http://www.108acc.com
  
สร้างเว็บไซต์Engine by iGetWeb.com

หน้าแรก

วิสัยทัศน์/พันธกิจ

บริการของเรา

LINK 4 A/C

DOWNLOAD

ติดต่อเรา

.......... บทความ 108 ..........

ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ธรรมนูญครอบครัว คนละเรื่องเดียวกัน (๔)

ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ธรรมนูญครอบครัว คนละเรื่องเดียวกัน

ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ธรรมนูญครอบครัว คนละเรื่องเดียวกัน (2)

ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ธรรมนูญครอบครัว คนละเรื่องเดียวกัน (๓)

ราชกิจจาฯ ประกาศมาตรการคง VAT 7% ออกไปอีก 1 ปี ถึงวันที่ 30 ก.ย.61 ..... คั่นเวลา

บัญญัติ 10 ประการที่ต้อง คำนึงในการวางระบบบัญชี และการควบคุม ภายใน (1)

อะไรคือข้อมูลทางบัญชี ?

องค์กรในมุมมองของนักบัญชี

วิธีการเลือกสำนักงานบัญชี

เจ้าของกิจการควรไปพบ สรรพากรเองหรือไม่

บัญญติ 10 ประการที่ต้อง คำนึงในการวางระบบบัญชี และการควบคุมภายใน (2)

สำนักงานบัญชีในฝัน (2)

สำนักงานบัญชีในฝัน (3)

สำนักงานบัญชีในฝัน (4)

สำนักงานบัญชีในฝัน (5)

สำนักงานบัญชีในฝัน (6)

การสุ่มตัวอย่างทางสถิติในการสอบบัญชี

ค่าทำบัญชีปีละ 2-3 หมื่นบาท คุณไปอยู่ที่ไหนมา

พรก.ยกเว้นการปฏิบัติการเกี่ยวกับภาษีอากร 2558 ยื่นดีไหม

ธุรกิจปั่นป่วน เจอปัญหาขาดแคลนผู้สอบบัญชี จริงหรือ(1)

คุณสมบัตินักบัญชีที่ดี

จรรยาบรรณ ของผู้ประกอบวิชาชีพบัญชี

ธรรมบรรยาย ชุด จริยธรรมกับบัณฑิต - พุทธทาสภิกขุ

คลิปนี้ ชอบมาก

KPI เท่าไหร่ถึงพอ (1)

KPI เท่าไหร่ถึงพอ (2)

สถิติการจ่ายภาษีรายจังหวัด

สถิติการจ่ายภาษีตามภาค

สำนักงานบัญชีในฝัน (1)

Games

สมาชิก

ลืมรหัสผ่าน?
สมัครสมาชิก
Gold charts on InfoMine.com

คลังเร่งแก้กฎหมายรับอี-เพย์เมนต์ ดัดหลังพ่อค้าเลี่ยงภาษีสรรพากร

จากประชาชาติธุรกิจ

นายประภาศ คงเอียด รองปลัดกระทรวงการคลัง กล่าวว่า กระทรวงการคลังเตรียมเสนอแก้ไข มาตรา 10 แห่งประมวลรัษฎากร เพื่อให้เจ้าหน้าที่สรรพากรสามารถเปิดเผยข้อมูลผู้เสียภาษีให้แก่หน่วย ราชการได้ เพื่อประโยชน์ในการประเมินภาษี ซึ่งการแก้ไขมาตรา 10 จะอนุญาตให้เจ้าหน้าที่สรรพากรสามารถเปิดเผยข้อมูลการเสียภาษีของผู้เสีย ภาษี เพื่อประโยชน์ในการปฏิบัติราชการ เช่นเดียวกับกรมจัดเก็บภาษีอื่น โดยในบางกรณีที่กรมจัดเก็บภาษีอื่น เช่น กรมสรรพสามิตหรือกรมศุลกากร มีการประเมินผู้เสียภาษี แต่มีข้อมูลบางส่วนที่เกี่ยวพันกับกรมสรรพากร หากสามารถขอข้อมูลจากกรมสรรพากรมาประกอบในการประเมินภาษี ก็จะเป็นประโยชน์ต่อราชการ

"ปัจจุบันเจ้าหน้าที่สรรพากรไม่สามารถ ที่จะเปิดเผยข้อมูลของผู้เสียภาษีให้แก่บุคคลอื่นทราบได้ แม้แต่การเปิดเผยในหน่วยราชการด้วยกันก็ตาม หากแก้ไขกฎหมายแล้วเสร็จ ทำให้การตรวจสอบภาษีในภาพรวมมีประสิทธิภาพมากขึ้น ซึ่งจำเป็นต้องเร่งรัดดำเนินการภายใน 1-2 เดือนข้างหน้า เพื่อให้สอดคล้องกับการนำระบบจ่ายเงินอิเล็กทรอนิกส์ (อี-เพย์เมนต์) มาใช้ในไทย ให้มีการจัดเก็บภาษีดีขึ้นที่จะเริ่มกลางปีนี้"
นายประภาศกล่าว

แหล่ง ข่าวจากกระทรวงการคลังระบุว่า มาตรา 10 แห่งประมวลรัษฎากร บัญญัติไว้ว่า "เจ้าพนักงานผู้ใดโดยหน้าที่ราชการตามลักษณะนี้ ได้รู้เรื่องกิจการของผู้เสียภาษีอากรหรือของผู้อื่นที่เกี่ยวข้อง ห้ามมิให้นำออกแจ้งแก่ผู้ใด หรือยังให้ทราบกันไปโดยวิธีใด เว้นแต่จะมีอำนาจที่จะทำได้โดยชอบด้วยกฎหมาย" จากตรงนี้ ทำให้กรมสรรพากรไม่สามารถเปิดเผยข้อมูลของผู้เสียภาษีทั้งในส่วนบุคคล และในส่วนของนิติบุคคล แม้แต่กับกรมภาษีด้วยกันเอง เนื่องจากหากเปิดเผยข้อมูลเจ้าหน้าที่อาจถูกฟ้องร้องได้ ทำให้กรมสรรพสามิตและศุลกากรต้องขอความเห็นไปยังสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา หากตรวจพบความผิดปกติในการเสียภาษีของบริษัทบางแห่ง ซึ่งได้รับการยืนยันว่าสรรพากรต้องทำตามกฎหมาย คือ ห้ามเปิดเผยข้อมูลผู้เสียภาษี ดังนั้นการแก้กฎหมายน่าจะช่วยแก้ปัญหาการหลีกเลี่ยงภาษีได้ในระดับหนึ่งนสพ.มติชนรายวัน


สำนักงานสอบบัญชี,#สอบบัญชี,สำนักงานบัญชี,#ทำบัญชี,#ที่ปรึกษา,การจัดการ,เศรษฐกิจการลงทุน

Tags : คลังเร่งแก้กฎหมาย รับอี-เพย์เมนต์ ดัดหลังพ่อค้า เลี่ยงภาษีสรรพากร

view

*

view