http://www.108acc.com
  
สร้างเว็บไซต์Engine by iGetWeb.com

หน้าแรก

วิสัยทัศน์/พันธกิจ

บริการของเรา

LINK 4 A/C

DOWNLOAD

ติดต่อเรา

.......... บทความ 108 ..........

ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ธรรมนูญครอบครัว คนละเรื่องเดียวกัน (๔)

ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ธรรมนูญครอบครัว คนละเรื่องเดียวกัน

ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ธรรมนูญครอบครัว คนละเรื่องเดียวกัน (2)

ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ธรรมนูญครอบครัว คนละเรื่องเดียวกัน (๓)

ราชกิจจาฯ ประกาศมาตรการคง VAT 7% ออกไปอีก 1 ปี ถึงวันที่ 30 ก.ย.61 ..... คั่นเวลา

บัญญัติ 10 ประการที่ต้อง คำนึงในการวางระบบบัญชี และการควบคุม ภายใน (1)

อะไรคือข้อมูลทางบัญชี ?

องค์กรในมุมมองของนักบัญชี

วิธีการเลือกสำนักงานบัญชี

เจ้าของกิจการควรไปพบ สรรพากรเองหรือไม่

บัญญติ 10 ประการที่ต้อง คำนึงในการวางระบบบัญชี และการควบคุมภายใน (2)

สำนักงานบัญชีในฝัน (2)

สำนักงานบัญชีในฝัน (3)

สำนักงานบัญชีในฝัน (4)

สำนักงานบัญชีในฝัน (5)

สำนักงานบัญชีในฝัน (6)

การสุ่มตัวอย่างทางสถิติในการสอบบัญชี

ค่าทำบัญชีปีละ 2-3 หมื่นบาท คุณไปอยู่ที่ไหนมา

พรก.ยกเว้นการปฏิบัติการเกี่ยวกับภาษีอากร 2558 ยื่นดีไหม

ธุรกิจปั่นป่วน เจอปัญหาขาดแคลนผู้สอบบัญชี จริงหรือ(1)

คุณสมบัตินักบัญชีที่ดี

จรรยาบรรณ ของผู้ประกอบวิชาชีพบัญชี

ธรรมบรรยาย ชุด จริยธรรมกับบัณฑิต - พุทธทาสภิกขุ

คลิปนี้ ชอบมาก

KPI เท่าไหร่ถึงพอ (1)

KPI เท่าไหร่ถึงพอ (2)

สถิติการจ่ายภาษีรายจังหวัด

สถิติการจ่ายภาษีตามภาค

สำนักงานบัญชีในฝัน (1)

Games

สมาชิก

ลืมรหัสผ่าน?
สมัครสมาชิก
Gold charts on InfoMine.com

มองกลยุทธ์ออกแบบ นโยบายนวัตกรรม สกอตแลนด์

จากประชาชาติธุรกิจ

คอลัมน์ คิดสร้างเศรษฐกิจไทยด้วยความคิดสร้างสรรค์ โดย ศูนย์สร้างสรรค์งานออกแบบ

สกอตแลนด์ หนึ่งในประเทศที่เคยอยู่ใต้เงาของโลก กำลังผงาดขึ้น ด้วย Scotland Can Do นโยบายของรัฐบาลที่มุ่งสู่การเป็นประเทศด้านนวัตกรรมที่เปิดรับต่อการทำ ธุรกิจในระดับโลก เพื่อพัฒนาเศรษฐกิจประเทศ ด้วยความร่วมมือของทุกภาคส่วน ไม่ว่าจะเป็นองค์กรของรัฐ ภาคเอกชน และประชาชนทั่วไป โดยการพัฒนาศักยภาพของผู้คนและกระตุ้นการสร้างนวัตกรรมที่จะนำไปสู่ธุรกิจใหม่ ๆ

ซึ่งหนึ่งในกลยุทธ์ที่สกอตแลนด์เลือกใช้ก็คือ การสนับสนุนการคิดเชิงออกแบบ (Design Thinking)

