http://www.108acc.com
  
สร้างเว็บไซต์Engine by iGetWeb.com

หน้าแรก

วิสัยทัศน์/พันธกิจ

บริการของเรา

LINK 4 A/C

DOWNLOAD

ติดต่อเรา

.......... บทความ 108 ..........

ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ธรรมนูญครอบครัว คนละเรื่องเดียวกัน (๔)

ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ธรรมนูญครอบครัว คนละเรื่องเดียวกัน

ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ธรรมนูญครอบครัว คนละเรื่องเดียวกัน (2)

ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ธรรมนูญครอบครัว คนละเรื่องเดียวกัน (๓)

ราชกิจจาฯ ประกาศมาตรการคง VAT 7% ออกไปอีก 1 ปี ถึงวันที่ 30 ก.ย.61 ..... คั่นเวลา

บัญญัติ 10 ประการที่ต้อง คำนึงในการวางระบบบัญชี และการควบคุม ภายใน (1)

อะไรคือข้อมูลทางบัญชี ?

องค์กรในมุมมองของนักบัญชี

วิธีการเลือกสำนักงานบัญชี

เจ้าของกิจการควรไปพบ สรรพากรเองหรือไม่

บัญญติ 10 ประการที่ต้อง คำนึงในการวางระบบบัญชี และการควบคุมภายใน (2)

สำนักงานบัญชีในฝัน (2)

สำนักงานบัญชีในฝัน (3)

สำนักงานบัญชีในฝัน (4)

สำนักงานบัญชีในฝัน (5)

สำนักงานบัญชีในฝัน (6)

การสุ่มตัวอย่างทางสถิติในการสอบบัญชี

ค่าทำบัญชีปีละ 2-3 หมื่นบาท คุณไปอยู่ที่ไหนมา

พรก.ยกเว้นการปฏิบัติการเกี่ยวกับภาษีอากร 2558 ยื่นดีไหม

ธุรกิจปั่นป่วน เจอปัญหาขาดแคลนผู้สอบบัญชี จริงหรือ(1)

คุณสมบัตินักบัญชีที่ดี

จรรยาบรรณ ของผู้ประกอบวิชาชีพบัญชี

ธรรมบรรยาย ชุด จริยธรรมกับบัณฑิต - พุทธทาสภิกขุ

คลิปนี้ ชอบมาก

KPI เท่าไหร่ถึงพอ (1)

KPI เท่าไหร่ถึงพอ (2)

สถิติการจ่ายภาษีรายจังหวัด

สถิติการจ่ายภาษีตามภาค

สำนักงานบัญชีในฝัน (1)

Games

สมาชิก

ลืมรหัสผ่าน?
สมัครสมาชิก
Gold charts on InfoMine.com

สมเด็จพระบรมฯ เสด็จฯ ไปบำเพ็ญพระราชกุศลถวายผ้าพระกฐิน วัดเบญจมบพิตร

จาก ASTVผู้จัดการออนไลน์

สมเด็จพระบรมฯ เสด็จฯ ไปบำเพ็ญพระราชกุศลถวายผ้าพระกฐิน วัดเบญจมบพิตร

       สมเด็จพระบรมโอรสาธิราช ฯ สยามมกุฎราชกุมาร เสด็จฯ แทนพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ในพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลถวายผ้าพระกฐิน พุทธศักราช 2559 ณ วัดเบญจมบพิตรดุสิตวนาราม
       
       วันนี้ (25 ต.ค.) เมื่อเวลา 17.00 น. พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มหิตลาธิเบศร รามาธิบดี จักรีนฤบดินทร สยามินทราธิราช บรมนาถบพิตร ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร เสด็จพระราชดำเนินแทนพระองค์ไปในการพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลถวายผ้าพระกฐิน ณ วัดเบญจมบพิตรดุสิตวนาราม กรุงเทพมหานคร ซึ่งเป็นพระอารามหลวงชั้นเอก ชนิดราชวรวิหาร
       ในโอกาสนี้ พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าพัชรกิติยาภา พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าสิริวัณณวรีนารีรัตน์ โดยเสด็จในการนี้ด้วย
       
