http://www.108acc.com
  
สร้างเว็บไซต์Engine by iGetWeb.com

หน้าแรก

วิสัยทัศน์/พันธกิจ

บริการของเรา

LINK 4 A/C

DOWNLOAD

ติดต่อเรา

ปฎิทิน

« December 2017»
SMTWTFS
     12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
31      

.......... บทความ 108 ..........

ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ธรรมนูญครอบครัว คนละเรื่องเดียวกัน (๔)

ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ธรรมนูญครอบครัว คนละเรื่องเดียวกัน

ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ธรรมนูญครอบครัว คนละเรื่องเดียวกัน (2)

ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ธรรมนูญครอบครัว คนละเรื่องเดียวกัน (๓)

ราชกิจจาฯ ประกาศมาตรการคง VAT 7% ออกไปอีก 1 ปี ถึงวันที่ 30 ก.ย.61 ..... คั่นเวลา

บัญญัติ 10 ประการที่ต้อง คำนึงในการวางระบบบัญชี และการควบคุม ภายใน (1)

อะไรคือข้อมูลทางบัญชี ?

องค์กรในมุมมองของนักบัญชี

วิธีการเลือกสำนักงานบัญชี

เจ้าของกิจการควรไปพบ สรรพากรเองหรือไม่

บัญญติ 10 ประการที่ต้อง คำนึงในการวางระบบบัญชี และการควบคุมภายใน (2)

สำนักงานบัญชีในฝัน (2)

สำนักงานบัญชีในฝัน (3)

สำนักงานบัญชีในฝัน (4)

สำนักงานบัญชีในฝัน (5)

สำนักงานบัญชีในฝัน (6)

การสุ่มตัวอย่างทางสถิติในการสอบบัญชี

ค่าทำบัญชีปีละ 2-3 หมื่นบาท คุณไปอยู่ที่ไหนมา

พรก.ยกเว้นการปฏิบัติการเกี่ยวกับภาษีอากร 2558 ยื่นดีไหม

ธุรกิจปั่นป่วน เจอปัญหาขาดแคลนผู้สอบบัญชี จริงหรือ(1)

คุณสมบัตินักบัญชีที่ดี

จรรยาบรรณ ของผู้ประกอบวิชาชีพบัญชี

ธรรมบรรยาย ชุด จริยธรรมกับบัณฑิต - พุทธทาสภิกขุ

คลิปนี้ ชอบมาก

KPI เท่าไหร่ถึงพอ (1)

KPI เท่าไหร่ถึงพอ (2)

สถิติการจ่ายภาษีรายจังหวัด

สถิติการจ่ายภาษีตามภาค

สำนักงานบัญชีในฝัน (1)

สมาชิก

ลืมรหัสผ่าน?
สมัครสมาชิก

สถิติ

เปิดเว็บ14/11/2007
อัพเดท07/12/2017
ผู้เข้าชม20,112,493
เปิดเพจ23,726,467

โอกาสเข้าถึงแหล่งทุน

จากประชาชาติธุรกิจ

คอลัมน์สามัญสำนึก โดย พิชษฐ์ ณ นคร

หลังผลักดันมานาน 5 พ.ย. 2558 ที่ผ่านมา พ.ร.บ.หลักประกันทางธุรกิจ พ.ศ. 2558 ประกาศในราชกิจจานุเบกษา และจะมีผลบังคับใช้ตั้งแต่2 ก.ค. 2559 เป็นต้นไป เปิดมิติใหม่ทำให้ผู้ประกอบการรายย่อย เอสเอ็มอีมีโอกาสเข้าถึงแหล่งเงินทุนได้ง่ายขึ้น

สาระสำคัญของกฎหมายหลักประกันทางธุรกิจเป็นอย่างไร กระทรวงพาณิชย์สรุปรวบรวมรายละเอียดไว้แล้ว ขอนำมาถ่ายทอดต่อพอสังเขป

พ.ร.บ.หลักประกันทางธุรกิจฯ มีบทบัญญัติทั้งหมดรวม 8 หมวด 91 มาตรา ประกอบด้วย หมวด 1 การก่อให้เกิดสัญญาหลักประกันทางธุรกิจ 2.การดำเนินการทางทะเบียน 3.สิทธิและหน้าที่ของผู้ให้หลักประกันและผู้รับหลักประกัน 4.สิทธิและหน้าที่ระหว่างผู้ให้หลักประกันและผู้รับหลักประกันกับบุคคลภายนอก 5.การบังคับหลักประกันที่เป็นทรัพย์สิน 6.การบังคับหลักประกันที่เป็นกิจการ 7.ความระงับสิ้นไปแห่งหลักประกัน และหมวด 8.บทกำหนดโทษ

โดยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ กับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง จะเป็นผู้รักษาการตามกฎหมาย ซึ่งจะออกกฎกระทรวงและประกาศตามมารวม 16 ฉบับ

