http://www.108acc.com
  
สร้างเว็บไซต์Engine by iGetWeb.com

หน้าแรก

วิสัยทัศน์/พันธกิจ

บริการของเรา

LINK 4 A/C

DOWNLOAD

ติดต่อเรา

.......... บทความ 108 ..........

ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ธรรมนูญครอบครัว คนละเรื่องเดียวกัน (๔)

ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ธรรมนูญครอบครัว คนละเรื่องเดียวกัน

ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ธรรมนูญครอบครัว คนละเรื่องเดียวกัน (2)

ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ธรรมนูญครอบครัว คนละเรื่องเดียวกัน (๓)

ราชกิจจาฯ ประกาศมาตรการคง VAT 7% ออกไปอีก 1 ปี ถึงวันที่ 30 ก.ย.61 ..... คั่นเวลา

บัญญัติ 10 ประการที่ต้อง คำนึงในการวางระบบบัญชี และการควบคุม ภายใน (1)

อะไรคือข้อมูลทางบัญชี ?

องค์กรในมุมมองของนักบัญชี

วิธีการเลือกสำนักงานบัญชี

เจ้าของกิจการควรไปพบ สรรพากรเองหรือไม่

บัญญติ 10 ประการที่ต้อง คำนึงในการวางระบบบัญชี และการควบคุมภายใน (2)

สำนักงานบัญชีในฝัน (2)

สำนักงานบัญชีในฝัน (3)

สำนักงานบัญชีในฝัน (4)

สำนักงานบัญชีในฝัน (5)

สำนักงานบัญชีในฝัน (6)

การสุ่มตัวอย่างทางสถิติในการสอบบัญชี

ค่าทำบัญชีปีละ 2-3 หมื่นบาท คุณไปอยู่ที่ไหนมา

พรก.ยกเว้นการปฏิบัติการเกี่ยวกับภาษีอากร 2558 ยื่นดีไหม

ธุรกิจปั่นป่วน เจอปัญหาขาดแคลนผู้สอบบัญชี จริงหรือ(1)

คุณสมบัตินักบัญชีที่ดี

จรรยาบรรณ ของผู้ประกอบวิชาชีพบัญชี

ธรรมบรรยาย ชุด จริยธรรมกับบัณฑิต - พุทธทาสภิกขุ

คลิปนี้ ชอบมาก

KPI เท่าไหร่ถึงพอ (1)

KPI เท่าไหร่ถึงพอ (2)

สถิติการจ่ายภาษีรายจังหวัด

สถิติการจ่ายภาษีตามภาค

สำนักงานบัญชีในฝัน (1)

Games

สมาชิก

ลืมรหัสผ่าน?
สมัครสมาชิก
Gold charts on InfoMine.com

ภาษีที่ดินรัฐบาล คสช. (6) วิธีปฏิบัติต้องชัดเจน ลดการตีความ จนท.รัฐ

จากประชาชาติธุรกิจ

เข้มข้นขึ้นทุกทีกับผลสำรวจข้อคิดเห็นเกี่ยวกับ "ร่าง พ.ร.บ.ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. ..." ของรัฐบาล คสช. ที่มีการตั้งเป้าผลักดันให้มีการบังคับใช้ภายในต้นปี 2560 มุมมองที่น่าสนใจวันนี้เป็นของ "พี่มีน-โอภาส ศรีพยัคฆ์" เอ็มดีบริษัท แอล.พี.เอ็น. ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด (มหาชน) หรือ LPN บริษัทอสังหาริมทรัพย์ที่ได้รับฉายาในวงการว่าเป็นเจ้าพ่อคอนโดมิเนียมตลาดกลาง-ล่าง

สืบเนื่องจากกฎหมายภาษีตัวใหม่แบ่งฐานการจัดเก็บภาษีเป็น4ฐานหลักด้วยกันประกอบด้วย ที่ดินเกษตรกรรม, ที่อยู่อาศัย พาณิชยกรรม และที่ดินเปล่า ซึ่งมีประเด็นคาบเกี่ยวระหว่าง "ที่อยู่อาศัย VS พาณิชยกรรม" เพราะอัตราจัดเก็บเริ่มต้นมีความแตกต่างกันถึง 10 เท่า โดยอัตราภาษีที่อยู่อาศัยเริ่มต้น 0.03% หรือล้านละ 300 บาทสำหรับมูลค่าทรัพย์สิน 5 ล้านบาทแรก และภาษีพาณิชยกรรมเริ่มต้น 0.3% หรือล้านละ 3,000 บาทสำหรับทรัพย์มูลค่าไม่เกิน 20 ล้านบาทแรก

ประเด็นของวงการพัฒนาที่ดิน หลัก ๆ อยู่ที่มีการนำที่อยู่อาศัยมาปล่อยเช่า โดยเฉพาะตลาดคอนโดฯทุกระดับราคา ตั้งแต่ห้องละ 1 ล้านต้น ๆ ไปจนถึงหลัก 10 ล้านบาทขึ้นไป โดยที่รัฐบาลประกาศชัดเจนว่า ถ้าอสังหาฯถูกนำมาใช้ประโยชน์เป็นที่อยู่อาศัยก็จัดเก็บเริ่มต้นล้านละ 300 บาท (สำหรับบ้านหลังที่ 2 เป็นต้นไป) แต่ถ้าหากอสังหาฯหลังเดียวกันถูกนำมาปล่อยเช่า ตีความว่าเป็นประเภทพาณิชยกรรม ภาษีเริ่มต้นอยู่ที่ล้านละ 3,000 บาททันที

