http://www.108acc.com
  
สร้างเว็บไซต์Engine by iGetWeb.com

หน้าแรก

วิสัยทัศน์/พันธกิจ

บริการของเรา

LINK 4 A/C

DOWNLOAD

ติดต่อเรา

ปฎิทิน

« December 2017»
SMTWTFS
     12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
31      

.......... บทความ 108 ..........

ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ธรรมนูญครอบครัว คนละเรื่องเดียวกัน (๔)

ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ธรรมนูญครอบครัว คนละเรื่องเดียวกัน

ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ธรรมนูญครอบครัว คนละเรื่องเดียวกัน (2)

ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ธรรมนูญครอบครัว คนละเรื่องเดียวกัน (๓)

ราชกิจจาฯ ประกาศมาตรการคง VAT 7% ออกไปอีก 1 ปี ถึงวันที่ 30 ก.ย.61 ..... คั่นเวลา

บัญญัติ 10 ประการที่ต้อง คำนึงในการวางระบบบัญชี และการควบคุม ภายใน (1)

อะไรคือข้อมูลทางบัญชี ?

องค์กรในมุมมองของนักบัญชี

วิธีการเลือกสำนักงานบัญชี

เจ้าของกิจการควรไปพบ สรรพากรเองหรือไม่

บัญญติ 10 ประการที่ต้อง คำนึงในการวางระบบบัญชี และการควบคุมภายใน (2)

สำนักงานบัญชีในฝัน (2)

สำนักงานบัญชีในฝัน (3)

สำนักงานบัญชีในฝัน (4)

สำนักงานบัญชีในฝัน (5)

สำนักงานบัญชีในฝัน (6)

การสุ่มตัวอย่างทางสถิติในการสอบบัญชี

ค่าทำบัญชีปีละ 2-3 หมื่นบาท คุณไปอยู่ที่ไหนมา

พรก.ยกเว้นการปฏิบัติการเกี่ยวกับภาษีอากร 2558 ยื่นดีไหม

ธุรกิจปั่นป่วน เจอปัญหาขาดแคลนผู้สอบบัญชี จริงหรือ(1)

คุณสมบัตินักบัญชีที่ดี

จรรยาบรรณ ของผู้ประกอบวิชาชีพบัญชี

ธรรมบรรยาย ชุด จริยธรรมกับบัณฑิต - พุทธทาสภิกขุ

คลิปนี้ ชอบมาก

KPI เท่าไหร่ถึงพอ (1)

KPI เท่าไหร่ถึงพอ (2)

สถิติการจ่ายภาษีรายจังหวัด

สถิติการจ่ายภาษีตามภาค

สำนักงานบัญชีในฝัน (1)

สมาชิก

ลืมรหัสผ่าน?
สมัครสมาชิก

สถิติ

เปิดเว็บ14/11/2007
อัพเดท14/12/2017
ผู้เข้าชม20,119,554
เปิดเพจ23,733,905

เปิดร่าง พ.ร.บ. ความผิดคอมพิวเตอร์

จากประชาชาติธุรกิจ

หมายเหตุ – ร่างพระราชบัญญัติ (พ.ร.บ.) ว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. …. ตามที่คณะรัฐมนตรี (ครม.) เป็นผู้เสนอ โดยสภานิติบัญญัติแห่งชาติ (สนช.) มีมติรับหลักการร่างฯ มีเนื้อหาที่น่าสนใจดังนี้


1.กำหนดโทษปรับไม่เกิน 200,000 บาท สำหรับผู้ที่ส่งข้อมูลคอมพิวเตอร์หรือจดหมายอิเล็กทรอนิกส์แก่บุคคลอื่น โดยไม่เปิดโอกาสให้ผู้รับสามารถบอกเลิกหรือแจ้งความประสงค์เพื่อปฏิเสธการตอบรับได้ อันเป็นการก่อให้เกิดความเดือดร้อนรำคาญแก่ผู้รับ ทั้งนี้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม มีอำนาจกำหนดแนวทางเกี่ยวกับลักษณะและวิธีการส่ง และลักษณะและปริมาณของข้อมูล ความถี่และวิธีการของการส่ง ซึ่งไม่ถือเป็นการก่อให้เกิดความเดือดร้อนรำคาญแก่ผู้รับก็ได้ (ร่างมาตรา 4 เพิ่มมาตรา 11 วรรคสอง และวรรคสาม)

