http://www.108acc.com
  
สร้างเว็บไซต์Engine by iGetWeb.com

หน้าแรก

วิสัยทัศน์/พันธกิจ

บริการของเรา

LINK 4 A/C

DOWNLOAD

ติดต่อเรา

ปฎิทิน

« December 2017»
SMTWTFS
     12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
31      

.......... บทความ 108 ..........

ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ธรรมนูญครอบครัว คนละเรื่องเดียวกัน (๔)

ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ธรรมนูญครอบครัว คนละเรื่องเดียวกัน

ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ธรรมนูญครอบครัว คนละเรื่องเดียวกัน (2)

ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ธรรมนูญครอบครัว คนละเรื่องเดียวกัน (๓)

ราชกิจจาฯ ประกาศมาตรการคง VAT 7% ออกไปอีก 1 ปี ถึงวันที่ 30 ก.ย.61 ..... คั่นเวลา

บัญญัติ 10 ประการที่ต้อง คำนึงในการวางระบบบัญชี และการควบคุม ภายใน (1)

อะไรคือข้อมูลทางบัญชี ?

องค์กรในมุมมองของนักบัญชี

วิธีการเลือกสำนักงานบัญชี

เจ้าของกิจการควรไปพบ สรรพากรเองหรือไม่

บัญญติ 10 ประการที่ต้อง คำนึงในการวางระบบบัญชี และการควบคุมภายใน (2)

สำนักงานบัญชีในฝัน (2)

สำนักงานบัญชีในฝัน (3)

สำนักงานบัญชีในฝัน (4)

สำนักงานบัญชีในฝัน (5)

สำนักงานบัญชีในฝัน (6)

การสุ่มตัวอย่างทางสถิติในการสอบบัญชี

ค่าทำบัญชีปีละ 2-3 หมื่นบาท คุณไปอยู่ที่ไหนมา

พรก.ยกเว้นการปฏิบัติการเกี่ยวกับภาษีอากร 2558 ยื่นดีไหม

ธุรกิจปั่นป่วน เจอปัญหาขาดแคลนผู้สอบบัญชี จริงหรือ(1)

คุณสมบัตินักบัญชีที่ดี

จรรยาบรรณ ของผู้ประกอบวิชาชีพบัญชี

ธรรมบรรยาย ชุด จริยธรรมกับบัณฑิต - พุทธทาสภิกขุ

คลิปนี้ ชอบมาก

KPI เท่าไหร่ถึงพอ (1)

KPI เท่าไหร่ถึงพอ (2)

สถิติการจ่ายภาษีรายจังหวัด

สถิติการจ่ายภาษีตามภาค

สำนักงานบัญชีในฝัน (1)

สมาชิก

ลืมรหัสผ่าน?
สมัครสมาชิก

สถิติ

เปิดเว็บ14/11/2007
อัพเดท14/12/2017
ผู้เข้าชม20,118,310
เปิดเพจ23,732,620

ราชกิจจา ประกาศกฎกระทรวงกำหนดทรัพย์สินภาษีมรดก

จากประชาชาติธุรกิจ

ผู้ สื่อข่าวรายงานว่าเมื่อวันที่ 16 กุมภาพันธ์ที่ผ่านมา เว็บไซต์ราชกิจจา เผยแพร่กฎกระทรวง กำหนดทรัพย์สินที่อยู่ในประเทศไทยซึ่งต้องเสียภาษีการรับมรดก พ.ศ. 2559 ที่ลงนามโดยนายอภิศักดิ์ ตันติวรวงศ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง ในกฎกระทรวงดังกล่าวมีเนื้อหาระบุว่า อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 5 และมาตรา 14 วรรคสาม แห่งพระราชบัญญัติภาษีการรับมรดก พ.ศ. 2558 รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังออกกฎกระทรวงไว้ ดังต่อไปนี้ ข้อ 1 กฎกระทรวงนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 1 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2559 เป็นต้นไป ข้อ 2 ให้ทรัพย์สินดังต่อไปนี้ เป็นทรัพย์สินที่อยู่ในประเทศไทยซึ่งต้องเสียภาษีการรับมรดก (1) อสังหาริมทรัพย์ที่ตั้งอยู่ในประเทศไทย(2) หลักทรัพย์ที่ออกโดยนิติบุคคลที่จดทะเบียนในประเทศไทยหรือจัดตั้งขึ้นตาม กฎหมายไทย (3) เงินฝากหรือเงินอื่นใดที่มีลักษณะอย่างเดียวกันซึ่งอยู่ในประเทศไทย ที่เจ้ามรดกมีสิทธิเรียกถอนคืนหรือมีสิทธิเรียกร้องจากสถาบันการเงินหรือ บุคคลที่ได้รับเงินนั้นไว้ และ(4) ยานพาหนะที่จดทะเบียนในประเทศไทย นอกจากนี้เว็บไซต์ราชกิจจายังเผยแพร่กฎกระทรวงกำหนดหลักเกณฑ์การหักภาระที่ ถูกรอนสิทธิในการคำนวณมูลค่าอสังหาริมทรัพย์ที่เป็นมรดก พ.ศ. 2559 กฎกระทรวงกำหนดหลักเกณฑ์การคำนวณมูลค่าของทรัพย์สินที่ต้องเสียภาษีการรับ มรดก พ.ศ. 2559

ผู้ สื่อข่าวรายงานว่ากฎกระทรวงที่ประกาศในราชกิจจานุกเบกษาเกี่ยวข้องกับเรื่อง ของภาษีมรดก ก่อนนี้ นายกฤษฎา จีนะวิจารณะ ผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง (สศค.) ในฐานะโฆษกกระทรวงการคลัง ระบุว่า ผู้ที่ได้รับมรดกประกอบด้วยอสังหาริมทรัพย์, หลักทรัพย์, เงินฝาก, ยานพาหนะ, ตราสารทางการเงิน รวมกันมีมูลค่าเกิน 100 ล้านบาท กรณีเป็นบุพการี หรือผู้สืบสันดาน เสียภาษีในอัตรา 5% ของมูลค่าทรัพย์สินส่วนที่เกิน 100 ล้านบาท แต่ถ้าไม่ใช่บุพการี หรือไม่ใช่ผู้สืบสันดาน ให้เสียภาษีอัตรา 10% ของมูลค่าทรัพย์สินส่วนที่เกิน 100 ล้านบาท โดยผู้รับมรดกต้องเสียภาษีนับจากวันที่รับมรดก แต่ไม่เกิน 150 วัน โดยกรมสรรพากรจะเปิดให้ผู้ที่มีหน้าที่เสียภาษีเลือกผ่อนชำระภาษีได้ไม่เกิน 5 ปี กรณีผู้เสียภาษีเลือกผ่อนชำระภายใน 2 ปี ไม่ต้องเสียเงินเพิ่มรายเดือน (ดอกเบี้ย) แต่ถ้าเลือกผ่อนชำระเกิน 2 ปี แต่ไม่เกิน 5 ปี ต้องจ่ายเงินเพิ่มรายเดือนอีก 0.5% ของยอดภาษีที่ค้างชำระ

ที่มา มติชนออนไลน์


สำนักงานสอบบัญชี,#สอบบัญชี,สำนักงานบัญชี,#ทำบัญชี,#ที่ปรึกษา,การจัดการ,เศรษฐกิจการลงทุน

Tags : ราชกิจจา ประกาศกฎกระทรวงกำหนดทรัพย์สินภาษีมรดก

view

*

view