http://www.108acc.com
  
สร้างเว็บไซต์Engine by iGetWeb.com

หน้าแรก

วิสัยทัศน์/พันธกิจ

บริการของเรา

LINK 4 A/C

DOWNLOAD

ติดต่อเรา

ปฎิทิน

« December 2017»
SMTWTFS
     12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
31      

.......... บทความ 108 ..........

ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ธรรมนูญครอบครัว คนละเรื่องเดียวกัน (๔)

ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ธรรมนูญครอบครัว คนละเรื่องเดียวกัน

ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ธรรมนูญครอบครัว คนละเรื่องเดียวกัน (2)

ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ธรรมนูญครอบครัว คนละเรื่องเดียวกัน (๓)

ราชกิจจาฯ ประกาศมาตรการคง VAT 7% ออกไปอีก 1 ปี ถึงวันที่ 30 ก.ย.61 ..... คั่นเวลา

บัญญัติ 10 ประการที่ต้อง คำนึงในการวางระบบบัญชี และการควบคุม ภายใน (1)

อะไรคือข้อมูลทางบัญชี ?

องค์กรในมุมมองของนักบัญชี

วิธีการเลือกสำนักงานบัญชี

เจ้าของกิจการควรไปพบ สรรพากรเองหรือไม่

บัญญติ 10 ประการที่ต้อง คำนึงในการวางระบบบัญชี และการควบคุมภายใน (2)

สำนักงานบัญชีในฝัน (2)

สำนักงานบัญชีในฝัน (3)

สำนักงานบัญชีในฝัน (4)

สำนักงานบัญชีในฝัน (5)

สำนักงานบัญชีในฝัน (6)

การสุ่มตัวอย่างทางสถิติในการสอบบัญชี

ค่าทำบัญชีปีละ 2-3 หมื่นบาท คุณไปอยู่ที่ไหนมา

พรก.ยกเว้นการปฏิบัติการเกี่ยวกับภาษีอากร 2558 ยื่นดีไหม

ธุรกิจปั่นป่วน เจอปัญหาขาดแคลนผู้สอบบัญชี จริงหรือ(1)

คุณสมบัตินักบัญชีที่ดี

จรรยาบรรณ ของผู้ประกอบวิชาชีพบัญชี

ธรรมบรรยาย ชุด จริยธรรมกับบัณฑิต - พุทธทาสภิกขุ

คลิปนี้ ชอบมาก

KPI เท่าไหร่ถึงพอ (1)

KPI เท่าไหร่ถึงพอ (2)

สถิติการจ่ายภาษีรายจังหวัด

สถิติการจ่ายภาษีตามภาค

สำนักงานบัญชีในฝัน (1)

สมาชิก

ลืมรหัสผ่าน?
สมัครสมาชิก

สถิติ

เปิดเว็บ14/11/2007
อัพเดท14/12/2017
ผู้เข้าชม20,121,039
เปิดเพจ23,735,429

เปิดสาระ กฎหมายขอทาน ห้ามมีการขอทาน

จาก กรุงเทพธุรกิจออนไลน์

เปิดสาระ“กฎหมายขอทาน”ห้ามมีการขอทาน ยกเว้น”วณิพก”แต่ต้องมีใบอนุญาต

หลังรอคอยมา75ปี พระราชบัญญัติ(พ.ร.บ.)ควบคุมการขอทาน พ.ศ. ..จึงได้คลอดออกมาในยุคของสภานิติบัญญัติแห่งชาติ (สนช.) โดยสนช.ได้ลงมติเห็นชอบร่างพ.ร.บ.ดังกล่าวด้วยคะแนนท่วมท้น178เสียง ประกาศใช้เป็นกฏหมายต่อไป ซึ่งร่างพ.ร.บ.ควบคุมการขอทาน พ.ศ... นี้เป็นการปรับปรุงกฎหมายว่าด้วยการควบคุมการขอทาย พ.ศ.2484ที่ใช้บังคับมานานแล้ว ซึ่งบทบัญญัติเกี่ยวกับการสงเคราะห์ผู้ซึ่งทำการขอทานตามพ.ร.บ.ดังกล่าวไม่ เหมาะสมกับสถานการณ์ในปัจจุบัน ทั้งนี้ร่างพ.ร.บ.ควบคุมการขอทานฉบับนี้ทางสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติได้ ลงชื่อเสนอ ถือเป็นร่างพ.ร.บ.ฉบับที่3ที่สนช.ร่วมลงชื่อเสนอ 