2.กำหนดโทษจำคุก ตั้งแต่ 1 ปี ถึง 7 ปี และกำหนดโทษปรับตั้งแต่ 20,000 บาท ถึง 140,000 บาท สำหรับผู้ที่เข้าถึงระบบคอมพิวเตอร์ที่มีมาตรการป้องกันการเข้าถึงโดยเฉพาะ โดยมิชอบ หรือผู้ที่ล่วงรู้มาตรการป้องกันการเข้าถึงระบบคอมพิวเตอร์ที่ผู้อื่นจัดทำ ขึ้นเป็นการเฉพาะไปเปิดเผยโดยมิชอบ หรือผู้ที่เข้าถึงข้อมูลคอมพิวเตอร์ที่มีมาตรการป้องกันการเข้าถึงโดยเฉพาะ โดยมิชอบ หรือผู้ที่ดักรับไว้ซึ่งข้อมูลคอมพิวเตอร์ของผู้อื่นที่อยู่ระหว่างการส่งใน ระบบคอมพิวเตอร์ หรือผู้ที่ส่งข้อมูลคอมพิวเตอร์หรือจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ให้แก่บุคคลอื่นโดย ปกปิดหรือปลอมแปลงแหล่งที่มาของการส่งข้อมูล อันเป็นการรบกวนการใช้ระบบคอมพิวเตอร์ของบุคคลอื่นโดยปกติสุขซึ่งถือว่าเป็น การกระทำต่อข้อมูลคอมพิวเตอร์หรือระบบคอมพิวเตอร์ที่เกี่ยวกับการรักษาความ มั่นคงปลอดภัยของประเทศ ความปลอดภัยสาธารณะ ความมั่นคงในทางเศรษฐกิจของประเทศ หรือโครงสร้างพื้นฐานอันเป็นประโยชน์สาธารณะและกำหนดโทษจำคุกตั้งแต่ 1 ปี ถึง 10 ปี และปรับตั้งแต่ 20,000 บาท ถึง 200,000 บาท สำหรับผู้ที่กระทำความผิดดังกล่าวที่เป็นเหตุให้เกิดความเสียหายต่อข้อมูล คอมพิวเตอร์หรือระบบคอมพิวเตอร์ที่เกี่ยวกับการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของ ประเทศ ฯลฯ (ร่างมาตรา 5 แก้ไขเพิ่มเติมมาตรา 12)

3.กำหนดโทษสำหรับผู้ที่ทำให้เสียหาย ทำลายแก้ไขเปลี่ยนแปลง หรือเพิ่มเติมไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วน ซึ่งข้อมูลคอมพิวเตอร์ของผู้อื่นโดยมิชอบ หรือผู้ที่กระทำการเพื่อให้การทำงานของระบบคอมพิวเตอร์ของผู้อื่นถูกระงับ ชะลอขัดขวาง หรือรบกวนจนไม่สามารถทำงานตามปกติได้โดยมิชอบ ดังต่อไปนี้

3.1 กำหนดโทษจำคุกไม่เกิน 10 ปี และกำหนดโทษปรับไม่เกิน 200,000 บาท ในกรณีที่การกระทำความผิดดังกล่าวเป็นเหตุให้เกิดอันตรายแก่บุคคลอื่นหรือทรัพย์สินของผู้อื่น

(ร่างมาตรา 6 เพิ่มมาตรา 12/1)

3.2 กำหนดโทษจำคุกตั้งแต่ 3 ปี ถึง 15 ปี และปรับตั้งแต่ 60,000 บาท ถึง 300,000 บาท ในกรณีที่การกระทำดังกล่าวกระทำต่อข้อมูลคอมพิวเตอร์หรือระบบคอมพิวเตอร์ ที่เกี่ยวกับการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของประเทศ ฯลฯ (ร่างมาตรา 6 เพิ่มมาตรา 12/2)

3.3 กำหนดโทษจำคุกตั้งแต่ 5 ปี ถึง 20 ปี และปรับตั้งแต่ 100,000 บาท ถึง 400,000 บาท ในกรณีที่การกระทำดังกล่าวก่อให้เกิดความเสียหายแก่ประชาชน หรือน่าจะเกิดความเสียหายต่อข้อมูลคอมพิวเตอร์หรือระบบคอมพิวเตอร์ที่เกี่ยวกับการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของประเทศ ฯลฯ (ร่างมาตรา 6 เพิ่มมาตรา 12/3)

