http://www.108acc.com
  
สร้างเว็บไซต์Engine by iGetWeb.com

หน้าแรก

วิสัยทัศน์/พันธกิจ

บริการของเรา

LINK 4 A/C

DOWNLOAD

ติดต่อเรา

.......... บทความ 108 ..........

ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ธรรมนูญครอบครัว คนละเรื่องเดียวกัน (๔)

ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ธรรมนูญครอบครัว คนละเรื่องเดียวกัน

ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ธรรมนูญครอบครัว คนละเรื่องเดียวกัน (2)

ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ธรรมนูญครอบครัว คนละเรื่องเดียวกัน (๓)

ราชกิจจาฯ ประกาศมาตรการคง VAT 7% ออกไปอีก 1 ปี ถึงวันที่ 30 ก.ย.61 ..... คั่นเวลา

บัญญัติ 10 ประการที่ต้อง คำนึงในการวางระบบบัญชี และการควบคุม ภายใน (1)

อะไรคือข้อมูลทางบัญชี ?

องค์กรในมุมมองของนักบัญชี

วิธีการเลือกสำนักงานบัญชี

เจ้าของกิจการควรไปพบ สรรพากรเองหรือไม่

บัญญติ 10 ประการที่ต้อง คำนึงในการวางระบบบัญชี และการควบคุมภายใน (2)

สำนักงานบัญชีในฝัน (2)

สำนักงานบัญชีในฝัน (3)

สำนักงานบัญชีในฝัน (4)

สำนักงานบัญชีในฝัน (5)

สำนักงานบัญชีในฝัน (6)

การสุ่มตัวอย่างทางสถิติในการสอบบัญชี

ค่าทำบัญชีปีละ 2-3 หมื่นบาท คุณไปอยู่ที่ไหนมา

พรก.ยกเว้นการปฏิบัติการเกี่ยวกับภาษีอากร 2558 ยื่นดีไหม

ธุรกิจปั่นป่วน เจอปัญหาขาดแคลนผู้สอบบัญชี จริงหรือ(1)

คุณสมบัตินักบัญชีที่ดี

จรรยาบรรณ ของผู้ประกอบวิชาชีพบัญชี

ธรรมบรรยาย ชุด จริยธรรมกับบัณฑิต - พุทธทาสภิกขุ

คลิปนี้ ชอบมาก

KPI เท่าไหร่ถึงพอ (1)

KPI เท่าไหร่ถึงพอ (2)

สถิติการจ่ายภาษีรายจังหวัด

สถิติการจ่ายภาษีตามภาค

สำนักงานบัญชีในฝัน (1)

Games

สมาชิก

ลืมรหัสผ่าน?
สมัครสมาชิก
Gold charts on InfoMine.com

ฟ้าหญิงจุฬาภรณ์ทรงเผยจนวาระสุดท้ายไม่เคยเห็นในหลวง ร.9 ทรงงานเพื่อตัวเอง มีแต่เพื่อประชาชน ทรงไม่เคยตำหนิคน

จาก ASTVผู้จัดการออนไลน์

       สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ฯ พระราชทานพระโอวาทแก่บัณฑิต ม.เกษตรศาสตร์ ทรงแนะให้มองพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 9 เป็นตัวอย่าง ทรงเผยเป็นลูกท่านตั้งแต่เด็กจนวาระสุดท้าย ไม่เคยเห็นทรงงานเพื่อตัวเองเลย มีแต่เพื่อประชาชน ทรงเป็นอยู่พอเพียง ไม่เคยตำหนิคน

  

พิธีพระราชทานปริญญาบัตร ม.เกษตรศาสตร์ 25 ต.ค. 2559 โพสต์ในยูทูป โดย Live Kasetsart

      วันนี้ (25 ต.ค.) เวลา 13.41 น. พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหิตลาธิเบศรามาธิบดีจักรีนฤบดินทรสยามินทราธิราชบรมนาถบพิตร ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์อัครราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินแทนพระองค์ไปยังอาคารจักรพันธุ์เพ็ญศิริ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน พระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอก โท และตรี จากมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ประจำปี 2558 เป็นวันที่ 2 ในการนี้ได้พระราชทานพระโอวาทแก่บัณฑิต ว่า พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร โปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ข้าพเจ้า มาปฏิบัติพระราชกรณียกิจแทนพระองค์ ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ก่อนจะมีเหตุอันเป็นที่โศกเศร้าอาลัยของคนไทยทั้งมวล ขอแสดงความชื่นชมกับผู้ทรงคุณวุฒิและบัณฑิตทุกคน ที่ได้รับเกียรติและความสำเร็จ
       
