http://www.108acc.com
  
สร้างเว็บไซต์Engine by iGetWeb.com

หน้าแรก

วิสัยทัศน์/พันธกิจ

บริการของเรา

LINK 4 A/C

DOWNLOAD

ติดต่อเรา

.......... บทความ 108 ..........

ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ธรรมนูญครอบครัว คนละเรื่องเดียวกัน (๔)

ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ธรรมนูญครอบครัว คนละเรื่องเดียวกัน

ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ธรรมนูญครอบครัว คนละเรื่องเดียวกัน (2)

ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ธรรมนูญครอบครัว คนละเรื่องเดียวกัน (๓)

ราชกิจจาฯ ประกาศมาตรการคง VAT 7% ออกไปอีก 1 ปี ถึงวันที่ 30 ก.ย.61 ..... คั่นเวลา

บัญญัติ 10 ประการที่ต้อง คำนึงในการวางระบบบัญชี และการควบคุม ภายใน (1)

อะไรคือข้อมูลทางบัญชี ?

องค์กรในมุมมองของนักบัญชี

วิธีการเลือกสำนักงานบัญชี

เจ้าของกิจการควรไปพบ สรรพากรเองหรือไม่

บัญญติ 10 ประการที่ต้อง คำนึงในการวางระบบบัญชี และการควบคุมภายใน (2)

สำนักงานบัญชีในฝัน (2)

สำนักงานบัญชีในฝัน (3)

สำนักงานบัญชีในฝัน (4)

สำนักงานบัญชีในฝัน (5)

สำนักงานบัญชีในฝัน (6)

การสุ่มตัวอย่างทางสถิติในการสอบบัญชี

ค่าทำบัญชีปีละ 2-3 หมื่นบาท คุณไปอยู่ที่ไหนมา

พรก.ยกเว้นการปฏิบัติการเกี่ยวกับภาษีอากร 2558 ยื่นดีไหม

ธุรกิจปั่นป่วน เจอปัญหาขาดแคลนผู้สอบบัญชี จริงหรือ(1)

คุณสมบัตินักบัญชีที่ดี

จรรยาบรรณ ของผู้ประกอบวิชาชีพบัญชี

ธรรมบรรยาย ชุด จริยธรรมกับบัณฑิต - พุทธทาสภิกขุ

คลิปนี้ ชอบมาก

KPI เท่าไหร่ถึงพอ (1)

KPI เท่าไหร่ถึงพอ (2)

สถิติการจ่ายภาษีรายจังหวัด

สถิติการจ่ายภาษีตามภาค

สำนักงานบัญชีในฝัน (1)

Games

สมาชิก

ลืมรหัสผ่าน?
สมัครสมาชิก
Gold charts on InfoMine.com

คลังบริหารขุมทรัพย์ มูลค่า 1.46 ล้านล้านบาท

จาก โพสต์ทูเดย์

โดย...เกียรติศักดิ์ ผิวเกลี้ยง

คลังบริหารขุมทรัพย์ มูลค่า 1.46 ล้านล้านบาท

กระทรวงการคลัง โดยสำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ (สคร.) นอกจากมีหน้าที่ดูแลการดำเนินงานของรัฐวิสาหกิจในภาพรวมแล้ว ยังมีหน้าที่ดูแลหลักทรัพย์ต่างๆ ที่กระทรวงการคลังเข้าไปลงทุนทั้งหมดด้วย หลักทรัพย์ที่เข้าไปลงทุนเหล่านี้ถือว่าเป็นขุมทรัพย์ก้อนโตที่ทำรายได้ให้กับประเทศจำนวนมาก

ทั้งนี้ ณ วันที่ 30 เม.ย. 2559 กระทรวงการคลังได้เข้าถือครองหุ้นรวม จำนวน 110 แห่ง มูลค่ารวมทางบัญชี 1.18 ล้านล้านบาท แต่มีมูลค่าตลาดสูงถึง 1.46 ล้านล้านบาท โดยเป็นหลักทรัพย์ที่จดทะเบียนอยู่ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ประกอบด้วย หลักทรัพย์ที่เป็นรัฐวิสาหกิจ มีจำนวน 6 แห่ง มูลค่าทางบัญชี 5.37 แสนล้านบาท แต่มูลค่าตลาดเท่ากับ 8.56 แสนล้านบาท และหลักทรัพย์ที่เป็นบริษัทเอกชน 14 แห่ง มูลค่าทางบัญชี 2.05 หมื่นล้านบาท ขณะที่มูลค่าตลาดเท่ากับ 3.16 หมื่นล้านบาท