การคิดเชิงออกแบบ หรือ Design Thinking นั้น หมายถึง กระบวนการในการคิดหาวิธีแก้ไขหรือคำตอบของปัญหาที่เป็นไปได้อย่างสร้างสรรค์ ซึ่งนิยมใช้ในการทำให้ความคิดและไอเดียออกมาเป็นรูปธรรม การคิดเชิงออกแบบถูกตีความหมายและมีการพัฒนาขั้นตอนที่แตกต่างกันออกไปใน แต่ละทฤษฎีและบุคคล ตัวอย่างต่อไปนี้เป็นหนึ่งในการประยุกต์ใช้กระบวนการ

คิดเชิงออกแบบใน 3 ขั้นตอนสำคัญ

ขั้นตอนที่ 1 คือ Exploration หรือการสำรวจและเก็บข้อมูล ซึ่งเป็นกระบวนการในการทำความเข้าใจปัญหาหรือประสบการณ์ของผู้ที่เราต้องการ จะแก้ไขปัญหาให้ โดยผ่านการสังเกต ปฏิสัมพันธ์ ไปจนถึงการเข้าไปอยู่ในสถานการณ์นั้น ๆ แล้วนำข้อมูลดังกล่าวมาวิเคราะห์ เพื่อสร้างโจทย์และขอบเขตการแก้ไขปัญหาอย่างชัดเจน ขั้นตอนที่ 2 Creation นี่เป็น

ขั้นตอนในการคิดค้นวิธีทางแก้ออกมาให้ได้มากที่สุดโดยไม่มี ขีดจำกัด เพื่อทำให้เราได้คิดออกนอกกรอบและคิดค้นวิธีที่แตกต่างออกไปจากเดิมได้ และเมื่อพิจารณาและคัดเลือกไอเดียได้แล้ว ก็นำมาสร้างจริง ก่อนเข้าสู่ ขั้นตอนสุดท้าย Reflection & Implementation ซึ่งเป็นขั้นตอนในการนำแนวคิดไปทดสอบผลงานกับผู้ใช้จริง โดยการสร้างต้นแบบ (Prototype) เพื่อสังเกตหาข้อบกพร่อง รับคำติชมจากผู้ใช้ และนำไปพัฒนาแนวคิดและผลงาน

แม้จะขึ้นชื่อว่าเป็นการคิดเชิงออกแบบ แต่วิธีการคิดนี้ไม่ได้ถูกใช้ภายในหมู่ดีไซเนอร์เท่านั้น ในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมา การคิดเชิงออกแบบได้รับความนิยมมากขึ้นอย่างต่อเนื่อง และถูกนำไปใช้โดยหลากหลายวงการ ไม่ว่าจะเป็นการแพทย์ กฎหมาย การเมือง หรือแม้แต่ธุรกิจมากมาย ก็เริ่มเรียนรู้วิธีดังกล่าวและนำไปใช้ในการทำงานเพื่อประสิทธิภาพที่ดียิ่ง ขึ้น

แล้วการคิดเชิงออกแบบจะช่วยสกอตแลนด์ได้อย่างไร ด้วยรูปแบบการคิดค้นคำตอบเพื่อแก้ไขปัญหาให้มีประสิทธิภาพนั้น นับได้ว่าเป็นกระบวนการในการสร้างนวัตกรรมที่ดีประเภทหนึ่ง สกอตแลนด์จึงสนับสนุนการเรียนรู้วิธีคิดดังกล่าว ซึ่งจะนำมาสู่การสร้างสรรค์นวัตกรรมและธุรกิจที่จะช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจใน อนาคตต่อไป


สำนักงานสอบบัญชี,#สอบบัญชี,สำนักงานบัญชี,#ทำบัญชี,#ที่ปรึกษา,การจัดการ,เศรษฐกิจการลงทุน

Tags : มองกลยุทธ์ออกแบบ นโยบายนวัตกรรม สกอตแลนด์

view

*

view