4.กำหนดโทษจำคุกไม่เกิน 2 ปีหรือปรับไม่เกิน 40,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ

สำหรับผู้จำหน่ายหรือเผยแพร่ชุดคำสั่งที่จัดทำขึ้นโดยเฉพาะ เพื่อนำไปใช้เป็นเครื่องมือสำหรับผู้ที่เข้าถึงระบบคอมพิวเตอร์ที่มีมาตรการป้องกันการเข้าถึงโดยเฉพาะโดยมิชอบ หรือผู้ที่นำมาตรการป้องกันการเข้าถึงระบบคอมพิวเตอร์ที่ผู้อื่นจัดทำขึ้นเป็นการเฉพาะไปเปิดเผยโดยมิชอบ หรือผู้ที่เข้าถึงข้อมูลคอมพิวเตอร์ที่มีมาตรการป้องกันการเข้าถึงโดยเฉพาะโดยมิชอบ หรือผู้ที่ดักรับไว้ซึ่งข้อมูลคอมพิวเตอร์ของผู้อื่นที่อยู่ระหว่างการส่งในระบบคอมพิวเตอร์ หรือผู้ที่ส่งข้อมูลคอมพิวเตอร์หรือจดหมายอิเล็กทรอนิกส์โดยปกปิดหรือปลอมแปลงแหล่งที่มาของการส่งข้อมูล หรือผู้ที่ทำให้เสียหาย ทำลาย แก้ไข เปลี่ยนแปลง หรือเพิ่มเติม ไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วน

ทั้งนี้ ผู้จำหน่ายหรือเผยแพร่ชุดคำสั่งที่จัดทำขึ้นโดยเฉพาะเพื่อนำไปใช้เป็น เครื่องมือในการกระทำความผิดอื่น จะต้องรับผิดทางอาญาที่มีกำหนดโทษสูงขึ้นนี้ เฉพาะเมื่อผู้จำหน่ายหรือเผยแพร่ได้รู้หรืออาจเล็งเห็นได้ว่าชุดคำสั่งที่ จัดทำขึ้นโดยเฉพาะจะนำไปใช้เป็นเครื่องมือในการกระทำความผิดดังกล่าว (ร่างมาตรา 7 เพิ่มมาตรา 13 วรรคสอง วรรคสาม วรรคสี่และวรรคห้า)

5.กำหนดโทษจำคุกไม่เกิน 5 ปี หรือปรับไม่เกิน 100,000 บาทหรือทั้งจำทั้งปรับ

สำหรับผู้ที่นำเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์ซึ่งข้อมูลคอมพิวเตอร์โดยทุจริต หรือโดยหลอกลวง โดยประการที่น่าจะเกิดความเสียหายแก่ประชาชน หรือนำเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์ซึ่งข้อมูลอันเป็นเท็จ โดยประการที่น่าจะเกิดความเสียหายต่อการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของประเทศความปลอดภัยสาธารณะความมั่นคงในทางเศรษฐกิจของประเทศ ฯลฯ (ร่างมาตรา 8 แก้ไขเพิ่มเติมมาตรา 14)

6.กำหนดโทษสำหรับผู้ให้บริการที่ให้ความร่วมมือ ยินยอม หรือรู้เห็นเป็นใจให้มีการนำเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์ซึ่งข้อมูลคอมพิวเตอร์ตามมาตรา 14 ในระบบคอมพิวเตอร์ที่อยู่ในความควบคุมของตน ให้ได้รับโทษเช่นเดียวกันกับผู้กระทำความผิด ทั้งนี้ ให้รัฐมนตรีออกประกาศ กำหนดขั้นตอนการแจ้งเตือน การระงับการทำให้แพร่หลายของข้อมูลคอมพิวเตอร์ และการนำข้อมูลคอมพิวเตอร์นั้นออกจากระบบคอมพิวเตอร์ และถ้าผู้ให้บริการพิสูจน์ได้ว่าตนได้ปฏิบัติตามประกาศของรัฐมนตรีแล้วผู้นั้นไม่ต้องรับโทษ (ร่างมาตรา 9 แก้ไขเพิ่มเติมมาตรา 15)

