http://www.108acc.com
  
สร้างเว็บไซต์Engine by iGetWeb.com

หน้าแรก

วิสัยทัศน์/พันธกิจ

บริการของเรา

LINK 4 A/C

DOWNLOAD

ติดต่อเรา

.......... บทความ 108 ..........

ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ธรรมนูญครอบครัว คนละเรื่องเดียวกัน (๔)

ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ธรรมนูญครอบครัว คนละเรื่องเดียวกัน

ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ธรรมนูญครอบครัว คนละเรื่องเดียวกัน (2)

ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ธรรมนูญครอบครัว คนละเรื่องเดียวกัน (๓)

ราชกิจจาฯ ประกาศมาตรการคง VAT 7% ออกไปอีก 1 ปี ถึงวันที่ 30 ก.ย.61 ..... คั่นเวลา

บัญญัติ 10 ประการที่ต้อง คำนึงในการวางระบบบัญชี และการควบคุม ภายใน (1)

อะไรคือข้อมูลทางบัญชี ?

องค์กรในมุมมองของนักบัญชี

วิธีการเลือกสำนักงานบัญชี

เจ้าของกิจการควรไปพบ สรรพากรเองหรือไม่

บัญญติ 10 ประการที่ต้อง คำนึงในการวางระบบบัญชี และการควบคุมภายใน (2)

สำนักงานบัญชีในฝัน (2)

สำนักงานบัญชีในฝัน (3)

สำนักงานบัญชีในฝัน (4)

สำนักงานบัญชีในฝัน (5)

สำนักงานบัญชีในฝัน (6)

การสุ่มตัวอย่างทางสถิติในการสอบบัญชี

ค่าทำบัญชีปีละ 2-3 หมื่นบาท คุณไปอยู่ที่ไหนมา

พรก.ยกเว้นการปฏิบัติการเกี่ยวกับภาษีอากร 2558 ยื่นดีไหม

ธุรกิจปั่นป่วน เจอปัญหาขาดแคลนผู้สอบบัญชี จริงหรือ(1)

คุณสมบัตินักบัญชีที่ดี

จรรยาบรรณ ของผู้ประกอบวิชาชีพบัญชี

ธรรมบรรยาย ชุด จริยธรรมกับบัณฑิต - พุทธทาสภิกขุ

คลิปนี้ ชอบมาก

KPI เท่าไหร่ถึงพอ (1)

KPI เท่าไหร่ถึงพอ (2)

สถิติการจ่ายภาษีรายจังหวัด

สถิติการจ่ายภาษีตามภาค

สำนักงานบัญชีในฝัน (1)

Games

สมาชิก

ลืมรหัสผ่าน?
สมัครสมาชิก
Gold charts on InfoMine.com

เผย 10 คุณสมบัติที่ดีของการเป็น เจ้าของกิจการ

จากประชาชาติธุรกิจ

ขอบคุณที่มาจาก หนังสือ Startup Ideas…ไม่เริ่มคิดใหม่ก็เดินได้ไกลเท่าเดิม โดยวรวิสุทธิ์ ภิญโญยาง และวรมน ดำรงศิลป์สกุลสำนักพิมพ์มติชน สั่งซื้อหนังสือส่งถึงบ้านได้ที่ www.matichonbook.comหนังสือชื่อ "Entrepreneurial Strengthsfinder" ที่เขียนโดย Jim Clifton ซีอีโอของบริษัท Gallup ซึ่งเป็นบริษัทที่ให้คำปรึกษาเชิงกลยุทธ์ การพัฒนาภาวะผู้นำ ได้เขียนถึงคุณสมบัติที่ดี 10 ประการของเจ้าของกิจการ เพื่อใช้ในการวัดว่า ตัวเราเองเหมาะกับการเป็นเจ้าของกิจการมากน้อยแค่ไหน และมีคุณสมบัติใดบ้างที่มาและมีคุณสมบัติใดบ้างที่ขาด
    
