http://www.108acc.com
  
สร้างเว็บไซต์Engine by iGetWeb.com

หน้าแรก

วิสัยทัศน์/พันธกิจ

บริการของเรา

LINK 4 A/C

DOWNLOAD

ติดต่อเรา

.......... บทความ 108 ..........

ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ธรรมนูญครอบครัว คนละเรื่องเดียวกัน (๔)

ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ธรรมนูญครอบครัว คนละเรื่องเดียวกัน

ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ธรรมนูญครอบครัว คนละเรื่องเดียวกัน (2)

ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ธรรมนูญครอบครัว คนละเรื่องเดียวกัน (๓)

ราชกิจจาฯ ประกาศมาตรการคง VAT 7% ออกไปอีก 1 ปี ถึงวันที่ 30 ก.ย.61 ..... คั่นเวลา

บัญญัติ 10 ประการที่ต้อง คำนึงในการวางระบบบัญชี และการควบคุม ภายใน (1)

อะไรคือข้อมูลทางบัญชี ?

องค์กรในมุมมองของนักบัญชี

วิธีการเลือกสำนักงานบัญชี

เจ้าของกิจการควรไปพบ สรรพากรเองหรือไม่

บัญญติ 10 ประการที่ต้อง คำนึงในการวางระบบบัญชี และการควบคุมภายใน (2)

สำนักงานบัญชีในฝัน (2)

สำนักงานบัญชีในฝัน (3)

สำนักงานบัญชีในฝัน (4)

สำนักงานบัญชีในฝัน (5)

สำนักงานบัญชีในฝัน (6)

การสุ่มตัวอย่างทางสถิติในการสอบบัญชี

ค่าทำบัญชีปีละ 2-3 หมื่นบาท คุณไปอยู่ที่ไหนมา

พรก.ยกเว้นการปฏิบัติการเกี่ยวกับภาษีอากร 2558 ยื่นดีไหม

ธุรกิจปั่นป่วน เจอปัญหาขาดแคลนผู้สอบบัญชี จริงหรือ(1)

คุณสมบัตินักบัญชีที่ดี

จรรยาบรรณ ของผู้ประกอบวิชาชีพบัญชี

ธรรมบรรยาย ชุด จริยธรรมกับบัณฑิต - พุทธทาสภิกขุ

คลิปนี้ ชอบมาก

KPI เท่าไหร่ถึงพอ (1)

KPI เท่าไหร่ถึงพอ (2)

สถิติการจ่ายภาษีรายจังหวัด

สถิติการจ่ายภาษีตามภาค

สำนักงานบัญชีในฝัน (1)

Games

สมาชิก

ลืมรหัสผ่าน?
สมัครสมาชิก
Gold charts on InfoMine.com

หลากหลายผลิตภัณฑ์มากคุณภาพ จาก โครงการส่วนพระองค์ สวนจิตรลดา

จาก ASTVผู้จัดการออนไลน์

หลากหลายผลิตภัณฑ์มากคุณภาพ จาก “โครงการส่วนพระองค์ สวนจิตรลดา”หลากหลายผลิตภัณฑ์จากโครงการส่วนพระองค์ สวนจิตรลดา


        เชื่อว่าหลายๆ คน อาจจะเคยลิ้มลองรสชาติของน้ำผึ้งจิตรลดาที่หอมหวาน นมอัดเม็ดสวนดุสิตกินดีอร่อยลิ้น หรือนมจิตรลดาที่เปี่ยมไปด้วยคุณประโยชน์ แต่ใครจะเคยรู้บ้างว่าผลิตภัณฑ์จิตรลดาเหล่านี้นั้น มีต้นกำเนิดมาจาก “โครงการส่วนพระองค์ สวนจิตรลดา” ซึ่งเป็นโครงการที่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ทรงมีพระเมตตาห่วงใยพสกนิกรชาวไทย ให้มีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดี
       
       ความเป็นมาของ “โครงการส่วนพระองค์สวนจิตรลดา” ก่อกำเกนิดขึ้นจากการที่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช เสด็จพระราชดำเนินไปทรงเยี่ยมพสกนิกรในพื้นที่ต่าง ๆ ด้วยมีพระราชประสงค์ที่จะเห็นประชาชนอยู่ดีมีสุขตามสมควรแก่อัตภาพ โดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้ประกอบอาชีพทางด้านเกษตรกรรม ซึ่งถือว่าเป็นอาชีพหลักของประเทศ จึงทำให้เกิด “โครงการส่วนพระองค์เกี่ยวกับการเกษตร สวนจิตรลดา” ภายในบริเวณพระตำหนักจิตรลดารโหฐาน พระราชวังดุสิต อันเป็นราชฐานที่ประทับ ในปีพ.ศ. 2504
       
