http://www.108acc.com
  
สร้างเว็บไซต์Engine by iGetWeb.com

หน้าแรก

วิสัยทัศน์/พันธกิจ

บริการของเรา

LINK 4 A/C

DOWNLOAD

ติดต่อเรา

ปฎิทิน

« December 2017»
SMTWTFS
     12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
31      

.......... บทความ 108 ..........

ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ธรรมนูญครอบครัว คนละเรื่องเดียวกัน (๔)

ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ธรรมนูญครอบครัว คนละเรื่องเดียวกัน

ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ธรรมนูญครอบครัว คนละเรื่องเดียวกัน (2)

ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ธรรมนูญครอบครัว คนละเรื่องเดียวกัน (๓)

ราชกิจจาฯ ประกาศมาตรการคง VAT 7% ออกไปอีก 1 ปี ถึงวันที่ 30 ก.ย.61 ..... คั่นเวลา

บัญญัติ 10 ประการที่ต้อง คำนึงในการวางระบบบัญชี และการควบคุม ภายใน (1)

อะไรคือข้อมูลทางบัญชี ?

องค์กรในมุมมองของนักบัญชี

วิธีการเลือกสำนักงานบัญชี

เจ้าของกิจการควรไปพบ สรรพากรเองหรือไม่

บัญญติ 10 ประการที่ต้อง คำนึงในการวางระบบบัญชี และการควบคุมภายใน (2)

สำนักงานบัญชีในฝัน (2)

สำนักงานบัญชีในฝัน (3)

สำนักงานบัญชีในฝัน (4)

สำนักงานบัญชีในฝัน (5)

สำนักงานบัญชีในฝัน (6)

การสุ่มตัวอย่างทางสถิติในการสอบบัญชี

ค่าทำบัญชีปีละ 2-3 หมื่นบาท คุณไปอยู่ที่ไหนมา

พรก.ยกเว้นการปฏิบัติการเกี่ยวกับภาษีอากร 2558 ยื่นดีไหม

ธุรกิจปั่นป่วน เจอปัญหาขาดแคลนผู้สอบบัญชี จริงหรือ(1)

คุณสมบัตินักบัญชีที่ดี

จรรยาบรรณ ของผู้ประกอบวิชาชีพบัญชี

ธรรมบรรยาย ชุด จริยธรรมกับบัณฑิต - พุทธทาสภิกขุ

คลิปนี้ ชอบมาก

KPI เท่าไหร่ถึงพอ (1)

KPI เท่าไหร่ถึงพอ (2)

สถิติการจ่ายภาษีรายจังหวัด

สถิติการจ่ายภาษีตามภาค

สำนักงานบัญชีในฝัน (1)

สมาชิก

ลืมรหัสผ่าน?
สมัครสมาชิก

สถิติ

เปิดเว็บ14/11/2007
อัพเดท14/12/2017
ผู้เข้าชม20,115,633
เปิดเพจ23,729,809

โครงการพัฒนา อีอีซี ฐานที่มั่นเศรษฐกิจไทยในอนาคต

จากประชาชาติธุรกิจ

คอลัมน์ เช้านี้ที่ซอยอารีย์ โดย พงศ์นคร โภชากรณ์ p_pochakorn@hotmail.com

โครงการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออกคืออะไร ? เมื่อวันที่ 28 มิถุนายน 2559 คณะรัฐมนตรีเห็นชอบในหลักการ โครงการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก หรือ Eastern Economic Corridor Development หรือเรียกย่อ ๆ ว่า EEC เพื่อส่งเสริม 10 อุตสาหกรรมเป้าหมายให้เป็นเครื่องยนต์ใหม่ขับเคลื่อนเศรษฐกิจเพื่ออนาคต (New Engine of Growth) หรือ New S-Curve ที่รัฐบาลพูดบ่อย ๆโดยมี 3 จังหวัดภาคตะวันออกเป็นพื้นที่เป้าหมาย ได้แก่ จังหวัดชลบุรี จังหวัดระยอง และจังหวัดฉะเชิงเทรา มีกฎหมายสำคัญ 3 ฉบับ ช่วยประสาน รองรับ และผลักดันให้เกิดการลงทุนในพื้นที่ ซึ่งประกอบด้วย 1) ร่าง พ.ร.บ.แก้ไขเพิ่มเติมกฎหมายบีโอไอ 2) ร่าง พ.ร.บ.กองทุนเพิ่มขีดความสามารถการแข่งขันสำหรับ 10 อุตสาหกรรมเป้าหมาย และ 3) ร่าง พ.ร.บ.การพัฒนาพื้นที่เศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก พ.ศ. ...ซึ่งร่าง พ.ร.บ. 2 ฉบับแรก ผ่าน ครม.ไปแล้วเมื่อวันที่ 23 สิงหาคม 2559 ส่วนฉบับหลังสุดก็เพิ่งผ่าน ครม.ไปเมื่อวันที่ 4 ตุลาคม 2559 ที่ผ่านมาสด ๆ ร้อน ๆ

