http://www.108acc.com
  
สร้างเว็บไซต์Engine by iGetWeb.com

หน้าแรก

วิสัยทัศน์/พันธกิจ

บริการของเรา

LINK 4 A/C

DOWNLOAD

ติดต่อเรา

.......... บทความ 108 ..........

ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ธรรมนูญครอบครัว คนละเรื่องเดียวกัน (๔)

ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ธรรมนูญครอบครัว คนละเรื่องเดียวกัน

ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ธรรมนูญครอบครัว คนละเรื่องเดียวกัน (2)

ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ธรรมนูญครอบครัว คนละเรื่องเดียวกัน (๓)

ราชกิจจาฯ ประกาศมาตรการคง VAT 7% ออกไปอีก 1 ปี ถึงวันที่ 30 ก.ย.61 ..... คั่นเวลา

บัญญัติ 10 ประการที่ต้อง คำนึงในการวางระบบบัญชี และการควบคุม ภายใน (1)

อะไรคือข้อมูลทางบัญชี ?

องค์กรในมุมมองของนักบัญชี

วิธีการเลือกสำนักงานบัญชี

เจ้าของกิจการควรไปพบ สรรพากรเองหรือไม่

บัญญติ 10 ประการที่ต้อง คำนึงในการวางระบบบัญชี และการควบคุมภายใน (2)

สำนักงานบัญชีในฝัน (2)

สำนักงานบัญชีในฝัน (3)

สำนักงานบัญชีในฝัน (4)

สำนักงานบัญชีในฝัน (5)

สำนักงานบัญชีในฝัน (6)

การสุ่มตัวอย่างทางสถิติในการสอบบัญชี

ค่าทำบัญชีปีละ 2-3 หมื่นบาท คุณไปอยู่ที่ไหนมา

พรก.ยกเว้นการปฏิบัติการเกี่ยวกับภาษีอากร 2558 ยื่นดีไหม

ธุรกิจปั่นป่วน เจอปัญหาขาดแคลนผู้สอบบัญชี จริงหรือ(1)

คุณสมบัตินักบัญชีที่ดี

จรรยาบรรณ ของผู้ประกอบวิชาชีพบัญชี

ธรรมบรรยาย ชุด จริยธรรมกับบัณฑิต - พุทธทาสภิกขุ

คลิปนี้ ชอบมาก

KPI เท่าไหร่ถึงพอ (1)

KPI เท่าไหร่ถึงพอ (2)

สถิติการจ่ายภาษีรายจังหวัด

สถิติการจ่ายภาษีตามภาค

สำนักงานบัญชีในฝัน (1)

Games

สมาชิก

ลืมรหัสผ่าน?
สมัครสมาชิก
Gold charts on InfoMine.com

สปท.ดันมาตรการภาษี ปูทางปฏิรูปสื่อออนไลน์

จาก โพสต์ทูเดย์

โดย...ทีมข่าวการเมืองโพสต์ทูเดย์

ที่ประชุมสภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ (สปท.) มีมติเสียงข้างมาก 152 ต่อ 2 คะแนนเห็นชอบกับรายงานของคณะกรรมการขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ ด้านการสื่อสารมวลชน สปท. เรื่อง “ผลการศึกษาและข้อเสนอแนะการปฏิรูปด้านช่องทางการประสานงานกับผู้ให้บริการสื่อออนไลน์ที่อยู่ในประเทศและต่างประเทศ” ซึ่ง สปท.จะส่งรายงานไปให้กับคณะรัฐมนตรีพิจารณาต่อไปโดยมีสาระสำคัญดังนี้

1.ปัญหาการประสานขอความร่วมมือกับผู้ให้บริการอินเทอร์เน็ตและผู้ให้บริการสื่อออนไลน์ ผู้ให้บริการสื่อออนไลน์ในประเทศ โดยเฉพาะประเภทโซเชียลมีเดีย อาทิ พันทิพย์ดอทคอม สนุกดอทคอม กระปุกดอทคอม และเด็กดีดอทคอม เป็นต้น ให้ความร่วมมือเป็นอย่างดี ในกรณีที่ขอให้ระงับการเผยแพร่เนื้อหาที่กระทำความผิดกฎหมายและกรณีพาดพิงสถาบันหลักของชาติ แต่ในส่วนที่เป็นเนื้อหาในเชิงวิพากษ์วิจารณ์ทางการเมืองนั้นต้องใช้อำนาจศาลในการระงับการเผยแพร่

