http://www.108acc.com
  
สร้างเว็บไซต์Engine by iGetWeb.com

หน้าแรก

วิสัยทัศน์/พันธกิจ

บริการของเรา

LINK 4 A/C

DOWNLOAD

ติดต่อเรา

ปฎิทิน

« September 2018»
SMTWTFS
      1
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
30      

.......... บทความ 108 ..........

ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ธรรมนูญครอบครัว คนละเรื่องเดียวกัน (๔)

ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ธรรมนูญครอบครัว คนละเรื่องเดียวกัน

ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ธรรมนูญครอบครัว คนละเรื่องเดียวกัน (2)

ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ธรรมนูญครอบครัว คนละเรื่องเดียวกัน (๓)

ราชกิจจาฯ ประกาศมาตรการคง VAT 7% ออกไปอีก 1 ปี ถึงวันที่ 30 ก.ย.61 ..... คั่นเวลา

บัญญัติ 10 ประการที่ต้อง คำนึงในการวางระบบบัญชี และการควบคุม ภายใน (1)

อะไรคือข้อมูลทางบัญชี ?

องค์กรในมุมมองของนักบัญชี

วิธีการเลือกสำนักงานบัญชี

เจ้าของกิจการควรไปพบ สรรพากรเองหรือไม่

บัญญติ 10 ประการที่ต้อง คำนึงในการวางระบบบัญชี และการควบคุมภายใน (2)

สำนักงานบัญชีในฝัน (2)

สำนักงานบัญชีในฝัน (3)

สำนักงานบัญชีในฝัน (4)

สำนักงานบัญชีในฝัน (5)

สำนักงานบัญชีในฝัน (6)

การสุ่มตัวอย่างทางสถิติในการสอบบัญชี

ค่าทำบัญชีปีละ 2-3 หมื่นบาท คุณไปอยู่ที่ไหนมา

พรก.ยกเว้นการปฏิบัติการเกี่ยวกับภาษีอากร 2558 ยื่นดีไหม

ธุรกิจปั่นป่วน เจอปัญหาขาดแคลนผู้สอบบัญชี จริงหรือ(1)

คุณสมบัตินักบัญชีที่ดี

จรรยาบรรณ ของผู้ประกอบวิชาชีพบัญชี

ธรรมบรรยาย ชุด จริยธรรมกับบัณฑิต - พุทธทาสภิกขุ

คลิปนี้ ชอบมาก

KPI เท่าไหร่ถึงพอ (1)

KPI เท่าไหร่ถึงพอ (2)

สถิติการจ่ายภาษีรายจังหวัด

สถิติการจ่ายภาษีตามภาค

สำนักงานบัญชีในฝัน (1)

สมาชิก

ลืมรหัสผ่าน?
สมัครสมาชิก

สถิติ

เปิดเว็บ14/11/2007
อัพเดท20/09/2018
ผู้เข้าชม20,436,265
เปิดเพจ24,272,856

โอกาสเข้าถึงแหล่งทุน

จากประชาชาติธุรกิจ

คอลัมน์สามัญสำนึก โดย พิชษฐ์ ณ นคร

หลังผลักดันมานาน 5 พ.ย. 2558 ที่ผ่านมา พ.ร.บ.หลักประกันทางธุรกิจ พ.ศ. 2558 ประกาศในราชกิจจานุเบกษา และจะมีผลบังคับใช้ตั้งแต่2 ก.ค. 2559 เป็นต้นไป เปิดมิติใหม่ทำให้ผู้ประกอบการรายย่อย เอสเอ็มอีมีโอกาสเข้าถึงแหล่งเงินทุนได้ง่ายขึ้น

สาระสำคัญของกฎหมายหลักประกันทางธุรกิจเป็นอย่างไร กระทรวงพาณิชย์สรุปรวบรวมรายละเอียดไว้แล้ว ขอนำมาถ่ายทอดต่อพอสังเขป

พ.ร.บ.หลักประกันทางธุรกิจฯ มีบทบัญญัติทั้งหมดรวม 8 หมวด 91 มาตรา ประกอบด้วย หมวด 1 การก่อให้เกิดสัญญาหลักประกันทางธุรกิจ 2.การดำเนินการทางทะเบียน 3.สิทธิและหน้าที่ของผู้ให้หลักประกันและผู้รับหลักประกัน 4.สิทธิและหน้าที่ระหว่างผู้ให้หลักประกันและผู้รับหลักประกันกับบุคคลภายนอก 5.การบังคับหลักประกันที่เป็นทรัพย์สิน 6.การบังคับหลักประกันที่เป็นกิจการ 7.ความระงับสิ้นไปแห่งหลักประกัน และหมวด 8.บทกำหนดโทษ

โดยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ กับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง จะเป็นผู้รักษาการตามกฎหมาย ซึ่งจะออกกฎกระทรวงและประกาศตามมารวม 16 ฉบับ

