http://www.108acc.com
  
สร้างเว็บไซต์Engine by iGetWeb.com

หน้าแรก

วิสัยทัศน์/พันธกิจ

บริการของเรา

LINK 4 A/C

DOWNLOAD

ติดต่อเรา

.......... บทความ 108 ..........

ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ธรรมนูญครอบครัว คนละเรื่องเดียวกัน (๔)

ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ธรรมนูญครอบครัว คนละเรื่องเดียวกัน

ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ธรรมนูญครอบครัว คนละเรื่องเดียวกัน (2)

ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ธรรมนูญครอบครัว คนละเรื่องเดียวกัน (๓)

ราชกิจจาฯ ประกาศมาตรการคง VAT 7% ออกไปอีก 1 ปี ถึงวันที่ 30 ก.ย.61 ..... คั่นเวลา

บัญญัติ 10 ประการที่ต้อง คำนึงในการวางระบบบัญชี และการควบคุม ภายใน (1)

อะไรคือข้อมูลทางบัญชี ?

องค์กรในมุมมองของนักบัญชี

วิธีการเลือกสำนักงานบัญชี

เจ้าของกิจการควรไปพบ สรรพากรเองหรือไม่

บัญญติ 10 ประการที่ต้อง คำนึงในการวางระบบบัญชี และการควบคุมภายใน (2)

สำนักงานบัญชีในฝัน (2)

สำนักงานบัญชีในฝัน (3)

สำนักงานบัญชีในฝัน (4)

สำนักงานบัญชีในฝัน (5)

สำนักงานบัญชีในฝัน (6)

การสุ่มตัวอย่างทางสถิติในการสอบบัญชี

ค่าทำบัญชีปีละ 2-3 หมื่นบาท คุณไปอยู่ที่ไหนมา

พรก.ยกเว้นการปฏิบัติการเกี่ยวกับภาษีอากร 2558 ยื่นดีไหม

ธุรกิจปั่นป่วน เจอปัญหาขาดแคลนผู้สอบบัญชี จริงหรือ(1)

คุณสมบัตินักบัญชีที่ดี

จรรยาบรรณ ของผู้ประกอบวิชาชีพบัญชี

ธรรมบรรยาย ชุด จริยธรรมกับบัณฑิต - พุทธทาสภิกขุ

คลิปนี้ ชอบมาก

KPI เท่าไหร่ถึงพอ (1)

KPI เท่าไหร่ถึงพอ (2)

สถิติการจ่ายภาษีรายจังหวัด

สถิติการจ่ายภาษีตามภาค

สำนักงานบัญชีในฝัน (1)

Games

สมาชิก

ลืมรหัสผ่าน?
สมัครสมาชิก
Gold charts on InfoMine.com

ภาษีที่ดินรัฐบาล คสช. (7) แนะรัฐลดผลกระทบ เปิดช่องขายโบนัส FAR

จากประชาชาติธุรกิจ

ยังอยู่ในมินิซีรีส์ว่าด้วยกฎหมายใหม่ "ร่าง พ.ร.บ.ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. ..." ที่หลักการกฎหมายผ่านมติคณะรัฐมนตรี (ครม.) เมื่อวันที่ 7 มิ.ย. 59 ที่ผ่านมา ความคืบหน้าล่าสุดอยู่ระหว่างขั้นตอนเวียนสอบถามข้อคิดเห็นไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ซึ่งรัฐบาล พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา เร่งผลักดันบังคับใช้ภายในต้นปี 2560

"ประชาชาติธุรกิจ" เปิดบทสนทนากับ "คุณตรี-กิตติพล ปราโมช ณ อยุธยา" กรรมการผู้จัดการ บริษัท สัมมากร จำกัด (มหาชน) สะท้อนมุมมองว่า ผลจากการเก็บภาษีที่ดินเกิดขึ้นแน่นอน โดยเฉพาะที่ดินกลางเมืองราคาสูงและเจ้าของที่ดินไม่มีกำลังพอที่จะจ่ายภาษีที่ดินทุกปี ต่างจากเดิมที่การเก็บที่ดินไว้ไม่มีภาระค่าใช้จ่าย