ส่วนผู้ให้บริการสื่อออนไลน์ต่างประเทศ เป็นปัญหาหลักที่นำมาสู่การขับเคลื่อนการปฏิรูป ผู้ให้บริการสื่อออนไลน์เหล่านี้เน้นเรื่องการทำการตลาดและด้านธุรกิจเป็นสำคัญ และยังอ้างว่าเนื้อหาและคลิปที่เผยแพร่เป็นเรื่องของผู้ใช้งานโดยไม่เกี่ยวข้องกับผู้ให้บริการสื่อออนไลน์ จึงไม่ค่อยให้ความร่วมมือในการลบเนื้อหาหรือถอดคลิปออก โดยที่หน่วยงานของไทยไม่สามารถบังคับได้ เนื่องจากผู้ให้บริการสื่อออนไลน์ต่างประเทศอยู่นอกเขตอำนาจศาลไทย ขณะเดียวกันกลับปกป้องข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ที่ใช้บริการอย่างเข้มงวด

ในปัจจุบันผู้ให้บริการสื่อออนไลน์ต่างประเทศเหล่านี้อย่างน้อย 3 แห่ง ได้แก่ เฟซบุ๊ก ยูทูบ(ในเครือข่ายของบริษัท Google.Inc) และไลน์ ได้เข้ามาขยายตลาดธุรกิจ โดยการตั้งสำนักงานสาขาในไทยเพื่อให้การช่วยเหลือดูแลลูกค้าของสำนักงานใหญ่ โดยอ้างว่าไม่ใช่เข้ามาทำธุรกิจออนไลน์ในไทย เนื่องจากผู้ใช้บริการในไทยติดต่อซื้อขายและจ่ายเงินโดยตรงกับสำนักงานแห่งอื่น

การขอข้อมูลของผู้ใช้บริการหรือสมาชิกของสื่อออนไลน์ต่างประเทศ อาทิ ยูทูบหรือในเครือข่ายบริษัท Google บริษัท ไลน์ เพื่อนำไปใช้ในการดำเนินคดีนั้น ไม่สามารถให้ความร่วมมือได้ เนื่องจากข้อมูลส่วนบุคคลเป็นสิ่งที่ได้รับความคุ้มครองตามกฎหมายรัฐธรรมนูญของแต่ละประเทศ แต่ผู้แทนบริษัท Google เสนอทางออกว่า ควรมีการทำความตกลงระหว่างรัฐต่อรัฐโดยตรง โดยทางการไทยควรประสานกับสถานทูตสหรัฐ ประจำประเทศไทย เพื่อให้เกิดการประชุมเจรจาทำความตกลงกันในเรื่องดังกล่าว

2.ระบบการระงับการแพร่หลายข้อมูลที่ไม่เหมาะสมหรือผิดกฎหมาย (ปิดกั้น) ขาดระบบบริหารจัดการรายชื่อเว็บไซต์ (URL) ที่ศาลมีคำสั่งให้ระงับการแพร่หลายที่สามารถเรียกใช้งานได้อย่างรวดเร็วและมีการปรับข้อมูลให้ทันสมัยได้อย่างรวดเร็ว ทำให้การตรวจสอบข้อมูลขาดประสิทธิภาพ และขาดระบบสนับสนุนการทำงานที่มีลักษณะการทำงานแบบอัตโนมัติ เนื่องจากระบบที่ใช้งานอยู่ในปัจจุบันเจ้าหน้าที่ยังใช้ระบบทำงานแบบเดิม จึงทำให้เสียเวลาและไม่ทันต่อการระงับยับยั้งการแพร่ขยายของเนื้อหาที่ไม่เหมาะสม          