7.กำหนดโทษจำคุกไม่เกิน 3 ปี และปรับไม่เกิน 200,000 บาท สำหรับผู้ที่นำเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์ที่ประชาชนทั่วไปอาจเข้าถึงได้ซึ่ง ข้อมูลคอมพิวเตอร์ที่ปรากฏเป็นภาพของผู้อื่นและภาพนั้นเป็นภาพที่เกิดจากการ สร้างขึ้น ตัดต่อ เติม หรือดัดแปลงด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ หรือวิธีการอื่นใดโดยประการที่น่าจะทำให้ผู้อื่นนั้นเสียชื่อเสียง ถูกดูหมิ่น ถูกเกลียดชัง หรือได้รับความอับอาย รวมถึงในกรณีที่เป็นการกระทำต่อภาพของผู้ตาย และการกระทำนั้นน่าจะทำให้บิดา มารดา คู่สมรส หรือบุตรของผู้ตายเสียชื่อเสียง ถูกดูหมิ่น หรือถูกเกลียดชัง หรือได้รับความอับอาย ทั้งนี้ หากการกระทำดังกล่าวเป็นการนำเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์โดยสุจริต อันเป็นการติชมด้วยความเป็นธรรม ซึ่งบุคคลหรือสิ่งใดอันเป็นวิสัยของประชาชนย่อมกระทำ ผู้กระทำไม่มีความผิด (ร่างมาตรา 10 แก้ไขเพิ่มเติมมาตรา 16)

8.กำหนดเกี่ยวกับกรณีที่มีคำพิพากษาว่าจำเลย มีความผิดฐานนำเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์ที่ประชาชนทั่วไปอาจเข้าถึงได้ซึ่ง ข้อมูลคอมพิวเตอร์ที่ปรากฏเป็นภาพของผู้อื่นที่เกิดจากการสร้างขึ้น ตัดต่อเติม หรือดัดแปลงด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ หรือด้วยวิธีการอื่นใด ทำให้ผู้อื่นเสียชื่อเสียง ถูกดูหมิ่นถูกเกลียดชัง หรือได้รับความอับอาย ให้ศาลมีอำนาจสั่งให้ยึดและทำลายข้อมูลที่มีภาพดังกล่าว หรือให้โฆษณาคำพิพากษาทั้งหมดหรือแต่บางส่วนในสื่อที่ใช้ข้อมูล อิเล็กทรอนิกส์ วิทยุกระจายเสียง วิทยุ โทรทัศน์ หรือหนังสือพิมพ์ ตามที่ศาลเห็นสมควร โดยให้จำเลยเป็นผู้ชำระค่าโฆษณา พร้อมทั้งกำหนดโทษกึ่งหนึ่งจากอัตราโทษจำคุกไม่เกิน 3 ปี และปรับไม่เกิน 200,000 บาท สำหรับผู้ที่รู้ว่าข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ในความครอบครองของตนเป็นข้อมูลที่ ศาลสั่งให้ยึดและทำลาย แต่ไม่ทำลายข้อมูลดังกล่าว (ร่างมาตรา 11 เพิ่มมาตรา 16/1 และมาตรา 16/2)


9.กำหนดให้คณะกรรมการเปรียบเทียบที่รัฐมนตรีแต่งตั้งมีอำนาจเปรียบเทียบปรับได้ ซึ่งองค์ประกอบของคณะกรรมการเปรียบเทียบปรับดังกล่าวให้มีจำนวน 3 คน โดยเป็นพนักงานสอบสวนตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา จำนวน 1 คน (ร่างมาตรา 12 เพิ่มมาตรา 17/1)

10.กำหนดเกี่ยวกับอำนาจหน้าที่ของพนักงานเจ้า หน้าที่เพื่อประโยชน์ในการสืบสวนและสอบสวนในกรณีที่มีเหตุอันควรเชื่อได้ว่า มีการกระทำความผิดตาม พ.ร.บ.นี้ หรือความผิดอาญาต่อกฎหมายอื่นซึ่งได้ใช้ระบคอมพิวเตอร์ ข้อมูลคอมพิวเตอร์ หรืออุปกรณ์ที่ใช้เก็บข้อมูคอมพิวเตอร์เป็นองค์ประกอบหรือเป็นส่วนหนึ่งใน การกระทำความผิด (ร่างมาตรา 13 แก้ไขเพิ่มเติมมาตรา 18)