       “โครงการส่วนพระองค์ สวนจิตรลดา” จัดตั้งขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์ในการดำเนินงาน เพื่อศึกษา ทดลองและวิจัยหาวิธีแก้ไขปัญหาเกี่ยวกับงานทางด้านการเกษตรต่างๆ อาทิ การปลูกข้าว การเลี้ยงโคนม การเพาะพันธุ์ปลานิล และอื่นๆ อีกมากมาย ซึ่งผลการศึกษาสามารถนำมาประยุกต์ใช้เป็นแบบอย่างในการนำไปปฏิบัติตาม

หลากหลายผลิตภัณฑ์มากคุณภาพ จาก “โครงการส่วนพระองค์ สวนจิตรลดา”

ผลิตภัณฑ์นมจากโครงการส่วนพระองค์ สวนจิตรลดา

       พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ได้พระราชทานทรัพย์ส่วนพระองค์สร้างโครงการอันหลากหลายใน ”โครงการส่วนพระองค์ สวนจิตรลดา” เพื่อเป็นโรงงานตัวอย่างและพระราชทานโอกาสให้บุคคลทั่วไปที่สนใจ สามารถเข้ามาดูกิจการได้ทุกเมื่อ เพื่อนำไปปฏิบัติตามรอยเศรษฐกิจพอเพียง
       
       โดยลักษณะของ “โครงการส่วนพระองค์ สวนจิตรลดา” เป็นโครงการที่แบ่งออกเป็น 2 ประเภทคือ 1. โครงการแบบไม่ใช่ธุรกิจ เป็นโครงการสนองแนวพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช เกี่ยวกับการพัฒนาประสิทธิภาพการผลิตทางการเกษตร ทรงให้ความสำคัญกับการเพิ่มพูนคุณภาพชีวิตของเกษตรกร โดยมีแนวทางที่สำคัญคือ ทำให้เกษตรกรสามารถพึ่งตนเองได้ทางด้านอาหาร และสนับสนุนให้มีรายได้เพิ่มขึ้นนอกเหนือไปจากภาคเกษตร อีกทั้งเน้นการพัฒนาและอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ โครงการเหล่านี้ ได้แก่ โครงการเกี่ยวกับปลานิล ป่าไม้สาธิต นาข้าวทดลองข้าวไร่ การผลิตแก๊สชีวภาพ ปุ๋ยอินทรีย์ เพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืช สวนพืชสมุนไพร สาหร่ายเกลียวทองโครงการทดลองปลูกพืชโดยปราศจากดิน
       
       2. โครงการกึ่งธุรกิจ เป็นโครงการทดลองแปรรูปผลิตภัณฑ์จากการเกษตร มีการจัดผลิตภัณฑ์ออกจำหน่ายในราคาย่อมเยาในรูปแบบที่ไม่หวังผลกำไร แต่มุ่งส่งเสริมให้ประชาชนบริโภคสินค้าที่ผลิตได้ในประเทศไทย ซึ่งมีคุณภาพและราคาไม่แพง โครงการต่างๆ เหล่านี้ ได้แก่ โรงโคนมสวนจิตรลดา โรงบดและอัดแกลบ ห้องปฏิบัติการทดลอง โรงผลิตน้ำผลไม้ โรงนมเม็ดสวนดุสิต โรงอบผลไม้ โรงกลั่นแอลกอฮอล์ โรงเนยแข็ง โรงสีข้าว โรงเห็ด โรงอาหารปลา โรงผลิตกระดาษสา และโรงหล่อเทียนหลวง
       
       ทั้งนี้ “โครงการส่วนพระองค์ สวนจิตรลดา” ที่จัดอยู่ในกลุ่มของอุตสาหกรรมเกษตรมีมากมาย ซึ่งล้วนแต่เป็นโครงการที่ก่อเกิดประโยชน์ต่อพสกนิกรของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทั้งในด้านอยู่ดีกินดีและเสริมสร้างรายได้ให้กับประชาชน

หลากหลายผลิตภัณฑ์มากคุณภาพ จาก “โครงการส่วนพระองค์ สวนจิตรลดา”