ทั้งนี้ เพื่อให้เกิดระบบการปิดกั้นเว็บไซต์ที่มีประสิทธิภาพ กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารควรจัดทำระบบการระงับการแพร่หลายข้อมูลไม่เหมาะสมหรือผิดกฎหมายที่เป็นศูนย์ข้อมูลกลางเพื่อการบริหารจัดการ ซึ่งเชื่อมโยงให้ทุกหน่วยงานเข้าถึงได้มีการดำเนินการในลักษณะอัตโนมัติ

3.การขอความร่วมมือผู้ให้บริการสื่อออนไลน์ต่างประเทศด้วยมาตรการทางภาษี จากการศึกษาของคณะกรรมาธิการฯ เห็นว่า การทำให้ผู้ให้บริการสื่อออนไลน์ต่างประเทศให้ความร่วมมืออาจต้องอาศัยทั้งอำนาจและอ้างอิงทางกฎหมายอย่าง เช่น ประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 83 ซึ่งเป็นความผิดในฐานะเป็นตัวการร่วม ในกรณีที่ภาพโฆษณาของผู้ให้บริการสื่อออนไลน์ต่างประเทศไปปรากฏในคลิปหรือเนื้อหาที่ไม่เหมาะสมหรือผิดกฎหมาย ซึ่งผู้ให้บริการสื่อออนไลน์ต่างประเทศมีความวิตกในกรณีนี้มาก โดยหากเห็นว่ามีภาพโฆษณาไปปรากฏในคลิปหรือเนื้อหาดังกล่าว ก็พร้อมจะถอดหรือระงับการเผยแพร่ให้

ส่วนมาตรการทางภาษีจะเป็นอีกแนวทางหนึ่งที่จะทำให้ผู้ให้บริการสื่อออนไลน์ต่างประเทศหันมาให้ความร่วมมือกับฝ่ายเจ้าหน้าที่มากยิ่งขึ้น เพราะปฏิกิริยาจากหลายประเทศโดยเฉพาะในประชาคมยุโรปที่ต้องการใช้มาตรการทางภาษีกับผู้ให้บริการสื่อออนไลน์ต่างประเทศ อาทิ Google และ Facebook ได้ส่งผลให้สื่อออนไลน์ต่างประเทศเหล่านี้เริ่มเข้าสู่กรอบอำนาจของกฎหมายของแต่ละประเทศมากยิ่งขึ้น โดยเฉพาะการยอมจ่ายภาษีให้ตามกฎหมาย

โดยควรมีการพิจารณาจัดทำหรือสร้างระบบตรวจสอบข้อมูลการทำธุรกิจออนไลน์ของผู้ให้บริการสื่อออนไลน์ต่างประเทศ เพื่อให้สามารถตรวจสอบมูลค่าธุรกิจที่แน่ชัด ในการดำเนินการดังกล่าวนี้ จำเป็นจะต้องได้รับความร่วมมือจากหน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับกิจการด้านการเงิน การธนาคาร และผู้ที่เกี่ยวข้องด้วย โดยกระทรวงการคลังควรเข้ามามีบทบาทในการดำเนินการในกรณีนี้

นอกจากนี้ ควรให้ธนาคารแห่งประเทศไทยกำหนดแนวทางให้ธนาคารพาณิชย์หรือธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับการรับชำระเงิน แสดงรายชื่อผู้รับเงินปลายทางในใบเสร็จรับชำระเงินเมื่อผู้ใช้บริการโฆษณาหรือทำธุรกิจกับสื่อออนไลน์ต่างประเทศ เพื่อจะได้ทราบจำนวนเงินการทำธุรกิจออนไลน์ที่แท้จริงได้


สำนักงานสอบบัญชี,#สอบบัญชี,สำนักงานบัญชี,#ทำบัญชี,#ที่ปรึกษา,การจัดการ,เศรษฐกิจการลงทุน

Tags : สปท. ดันมาตรการภาษี ปูทางปฏิรูป สื่อออนไลน์

view

*

view