http://www.108acc.com
  
สร้างเว็บไซต์Engine by iGetWeb.com

หน้าแรก

วิสัยทัศน์/พันธกิจ

บริการของเรา

LINK 4 A/C

DOWNLOAD

ติดต่อเรา

ปฎิทิน

« December 2017»
SMTWTFS
     12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
31      

.......... บทความ 108 ..........

ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ธรรมนูญครอบครัว คนละเรื่องเดียวกัน (๔)

ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ธรรมนูญครอบครัว คนละเรื่องเดียวกัน

ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ธรรมนูญครอบครัว คนละเรื่องเดียวกัน (2)

ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ธรรมนูญครอบครัว คนละเรื่องเดียวกัน (๓)

ราชกิจจาฯ ประกาศมาตรการคง VAT 7% ออกไปอีก 1 ปี ถึงวันที่ 30 ก.ย.61 ..... คั่นเวลา

บัญญัติ 10 ประการที่ต้อง คำนึงในการวางระบบบัญชี และการควบคุม ภายใน (1)

อะไรคือข้อมูลทางบัญชี ?

องค์กรในมุมมองของนักบัญชี

วิธีการเลือกสำนักงานบัญชี

เจ้าของกิจการควรไปพบ สรรพากรเองหรือไม่

บัญญติ 10 ประการที่ต้อง คำนึงในการวางระบบบัญชี และการควบคุมภายใน (2)

สำนักงานบัญชีในฝัน (2)

สำนักงานบัญชีในฝัน (3)

สำนักงานบัญชีในฝัน (4)

สำนักงานบัญชีในฝัน (5)

สำนักงานบัญชีในฝัน (6)

การสุ่มตัวอย่างทางสถิติในการสอบบัญชี

ค่าทำบัญชีปีละ 2-3 หมื่นบาท คุณไปอยู่ที่ไหนมา

พรก.ยกเว้นการปฏิบัติการเกี่ยวกับภาษีอากร 2558 ยื่นดีไหม

ธุรกิจปั่นป่วน เจอปัญหาขาดแคลนผู้สอบบัญชี จริงหรือ(1)

คุณสมบัตินักบัญชีที่ดี

จรรยาบรรณ ของผู้ประกอบวิชาชีพบัญชี

ธรรมบรรยาย ชุด จริยธรรมกับบัณฑิต - พุทธทาสภิกขุ

คลิปนี้ ชอบมาก

KPI เท่าไหร่ถึงพอ (1)

KPI เท่าไหร่ถึงพอ (2)

สถิติการจ่ายภาษีรายจังหวัด

สถิติการจ่ายภาษีตามภาค

สำนักงานบัญชีในฝัน (1)

สมาชิก

ลืมรหัสผ่าน?
สมัครสมาชิก

สถิติ

เปิดเว็บ14/11/2007
อัพเดท07/12/2017
ผู้เข้าชม20,113,809
เปิดเพจ23,727,865

แห่ขอชดเชยว่างงานพุ่ง โดนนายจ้างลอยแพ

จาก โพสต์ทูเดย์

โดย...ทีมข่าวการเงินโพสต์ทูเดย์

แห่ขอชดเชยว่างงานพุ่ง โดนนายจ้างลอยแพ

หลังจากมีการรายงานตัวเลขการว่างงานประจำเดือน พ.ค. 2559 ที่มีจำนวน 4.53 แสนคน คิดเป็นอัตราการว่างงาน 1.2% ของประชากรวัยทำงาน ถือว่าสูงเกินกว่า 1% เป็นครั้งแรกในรอบหลายปี ด้านสำนักงานประกันสังคม (สปส.) ก็ได้รายงานสถานการณ์เลิกจ้าง พบว่ามีผู้ประกันตนตกงานแห่ยื่นขอเงินชดเชยการว่างงานเดือน พ.ค. เพิ่มขึ้นถึง 17.42% สาเหตุหลักมาจากนายจ้างลดจำนวนพนักงานลง