       เมื่อวานนี้ ข้าพเจ้า ได้พูดกับบัณฑิตในที่ประชุมนี้ว่า การที่บัณฑิตจะสร้างความสำเร็จและความก้าวหน้ามั่นคงในกิจการงานได้นั้น จะต้องอาศัยความรู้ที่ถูกต้อง แน่นหนา และ แม่นยำ ชำนาญ ทั้งความรู้ในด้านลึก คือความรู้ในสาขาวิชาเฉพาะที่บัณฑิตเล่าเรียนมา และความรู้ในด้านกว้าง คือความรู้ในสาขาวิชาอื่น ๆ รวมทั้งความรู้รอบตัวเกี่ยวกับความก้าวหน้าทางวิชาการและข่าวสารข้อมูลต่าง ๆ
       
       วันนี้ ใคร่จะกล่าวเพิ่มเติมแก่ท่านทั้งหลายว่า การที่คนเราจะสร้างสรรค์ความสำเร็จความเจริญได้แท้จริงและยั่งยืนนั้น นอกจากจะอาศัยความรู้ลึกซึ้งกว้างขวางแล้ว ยังต้องมีคุณธรรมความสุจริตเป็นเครื่องประกอบส่งเสริมด้วย ทั้งนี้ เพราะคุณธรรมความสุจริต ย่อมเป็นเครื่องป้องกันบุคคลให้ห่างไกลจากความชั่วและความเสื่อมเสียหายทั้งปวง ทำให้แต่ละคนได้มีโอกาสใช้ความรู้ ความสามารถ ในทางที่ดีที่เจริญเพียงอย่างเดียว บัณฑิตผู้ปรารถนาความก้าวหน้าความมั่นคงในชีวิตจึงควรที่จะฝึกตนเองอย่างเต็มที่ ให้เป็นผู้มีจิตใจตั้งมั่นอยู่ในคุณธรรมความสุจริต และจะสามารถดำเนินชีวิตและประกอบกิจการงานให้ประสบความสุขเจริญอย่างแท้จริงตลอดไป
       
       การฝึกจิตให้ตั้งอยู่ในคุณธรรมนั้น แม้ว่าจะเป็นการฝึกที่ยากลำบาก เพราะว่า ในทุกๆ คนที่ยังต้องเกิดมาบนโลกแห่งความทุกข์นี้ ทุกคนก็มีกันทั้งความชั่วทั้งความดี แต่หลวงตามหาบัว ญาณสัมปันโน ท่านได้สอนข้าพเจ้าว่า ใช่ ในตัวเรามีทั้งความดีและความชั่ว แต่สิ่งที่ควรทำคือควรส่งเสริมและควรฝึกฝนในสิ่งที่เป็นความดีให้มากๆ และให้เหยียบย่ำความชั่วร้ายให้จมดินไป ถ้าทุกคนทำได้อย่างนี้ ข้าพเจ้าเชื่อว่า การที่จะเป็นคนดีอย่างสมบูรณ์ย่อมไม่ยาก
       
       การที่คนเราจะต้องมีตัวอย่างสักคนหนึ่ง หรือพระองค์หนึ่ง ที่กระทำความดี ข้าพเจ้าขอให้ทุกคนมองพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ข้าพเจ้าเป็นลูกท่านตั้งแต่เด็กจนวาระสุดท้ายของท่าน ข้าพเจ้าไม่เคยเห็นท่านทรงงานทำงานอะไรเพื่อตัวเองเลย ทุกอย่างเพื่อสังคม เพื่อประชาชน และความเป็นอยู่ของท่านก็เป็นทุกอย่างอย่างพอเพียงที่สุด และท่านไม่เคยตำหนิคน ถ้าคนไหนท่านเห็นว่าเขาจะพลาด และท่านเห็นว่าตักเตือนกันได้ เพราะเป็นคนสนิทสนม ท่านก็จะทรงตักเตือน แต่ถ้าตักเตือนแล้วเขายิ่งโกรธยิ่งแค้น ยิ่งตะแบงซ้าย ตะแบงขวา เหมือนม้าที่เฮี้ยว ๆ ท่านก็จะทรงหยุดและไม่ยุ่งด้วยเลยกับคนนั้น ก็ขอให้ทุกคนนำตัวอย่างของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ไปเป็นตัวอย่างแก่ตนเอง และเป็นตัวอย่างสอนลูกหลานต่อไปในอนาคต
       