ลองเช็กกันว่าคุณสมบัติเหล่านี้ มีอยู่ในตัวเราหรือไม่

   
1.Business Focus


คนที่มี Business Focus จะมีสัญชาตญาณของการสร้างความร่ำรวยอยู่ในตัว มีเงินและตัวเลขอยู่ในหัวตลอดเวลา มองเห็นโอกาสในการสร้างรายได้ หยิบจับอะไรก็สามารถบอกได้ว่าของสิ่งนี้มีต้นทุนเท่าไร ถ้าต้องการได้กำไรเท่านี้ น่าจะตั้งราคาขายอยู่ที่เท่าไร
   
ถ้าเราเป็นคนที่บ้าเรื่องตัวเลข ชอบอ่านงบการเงิน ดูเรื่องกำไรขาดทุน ความคุ้มค่า ผลตอบแทนอยู่ตลอดเวลา นั่นหมายความว่า เราเป็นคนที่มี Business Focus อยู่ในตัวเอง
   
   
2.Confidence
   
เจ้าของกิจการที่ดี ต้องมีความมั่นใจในความคิดตัวเองสูง เพราะความมั่นใจนี้สำคัญมากต่อความเชื่อมั่นจากนักลงทุน ลูกค้า พนักงานบริษัท รวมถึงบรรดาพาร์ตเนอร์
   
ความมั่นใจในตัวเองของเจ้าของกิจการจะช่วยให้บริษัทสามารถยืนหยัดได้ในสถานการณ์ที่คลุมเครือ ไม่มีความชัดเจน มีแรงกดดันสูง เพราะสถานการณ์แบบนี้ ทุกคนต้องการความมั่นใจจากคนที่มีหน้าที่ขับเคลื่อนธุรกิจว่าต้องเดินไปในทิศทางไหน เปรียบเทียบแม่ทัพที่ต้องรบเพื่อชัยชนะ ต้องมีความชัดเจนว่าแผนการรบจะเป็นอย่างไร แม้ว่าตัวเองจะอยู่ในสถานการณ์ที่ยากลำบากก็ตาม

   
3.Creative Thinker
   
คนที่ชอบคิดอย่างสร้างสรรค์ มองโลกในแง่บวก มักจะมองสิ่งที่ไกลกว่าสิ่งที่เป็นอยู่ในปัจจุบัน ช่างสงสัย รู้จักการตั้งคำถามที่ช่วยในการพัฒนาธุรกิจ ตลอดจนการมองหาโอกาสธุรกิจ และความเป็นไปได้ใหม่ ๆ อยู่ตลอดเวลา มีวิสัยทัศน์ในการมองอนาคตของบริษัท
   
คุณสมบัติข้อนี้ช่วยให้ธุรกิจเติบโตและขับเคลื่อนไปในทิศทางใหม่ ๆ ได้ ไม่ว่าจะเป็นการสร้างโปรดักต์ใหม่ ๆ การมองหาตลาดใหม่ ๆ การนำเทคโนโลยีใหม่ ๆ มาเพื่อสร้างประโยชน์ให้กับบริษัท
   
คนที่เป็น Creative Thinker มักจะเป็นคนที่ตื่นตัวกับการเปลี่ยนแปลงที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจเสมอ ไม่ว่าจะเป็นเทคโนโลยีใหม่ ๆ ความต้องการของผู้บริโภคที่เปลี่ยนไป เทรนด์ของอุตสาหกรรมที่เปลี่ยนไป ความเคลื่อนไหวที่สำคัญของคู่แข่ง และมองข้ามความเป็นไปไม่ได้ ข้อจำกัดต่าง ๆ ที่มีอยู่ด้วยความคิดเชิงบวก สามารถเรียนรู้ที่จะรับมือกับความเปลี่ยนแปลงและนำมาปรับใช้กับธุรกิจได้
   
   
4.Delegator

เจ้า ของกิจการที่ดี ไม่จำเป็นต้องทำทุกอย่างด้วยตัวเองทั้งหมด แต่ต้องรู้จักแบ่งงานและมอบหมายงานให้คนที่เหมาะสมทำเพื่อจะได้มีเวลาในการ โฟกัสหาสิ่งที่ช่วยสร้างผลตอบแทนที่ดีกว่าให้กับบริษัทและช่วยให้บริษัทเติบ โต
   