ทั้งนี้ สปส.ระบุว่า สถิติผู้ประกันตนที่มาขึ้นทะเบียนขอรับประโยชน์ทดแทนกรณีว่างงานเดือน พ.ค. 2559 มีจำนวน 71,036 คน เพิ่มขึ้น 10,537 คน จากช่วงเดียวกันปีก่อน โดยจำนวนผู้ถูกเลิกจ้างเพิ่มขึ้น 2,467 คน หรือ 42.67% และผู้ที่ลาออกเพิ่มขึ้น 8,070 คน หรือ 14.74%

โดยกรณีที่ผู้ประกันตนถูกเลิกจ้างงาน สาเหตุเนื่องมาจากการที่นายจ้างลดจำนวนพนักงานมากที่สุด คิดเป็น 40.50% รองลงมา คือ นายจ้างปิดกิจการคิดเป็น 31.27% สาเหตุอื่นๆ เช่น สุขภาพไม่ดี หยุดกิจการชั่วคราว คิดเป็น 25.02% ไม่ผ่านการประเมิน/ทดลองงานคิดเป็น 2.35% มีความผิดคิดเป็น 0.74% นายจ้างใช้เครื่องจักรที่ทันสมัยคิดเป็น 0.12%

สำหรับผู้ที่ลาออกจากงานสาเหตุเนื่องมาจากต้องการเปลี่ยนงานมากที่สุดคิดเป็น 87.09% รองลงมาเป็นสาเหตุอื่นๆ เช่น ประกอบธุรกิจส่วนตัว ประกอบอาชีพอิสระ ค้าขาย ทำไร่/ทำนา ดูแลคนในครอบครัวคิดเป็น 6.05% ต้องการพักผ่อนคิดเป็น 3.82% สิ้นสุดโครงการ/หมดสัญญาจ้าง คิดเป็น 2.96% เกษียณอายุคิดเป็น 0.04% และไม่ระบุ 0.02%

ด้านผลสำรวจภาวะการทำงานของประชานั้น สำนักงานสถิติแห่งชาติ รายงานว่า เดือน พ.ค. ผู้มีอายุตั้งแต่ 15 ปีขึ้นไป มีจำนวน 55.57 ล้านคน เป็นผู้ที่อยู่ในวัยกำลังแรงงานหรือผู้ที่พร้อมที่จะทำงาน 37.77 ล้านคน ซึ่งประกอบด้วย ผู้มีงานทำ 36.81 ล้านคน ผู้ว่างงาน 4.53 แสนคน และผู้ที่รอฤดูกาล 5.02 แสนคน ส่วนผู้ที่อยู่นอกกำลังแรงงานหรือผู้ที่ไม่พร้อมทำงาน 17.80 ล้านคน ได้แก่ แม่บ้าน นักเรียน คนชรา เป็นต้น

สำหรับจำนวนผู้มีงานทำ 36.81 ล้านคน ประกอบด้วย ผู้ทำงานในภาคเกษตรกรรม 10.27 ล้านคน ลดลง 1.16 ล้านคนจากช่วงเดียวกันปีก่อน ส่วนใหญ่เป็นการลดลงในการปลูกข้าวเจ้า ข้าวเหนียว ยางพาราและอ้อย และนอกภาคเกษตรกรรม 26.54 ล้านคน เพิ่มขึ้น 4 แสนคน ส่วนใหญ่เป็นการเพิ่มขึ้นในสาขาที่พักแรมและบริการด้านอาหาร 2.1 แสนคน สาขาการก่อสร้าง 1.3 แสนคน สาขาการผลิต 1 แสนคน เป็นต้น

หากพิจารณาถึงจำนวนผู้ที่ทำงาน แต่ยังทำงานได้ไม่เต็มประสิทธิภาพ คือยังมีเวลาและต้องการที่จะทำงานเพิ่ม หรือเรียกว่าผู้ทำงานต่ำกว่าระดับ (Underemployment Workers) ผลการสำรวจพบว่ามีผู้ที่ทำงานต่ำกว่าระดับ 2.68 แสนคน คิดเป็น 0.7% ของจำนวนผู้ทำงานทั้งหมด ซึ่งคนกลุ่มนี้ต้องการที่จะทำงานเพิ่มขึ้น เพื่อเพิ่มรายได้ให้กับตัวเอง