ขนาดทางเศรษฐกิจ อัตราการเติบโตทางเศรษฐกิจ และโครงสร้างพื้นฐานรองรับ ถือเป็นจุดแข็งที่สำคัญของเขตเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก : ผลิตภัณฑ์มวลรวม 3 จังหวัด (ไม่รวมเงินเฟ้อ) มีมูลค่าถึง 1.2 ล้านล้านบาท มีสัดส่วนสูงถึงร้อยละ 13.5 ของ GDP ในจำนวนนี้เป็นมูลค่าของภาคอุตสาหกรรมสูงถึง 6.1 แสนล้านบาท เป็นศูนย์กลางการลงทุนและภาคอุตสาหกรรมที่ใหญ่ที่สุดของประเทศ

โดย GDP ภาคอุตสาหกรรมทั้งประเทศ ตกอยู่ใน 3 จังหวัดนี้ถึงร้อยละ 23.2 ส่วนอัตราการขยายตัวทางเศรษฐกิจของจังหวัดชลบุรี ระยอง และฉะเชิงเทรา เฉลี่ยในช่วง 10 ปีที่ผ่านมาอยู่ที่ร้อยละ 5.3, 3.9 และ 6.1 ต่อปี ตามลำดับ เติบโตเร็วกว่าเศรษฐกิจทั้งประเทศที่ขยายตัวเฉลี่ยเพียงร้อยละ 3.5 ต่อปีเท่านั้น นอกจากนี้ พื้นที่ดังกล่าวยังมีทั้งท่าเรือแหลมฉบัง ท่าเรือมาบตาพุด สนามบินอู่ตะเภา โครงข่ายคมนาคมต่อเนื่องหลายรูปแบบ รวมถึงพื้นที่นิคมอุตสาหกรรมที่มีอยู่มากถึง 21 แห่ง สะท้อนให้เห็นถึงศักยภาพที่โดดเด่นของพื้นที่นี้อย่างชัดเจน

โครงการลงทุนในโครงสร้างพื้นฐานต่าง ๆ ในพื้นที่ 3 จังหวัดและภาคตะวันออก รออยู่กว่า 1.5 ล้านล้านบาท ในระยะเวลา 5 ปี (2560-2564) : โครงการสำคัญ ๆ ประกอบด้วย การสร้างท่าเรือ สนามบิน คมนาคมทางถนนและราง และอื่น ๆ รวมวงเงินกว่า 1.5 ล้านล้านบาท (ตามภาพประกอบ) โดยจะแบ่งเป็นการลงทุนในส่วนของภาครัฐ 3 แสนล้านบาท ภาคเอกชน 5 แสนล้านบาท ส่วนที่เหลืออีกจะเป็นการร่วมทุนของภาครัฐกับเอกชน 7 แสนล้านบาท

นี่ยังไม่นับรวมเม็ดเงินที่จังหวัดได้รับการจัดสรรจากงบประมาณรายจ่ายประจำปีและงบประมาณที่ส่วนกลางจัดสรรให้จังหวัดถือจ่ายตลอดระยะเวลา5ปีอีกหลายแสนล้านบาทในแต่ละปีงบประมาณ

ในอนาคตหากมีอุตสาหกรรมเป้าหมายชั้นนำของโลกมาตั้งที่ประเทศไทยโดยเฉพาะอย่างยิ่งในพื้นที่เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออกที่มีศักยภาพสูงนอกจากจะทำให้ขีดความสามารถในการแข่งขันเพิ่มขึ้นแล้วยังถือเป็นการถ่ายทอดเทคโนโลยีชั้นสูงให้กับแรงงานไทยด้วยซึ่งถือเป็นกลไกสำคัญในการใช้การลงทุนเป็นตัวขับเคลื่อนเศรษฐกิจเพื่อพลิกโฉมเศรษฐกิจไทยในอนาคต และสามารถก้าวพ้นกับดักรายได้ปานกลางขึ้นสู่ประเทศที่มีรายได้สูงในอนาคตอันใกล้


สำนักงานสอบบัญชี,#สอบบัญชี,สำนักงานบัญชี,#ทำบัญชี,#ที่ปรึกษา,การจัดการ,เศรษฐกิจการลงทุน

Tags : โครงการพัฒนา อีอีซี ฐานที่มั่น เศรษฐกิจไทยในอนาคต

view

*

view