ข้อคิดเห็น คือ "...น่าจะทำตามวัตถุประสงค์ของการสร้างสิ่งปลูกสร้าง เขา (รัฐ) จะตีความได้ยังไงว่าบ้านหลังสองเป็นคอนโดฯ แล้วหมายความว่าจะต้องปล่อยเช่าตลอด"

แนวคิดที่โฟกัสประเด็นให้ชัดขึ้นไปอีก คือ "ทุกวันนี้ถ้าผมปล่อยเช่า เสียภาษีรายได้บุคคลธรรมดาอยู่ดี ถ้าภาษีที่ดินมาจัดเก็บอัตราพาณิชยกรรมอีกก็ซ้ำซ้อนสิครับ เท่าที่ติดตามวัตถุประสงค์และนโยบายภาษีของรัฐบาล ไหนว่าจะทำให้ความซ้ำซ้อนของภาษีลดลง"

สิ่งที่เป็นกังวลมากที่สุดไม่ใช่การออกแบบภาษี แต่เป็นเรื่องขั้นตอนการปฏิบัติของหน่วยงานผู้รับผิดชอบจัดเก็บเป็นด้านหลัก เพราะในฟากเอกชนดูเหมือนข้อกังวลลึก ๆ สุดก้นบึ้งหัวใจหนีไม่พ้นเรื่องกฎหมายเปิดช่องให้เจ้าหน้าที่รัฐสามารถใช้ดุลพินิจในการตีความนั่นเอง


ยกตัวอย่างซื้อคอนโดฯตอนโอนกรรมสิทธิ์ระบุเป็นที่อยู่อาศัยต่อเมื่อมีการนำมาปล่อยเช่าจริงแต่กรณีที่ไม่สามารถปล่อยเช่าได้ทุกเดือน การเรียกเก็บภาษีจะคำนวณบนพื้นฐานอะไร (ที่จะต้องเป็นธรรมกับผู้เสียภาษีด้วย)

หรือกรณีเป็นเจ้าของที่ดินเปล่า ต่อมามีการปล่อยเช่าให้ทำเกษตรกรรม แต่ทำเลนั้น ๆ อาจมีมูลค่าที่ดินสูงมาก การตีความจะให้เป็นที่ดินเกษตรกรรม หรือตีความให้เป็นประเภทพาณิชยกรรม ฯลฯ

แน่นอนว่า ในมุมของภาครัฐเวลาบังคับใช้กฎหมายภาษีขึ้นมาก็มักจะต้องมีการหลีกเลี่ยงภาษีด้วยเช่นกัน "โอภาส" แลกเปลี่ยนมุมมองว่า ถ้านำที่อยู่อาศัยมาปล่อยเช่าก็ต้องไปว่ากันที่ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา นั่นคือในขั้นตอนปฏิบัติทุกอย่างต้องชัดเจน ปฏิบัติตามได้ง่ายทั้งผู้เก็บภาษีและผู้จ่ายภาษี

"ถ้านำคอนโดฯมา ปล่อยเช่าแล้วรัฐจะจัดเก็บอัตราพาณิชยกรรมไม่เห็นด้วยกับการตีความกฎหมายแบบ นี้เพราะบ้านหรือคอนโดฯเป็นสิ่งปลูกสร้างที่มีวัตถุประสงค์ชัดเจนว่าโอน กรรมสิทธิ์เป็นที่อยู่อาศัยกรณีนำมาปล่อยเช่าแล้วมีรายได้ขึ้นมารัฐก็ตามมา เก็บภาษีเงินได้ฯอยู่แล้ว"

ตั้งคำถามตรง ๆ ว่า ถ้านำคอนโดฯมาปล่อยเช่ากระทบกับลูกค้า LPN หรือไม่ คำตอบคือมองว่าไม่กระทบอะไรมากมาย เพราะโมเดลธุรกิจของบริษัทเน้นพัฒนาห้องชุดเจาะตลาดกลาง-ล่าง โดยเฉพาะกลุ่มซื้อเพื่อทดแทนการเช่า ดังนั้น กลุ่มเป้าหมายหลักจึงเป็นผู้ซื้ออยู่อาศัยเอง ในขณะที่กลุ่มนักลงทุนซื้อเพื่อปล่อยเช่ามีประมาณ 10-20%

สำหรับข้อเสนอแนะก็ยังยืนยันข้อกังวลเดิมที่ว่า "กฎหมายภาษีที่ดินหลักการดีหมด แต่ผมมองว่าแนวทางปฏิบัติต้องชัดเจนด้วย เพื่อ (เจ้าหน้าที่รัฐ) จะได้ไม่ต้องมานั่งตีความ"


สำนักงานสอบบัญชี,#สอบบัญชี,สำนักงานบัญชี,#ทำบัญชี,#ที่ปรึกษา,การจัดการ,เศรษฐกิจการลงทุน

Tags : ภาษีที่ดินรัฐบาล คสช. (6) วิธีปฏิบัติต้องชัดเจน ลดการตีความ จนท.รัฐ

view

*

view