สำหรับจำนวนผู้ว่างงานในเดือน พ.ค. 2559 มีทั้งสิ้น 4.53 แสนคน หรือ 1.2% จำนวนผู้ว่างงานเพิ่มขึ้น 9.8 หมื่นคน จากช่วงเดียวกันปีก่อนและเพิ่มขึ้น 5.7 หมื่นคน จากเดือนก่อนหน้า โดยอัตราการว่างงาน 1.2% เพิ่มขึ้นจาก 0.9% ในเดือนก่อนหน้า และจำนวนผู้ว่างงานเป็นผู้ว่างงานที่ไม่เคยทำงานมาก่อน 1.82 แสนคน และผู้ว่างงานที่เคยทำงานมาก่อน 2.71 แสนคน ซึ่งในกลุ่มนี้เพิ่มขึ้น 1.27 แสนคน จากช่วงเดียวกันปีก่อน โดยเป็นผู้ว่างงานจากภาคการผลิต 1.11 แสนคน ภาคการบริการและการค้า 1.08 แสนคน และภาคเกษตรกรรม 5.2 หมื่นคน ตามลำดับ

ที่น่าสังเกตคือ หากจำแนกการว่างงานตามกลุ่มอายุ พบว่ากลุ่มวัยเยาวชนหรือผู้มีอายุ 15-24 ปี มีอัตราการว่างงาน 6.4% ซึ่งปกติในกลุ่มนี้อัตราการว่างงานจะสูง แต่ก็ถือว่าเพิ่มขึ้นจากสัดส่วน 4.3% ในช่วงเดียวกันของปีก่อน ขณะที่กลุ่มวัยผู้ใหญ่ (อายุ 25 ปีขึ้นไป) มีอัตราการว่างงาน 0.6% เพิ่มขึ้นจาก 0.5% ในช่วงเดียวกันปีก่อนเช่นกัน

นอกจากนี้ หากจำแนกตามระดับการศึกษา พบว่าผู้ว่างงานในระดับมัธยมศึกษาตอนต้นเพิ่มสูงถึง 8.3 หมื่นคน เป็น 1.19 แสนคน หรือเพิ่มขึ้น 230% รองลงมา คือ ผู้จบประถมศึกษาว่างงานเพิ่ม 1.5 หมื่นคน เป็น 6 หมื่นคน หรือเพิ่มขึ้น 33% ขณะที่ผู้จบอุดมศึกษาว่างงานลดลง 1.7 หมื่นคน โดยภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีผู้ว่างงานสูงสุด 1.31 แสนคน คิดเป็นอัตราการว่างงาน 1.4% รองลงมา คือ ภาคกลาง 1.28 แสนคน คิดเป็น 1.1%

วิไลลักษณ์ ชุลีวัฒนกุล ผู้อำนวยการ สำนักงานสถิติแห่งชาติ กล่าวว่า จากการที่รัฐบาลได้ออกนโยบายให้เกษตรกรปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการปลูกพืชในหน้าแล้งจากข้าวนาปรังไปสู่พืชใช้น้ำน้อย และการเลี้ยงปศุสัตว์แทน ผลการสำรวจภาวะการทำงานของประชากรตั้งแต่เดือน มี.ค.-พ.ค. 2559 พบว่าจำนวนผู้ทำงานในภาคเกษตรกรรมลดลงจากช่วงเดียวกันปีก่อนอย่างเห็นได้ชัด โดยเดือน พ.ค. ลดลงจาก 11.43 เป็น 10.27 ล้านคน ส่วนใหญ่เป็นการลดลงในการปลูกข้าวเจ้า ข้าวเหนียว ยางพารา และอ้อย ซึ่งพืชต่างๆ เหล่านี้ล้วนเป็นพืชที่ใช้น้ำปริมาณมากทั้งสิ้น จึงสามารถสะท้อนให้เห็นว่าเกษตรกรปรับตัวขานรับนโยบายของรัฐบาลและให้ความร่วมมือในการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการปลูกพืชฤดูแล้ง


สำนักงานสอบบัญชี,#สอบบัญชี,สำนักงานบัญชี,#ทำบัญชี,#ที่ปรึกษา,การจัดการ,เศรษฐกิจการลงทุน

Tags : แห่ขอชดเชยว่างงานพุ่ง โดนนายจ้างลอยแพ

view

*

view