เริ่มต้นโดยการรู้จักจุดอ่อน จุดแข็งของพนักงานแต่ละคน และมอบหมายงานที่เหมาะสมให้ทำ โดยให้อิสระในการตัดสินใจด้วยตัวเองระดับหนึ่ง
   
การพัฒนาและสร้างทีม เป็นหัวใจของการสร้างธุรกิจที่ประสบความสำเร็จ เจ้าของกิจการที่ดีจะต้องวางแผนพัฒนาทักษะให้กับลูกทีม ทั้งการส่งไปเทรนด์และส่งเสริมการเรียนรู้ด้วยตัวเองระหว่างการทำงาน
   
นอกจากนี้ยังต้องรู้จักกระตุ้นให้พนักงานได้ใช้ความคิด หาวิธีที่ดีที่สุดในการทำงานให้บรรลุเป้าหมาย และสร้างบรรยากาศที่ดีในการทำงาน เพื่อนร่วมงานมีความเคารพซึ่งกันและกัน

   
5.Determination
   
ความใจสู้ ไม่ย่อท้อต่ออุปสรรคต่าง ๆ แม้แต่ความล้มเหลว เป็นคุณสมบัติที่สำคัญมากของการเป็นเจ้าของกิจการ เพราะแน่นอนว่าเส้นทางของการทำธุรกิจไม่ได้โรยด้วยกลีบกุหลาบ
   
เมื่อธุรกิจประสบปัญหา เราต้องต่อสู้กับปัญหาด้วยความเชื่อว่าเราจะชนะมันได้ แทนที่จะมองว่าเป็นปัญหา กลับมอบว่าเป็นความท้าทายที่รอคอยให้หาทางแก้ไข
   
ไม่มีคำว่า เป็นไปไม่ได้ มีแต่คำว่า เป็นไปได้ แต่ต้องทำอะไรบ้าง ต้องการอะไรที่จะใช้ทำเพื่อแก้ไขปัญหานั้น ๆ ให้สำเร็จ
   
คนใจสู้ คือ คนที่มีความอดทนต่อความเครียด แรงกดดันต่าง ๆ และมีความดื้อดึงในการไปสู่จุดหมาย สามารถทำงานหนักเพื่อแก้ไขปัญหาให้สำเร็จลุล่วงไปด้วยดี

6.Independent
   
แม้ว่าธุรกิจต้องการทีมงานในการช่วยเหลือ แต่คุณสมบัติของเจ้าของกิจการที่ดี จะต้องสามารถทำงานด้วยตัวเองได้ โดยเฉพาะในช่วงเริ่มต้นของการก่อร่างสร้างตัว เพราะอาจจะยังไม่สามารถหาทีมงานมาช่วยเหลืองานในตำแหน่งหน้าที่ต่าง ๆ ได้
   
เริ่มต้นตั้งแต่การวางแผน การลงรายละเอียดงาน ทำตาม task ต่าง ๆ ที่กำหนดไว้ใน timeline และแม้ว่าจะเป็นสิ่งที่เราไม่มีความรู้ หรือทักษะในการทำ ก็จะต้องหาวิธีที่จะทำให้มันสำเร็จได้ รู้ว่าจะทำอย่างไร ถึงจะทำไม่เป็น ก็สามารถหาคนมาช่วยทำได้

   
7.Knowledge-Seeker
   
เจ้าของกิจการที่ดีจะต้องมีความเข้าใจในตัวธุรกิจอย่างถ่องแท้ รักการเรียนรู้ และหมั่นหาข้อมูลทุก ๆ แง่มุมที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจตัวเองอยู่ตลอดเวลา ไม่ว่าจะเป็นข้อมูลทุก ๆ แง่มุมที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจตัวเองอยู่ตลอดเวลา ไม่ว่าจะเป็นข้อมูลเกี่ยวกับอุตสาหกรรม โปรดักต์ กลุ่มลูกค้า รู้ว่าควรจะขายอย่างไร พาร์ตเนอร์ที่เหมาะสมกับธุรกิจของเราเป็นใคร
   