นมอัดเม็ดสวนดุสิต

        สำหรับผลิตภัณฑ์ที่เกิดจาก “โครงการส่วนพระองค์ สวนจิตรลดา” นั้นมีมากมาย ขอเลือกนำเสนอผลิตภัณฑ์คุณภาพมาให้รู้กันแบบพอสังเขป ดังนี้ “นมพาสเจอร์ไรซ์” มีให้เลือกบริโภคมากมายหลากหลายรูปแบบ มีทั้งแบบบรรจุถุง บรรจุกล่อง และบรรจุขวด และมีหลากหลายรสชาติให้เลือกดื่ม อาทิ นมรสจืด รสหวานกลิ่นวานิลลา รสโกโก้ รสมะนาว รสส้มเป็นต้น ซึ่งนมเหล่านี้ผลิตจาก “ศูนย์รวมนมสวนจิตรลดา” ที่รับนมดิบจากสหกรณ์โคนมหนองโพและโรงโคนมสวนจิตรลดา นำมาผลิตนมพาสเจอร์ไรซ์จำหน่ายให้กับสมาชิกและโรงเรียน เพื่อเป็นการส่งเสริมสุขภาพและยังนำรายได้ไปช่วยสนับสนุนการดำเนินกิจการของโรงนมผงสวนดุสิต
       
       “นมอัดเม็ดสวนดุสิต” อีกหนึ่งผลิตภัณฑ์ขายดี เป็นผลิตภัณฑ์จาก “โรงนมเม็ดสวนจิตรลดา” ที่ได้เริ่มทำการทดลองนมอัดเม็ดเมื่อปีพ.ศ. 2527 โดยได้รับความอนุเคราะห์จาก ม.ล.อัคนี นวรัตน์ ให้คำแนะนำวิธีการผลิตนมอัดเม็ด ตลอดจนจัดหาอุปกรณ์ต่างๆ พร้อมน้อมเกล้าฯ ถวายเรื่องเครื่องผนึกซอง จนสามารถดำเนินการผลิตนมเม็ดขึ้นได้ ต่อมาในปีพ.ศ. 2528 เภสัชกรมงคลศิลป์ บุญเย็น และผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปราโมทย์ ธีรพงษ์ จากคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ได้ช่วยเหลือให้การแนะนำในการปรับปรุงคุณภาพนมอัดเม็ดให้เป็นที่ยอมรับ พร้อมได้มอบเครื่องตอกนมอัดเม็ดชนิดสากเดี่ยว จำนวน 1 เครื่อง เพื่อใช้ในกิจการงานนมเม็ดโดยใช้เครื่องโรตารี่ ที่ใช้ในในการผลิตยาเม็ดพร้อมด้วยเครื่องบรรจุซองอัตโนมัติ มาดำเนินการผลิตการปรับปรุงคุณภาพ จนเป็นที่นิยมของผู้บริโภคจำนวนมากในปัจจุบันนี้ ซึ่งนมอัดเม็ดรสหวานนั้น เป็นที่นิยมของผู้บริโภคมาก เพราะมีรสชาติที่หอมหวาน มัน เคี้ยวเพลินอร่อยปาก และสามารถเก็บไว้กินได้นาน

หลากหลายผลิตภัณฑ์มากคุณภาพ จาก “โครงการส่วนพระองค์ สวนจิตรลดา”

นมเม็ดสำหรับสัตว์เลี้ยง

       อีกทั้งยังมีผลิตภัณฑ์ “นมเม็ดสำหรับสัตว์เลี้ยง” โดยเมื่อเดือนมิถุนายน ปีพ.ศ. 2541 โรงนมเม็ดเริ่มผลิตนมเม็ดสำหรับสัตว์เลี้ยงขึ้น โดยใช้เศษนมหลังจากการคัดแยกเม็ดสมบูรณ์บรรจุซอง มาทำการแบ่งและบดให้ละเอียด แล้วจึงตอกเม็ดใหม่ ซึ่งขนาดเม็ดจะโตกว่าเดิม นำมาผ่านการอบแห้งและฆ่าเชื้อก่อนบรรจุใส่กล่องจำหน่าย ให้สัตว์เลี้ยงกินได้ดี เพราะอุดมด้วยโปรตีน แร่ธาตุและวิตามิน มีแคลเซียมบำรุงกระดูก

หลากหลายผลิตภัณฑ์มากคุณภาพ จาก “โครงการส่วนพระองค์ สวนจิตรลดา”