ร่างพ.ร.บ.ควบคุมการขอทาน พ.ศ.....นี้ออกมาเพื่อจัดระเบียบเกี่ยวกับการสงเคราะห์ผู้ที่ทำการขอทาน การควบคุมการขอทานและแยกผู้ซึ่งแสดงความสามารถออกจากการเป็นผู้ซึ่งทำการขอ ทาน ทั้งนี้เพื่อเป็นการแก้ปัญหาสังคมและคุ้มครองสวัสดิภาพของบุคคลให้เหมาะสม ให้เหมาะสมยิ่งขึ้น พร้อมทั้งกำหนดความผิดทางอาญาแก่ผู้ซึ่งหาประโยชน์จากความไม่สมประกอบทาง ร่างกาย ความอ่อนด้อยทางสติปัญญาหรือสภาพจิตใจของบุคคลอื่น 

เนื้อหาสาระของร่างพ.ร.บ.ฉบับนี้มีทั้งหมด26มาตรา ซึ่งมีการกำหนดคำนิยามคำว่า “การคุ้มครองและการพัฒนาคุณภาพชีวิต ให้หมายความว่า การช่วยเหลือ การบำบัดรักษา การฟื้นฟูสภาพร่างกายและจิตใจ ตลอดจนการฝึกอาชีพให้แก่ผู้ทำการขอทาน กำหนดให้มี”คณะกรรมการควบคุมการขอทาน” มีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์เป็นประธานโดยมี หน้าที่เสนอนโยบาย มาตรการควบคุมการขอทาน คุ้มครองและพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้ทำการขอทาน แนวทางการป้องกันและแก้ไขปัญหา และดำเนินการกับผู้แสวงหาผลประโยชน์จากการขอทานออกระเบียบ หลักเกณฑ์ และวิธีการเกี่ยวกับการแสดงความสามารถและการช่วยเหลือผู้ทำการขอทาน 

ในส่วนของการขอทานนั้น ร่างพ.ร.บ.ได้มีการห้ามบุคคลใดทำการขอทาน โดยมีการระบุลักษณะหรือการกระทำที่ถือว่าเป็นการขอทาน คือ การขอเงินหรือทรัพย์สินจากผู้อื่นเพื่อเลี้ยงชีวิต ไม่ว่าจะเป็นการขอด้วยวาจา ข้อความหรือการแสดงกิริยาอาการใดๆ การกระทำด้วยวิธีการใดให้ผู้อื่นเกิดความสงสารและส่งมอบเงินหรือทรัพย์สิน ให้ อย่างไรก็ตามมีได้มีการระบุข้อยกเว้นสำหรับบุคลที่แสดงความสามารถไม่ว่าจะ เป็นการเล่นดนตรีหรือการแสดงอื่นใด เพื่อให้ได้มาซึ่งเงินหรือทรัพย์สินจากผู้ชมหรือผู้ฟัง การขอเงินหรือทรัพย์สินจากญาติมิตร หรือการเรี่ยไรตามกฏหมายว่าด้วยการควบคุมการเรี่ยไร จะไม่ถือว่าเป็นการขอทาน แต่ในส่วนของผู้ที่ประสงค์จะเป็นผู้แสดงความสามารถไม่ว่าจะเป็นการเล่นดนตรี หรือการแสดงอื่นใดให้ผู้นั้นแจ้งเพื่อเป็นผู้แสดงความสามารถตามระเบียบที่ คณะกรรมการกำหนดและเมื่อจะแสดงความสามารถในพื้นที่ใดให้แจ้งต่อเจ้าพนักงาน ท้องถิ่นในเขตพื้นที่นั้น 

สำหรับบทลงโทษผู้ฝ่าฝืนพ.ร.บ.ฉบับนี้ร่างพ.ร.บ.ฉบับนี้ระบุว่า หากมีฝ่าฝืนทำการขอทานเมื่อเจ้าหน้าที่ตรวจพบให้ส่งตัวผู้นั้นไปยังสถานคุ้ม ครองและพัฒนาคุณภาพชีวิตเพื่อทำการคัดกรองและหากพบว่า ผู้ทำการขอทานเป็นเด็ก หญิงมีครรภ์ ผู้สูงอายุ คนวิกลจริต คนพิการหรือทุพพลภาพ ที่ต้องดำเนินการตามกฎหมายเฉพาะให้พนักงานเจ้าหน้าที่ประสานกับหน่วยงานที่ เกี่ยวข้องตามกฎหมายเฉพาะเพื่อดำเนินการตามอำนาจหน้าที่ต่อไป แต่หากพบว่า ผู้ทำการขอทานไม่ใช่บุคคลประเภทดังกล่าว แต่เป็นบุคคลที่ไม่สามารถประกอบอาชีพได้ ไม่มีญาติอุปการะเลี้ยงดูและไม่มีทางเลี้ยงชีพอื่นหรือตกอยู่ในสภาวะยาก ลำบากให้มีการจัดบุคคลดังกล่าวเช้ารับการคุ้มครองและพัฒนาคุณภาพชีวิต ตามพ.ร.บ.ฉบับนี้ แต่หากว่าผู้ใดมีการฝ่าฝืนกระทำการขอทานต้องระวางโทษจำคุกไม่เกิน1เดือน หรือปรับไม่เกิน 1หมื่นบาทหรือทั้งจำทั้งปรับ 