11.กำหนดให้พนักงานเจ้าหน้าที่โดยความเห็นชอบจาก รัฐมนตรีมีอำนาจยื่นคำร้องพร้อมแสดงพยานหลักฐานต่อศาลที่มีเขตอำนาจขอให้มี คำสั่งระงับการทำให้แพร่หลายหรือลบข้อมูลคอมพิวเตอร์ที่มีลักษณะตามที่กำหนด ไว้ออกจากระบบคอมพิวเตอร์ได้ และกำหนดให้มีคณะกรรมการกลั่นกรองข้อมูลคอมพิวเตอร์ซึ่งรัฐมนตรีแต่งตั้ง มีจำนวน 5 คน โดยเป็นผู้แทนภาคเอกชนที่เกี่ยวข้องจำนวน 2 คน (ร่างมาตรา 14 แก้ไขเพิ่มเติมมาตรา 20)

12.แก้ไขเพิ่มเติมนิยามคำว่า “ชุดคำสั่งไม่พึงประสงค์” ตามมาตรา 21 (ร่างมาตรา 15 แก้ไขเพิ่มเติมมาตรา 21 วรรคสอง)

13.กำหนดให้ข้อมูล ข้อมูลคอมพิวเตอร์ หรือข้อมูลจราจรทางคอมพิวเตอร์ที่พนักงานเจ้าหน้าที่ได้มาตาม พ.ร.บ.นี้ หรือที่พนักงานสอบสวนได้มาจากการร้องขอให้พนักงานเจ้าหน้าที่ดำเนินการให้ตามมาตรา 18 วรรคสอง ให้อ้างและรับฟังเป็นพยานหลักฐานตามบทบัญญัติแห่งประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาหรือกฎหมายอื่นอันว่าด้วยการสืบพยานได้ แต่ต้องเป็นชนิดที่มิได้เกิดขึ้นจากการ

จูงใจ มีคำมั่นสัญญา ขู่เข็ญ หลอกลวง หรือโดยมิชอบประการอื่น (ร่างมาตรา 16 แก้ไขเพิ่มเติมมาตรา 25)

14.กำหนดให้ผู้ให้บริการต้องเก็บรักษาข้อมูลจราจรทางคอมพิวเตอร์ไว้ไม่น้อยกว่า 90 วัน นับแต่วันที่ข้อมูลนั้นเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์ แต่ในกรณีจำเป็น กำหนดให้พนักงานเจ้าหน้าที่มีอำนาจสั่งให้ผู้บริการเก็บรักษาข้อมูลดังกล่าวไว้เกิน 90 วัน แต่ไม่เกิน 2 ปี เป็นกรณีพิเศษเฉพาะรายและเฉพาะคราวได้ และให้ผู้ให้บริการมีสิทธิในการอุทธรณ์คำสั่งของพนักงานเจ้าหน้าที่ได้ตามกฎหมายว่าด้วยวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง (ร่างมาตรา 17 แก้ไขเพิ่มเติมมาตรา 26 วรรคหนึ่ง)

15.กำหนดให้ผู้ที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นพนักงานเจ้าหน้าที่เป็นผู้ดำรงตำแหน่งที่มีเหตุพิเศษตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการพลเรือน และมีสิทธิได้รับเงินเพิ่มสำหรับตำแหน่งที่มีเหตุพิเศษ (ร่างมาตรา 18 เพิ่มมาตรา 28 วรรคสอง และวรรคสาม)

16.กำหนดให้มีระเบียบเกี่ยวกับค่าใช้จ่ายในการสืบสวน การแสวงหาข้อมูลและรวบรวมพยานหลักฐานในคดีความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ การดำเนินการตามมาตรา 18 วรรคหนึ่ง (4) (5) (6) (7) หรือ (8) และการดำเนินการอื่นใดอันจำเป็นแก่การป้องกันและปราบปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ (ร่างมาตรา 19 เพิ่มมาตรา 31)ที่มา มติชนรายวัน ฉบับวันที่ 1 พ.ค. 2559


สำนักงานสอบบัญชี,#สอบบัญชี,สำนักงานบัญชี,#ทำบัญชี,#ที่ปรึกษา,การจัดการ,เศรษฐกิจการลงทุน

Tags : เปิดร่าง พ.ร.บ. ความผิดคอมพิวเตอร์

view

*

view