       ทั้งนี้ ประเพณีการทอดกฐินมีมาตั้งแต่สมัยพุทธกาล ที่พุทธศาสนิกชนยึดถือปฏิบัติสืบต่อกันมาจนถึงปัจจุบัน มีทั้งพิธีหลวงและพิธีราษฎร์ โดยมีกำหนดระยะเวลาถวายเพียง 1 เดือน นับตั้งแต่วันแรม 1 ค่ำ เดือน 11 ถึงวันขึ้น 15 ค่ำ เดือน 12 ระยะเวลานี้เรียกว่า "กฐินกาล" คือ ระยะเวลาทอดกฐิน หรือเทศกาลทอดกฐิน
       
       ทั้งนี้ ในการถวายผ้าพระกฐินของพระมหากษัตริย์ จัดเป็นพระราชพิธีที่สำคัญประจำปี เรียกว่า "พระกฐินหลวง" ประกอบด้วย พระกฐินที่กำหนดเป็นพระราชพิธี , พระกฐินต้น และพระกฐินพระราชทาน โดย "พระกฐินที่กำหนดเป็นพระราชพิธี" พระมหากษัตริย์จะเสด็จพระราชดำเนินไปทรงถวายด้วยพระองค์เอง หรือทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พระบรมวงศานุวงศ์ หรือผู้ที่ทรงเห็นสมควรเป็นผู้แทนพระองค์ไปทอดถวาย ณ พระอารามหลวงสำคัญ ปัจจุบันมีจำนวน 16 พระอาราม คือ ในกรุงเทพมหานคร 12 พระอาราม อาทิ วัดบวรนิเวศวิหาร , วัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม , วัดอรุณราชวราราม และวัดราชโอรสาราม ส่วนในต่างจังหวัด 4 พระอาราม เช่น วัดนิเวศธรรมประวัติ อำเภอบางปะอิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา และ "พระกฐินพระราชทาน" เป็นพระกฐินที่พระมหากษัตริย์พระราชทานผ้าพระกฐินและเครื่องกฐินแก่ผู้กราบบังคมทูลขอพระราชทาน เพื่อเชิญไปถวายยังพระอารามหลวง นอกเหนือจากพระอารามหลวง 16 พระอารามดังกล่าว


สมเด็จพระบรมฯ เสด็จฯ ไปบำเพ็ญพระราชกุศลถวายผ้าพระกฐิน วัดเบญจมบพิตร

สมเด็จพระบรมฯ เสด็จฯ ไปบำเพ็ญพระราชกุศลถวายผ้าพระกฐิน วัดเบญจมบพิตร

สมเด็จพระบรมฯ เสด็จฯ ไปบำเพ็ญพระราชกุศลถวายผ้าพระกฐิน วัดเบญจมบพิตร

สมเด็จพระบรมฯ เสด็จฯ ไปบำเพ็ญพระราชกุศลถวายผ้าพระกฐิน วัดเบญจมบพิตร

สมเด็จพระบรมฯ เสด็จฯ ไปบำเพ็ญพระราชกุศลถวายผ้าพระกฐิน วัดเบญจมบพิตร

สมเด็จพระบรมฯ เสด็จฯ ไปบำเพ็ญพระราชกุศลถวายผ้าพระกฐิน วัดเบญจมบพิตร

สมเด็จพระบรมฯ เสด็จฯ ไปบำเพ็ญพระราชกุศลถวายผ้าพระกฐิน วัดเบญจมบพิตร

สมเด็จพระบรมฯ เสด็จฯ ไปบำเพ็ญพระราชกุศลถวายผ้าพระกฐิน วัดเบญจมบพิตร

สมเด็จพระบรมฯ เสด็จฯ ไปบำเพ็ญพระราชกุศลถวายผ้าพระกฐิน วัดเบญจมบพิตรสำนักงานสอบบัญชี,#สอบบัญชี,สำนักงานบัญชี,#ทำบัญชี,#ที่ปรึกษา,การจัดการ,เศรษฐกิจการลงทุน

Tags : สมเด็จพระบรมฯ เสด็จฯ ไปบำเพ็ญพระราชกุศล  ถวายผ้าพระกฐิน วัดเบญจมบพิตร

view

*

view