระบุว่า นอกจากผลการเรียนของนักศึกษาจะเป็นตัวแปรสำคัญ ผู้ปกครองก็จัดว่ามีส่วนสำคัญในการตัดสินใจของเยาวชนในการเข้าร่วมการศึกษา สายวิชาชีพ และเส้นทางอาชีพของเยาวชน ขณะที่กฎหมายแรงงานเองก็เป็นส่วนสำคัญ โดยเฉพาะในเรื่องขอบข่ายของความรับผิดชอบและสิ่งที่เยาวชนสามารถปฏิบัติได้ ในสายงาน ตามข้อจำกัดอายุ

ขณะเดียวกัน น.ส.ดอมโบรวสกีก็ยอมรับว่า ข้อเสียของระบบ VET อยู่ที่มีกฎระเบียบที่เคร่งครัดไม่ยืดหยุ่น จนทำให้การเปลี่ยนสายอาชีพเป็นเรื่องยาก และการออกจากการเรียนกลางคันเป็นเรื่องที่ซับซ้อน เนื่องจากนักศึกษาต้องเริ่มต้นปีการศึกษาใหม่ทั้งหมด นอกจากนี้ ยังไม่เปิดโอกาสให้กับนักศึกษาที่คิดค้นนวัตกรรมเท่าที่ควร ซึ่งทำให้จำนวน Start Up ในเยอรมนียังมีไม่มากนัก


สำนักงานสอบบัญชี,#สอบบัญชี,สำนักงานบัญชี,#ทำบัญชี,#ที่ปรึกษา,การจัดการ,เศรษฐกิจการลงทุน

Tags : การศึกษาวิชาชีพ จุดเด่น ตลาดแรงงานเยอรมนี (2)

view

*

view