http://www.108acc.com
  
สร้างเว็บไซต์Engine by iGetWeb.com

หน้าแรก

วิสัยทัศน์/พันธกิจ

บริการของเรา

LINK 4 A/C

DOWNLOAD

ติดต่อเรา

.......... บทความ 108 ..........

ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ธรรมนูญครอบครัว คนละเรื่องเดียวกัน (๔)

ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ธรรมนูญครอบครัว คนละเรื่องเดียวกัน

ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ธรรมนูญครอบครัว คนละเรื่องเดียวกัน (2)

ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ธรรมนูญครอบครัว คนละเรื่องเดียวกัน (๓)

ราชกิจจาฯ ประกาศมาตรการคง VAT 7% ออกไปอีก 1 ปี ถึงวันที่ 30 ก.ย.61 ..... คั่นเวลา

บัญญัติ 10 ประการที่ต้อง คำนึงในการวางระบบบัญชี และการควบคุม ภายใน (1)

อะไรคือข้อมูลทางบัญชี ?

องค์กรในมุมมองของนักบัญชี

วิธีการเลือกสำนักงานบัญชี

เจ้าของกิจการควรไปพบ สรรพากรเองหรือไม่

บัญญติ 10 ประการที่ต้อง คำนึงในการวางระบบบัญชี และการควบคุมภายใน (2)

สำนักงานบัญชีในฝัน (2)

สำนักงานบัญชีในฝัน (3)

สำนักงานบัญชีในฝัน (4)

สำนักงานบัญชีในฝัน (5)

สำนักงานบัญชีในฝัน (6)

การสุ่มตัวอย่างทางสถิติในการสอบบัญชี

ค่าทำบัญชีปีละ 2-3 หมื่นบาท คุณไปอยู่ที่ไหนมา

พรก.ยกเว้นการปฏิบัติการเกี่ยวกับภาษีอากร 2558 ยื่นดีไหม

ธุรกิจปั่นป่วน เจอปัญหาขาดแคลนผู้สอบบัญชี จริงหรือ(1)

คุณสมบัตินักบัญชีที่ดี

จรรยาบรรณ ของผู้ประกอบวิชาชีพบัญชี

ธรรมบรรยาย ชุด จริยธรรมกับบัณฑิต - พุทธทาสภิกขุ

คลิปนี้ ชอบมาก

KPI เท่าไหร่ถึงพอ (1)

KPI เท่าไหร่ถึงพอ (2)

สถิติการจ่ายภาษีรายจังหวัด

สถิติการจ่ายภาษีตามภาค

สำนักงานบัญชีในฝัน (1)

Games

สมาชิก

ลืมรหัสผ่าน?
สมัครสมาชิก
Gold charts on InfoMine.com

รู้หรือไม่? เกลือกินได้ไม่เกิน 5 กรัม/วัน

จากประชาชาติธุรกิจ

คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล โดยงานสร้างเสริมสุขภาพ ร่วมกับศูนย์นโยบายและการจัดการสุขภาพ จัดงานแถลงข่าว "รามาธิบดีกับการผลักดันวาระแห่งชาติ : เรื่องการลดบริโภคเกลือและโซเดียม" ขึ้น ณ ห้องท่านผู้หญิงวิระยา ชวกุล ชั้น 5 ศูนย์การแพทย์สิริกิติ์ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล

นายแพทย์อัษฎางค์ รวยอาจิณ รองอธิบดีกรมควบคุมโรค กล่าวว่า "การบริโภคเกลือและโซเดียมเป็นสาเหตุที่ทำให้เกิดโรคความดันโลหิตสูง โรคหัวใจและหลอดเลือด และโรคไต ซึ่งมีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้นอย่างรวดเร็วในสังคมไทย ทั้งยังก่อให้เกิดโรคแทรกซ้อนรุนแรงในผู้ป่วยโรคเบาหวาน จึงเป็นเรื่องจำเป็นที่จะต้องผลักดันเป็นวาระแห่งชาติ ตามมติสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ ในการดำเนินการและประสานงานการจัดทำยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติการเพื่อควบคุมการบริโภคเกลือและโซเดียมในทุกระดับ โดยให้มีการขับเคลื่อนเชิงนโยบายทั้งในภาครัฐ ภาคเอกชน และในระดับท้องถิ่นอย่างเป็นรูปธรรม"

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นายแพทย์สุรศักดิ์ กันตชูเวสศิริ ประธานเครือข่ายบริโภคเค็ม และอาจารย์ประจำภาควิชาอายุรศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล กล่าวว่า "คนไทยกินเกลือถึง 10.8 กรัมต่อวัน มากกว่าที่องค์การอนามัยโลกแนะนำคือ 5 กรัมเท่านั้น และเมื่อสอบถามคนส่วนใหญ่มักไม่ทราบว่า กินเกลือมากเกินไป จนกระทั่งเกิดผลเสียแก่ร่างกายแล้ว ยิ่งโดยเฉพาะคนที่กินอาหารแล้วต้องปรุงรส พวกน้ำปลา ซีอิ๊วขาว เกลือ กะปิ และซอสหอยนางรม เป็นเครื่องปรุง 5 ประเภทที่มีเกลือ/โซเดียมมากที่สุด หรือถ้าจะเปรียบเทียบให้ง่ายขึ้นคือ เกลือ 1 ช้อนโต๊ะ มีปริมาณโซเดียม 6 กรัม หรือว่าน้ำปลา 1 ช้อนโต๊ะ มีโซเดียม 1.1-1.4 กรัมนั่นเอง"

ฉะนั้นก่อนจะบริโภคอาหารที่มีเกลือเป็นส่วนประกอบ ควรพิจารณาฉลากและคำนวณปริมาณให้ดี ก่อนที่เกลือจะทำลายสุขภาพของทุกคน


สำนักงานสอบบัญชี,#สอบบัญชี,สำนักงานบัญชี,#ทำบัญชี,#ที่ปรึกษา,การจัดการ,เศรษฐกิจการลงทุน

Tags : รู้หรือไม่ เกลือ กินได้ ไม่เกิน 5 กรัม/วัน

view

*

view