น้ำผึ้งสวนจิตรลดา และข้าวหอมมะลิซ้อมมือ

        ถ้าใครชอบดื่มน้ำผลไม้ ก็มี “น้ำผลไม้บรรจุกระป่อง” ที่ชวนดื่ม ซึ่งผลิตจาก “โรงงานน้ำผลไม้บรรจุกระป๋อง” ที่เริ่มโครงการเมื่อปลายเดือนมกราคม ปีพ.ศ. 2535 มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาความเป็นไปได้ในการตั้งโรงงานขนาดเล็ก ต้นทุนการผลิต การตลาดที่จะผลิตผลไม้บรรจุกระป๋อง เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนดื่มน้ำผลไม้มากขึ้น น้ำผลไม้บรรจุกระป๋องของโครงการมีหลายชนิด อาทิ น้ำกระเจี๊ยบ น้ำลำไย น้ำมะตูม น้ำตะไคร้ น้ำเก๊กฮวย เป็นต้น

หลากหลายผลิตภัณฑ์มากคุณภาพ จาก “โครงการส่วนพระองค์ สวนจิตรลดา”

       มี “น้ำผึ้งสวนจิตรลดา” ที่ผลิตจาก “โรงผลิตภัณฑ์น้ำผึ้ง” ซึ่งเริ่มดำเนินการตั้งแต่ ปีพ.ศ. 2534 โดยได้รับซื้อผึ้งบริสุทธิ์จากกลุ่มเกษตรกรผู้เลี้ยงผึ้งทางภาคเหนือ จ.เชียงใหม่ และจากภาคตะวันออกเฉียงเหนือ นำมาบรรจุเป็นผลิตภัณฑ์น้ำผึ้งส่งออกขายตามท้องตลาด เป็นน้ำผึ้งที่กินดี มีประโยชน์ต่อร่างกาย
       
       นอกจากนี้ยังมี “ข้าวหอมมะลิซ้อมมือ” เป็นข้าวที่ผลิตออกมาจาก “โรงสีข้าวตัวอย่าง สวนจิตรลดา” ที่ได้เปิดกิจการและเริ่มสีข้าวตั้งแต่วันที่ 8 พฤษภาคม ปีพ.ศ. 2514 เป็นต้นมา โดยกองเกษตรวิศวกรรม กรมวิชาการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้อนุเคราะห์จัดส่งเจ้าหน้าที่ มาควบคุมดำเนินการก่อสร้างโรงสี และดำเนินการสีข้าวในระยะ เริ่มแรกให้ โครงการนี้ถือเป็นโครงการ เพื่อการศึกษาหาข้อมูลต่างๆ เกี่ยวกับ การเก็บรักษาข้าวและการสีข้าวให้ได้ผลดีที่สุด ส่งเสริมให้มีการ ติดต่อกันโดยตรง ระหว่างชาวนาผู้ผลิตข้าว และผู้บริโภค โดยจัดซื้อข้าวเปลือกจากชาวนาในต้นฤดูกาลเก็บเกี่ยว เพื่อเป็นการช่วยพยุงราคาข้าว
       
       การผลิตจาก โรงสีข้าวตัวอย่าง 8-10 เกวียน เพราะถ้าผลิตโดยไม่พิจารณาตลาด หากผลิตข้าวสารมาก จะมีผลในการเก็บรักษา เนื่องจากการเก็บรักษาข้าวเปลือก จะสามารถเก็บได้นานกว่าการเก็บในรูปของข้าวสาร ผลผลิตที่ผลิตออกจำหน่าย ของโรงสีข้าวตัวอย่าง สวนจิตรลดา สวนจิตรลดา จะสีข้าวตามปริมาณความต้องการของตลาด ซึ่งการดำเนินงานที่ผ่านมาจะใช้ข้าวเปลือกผลิตวันละประมาณ มีมากมาย อาทิ ข้าวหอมมะลิซ้อมมือ, ข้าวหอมมะลิ, ข้าวหอมมะลิอนามัย
       
       ผลิตภัณฑ์เหล่านี้เป็นเพียงเศษเสี้ยวหนึ่งของผลิตภัณฑ์คุณภาพจาก “โครงการส่วนพระองค์ สวนจิตรลดา” ที่มีออกมาจำหน่ายสู่ท้องตลาดให้ประชาชนได้เลือกซื้อหามาบริโภค นับว่าเป็นพระเมตตาที่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ทรงทำงานหนักมาตลอดการครองราชย์ 70 ปี เพื่อพสกนิกรชาวไทย


สำนักงานสอบบัญชี,#สอบบัญชี,สำนักงานบัญชี,#ทำบัญชี,#ที่ปรึกษา,การจัดการ,เศรษฐกิจการลงทุน

Tags : หลากหลายผลิตภัณฑ์ มากคุณภาพ โครงการส่วนพระองค์ สวนจิตรลดา

view

*

view