ในกรณีที่ผู้ทำการขอทานยอมเข้ารับการคุ้มครองและพัฒนาคุณภาพชีวิตในสถาน คุ้มครองและพัฒนาคุณภาพชีวิต แต่ได้หนีออกไปจากสถานคุ้มครองฯโดยไม่ได้รับอนุญาตต้องระวางโทษจำคุกไม่ เกิน1เดือนปรับไม่เกิน1หมื่นบาทหรือทั้งจำทั้งปรับ ส่วนผู้ช่วยเหลือต้องระวางโทษจำคุกไม่เกิน2ปี หรือปรับไม่เกิน2หมื่นบาทหรือทั้งจำทั้งปรับ ขณะที่ผู้ที่แสวงหาผลประโยชน์จากผู้ทำการขอทาน โดยการใช้ จ้าง วาน สนับสนุน ยุยงส่งเสริม หรือกระทำการอื่นใดให้ผู้อื่นทำการขอทาน ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกิน3ปี ปรับไม่เกิน3หมื่นบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ แต่หากทำกับเด็ก หญิงมีครรภ์ คนวิกลจริต คนพิการหรือทุพพลภาพ หรือผู้เจ็บป่วย การนำผู้อื่นจากภายนอกราชอาณาจักรให้มาขอทาน ผู้ปกครอง พนักงานเจ้าหน้าที่รัฐ ให้มีการเพิ่มโทษเป็นจำคุกไม่เกิน5ปี หรือปรับไม่เกิน5หมื่นบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ ทั้งนี้ร่างพ.ร.บ.ดังกล่าวให้ใช้บังคับเพื่อพ้นกำหนด90วันนับแต่วันที่ ประกาศใช้ในราชกิจจานุเบกษา โดยในระหว่างนี้ให้ดำเนินการออกระเบียบเพื่อให้ปฏิบัติการเป็นไปตามพ.ร.บ. ฉบับนี้ 

นายวัลลภ ตังคณานุรักษ์ ประธานคณะกรรมาธิการสังคม กิจการเด็ก เยาวชน สตรี ผู้สูงอายุ คนพิการและผู้ด้อยโอกาส สภานิติบัญญัติแห่งชาติ  บอกว่า กฎหมายฉบับนี้เป็นกฎหมายที่สำคัญของกลุ่มผู้พิการและผู้มีความสามารถในการ แสดงออกในที่สาธารณะ ซึ่งเฝ้ารอมานานถึง75ปี และเป็นกฎหมายหนึ่งใน 3 ฉบับที่สนช.เสนอ โดยร่างพ.ร.บ.ฉบับนี้จะจำแนกกลุ่มขอทานเป็น2กลุ่ม คือกลุ่มขอทานและกลุ่มวณิพกหรือศิลปินเปิดหมวกให้ชัดเจน และดำเนินการกับผู้ที่แสวงหาผลประโยชน์จากการขอทาน หลังจากนี้จะมีเวลา90วันที่จะไปดำเนินการออกระเบียบที่เกี่ยวข้อง ซึ่งขณะนี้ทางคณะกรรมาธิการฯได้พิจารณาไปบางส่วนแล้ว และเตรียมส่งกลับไปยังกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ เพื่อพิจารณา หลังจากนั้น บุคคลที่เป็นขอทานต้องการลงทะเบียนเป็นวณิพก ก็สามารถไปลงทะเบียนได้ที่สำนักงานเขตซึ่งจะมีบัตรวณิพกที่สามารถประกอบ อาชีพได้ และหลังจากที่พ.ร.บ.ดังกล่าวมีผลบังคับใช้ ทางคณะกรรมาธิการฯ ได้จัดมหกรรมวณิพกขึ้นที่รัฐสภา


สำนักงานสอบบัญชี,#สอบบัญชี,สำนักงานบัญชี,#ทำบัญชี,#ที่ปรึกษา,การจัดการ,เศรษฐกิจการลงทุน

Tags : เปิดสาระ กฎหมายขอทาน ห้ามมีการขอทาน

view

*

view