โดย "คุณตรี-กิตติพล" มีข้อเสนอแนะเครื่องมือหนึ่งที่อาจนำมาปรับใช้เพื่อลดผลกระทบจากภาระจ่ายภาษีที่ดินฯ ในอนาคต นั่นคือแนวคิด "การขายสิทธิ์การพัฒนา" ซึ่งนักวิชาการเคยนำเสนอภาครัฐเมื่อประมาณ 4-5 ปีก่อน โดยอิงกับข้อกำหนดเรื่อง FAR (Floor Area Ratio = อัตราพื้นที่ก่อสร้างอาคารเทียบกับขนาดแปลงที่ดิน)

ทั้งนี้ FAR จะเป็นตัวกำหนดไซซ์เล็ก-ใหญ่ของตัวอาคารโดยตรง หลักการคำนวณจากแปลงที่ดินเป็นตัวตั้ง ตามปกติ ที่ดิน 1 ไร่ มี 400 ตารางวา โดย 1 ตารางวาเท่ากับ 4 ตารางเมตร ดังนั้น 400 ตารางวาจึงเท่ากับ 1,600 ตารางเมตร

หลักการคำนวณต่อมา ข้อกำหนดผังเมืองบังคับใช้แต่ละโซนไม่เท่ากัน อัตราสูงสุดที่ได้รับคือ FAR 1 : 10 หมายความว่า ที่ดิน 1 ไร่ หรือ 1,600 ตารางเมตร สามารถคูณพื้นที่ก่อสร้างได้ 10 เท่า แสดงว่าที่ดิน 1 ไร่สามารถก่อสร้างตัวอาคารได้ 16,000 ตารางเมตร กรณีได้ FAR 1 : 5 ก็หมายความว่า ที่ดิน 1,600 ตารางเมตรคูณได้ 5 เท่า สามารถสร้างอาคารได้ 8,000 ตารางเมตร เป็นต้น

แนวคิดการขายสิทธิ์การพัฒนา อธิบายง่าย ๆ ก็คือการสวอป FAR หรือการขายโบนัส FAR นั่นเอง เลียนแบบการขายเครดิตคาร์บอนในวงการอุตสาหกรรม โดยโรงงานที่ปล่อยคาร์บอนต่ำสามารถขายสิทธิ์คาร์บอนให้กับโรงงานอื่น เป็นต้น ดังนั้น หลักคิดอยู่ที่ FAR ที่ดินแปลงใดถ้าใช้ไม่เต็มเพดานที่กฎหมายกำหนด ให้นำส่วนที่เหลือไปขายสิทธิ์ต่อให้กับเจ้าของที่ดินแปลงอื่นได้ เพื่อนำไปเป็นโบนัสเสริมสำหรับนำไปใช้พัฒนาที่ดินได้เพิ่มขึ้น โดยต้องไม่เกินเพดาน FAR พิเศษที่กำหนดไว้

"สมมุติผมมีบ้าน 2 ชั้นในที่ดินแปลงหนึ่ง ใช้ FAR ไปแล้ว 2 เท่า แต่ที่ดินแปลงนั้นได้รับ FAR 6 เท่า ผมสามารถขายสิทธิ์การพัฒนาที่ยังเหลืออีก 4 เท่า สิทธิ์นั้นแปลงเป็นเงินสด แต่ FAR ที่ลดลงจะทำให้มูลค่าที่ดินลดลงตามเพราะใช้ประโยชน์เพิ่มมากกว่านี้ไม่ได้แล้ว เมื่อมูลค่าทรัพย์สินลด ภาษีที่ดินก็จะลดลงเช่นกัน"

ก่อนจบ "คุณตรี-กิตติพล" แสดงข้อคิดเห็นด้วยว่า โดยรวมเป็นกฎหมายที่ดี ผู้ที่ถือครองทรัพย์มูลค่าสูงต้องเสียภาษีให้แก่ประเทศเพิ่มเติม และเป็นการกระจายการถือครองที่ดินมาใช้ประโยชน์ให้มีประสิทธิภาพ เมื่อคนมีโอกาสเข้าถึงที่ดินทำกินมากขึ้น ระยะยาวจะช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจได้ จึงเป็นผลดีต่อประเทศแน่นอน


สำนักงานสอบบัญชี,#สอบบัญชี,สำนักงานบัญชี,#ทำบัญชี,#ที่ปรึกษา,การจัดการ,เศรษฐกิจการลงทุน

Tags : ภาษีที่ดินรัฐบาล คสช. (7) แนะรัฐ ลดผลกระทบ เปิดช่องขาย โบนัส FAR

view

*

view