ความรู้ต่าง ๆ เหล่านี้จะช่วยให้เจ้าของกิจการสามารถบริหารจัดการความเสี่ยงที่เกิดขึ้นรวมถึงมีความสามารถการตัดสินใจที่สำคัญต่างๆ อย่างมีประสิทธิภาพ เพราะความรู้สึก รู้จริง ของตัวเจ้าของกิจการเอง

   
8.Promoter
   
เจ้าของกิจการที่ดี ต้องมีทักษะการสื่อสารที่ดี เพราะต้องรับหน้าที่สำคัญในการสื่อสารไปยังบุคคลภายนอก เป็นตัวแทน เป็นกระบอกเสียงของคนทั้งบริษัท ต้องมีทักษะในการขายที่ดี รู้ว่าควรจะสื่อสารแบบไหนไปยังกลุ่มคนที่แตกต่างกัน สามารถโน้มน้าวคนอื่นให้มาสนใจบริษัทและสนใจโปรดักต์ของตัวเองได้

   
9.Relationship-Builder
   
การสร้างความสัมพันธ์ เป็นทักษะที่สำคัญอย่างยิ่งในการสร้างทีม เจ้าของกิจการที่ดีจะต้องรู้จักสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับพนักงานนอกเหนือไปจากการทำงานปกติ เพื่อสร้าง engagement ระหว่างพนักงาน และสร้างวัฒนธรรมองค์กรที่ดี การมีความสัมพันธ์ที่ดีกับพนักงาน จะช่วยเสริมสร้างความเชื่อมั่น ความน่าเชื่อถือระหว่างพนักงาน ผู้บริหารและองค์กรได้
   
นอกจากพนักงานแล้ว เจ้าของกิจการที่ดีจะต้องรู้จักการสร้างความสัมพันธ์กับคู่ค้า นักลงทุน ลูกค้า สื่อ หรือแม้แต่คู่แข่งในธุรกิจเดียวกัน
   
เริ่มต้นจากการไปสังสรรค์ networking กับบุคคลในแวดวงเดียวกัน ไปร่วมงานสัมมนาเพื่อรู้จักคน สร้าง network ของตัวเองขึ้นมา และรู้จักใช้ประโยชน์จาก  network เพื่อสร้างและขยายธุรกิจของตัวเอง

   
10.Risk-Taker


คนที่กล้าได้กล้าเสีย หรือ Risk-Taker จะเป็นคนที่มีความมั่นใจในตัวเองสูง มองความเสี่ยงในแง่ดี คือมีทักษะในการบริหารจัดการความเสี่ยง รู้ว่าเมื่อเจอความเสี่ยงจะจัดการอย่างไร
   
เจ้าของกิจการที่ดีจะต้องรู้จักและเข้าใจวิธีการบริหารความเสี่ยง สามารถประเมินความเป็นไปได้ ข้อดีข้อเสียหรือผลตอบแทนของแต่ละแนวทาง เพื่อตัดสินใจเลือกแนวทางที่ดีที่สุด
   
ถ้าเรามีคุณสมบัติครบทั้ง 10 ข้อ ถือว่าเพรียบพร้อมแล้วสำหรับการเป็นผู้ประกอบการที่ดี แต่ถ้าขาดคุณสมบัติบางข้อไป ก็ไม่ต้องเสียใจ เพราะคุณสมบัติทั้งหมดนี้สามารถฝึกฝนกันได้
   
ขอแค่เป็นคนที่ใจสู้ (Determination) มีความมั่นใจสูง (Confidence) และมีหัวธุรกิจ (business Focus) ก็เพียงพอที่จะเป็นเจ้าของกิจการได้
   
เมื่อมั่นใจแล้วว่า ตัวเองเหมาะสมกับการทำธุรกิจจริง ๆ ก็เริ่มได้เลย !


สำนักงานสอบบัญชี,#สอบบัญชี,สำนักงานบัญชี,#ทำบัญชี,#ที่ปรึกษา,การจัดการ,เศรษฐกิจการลงทุน

Tags : เผย 10 คุณสมบัติที่ดี การเป็น เจ้าของกิจการ

view

*

view