นอกจากนี้ กระทรวงการคลังยังถือครองหุ้นในหลักทรัพย์ที่ไม่ได้จดทะเบียนอยู่ในตลาดหลักทรัพย์ ประกอบด้วย ที่เป็นรัฐวิสาหกิจ 17 แห่ง มูลค่าบัญชี 2.91 แสนล้านบาท และบริษัทเอกชนอีก 73 แห่ง มูลค่าบัญชี 4,692 ล้านบาท

ขณะเดียวกัน สคร.มีหน้าที่สำคัญในการดูแลหลักทรัพย์ ประกอบด้วย 4 ด้าน สำคัญ ได้แก่ 1.ดำเนินการเกี่ยวกับการบริหารหลักทรัพย์ของรัฐในรัฐวิสาหกิจและกิจการที่รัฐถือหุ้นต่ำกว่า 50% ของทุนทั้งหมด

2.ดำเนินการเกี่ยวกับการวิเคราะห์โครงการร่วมทุนของรัฐ รวมทั้งการจัดหาเงินเพื่อร่วมทุนในกิจการที่รัฐถือหุ้น ต่ำกว่า 50% ของทุนทั้งหมด

3.ดำเนินการเกี่ยวกับการกำหนดนโยบาย การแต่งตั้ง และการกำกับดูแลกรรมการผู้แทนกระทรวงการคลัง และกรรมการอื่นในรัฐวิสาหกิจ ตลอดจนกรรมการผู้แทนกระทรวงการคลังในกิจการที่รัฐถือหุ้นต่ำกว่า 50% ของทุนทั้งหมด

และ 4.ดำเนินการเกี่ยวกับการจัดทำบัญชีรายชื่อกรรมการรัฐวิสาหกิจ

 

โดยการบริหารหลักทรัพย์ของกระทรวงการคลัง ถือว่าเป็นแหล่งรายได้สำคัญของประเทศ มีการนำส่งรายได้ของรัฐวิสาหกิจให้แก่รัฐบาลปีละกว่า 1 แสนล้านบาท ส่วนใหญ่มาจากเงินปันผลจากการดำเนินงานของรัฐวิสาหกิจ โดยเฉพาะรัฐวิสาหกิจขนาดใหญ่ที่จดทะเบียนอยู่ในตลาดหลักทรัพย์

นอกจากนี้ ในอนาคตรัฐบาลอยู่ระหว่างการจัดตั้งบรรษัทวิสาหกิจแห่งชาติ หรือซูเปอร์โฮลดิ้ง เพื่อเข้ามาบริหารรัฐวิสาหกิจที่อยู่ในตลาดหลักทรัพย์ และรัฐวิสาหกิจที่แปลงสภาพเป็นบริษัทจำกัด ซึ่งน่าจะส่งผลให้การบริหารรัฐวิสาหกิจโปร่งใส และมีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้น ซึ่งจะส่งผลให้มีผลประกอบการดีขึ้น และทำให้มีเงินปันผล หรือเงินนำส่งรายได้ให้กับกระทรวงการคลังมากขึ้นไปอีก

สำหรับในรอบ 7 เดือนของปีงบประมาณ 2559 พบว่า รัฐวิสาหกิจมีเงินนำส่งรายได้ให้รัฐวงเงินรวม 8.49 หมื่นล้านบาท สูงกว่าประมาณการ1.68 หมื่นล้านบาท หรือ 24.7% ของเงินรายได้ก้อนนี้ ถือเป็นส่วนสำคัญที่ทำให้ยอดการเก็บรายได้รวมของประเทศทำได้สูงกว่าเป้าหมาย แม้ว่ารายได้จากการเก็บภาษีของทั้งสามกรมที่จัดเก็บจะต่ำกว่าเป้าหมายจำนวนมากก็ตาม

ดังนั้น การบริหารหลักทรัพย์ของกระทรวงการคลัง จึงถือเป็นแหล่งรายได้ที่สำคัญของประเทศ หลักทรัพย์กระทรวงการคลังถืออยู่มูลค่าถึง 1.46 ล้านล้านบาท ถือว่าเป็นจำนวนมาก และมีศักยภาพที่จะทำรายได้ให้กับประเทศอีกมากเช่นกัน
สำนักงานสอบบัญชี,#สอบบัญชี,สำนักงานบัญชี,#ทำบัญชี,#ที่ปรึกษา,การจัดการ,เศรษฐกิจการลงทุน

Tags : คลังบริหารขุมทรัพย์

view

*

view