วัตถุประสงค์ในการออก พ.ร.บ.หลักประกันทางธุรกิจฯ เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้ประกอบการสามารถนำทรัพย์สินที่มีมูลค่าทางเศรษฐกิจ อาทิ สินค้าคงคลัง วัตถุดิบในการผลิตสินค้า ทรัพย์สินทางปัญญา ฯลฯ มาใช้เป็นหลักประกันในการผู้ยืมเงินได้ จากปัจจุบันประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์มีบทบัญญัติเกี่ยวกับการประกันไว้ 3 ประเภท 1.การค้ำประกัน หรือประกันด้วยบุคคล 2.การจำนอง เป็นการประกันด้วยอสังหาริมทรัพย์ และสังหาริมทรัพย์บางประเภท 3.จำนำ หรือประกันด้วยสังหาริมทรัพย์

แต่มีข้อจำกัดเนื่องจากทรัพย์สินที่นำมาจำนองได้มีเฉพาะอสังหาฯ และสังหาริมทรัพย์พิเศษบางประเภท ขณะที่ทรัพย์สินที่นำมาจำนำได้คือสังหาริมทรัพย์แต่ต้องส่งมอบทรัพย์สินให้แก่เจ้าหนี้ผู้รับจำนำ

ขณะที่สัญญาหลักประกันทางธุรกิจ สามารถนำทรัพย์สินทุกชนิดเป็นหลักประกันได้ตามกฎหมาย โดยไม่ต้องส่งมอบทรัพย์สิน เพื่อให้ภาคธุรกิจใช้ทรัพย์สินที่มีอยู่ให้เกิดประโยชน์สูงสุดทางเศรษฐกิจ ช่วยลดข้อจำกัดด้านหลักประกัน เปิดโอกาสให้ผู้ประกอบการโดยเฉพาะรายย่อย กลุ่มเอสเอ็มอี ให้เข้าถึงแหล่งเงินทุนได้ง่ายขึ้น

โดยสามารถนำทรัพย์สินที่มีมูลค่าทางเศรษฐกิจ มาเป็นหลักประกันในการขอสินเชื่อจากสถาบันการเงินได้ เช่น ตัวกิจการ สิทธิเรียกร้อง บัญชีเงินฝาก สินค้าคงคลัง วัตถุดิบในการผลิตสินค้า เครื่องจักร อสังหาฯ ทรัพย์สินทางปัญหา เครื่องหมายการค้า จากเดิมที่ทำไม่ได้

เพียงแต่สัญญาหลักประกันทางธุรกิจจะเกิดขึ้นได้ต่อเมื่อทำเป็นหนังสือและจดทะเบียนต่อเจ้าพนักงานทะเบียน ณ สำนักงานทะเบียนหลักประกันทางธุรกิจ กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ และต้องดำเนินการตามเงื่อนไขหลักเกณฑ์ที่และต้องมีรายการตามที่กฎหมายกำหนด

ผลของการจดทะเบียน จะถือว่าเจ้าหนี้เป็นเจ้าหนี้มีหลักประกันตามกฎหมายว่าด้วยล้มละลาย มีบุริมสิทธิเหนือทรัพย์สินหลักประกัน ขณะที่ลูกหนี้มีสิทธิ์ได้รับเงินกู้

การบังคับหลักประกัน กฎหมายกำหนดวิธีบังคับไว้ 2 กรณีคือ 1.บังคับหลักประกันที่เป็นทรัพย์สิน ผู้รับหลักประกันอาจบังคับโดยให้ทรัพย์สินที่เป็นหลักประกันหลุดเป็นสิทธิ หรือโดยจำหน่ายทรัพย์สินหลักประกันเพื่อนำเงินมาชำระหนี้ 2.บังคับหลักประกันที่เป็นกิจการโดยจำหน่ายทรัพย์สินหลักประกันเพื่อนำเงินมาชำระหนี้ตามหลักเกณฑ์วิธีการที่กำหนดในกฎกระทรวง เพื่อจัดสรรเงินชำระหนี้แก่เจ้าหนี้

และมีบทกำหนดโทษ 2 กรณีเช่นเดียวกันได้แก่ 1.กระทำความผิดเกี่ยวข้องกับสัญญาหลักประกันซึ่งมีหน้าที่กระทำการแต่ไม่กระทำการ มีหน้าที่ต้องปฏิบัติแต่ไม่ปฏิบัติ มีโทษปรับ 2.กระทำผิดเกี่ยวข้องกับสัญญาหลักประกันโดยมีเจตนาทุจริต มีโทษจำคุก ปรับ หรือทั้งจำทั้งปรับ

ใช้แท็กติก "ไม่มี ไม่หนี ไม่จ่าย" มีสิทธิ์เจอทั้งจำทั้งปรับ


สำนักงานสอบบัญชี,#สอบบัญชี,สำนักงานบัญชี,#ทำบัญชี,#ที่ปรึกษา,การจัดการ,เศรษฐกิจการลงทุน

Tags : โอกาสเข้าถึงแหล่งทุน

view

*

view