       ในท้ายที่สุดนี้ข้าพเจ้าขอพระบารมีแห่งพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ได้คุ้มครองรักษาบัณฑิตทุกคน และทุกท่านที่มาประชุมพร้อมกันในพิธีนี้ ให้มีความสุข สวัสดี จงทั่วกัน

ฟ้าหญิงจุฬาภรณ์ทรงเผยจนวาระสุดท้ายไม่เคยเห็นในหลวง ร.9 ทรงงานเพื่อตัวเอง มีแต่เพื่อประชาชน ทรงไม่เคยตำหนิคน

พิธีพระราชทานปริญญาบัตร ม.เกษตรศาสตร์ 24 ต.ค. 2559 โพสต์ในยูทูป โดย Live Kasetsart

     อนึ่ง เมือวันที่ 24 ต.ค.2559 สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์อัครราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินแทนพระองค์ฯ ไปในพิธีพระราชทานปริยญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2558 เป็นวันแรก และได้พระราชทานพระโอวาท มีใจความสำคัญตอนหนึ่งว่า
       
       “ณ ที่นี้ ข้าพเจ้าขอยกตัวอย่างผู้ที่ทำงานและประสบความสำเร็จ คือ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ทรงเป็นผู้ที่มีความรู้ทั้งด้านกว้างและด้านลึกในวิชาเกษตรกรรม และวิชาชลประทาน ทำให้ทรงสามารถฟันฝ่าอุปสรรคต่างๆ ที่มีอยู่รอบๆ ตัวพระองค์ท่าน จึงได้สามารถนำความเจริญมาสู่เมืองไทย
       
       ท่านในที่นี้ อาจจะเกิดช้าไป ไม่ทันได้เห็นประเทศไทยเมื่อ 40 กว่าปีมาแล้ว ในขณะนั้นประเทศไทยวุ่นวาย มีผู้ก่อการร้ายคอมมิวนิสต์ มีการรบพุ่งต่อสู้กัน ในประเทศชาติ ซึ่งข้าพเจ้าได้รับใช้เบื่องพระยุคลบาทมาตั้งแต่ข้าพเจ้าอายุ 14 ได้ออกไปตามหมู่บ้านต่างๆ ให้ความช่วยเหลือชาวบ้านทั้งด้านสุขภาพพลานามัย และทางด้านประกอบอาชีพ และได้เห็นวิธีที่พระบาทสมเด้จพระเจ้าอยู่หัวทรงปฏิบัติตน
       
       ทรงไม่เคยนึกถึงพระองค์เองเลย ทรงนึกถึงแต่ประชาชน ทุกอย่างก็ประชาชนทั้งสิ้น ทรัพย์สมบัติอะไรก็ตาม ก็ไม่ใช่ที่ปรารถนาของพระองค์ท่าน ความปรารถนาอย่างเดียวของพระองค์ท่าน คืออยากให้คนไทยมีความสุข มีความเจริญและก้าวหน้าเท่าเทียมกับอารยประเทศ

       
       ถ้าบัณฑิตทั้งหลายดำเนินรอยตามพระยุคลบาทช่วยกันพัฒนาประเทศไทยให้เจริญยิ่งๆ ขึ้นกว่านี้ โดยบัณฑิตทั้งหลายก็คงจะหาข้อมูลเกี่ยวกับพระราชกรณียกิจที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ทรงได้ทำไว้ และอาจจะนำความรู้เหล่านั้นมาใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อสถานการณ์ในปัจจุบัน”


สำนักงานสอบบัญชี,#สอบบัญชี,สำนักงานบัญชี,#ทำบัญชี,#ที่ปรึกษา,การจัดการ,เศรษฐกิจการลงทุน

Tags : ฟ้าหญิงจุฬาภรณ์ ร.9 ทรงงานเพื่อตัวเอง มีแต่เพื่อประชาชน  ทรงไม่เคยตำหนิคน

view

*

view