วัตถุประสงค์ในการออก พ.ร.บ.หลักประกันทางธุรกิจฯ เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้ประกอบการสามารถนำทรัพย์สินที่มีมูลค่าทางเศรษฐกิจ อาทิ สินค้าคงคลัง วัตถุดิบในการผลิตสินค้า ทรัพย์สินทางปัญญา ฯลฯ มาใช้เป็นหลักประกันในการผู้ยืมเงินได้ จากปัจจุบันประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์มีบทบัญญัติเกี่ยวกับการประกันไว้ 3 ประเภท 1.การค้ำประกัน หรือประกันด้วยบุคคล 2.การจำนอง เป็นการประกันด้วยอสังหาริมทรัพย์ และสังหาริมทรัพย์บางประเภท 3.จำนำ หรือประกันด้วยสังหาริมทรัพย์

แต่มีข้อจำกัดเนื่องจากทรัพย์สินที่นำมาจำนองได้มีเฉพาะอสังหาฯ และสังหาริมทรัพย์พิเศษบางประเภท ขณะที่ทรัพย์สินที่นำมาจำนำได้คือสังหาริมทรัพย์แต่ต้องส่งมอบทรัพย์สินให้แก่เจ้าหนี้ผู้รับจำนำ

ขณะที่สัญญาหลักประกันทางธุรกิจ สามารถนำทรัพย์สินทุกชนิดเป็นหลักประกันได้ตามกฎหมาย โดยไม่ต้องส่งมอบทรัพย์สิน เพื่อให้ภาคธุรกิจใช้ทรัพย์สินที่มีอยู่ให้เกิดประโยชน์สูงสุดทางเศรษฐกิจ ช่วยลดข้อจำกัดด้านหลักประกัน เปิดโอกาสให้ผู้ประกอบการโดยเฉพาะรายย่อย กลุ่มเอสเอ็มอี ให้เข้าถึงแหล่งเงินทุนได้ง่ายขึ้น

โดยสามารถนำทรัพย์สินที่มีมูลค่าทางเศรษฐกิจ มาเป็นหลักประกันในการขอสินเชื่อจากสถาบันการเงินได้ เช่น ตัวกิจการ สิทธิเรียกร้อง บัญชีเงินฝาก สินค้าคงคลัง วัตถุดิบในการผลิตสินค้า เครื่องจักร อสังหาฯ ทรัพย์สินทางปัญหา เครื่องหมายการค้า จากเดิมที่ทำไม่ได้

เพียงแต่สัญญาหลักประกันทางธุรกิจจะเกิดขึ้นได้ต่อเมื่อทำเป็นหนังสือและจดทะเบียนต่อเจ้าพนักงานทะเบียน ณ สำนักงานทะเบียนหลักประกันทางธุรกิจ กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ และต้องดำเนินการตามเงื่อนไขหลักเกณฑ์ที่และต้องมีรายการตามที่กฎหมายกำหนด

ผลของการจดทะเบียน จะถือว่าเจ้าหนี้เป็นเจ้าหนี้มีหลักประกันตามกฎหมายว่าด้วยล้มละลาย มีบุริมสิทธิเหนือทรัพย์สินหลักประกัน ขณะที่ลูกหนี้มีสิทธิ์ได้รับเงินกู้

การบังคับหลักประกัน กฎหมายกำหนดวิธีบังคับไว้ 2 กรณีคือ 1.บังคับหลักประกันที่เป็นทรัพย์สิน ผู้รับหลักประกันอาจบังคับโดยให้ทรัพย์สินที่เป็นหลักประกันหลุดเป็นสิทธิ หรือโดยจำหน่ายทรัพย์สินหลักประกันเพื่อนำเงินมาชำระหนี้ 2.บังคับหลักประกันที่เป็นกิจการโดยจำหน่ายทรัพย์สินหลักประกันเพื่อนำเงินมาชำระหนี้ตามหลักเกณฑ์วิธีการที่กำหนดในกฎกระทรวง เพื่อจัดสรรเงินชำระหนี้แก่เจ้าหนี้

และมีบทกำหนดโทษ 2 กรณีเช่นเดียวกันได้แก่ 1.กระทำความผิดเกี่ยวข้องกับสัญญาหลักประกันซึ่งมีหน้าที่กระทำการแต่ไม่กระทำการ มีหน้าที่ต้องปฏิบัติแต่ไม่ปฏิบัติ มีโทษปรับ 2.กระทำผิดเกี่ยวข้องกับสัญญาหลักประกันโดยมีเจตนาทุจริต มีโทษจำคุก ปรับ หรือทั้งจำทั้งปรับ

ใช้แท็กติก "ไม่มี ไม่หนี ไม่จ่าย" มีสิทธิ์เจอทั้งจำทั้งปรับ


สำนักงานสอบบัญชี,#สอบบัญชี,สำนักงานบัญชี,#ทำบัญชี,#ที่ปรึกษา,การจัดการ,เศรษฐกิจการลงทุน

Tags : โอกาสเข้าถึงแหล่งทุน

view

*

view