http://www.108acc.com
  
สร้างเว็บไซต์Engine by iGetWeb.com

หน้าแรก

วิสัยทัศน์/พันธกิจ

บริการของเรา

LINK 4 A/C

DOWNLOAD

ติดต่อเรา

.......... บทความ 108 ..........

ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ธรรมนูญครอบครัว คนละเรื่องเดียวกัน (๔)

ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ธรรมนูญครอบครัว คนละเรื่องเดียวกัน

ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ธรรมนูญครอบครัว คนละเรื่องเดียวกัน (2)

ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ธรรมนูญครอบครัว คนละเรื่องเดียวกัน (๓)

ราชกิจจาฯ ประกาศมาตรการคง VAT 7% ออกไปอีก 1 ปี ถึงวันที่ 30 ก.ย.61 ..... คั่นเวลา

บัญญัติ 10 ประการที่ต้อง คำนึงในการวางระบบบัญชี และการควบคุม ภายใน (1)

อะไรคือข้อมูลทางบัญชี ?

องค์กรในมุมมองของนักบัญชี

วิธีการเลือกสำนักงานบัญชี

เจ้าของกิจการควรไปพบ สรรพากรเองหรือไม่

บัญญติ 10 ประการที่ต้อง คำนึงในการวางระบบบัญชี และการควบคุมภายใน (2)

สำนักงานบัญชีในฝัน (2)

สำนักงานบัญชีในฝัน (3)

สำนักงานบัญชีในฝัน (4)

สำนักงานบัญชีในฝัน (5)

สำนักงานบัญชีในฝัน (6)

การสุ่มตัวอย่างทางสถิติในการสอบบัญชี

ค่าทำบัญชีปีละ 2-3 หมื่นบาท คุณไปอยู่ที่ไหนมา

พรก.ยกเว้นการปฏิบัติการเกี่ยวกับภาษีอากร 2558 ยื่นดีไหม

ธุรกิจปั่นป่วน เจอปัญหาขาดแคลนผู้สอบบัญชี จริงหรือ(1)

คุณสมบัตินักบัญชีที่ดี

จรรยาบรรณ ของผู้ประกอบวิชาชีพบัญชี

ธรรมบรรยาย ชุด จริยธรรมกับบัณฑิต - พุทธทาสภิกขุ

คลิปนี้ ชอบมาก

KPI เท่าไหร่ถึงพอ (1)

KPI เท่าไหร่ถึงพอ (2)

สถิติการจ่ายภาษีรายจังหวัด

สถิติการจ่ายภาษีตามภาค

สำนักงานบัญชีในฝัน (1)

Games

สมาชิก

ลืมรหัสผ่าน?
สมัครสมาชิก
Gold charts on InfoMine.com

New S-Curve/Startup เมล็ดพันธุ์แห่งอนาคต

จากประชาชาติธุรกิจ

คอลัมน์ เช้านี้ที่ซอยอารีย์ โดย พงศ์นคร โภชากรณ์ p_pochakorn@hotmail.com

ยุทธศาสตร์การลงทุนเพื่อหวังผลระยะยาว ด้วยการหย่อน "เมล็ดพันธุ์แห่งอนาคต"

ก่อนวิกฤตเศรษฐกิจไทยในปี 2540 การลงทุนภาคเอกชนมีสัดส่วนสูงถึงร้อยละ 40 ของ GDP แต่ในช่วงปี 2541-2558 หรือในช่วง 18 ปีที่ผ่านมา สัดส่วนนี้ลดลงเหลือเพียงเฉลี่ยร้อยละ 18 ของ GDP เท่านั้น และไม่มีทีท่าว่าจะเพิ่มกลับสู่ระดับเดิมได้ 

ดังนั้นเพื่อยกเครื่องการลงทุนภาคเอกชนให้กลับมามีบทบาทมากขึ้นในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจอีกครั้ง รัฐบาลจึงวางยุทธศาสตร์การลงทุนเพื่อหวังผลระยะยาว ด้วยการหย่อน "เมล็ดพันธุ์แห่งอนาคต" ลงไปในระบบเศรษฐกิจ ซึ่งแยกเป็น 2 ระดับระดับบนเป็นอุตสาหกรรมเป้าหมาย 10 อุตสาหกรรม 

10 อุตสาหกรรมเป้าหมาย ประกอบด้วย ต่อยอด 5 อุตสาหกรรมหลัก หรือ First S-Curve ได้แก่ ยานยนต์ทันสมัย อิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะ เทคโนโลยีชีวภาพ แปรรูปอาหาร และท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ

พร้อมสร้าง 5 อุตสาหกรรมแห่งอนาคต หรือ New S-Curve ได้แก่ หุ่นยนต์ อากาศยาน เศรษฐกิจดิจิทัล บริการทางการแพทย์ และเชื้อเพลิงและเคมีชีวภาพ 

ซึ่งถือเป็นหัวใจสำคัญของการยกระดับศักยภาพของประเทศไทย ให้มีขีดความสามารถในการแข่งขันเพิ่มขึ้น เพื่อให้เราเดินไปสู่ประเทศที่มีรายได้สูงได้เร็วขึ้น โดยดึงบริษัทชั้นนำจากทั่วโลกเข้ามาลงทุนในประเทศไทย ด้วยมาตรการทางการคลัง การเงิน และภาษีที่เหมาะสม 

ระดับล่างเน้นธุรกิจ Startup

ธุรกิจ Startup ต่างจากธุรกิจ SMEs ตรงที่ Startup ถูกวาง Business Model ให้เติบโตอย่างก้าวกระโดด ได้กำไรมาก และมีพนักงานจำนวนน้อย ดังนั้น แก่นของ Business Model นี้ต้องมาจาก "3 ไอ" 

ได้แก่ Idea + Innovation + Information Technology 

หากเราสามารถเพาะเมล็ดพันธุ์แห่งอนาคตได้ จะถือเป็นการสร้างกลไกในการพลิกโฉมเศรษฐกิจไทยให้เป็นอุตสาหกรรมและบริการทันสมัย

ในอนาคตหากมีอุตสาหกรรมเป้าหมายชั้นนำของโลกมาตั้งที่ประเทศไทย นอกจากจะทำให้ขีดความสามารถในการแข่งขันเพิ่มขึ้นแล้ว ยังถือเป็นการถ่ายทอดเทคโนโลยีชั้นสูงให้กับแรงงานไทยด้วย 

ในขณะเดียวกันการสนับสนุนธุรกิจ Startup จะช่วยให้เกิดการลงทุนขนาดเล็ก ใช้กำลังคนไม่มาก แต่มีศักยภาพในการทำธุรกิจให้เติบโตได้อย่างรวดเร็ว ซึ่งถือเป็นกลไกสำคัญในการใช้การลงทุนเป็นตัวขับเคลื่อนเศรษฐกิจ เพื่อพลิกโฉมเศรษฐกิจไทยในอนาคตนั่นเอง


สำนักงานสอบบัญชี,#สอบบัญชี,สำนักงานบัญชี,#ทำบัญชี,#ที่ปรึกษา,การจัดการ,เศรษฐกิจการลงทุน

Tags : New S-Curve Startup เมล็ดพันธุ์แห่งอนาคต

view

*

view